наредна

CIP некњижне грађе за децембар 2018.0 ОПШТА ГРУПА


017/019 КАТАЛОЗИ

CIP201812Н - 1
КРЕАТИВНИ центар (Београд)
        Zimske vesti : 2018/2019 / Kreativni centar. - Beograd : Kreativni centar, 2018 (Beograd : Grafiprof). - [8] str. : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl. - Tiraž 2.000.

ISBN 978-86-529-0630-7 (broš.)

017.42:655.41(497.11)"2017/2018"
COBISS.SR-ID 271618828


06 ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДРУГЕ ВРСТЕ САРАДЊЕ

CIP201812Н - 2
        НАГРАДА Ранко Радовић 2018 : за критичко - теоријске текстове о архитектури, урбанизму и граду, за реализовано архитектонско дело, за телевизијске емисије, изложбе, мултимедијалне презентације. - Београд : УЛУПУДС, 2018 (Београд : Академија). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 24 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-6213-068-6

06.05РАНКО РАДОВИЋ::72"2018"(083.824)
COBISS.SR-ID 271038220


069 МУЗЕЈИ. МУЗЕОЛОГИЈА. ИЗЛОЖБЕ

CIP201812Н - 3
Градска галерија МОСТОВИ Балкана (Крагујевац)
        Аквизиције 2017-2018 / Галерија Мостови Балкана, Крагујевац, 25. децембар - 29. јануар ; [кустоси Катарина Бабић, Ненад Ристовић]. - Крагујевац : Спомен парк "Крагујевачки октобар", 2018 (Ниш : Nais print). - 16 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 200

ISBN 978-86-80947-56-3

069.41(497.11)"2017/2018"(083.824)
069.51:73/76(497.11)(083.824)
73/76(497.11)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 271848972

CIP201812Н - 4
ЋИРЈАКОВИЋ, Ивана, 1976-
        Грумен земље и грумен људске душе / [аутор изложбе и каталога Ивана Ћирјаковић ; фотографије Миленко Савовић]. - Чачак : Народни музеј, 2018 (Чачак : Артера). - 8 стр. : илустр. ; 24 cm

Кор. насл. - Тираж 125. - Момчило Гојгић: стр. [8]. - Напомене и библиографске референце уз текст

ISBN 978-86-84067-66-3

069.51:738.8(497.11)(083.824)
738.8(497.11)(083.824)
COBISS.SR-ID 271290124


087.5 ПУБЛИКАЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

CIP201812Н - 5
        АВАНТУРА у архиву / [аутори текста Марија Черкез ... и др. ; аутори цртежа Александра Мемаровић]. - Пожаревац : Историјски архив Пожаревац, 2018 (Смедерево : Newpress). - [28] стр. : илустр. у бојама ; 23 cm

Тираж 500.

ISBN 978-86-84969-91-2

087.5
COBISS.SR-ID 272368396

CIP201812Н - 6
        ВЕЛИКЕ налепнице за малене руке. Диносаури / [превод Вања Петровић]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2018 (Београд : Вулкан штампарија). - 16, [2], [4] стр. : илустр. ; 20 cm. - (Вулканчић)

Превод дела: Big Stickers for Little Hands. Dinosaur Island. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-02459-3 (ВИ)

087.5
COBISS.SR-ID 271972876

CIP201812Н - 7
        ВЕЛИКЕ налепнице за малене руке. Моћне машине / [превод Вања Петровић]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2018 (Београд : Вулкан штампарија). - 16, [2], [4] стр. : илустр. ; 20 cm. - (Вулканчић)

Ств. изв. насл.: Big Stickers for Little Hands. Mighty Machines. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-02461-6 (ВИ)

087.5
COBISS.SR-ID 271969804

CIP201812Н - 8
        ВЕЛИКЕ налепнице за малене руке. На селу / [превод Вања Петровић]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2018 (Београд : Вулкан штампарија). - 16, [2], [4] стр. : илустр. ; 20 cm. - (Вулканчић)

Превод дела: Big Stickers for Little Hands. Farm Friends. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-02462-3 (ВИ)

087.5
COBISS.SR-ID 271971340

CIP201812Н - 9
        ВОЗИЛА : додирни и осети / [са енглеског превела Бојана Јовановић]. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2018 (Кина). - [10] стр. : илустр. ; 26 x 26cm. - (Бебин додир)

