претходна
наредна
CIP - 751
ВУКАШИНОВИЋ, Желимир, 1970-
        14 / Želimir Vukašinović ; [ilustracije Goran Dimić]. - Kragujevac : Centar slobodarskih delatnosti, 2015 (Kragujevac : Centar slobodarskih delatnosti). - 81 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Kartagina)

Tiraž 333.

ISBN 978-86-87863-36-1

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216609804

CIP - 752
ГАЛВАН, Kарла, 1952-
        Осмех судбине = Il sorriso del destino = Das Lächeln des Schicksals / Карла Галван, Рада Рајић-Ристић, Жељко Кнежевић = Carla Galvan, Rada Rajic-Ristic, Zeljko Knezevic ; [превод песама на немачки Мануела Риналди; превод песама на италијански Карла Галван, Рада Рајић-Ристић]. - Београд : Етностил, 2015 (Београд : Етностил). - 87 стр. ; 21 cm

Упоредо срп. текст и итал. и нем. превод. - Тираж 300. - Стр. 5-7: Песме између неба и живота / Тодора Шкоро. - Биографије: стр. 81-84.

ISBN 978-86-6347-044-6

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216615948

CIP - 753
        ГЛАС пријатеља и друге песме за Дејана Манчића : [песме] / [уредник Станимир Манчић]. - 2. допуњено изд. - Ниш : Фондација "Дејан Манчић", 2015 (Ниш : Пунта). - 94 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Дејан Манчић)

Слика Д. Манчића. - Тираж 300. - Стр. 5-8: Знаци на божјем путу (посвећено Дејану Манчићу) / Слађана Ристић Горгиев. - Стр. 85: О овој књизи / Добривоје Јевтић. - Стр. 86-87: Гласови пријатеља - надахнут Дејанов венац / Димитрије Миленковић.

ISBN 978-86-83387-19-9

821.163.41-1(082.2)
COBISS.SR-ID 216546316

CIP - 754
ДРАГАШ, Немања, 1992-
        Оковани сатима / Немања Драгаш. - 1. изд. - Књажевац : Дом културе : Организациони одбор Фестивала културе младих Србије ; Београд : Радио Београд 2, 2015 (Књажевац : Clavis). - 48 стр. ; 21 cm

Тираж 150.

ISBN 978-86-903069-8-5 (ДК)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216677132

CIP - 755
ЂОКОВИЋ, Александра, 1977-
        Dodir svile : pesme / Aleksandra Đoković. - Ćuprija : Rotoprint plus ; Jagodina : Književna zajednica za Pomoravski okrug, 2015 (Ćuprija : Rotoprint plus). - 63 str. : ilustr. ; 20 cm

Autorkina slika. - Tiraž 200. - Str. 5-6: Komadić plavog u zlatnom kavezu / Radivoje Packo Miladinović. - Beleška o autoru: str. 63.

ISBN 978-86-80162-01-0 (RP)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216541452

CIP - 756
        ŽELIM da ti kažem : međunarodni zbornik poezije i proze / [priređivač Ljubiša Pavlović]. - Niš : Sven, 2015 (Niš : Sven). - 134 str. ; 21 cm

Tekst ćir. i lat. - Na nasl. str. naziv mesta izdavanja: Beograd. - Tiraž 200. - Str. 5-6: Reč priređivača / Ljubiša Pavlović.

ISBN 978-86-7746-544-5

821.163.41-1(082.2)
821.163.41-32(082.2)
821-1(082.2)
821-32(082.2)
COBISS.SR-ID 216534796

CIP - 757
ЗЛАТАНОВИЋ-Марковић, Валентина, 1970-
        Стазама Фрогнера : лирски разговори са Исидором Секулић / Валентина Златановић-Марковић. - Ужице : Народна библиотека, 2015 (Ужице : Инпринт). - 95 стр. : ауторкине слике ; 21 cm

Тираж 200. - Стр. 81-82: О рукопису песничке књиге Стазама Фрогнера мр Валентине Златановић Марковић / Драгољуб Зорић. - Стр. 87-88: Књижевно вече: Исидора Секулић / Сашa Димитријевић. - Стр. 89-92: Вече наглашене узвишености у емисији "Вечерас заједно" на Првом програму Радио Београда / Саша Димитријевић.

ISBN 978-86-80645-18-6

821.163.41-1
821.163.41:929 Златановић-Марковић В.(047.53)
COBISS.SR-ID 216484108

CIP - 758
ЗОРИЋ, Славко, 1948-
        Клупко спаса / Славко Зорић. - 1. изд. - Београд : Свет књиге, 2015 (Београд : Донат-граф). - 69 стр. : aуторова слика ; 21 cm. - (Едиција Савремена поезија / [Свет књиге])

Тираж 500. - Стр. 65-66: Спасоносна нит поезије / Ненад Грујичић. - Белешка о песнику: стр. 67.

ISBN 978-86-7396-525-3

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216271372

CIP - 759
ИЛИЋ, Мирјана, 1960-
        Сведочанство једног времена : поруке божје / Мирјана Илић. - Бор : Терција, 2015 (Бор : Терција). - 103 стр. ; 21 cm

Тираж 500.

ISBN 978-86-87041-22-6

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216269324

CIP - 760
ИМАМОВИЋ Косановић, Јасна, 1965-
        Po srcu mi hodaj / [Jasna Sofija Imamović Kosanović]. - Beograd : Neven, 2015 (Beograd : Neven). - 162 ; 20 cm. - (Savremena poezija / [Neven] ; knj. 14)

Podatak o autorki preuzet iz kolofona. - Tiraž 300. - Str. 139-151: Po srcu nam hodaš / Ranko R. Spalević. - Str. 152-153: Ljubav između Feniksa i pepela / Milica Somborski. - Str. 154: Pismo prijateljici, pa još i pesnikinji / Snežana Martinović. - Str. 156-159: Zapisi o pjesnikinji u tuđini / Dragana Trkulja.

ISBN 978-86-7842-342-0

821.163.41(430)-1
COBISS.SR-ID 216266252

CIP - 761
ЈАНКОВИЋ, Јасмина, 1960-
        Портрет моје душе / Јасмина Јанковић ; [илустрације Предраг Бајо Луковић]. - Београд : Dinex, 2015 (Београд : Dinex). - 60 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 80. - Стр. 5-8: Љубав свему превасходи / Миљурко Вукадиновић. - Белешка о ауторки: стр. 57

ISBN 978-86-6365-012-1

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216242188

CIP - 762
ЈОВАШЕВИЋ, Слободан, 1966-
        Мирис мајске ноћи / Слободан Бобан Јовашевић. - Рача : Народна библиотека "Радоје Домановић", 2015 (Крагујевац : Интерпринт). - 54 стр. ; 21 cm

Тираж 200. - Стр. 3-5: Рецензија / Зоран Андрејић.

ISBN 978-86-86721-07-5

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216567820

CIP - 763
ЈОКИЋ, Бојана, 2002-
        Тајне мог срца / Бојана Јокић. - Пожаревац : Српска кућа, 2015 (Велика Плана : Grafo Zorex - D). - 79 стр. : фотогр. ; 21 cm. - (Библиотека Млади таленти / [Српска кућа] ; књ. 144)

Ауторкине слике. - Тираж 300. - Стр. 5-6: Из угла наставника / Наталија Миленковић. - Стр. 6: Рецензија / Данијела Тричковић. - Аутор о себи: стр. [80-81].