Кор. насл. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6089-850-2

087.5
COBISS.SR-ID 271169804

CIP201812Н - 10
ВУД, Хана
        Моја мала звучна књига. Глава, рамена, колена и стопала --- / [илустрације Хана Вуд]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2018 (Кина). - [8] стр. : илустр., звук ; 19 cm. - (Вулканчић)

Превод дела: Shaped Sounds. Head, Shoulders, Knees and Toes. - Податак о аутору преузет из колофона. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-02466-1 (ВИ)

087.5
COBISS.SR-ID 271957260

CIP201812Н - 11
ВУД, Хана
        Моја мала звучна књига. Кад си срећан / [илустрације Хана Вуд]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2018 (Кина). - [8] стр. : илустр., звук ; 19 cm. - (Вулканчић)

Превод дела: Shaped Sounds. If You're Happy and You Know It. - Податак о аутору преузет из колофона. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-02467-8 (ВИ)

087.5
COBISS.SR-ID 271957772

CIP201812Н - 12
ГАЛОВЕЈ, Фиона
        Погоди ко сам. 1 / [илустрације Фиона Галовеј ; превод са енглеског језика Вања Петровић]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2018 (Кина). - [5] стр. : илустр. ; 19 cm

Превод дела: Peekaboo. - Подаци о ауторима преузети из колофона. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-02476-0 (ВИ)

087.5
COBISS.SR-ID 272402188

CIP201812Н - 13
ГАЛОВЕЈ, Фиона
        Погоди ко сам. 2 / [илустрације Фиона Галовеј ; превод са енглеског језика Вања Петровић]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2018 (Кина). - [5] стр. : илустр. ; 19 cm

Превод дела: Peekaboo. - Подаци о ауторима преузети из колофона. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-02477-7 (ВИ)

087.5
COBISS.SR-ID 272402444

CIP201812Н - 14
ГАЛОВЕЈ, Фиона
        Погоди ко сам. 3 / [илустрације Фиона Галовеј ; превод са енглеског језика Вања Петровић]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2018 (Кина). - [5] стр. : илустр. ; 19 cm

Превод дела: Peekaboo. - Подаци о ауторима преузети из колофона. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-02478-4 (ВИ)

087.5
COBISS.SR-ID 272402956

CIP201812Н - 15
ГАЛОВЕЈ, Фиона
        Погоди ко сам. 4 / [илустрације Фиона Галовеј ; превод са енглеског језика Вања Петровић]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2018 (Кина). - [5] стр. : илустр. ; 19 cm

Превод дела: Peekaboo. - Подаци о ауторима преузети из колофона. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-02479-1 (ВИ)

087.5
COBISS.SR-ID 272403468

CIP201812Н - 16
        ЖИВОТИЊЕ : додирни и осети / [са енглеског превела Бојана Јовановић]. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2018 (Кина). - [10] стр. : илустр. ; 26 x 26cm. - (Бебин додир)

Кор. насл. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6089-852-6

087.5
COBISS.SR-ID 271171596

CIP201812Н - 17
        ZAŠNIRAJ svoj dnevnik / [prevod Stefan Alidini]. - Beograd : Vulkan izdavaštvo ; Novi Sad : Ružno pače, 2018 (Kina). - [94] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Vulkančić)

Prevod dela: Keep it Zipped. - Tiraž 3.000.

ISBN 978-86-10-02441-8 (Vulkan izdavaštvo)

087.5
COBISS.SR-ID 271356940

CIP201812Н - 18
ЈОВАНОВИЋ, Бојана, 1980-
        Радосница : бебин први дневник / аутор Бојана Јовановић ; илустрације Алекса Јовановuћ ; дизајн Милош Вук Алексић. - 5. изд. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2018 (Чачак : Светлост). - 24 стр. : илустр. ; 28 cm

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-6089-608-9

087.5
COBISS.SR-ID 271215372

CIP201812Н - 19
        КЊИГРАЧКА : додирни и осети / [са енглеског превела Бојана Јовановић]. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2018 (Кина). - [10] стр. : илустр. ; 26 x 26cm. - (Бебин додир)

Кор. насл. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6089-849-6

087.5
COBISS.SR-ID 271170316

CIP201812Н - 20
КРАЈНОВИЋ, Ђорђе
        Где живе животиње? / [илустрације Ђорђе Крајновић ; уредници Бранка Јосиповић Кривокућа и Вања Петровић]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2018 (Београд : Вулкан штампарија). - 27 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Вулканчић) (Бебин свет)

Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-02454-8

087.5
COBISS.SR-ID 271507980

CIP201812Н - 21
КРАЈНОВИЋ, Ђорђе
        На слово, на слово / [илустрације Ђорђе Крајновић ; уредници Бранка Јосиповић Кривокућа и Вања Петровић]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2018 (Београд : Вулкан штампарија). - 27 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Вулканчић) (Бебин свет)

Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-02468-5 (ВИ)

087.5
COBISS.SR-ID 271949324

CIP201812Н - 22
МЕЈЧЕЛ, Дон
        Велике налепнице за малене руке. Принцезе / [илустрације Дон Мејчел ; превод Вања Петровић]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2018 (Београд : Вулкан штампарија). - 16, [2], [4] стр. : илустр. ; 20 cm. - (Вулканчић)

Превод дела: Big Stickers for Little Hands. Princess Palace. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-02460-9 (ВИ)

087.5
COBISS.SR-ID 271968780

CIP201812Н - 23
МЕМАРОВИЋ, Александра
        Авантура у архиву : бојанка / [аутор цртежа Александра Мемаровић]. - Пожаревац : Историјски архив Пожаревац, 2018 (Смедерево : Newpress). - [20] стр. : илустр. у бојама ; 23 cm

Тираж 500.

ISBN 978-86-84969-92-9

087.5
COBISS.SR-ID 272369676

CIP201812Н - 24
        МОЈА велика звучна књига. Животиње : притисни сличице и слушај како се животиње оглашавају / [уредник Бранка Јосиповић Кривокућа ; превод Вања Петровић]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2018 (Кина). - [14] стр. : илустр., звук ; 28 cm. - (Вулканчић)

Превод дела: Big Touch-It Book. Speaking Animals. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-02465-4 (ВИ)

087.5
COBISS.SR-ID 271959308

CIP201812Н - 25
НОВАК, Николета, 1971-
        Животиње помажу Деда Мразу / [аутор] Николета Новак и [илустратор] Бојан Јовановић. - 4. изд. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2018 (Ваљево : Una mega shop). - 15 стр. : илустр. ; 23 x 23 cm. - (Један дан са животињама : едукативне сликовнице о животињама)

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-6089-308-8

087.5
COBISS.SR-ID 271166220

CIP201812Н - 26
НОВАК, Николета, 1971-
        Један дан са јагњетом Снешком / [аутор] Николета Новак и [илустратор] Бојан Јовановић. - 3. изд. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2018 (Ваљево : Una mega shop). - 15 стр. : илустр. ; 23 x 23 cm. - (Један дан са животињама : едукативне сликовнице о животињама)

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-6089-223-4

087.5
COBISS.SR-ID 271166732

CIP201812Н - 27
НОВАК, Николета, 1971-
        Један дан са коњем Вихором / [аутор] Николета Новак и [илустратор] Бојан Јовановић. - 4. изд. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2018 (Ваљево : Una mega shop). - 15 стр. : илустр. ; 23 x 23 cm. - (Један дан са животињама : едукативне сликовнице о животињама)

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-6089-224-1

087.5
COBISS.SR-ID 271158796

CIP201812Н - 28
НОВАК, Николета, 1971-
        Један дан са кравом Белком / [аутор] Николета Новак и [илустратор] Бојан Јовановић. - 2. изд. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2018 (Ваљево : Una mega shop). - 15 стр. : илустр. ; 23 x 23 cm. - (Један дан са животињама : едукативне сликовнице о животињама)

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-6089-225-8

087.5
COBISS.SR-ID 271156492

CIP201812Н - 29
НОВАК, Николета, 1971-
        Један дан са мачком Лилом / [аутор] Николета Новак и [илустратор] Бојан Јовановић. - 3. изд. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2018 (Ваљево : Una mega shop). - 15 стр. : илустр. ; 23 x 23 cm. - (Један дан са животињама : едукативне сликовнице о животињама)

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-6089-226-5

087.5
COBISS.SR-ID 271154444

CIP201812Н - 30
НОВАК, Николета, 1971-
        Један дан са прасетом Буцком / [аутор] Николета Новак и [илустратор] Бојан Јовановић. - 3. изд. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2018 (Ваљево : Una mega shop). - 15 стр. : илустр. ; 23 x 23 cm. - (Један дан са животињама : едукативне сликовнице о животињама)

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-6089-227-2

087.5
COBISS.SR-ID 271158284