ISBN 978-86-6227-116-7

821.163.41-1-053.2
COBISS.SR-ID 216207116

CIP - 764
        ЈУТРО далеког дана : треће приношење меморијалу Драгутина Кујовића и петровских талаца : документарна грађа и песме са конкурса / [приредио] Миливоје Трнавац. - Гојна Гора : М. Трнавац, 2015 (Чачак : Lux Druck). - 223 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 250. - Стр. 9-10: Реч аутора-приређивача: Онда и данас овде / Миливоје Трнавац. - Стр. 53-54: Реч селектора-председника жирија: Лирски помени бришу трагове заборава / Миодраг Матицки. - Био-библиографске белешке о ауторима: стр. 209-222. - Белешка о аутору - приређивачу: стр. 223. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-914783-1-5

821.163.41-1(082.2)
341.485(=163.41)(497.11)"1943"(093.2)
94(497.11)"1943"(093.2)
COBISS.SR-ID 216500748

CIP - 765
        ЈУТРО над Озреном : зборник награђених и одабраних песама са десетог Књижевног конкурса Књижевног клуба "Соколово перо" / [приредила Слађана Милијић]. - Сокобања : Народна библиотека "Стеван Сремац", 2015 (Луково : Галаксија). - 75 стр. ; 21 cm

Тираж 150. - Извештај стручног жирија Књижевног конкурса "Јутро над Озреном 2015": стр. 9-10.

ISBN 978-86-82623-19-9

821.163.41-1(082.2)
COBISS.SR-ID 216323852

CIP - 766
КАНЛИЋ, Даница, 1954-
        Na ušću bjeline / Danica Kanlić. - Beograd : Licej, 2015 (Beograd : Colorgrafx). - 129 str. ; 21 cm

Tiraž 100. - Str. 3: Predgovor / Stanoje Jovanović.

ISBN 978-86-86361-27-1

821.163.41(71)-1
COBISS.SR-ID 216604684

CIP - 767
КНЕЖЕВИЋ, Жељко, 1956-
        Небогледи = Skyviews = Die Himmelsblicke : (песме) / Жељко Кнежевић = Zeljko Knezevic. - Ниш : Свен, 2015 (Ниш : Свен). - 74 стр. : ауторова слика ; 21 cm

Тираж 300. - Стр. 70-71: Рецензија / Рада Рајић. - Биографија: стр. 73-74.

ISBN 978-86-7746-546-9

821.163.41(494)-1
COBISS.SR-ID 216651532

CIP - 768
КУКАЊАЦ, Бошко, 2005-
        Тајна дечакове маште / Бошко Кукањац. - Пожаревац : Српска кућа, 2015 (Велика Плана : Grafo Zorex - D). - 80 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Млади таленти / [Српска кућа] ; књ. 191)

Тираж 300. - Стр. 5-6: Наравоученија и поруке у писаној речи Бошка Кукањца / Љиљана Вишић. - Стр. 6-7: Драгом Бошку / Јелена Трошић. - Стр. 7-8: Рецензија / Маја Динић. - Бошко Кукањац: стр. 80.

ISBN 978-86-6227-115-0

821.163.41-1-053.2
821.163.41-32-053.2
COBISS.SR-ID 216206860

CIP - 769
ЛУКАЧ, Рајко, 1952-
        Хор ара / Рајко Лукач. - Краљево : Народна библиотека "Стефан Првовенчани", 2015 (Краљево : АДМ графика). - 85 стр. ; 20 cm. - (Едиција Повеља. Библиотека Поезија, данас ; књ. 115)

Тираж 500. - О песнику: стр. 81.

ISBN 978-86-81355-78-7

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216453900

CIP - 770
МАГДИЋ, Братислав, 1941-
        Стиховање о Левчу : поезија / Братислав Магдић ; [илустрације Љубас Бернард]. - 1. изд. - Опарић : Књижевни клуб Левчана "Стефан Првовенчани" ; Београд : Обележја плус, 2015 (Јагодина : Златна књига). - 75 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300. - Стр. 4-8: Левачки Орфеј / Добрица Милићевић.

ISBN 978-86-86373-04-5 (ККЛСП)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216375052

CIP - 771
МАКЉЕНОВИЋ, Бранислав, 1962-
        Džepovi snova / Branislav Makljenović. - 1. izd. - Beograd : Ind Media Publishing, 2015 (Beograd : "Jovan Antić"). - 147 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - Str. 142-143: Epilog / Aleksandra Kosmajac.

ISBN 978-86-6177-028-9

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216634380

CIP - 772
МАРИНКОВИЋ, Томислав, 1949-
        Невидљива места / Томислав Маринковић. - Краљево : Народна библиотека "Стефан Првовенчани", 2015 (Краљево : АДМ графика). - 59 стр. ; 21 cm. - (Едиција Повеља. Библиотека Поезија, данас ; књ. 114)

Тираж 500. - О песнику: стр. 57.

ISBN 978-86-81355-77-0

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216455948

CIP - 773
MATIĆ, Марина, 1976-
        Osvit radosti / Marina Matić. - 1. izd. - Beograd : "Matić", 2015 (Bor : Tercija). - 125 str. : ilustr. ; 19 cm

Tiraž 300. - Str. 4-10: Osvrt na zbirku pesama "Osvit radosti" književnice Marine Matić / Miloš Mišo Anđelić.

ISBN 978-86-7978-037-9

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216667404

CIP - 774
МЕТИКОШ, Стево, 1954-
        Не знам шта ћу / Стево Метикош. - 1. изд. - Доњи Милановац : С. Метикош, 2015 (Врњачка Бања : Satcip). - 60 стр. : ауторова слика ; 21 cm

Тираж 500. - Стр. 56-57: Сунце у шаци / Вељко Стамболија. - О аутору: стр. 58.

ISBN 978-86-918167-1-1

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216467980

CIP - 775
МИЛАДИНОВИЋ-Лекан, Снежана, 1951-
        Први и потоњи глас / Снежана Миладиновић-Лекан. - Београд : Dinex, 2015 (Београд : Dinex). - 81 стр. ; 20 cm

Тираж 300. - Стр. 75-81: Први и потоњи глас / Драшко Ређеп.

ISBN 978-86-6365-011-4

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216172812

CIP - 776
МИЛАНОВИЋ, Олга, 1952-
        Опход душе / Олга Милановић. - Београд : Интерпресс, 2015 (Београд : ДиС публик). - 50 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Дугине стазе ; књ. 14)

Тираж 250. - Стр. 7: Олга Милановић: Опход душе / Матија Бећковић.

ISBN 978-86-7561-152-3

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216397068

CIP - 777
МИЛЕНКОВИЋ, Војкан, 1967-
        Nered snova : pesme / Vojkan Milenković. - Niš : Medivest KT, 2015 (Niš : Medivest KT). - 31 str. ; 21 cm

Тираж 200.

ISBN 978-86-88415-67-5

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216346124

CIP - 778
МИЛОШЕВИЋ, Александар, 1940-
        Тëплый каменный лëд / Александр Милошевич ; перевод с сербского язика Златана Петрович ; иллюстрации Игорь Сандич. - 1. изд. - Белград : Свет књиге ; Стокгольм : Сербское литературное общество "Милош Црнански" в Швеции, 2015 (Белград : Донат-граф). - 244 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Современная поэзия / [Свет књиге, Београд])

Антологијски избор. - Ауторова слика. - Тираж 1.000. - Стр. 229-233: Приключение чтения поэзии Александра Милошевича / Зоран Джурич. - Биография: стр. 235-240.

ISBN 978-86-7396-530-7 (СК)

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Милошевић А.
COBISS.SR-ID 216697868

CIP - 779
МЛАДЕНОВИЋ, Власта, 1956-
        У сагласју са Мокрањцем / Власта Младеновић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2015 (Бачки петровац : ХЛ Принт). - 65 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 63.

ISBN 978-86-379-1290-3

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 216652556

CIP - 780
        МОЈ друг мрав и Лепотан Лазар : недовршена прича / Славка Петковић Грујичић и деца ; илустрације Филип Мартиновић. - Београд : Пријатељи деце општине Вождовац : Пријатељи деце Земуна, 2015 (Београд : Galaxy). - 75 стр. ; 21 cm. - (Едиција Шаљива књига)

Тираж 500. - Стр. 5-6: О едицији шаљива прича / Милан Илијин Мицко. - Стр. 6-7: О недовршеној причи / Божидар Пешев.

ISBN 978-86-907913-5-4 (ПДОВ)

821.163.41-1-053.5(082.2)
COBISS.SR-ID 216143628