претходна
наредна
CIP201812Н - 31
НОВАК, Николета, 1971-
        Један дан са псом Тедијем / [аутор] Николета Новак и [илустратор] Бојан Јовановић. - 2. изд. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2018 (Ваљево : Una mega shop). - 15 стр. : илустр. ; 23 x 23 cm. - (Један дан са животињама : едукативне сликовнице о животињама)

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-6089-228-9

087.5
COBISS.SR-ID 271154956

CIP201812Н - 32
        СКРИВАЛИЦА : додирни и осети / [са енглеског превела Бојана Јовановић]. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2018 (Кина). - [10] стр. : илустр. ; 26 x 26cm. - (Бебин додир)

Кор. насл. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6089-851-9

087.5
COBISS.SR-ID 271168780

CIP201812Н - 33
        УЧИМ и бојим. Природне опасности : олује / [аутори Сандра Недељковић, Јована Лончаревић ; илустрације Стоименка Милка Марковић, Мања Лекић]. - Београд : Каритас Србије, 2018 (Нови Сад : Brain Made). - [16] стр. : илустр. ; 29 cm. - (Знањем до сигурности! / Caritas Srbije)

Подаци о ауторима преузети из колофона. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-86945-17-4

087.5
COBISS.SR-ID 272387340


2 РЕЛИГИЈА. ТЕОЛОГИЈА


271.2 ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА. ИСТОЧНО ПРАВОСЛАВЉЕ. РУСКА И ГРЧКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

CIP201812Н - 34
        ЦРКВЕНИ календар и планер за просту 2019. годину. - Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2018 (Ужице : Графичар). - 159 стр. ; 12 cm

ISBN 978-86-87329-69-0

271.2-562(059)
COBISS.SR-ID 271738636


3 ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ


371.6 ПОЛОЖАЈ ШКОЛА. ШКОЛСКА ОПРЕМА

CIP201812Н - 35
КРЕАТИВНИ центар (Београд)
        Креативни центар. Биологија : 5. и 6. разред / [Тим Креативног центра]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2018 (Kragujevac : Grafostil). - 1 омот ([16] листова) : илустр. ; 33 cm

Ом. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-529-0622-2

371.671(085)
COBISS.SR-ID 271101708

CIP201812Н - 36
КРЕАТИВНИ центар (Београд)
        Креативни центар. Географија : 5. и 6. разред / [Тим Креативног центра]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2018 (Kragujevac : Grafostil). - 1 омот ([30] листова) : илустр. ; 33 cm

Ом. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-529-0624-6

371.671(085)
COBISS.SR-ID 271099916

CIP201812Н - 37
КРЕАТИВНИ центар (Београд)
        Креативни центар. Ликовна култура : 5. и 6. разред / [Тим Креативног центра]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2018 (Kragujevac : Grafostil). - 1 омот ([16] листова) : илустр. ; 33 cm

Ом. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 1.500.

ISBN 978-86-529-0625-3

371.671(085)
COBISS.SR-ID 271099660

CIP201812Н - 38
КРЕАТИВНИ центар (Београд)
        Креативни центар. Математика : 5. и 6. разред / [Тим Креативног центра]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2018 (Kragujevac : Grafostil). - 1 омот ([60] листова) : илустр. ; 33 cm

Ом. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 4.000.

ISBN 978-86-529-0626-0

371.671(085)
COBISS.SR-ID 271098636

CIP201812Н - 39
КРЕАТИВНИ центар (Београд)
        Креативни центар. Музичка култура : 5. и 6. разред / [Тим Креативног центра]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2018 (Kragujevac : Grafostil). - 1 омот ([16] листова) : илустр. ; 33 cm

Ом. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 1.500.

ISBN 978-86-529-0628-4

371.671(085)
COBISS.SR-ID 271091724

CIP201812Н - 40
КРЕАТИВНИ центар (Београд)
        Креативни центар. Српски језик : 5. и 6. разред / [Тим Креативног центра]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2018 (Kragujevac : Grafostil). - 1 омот ([60] листова) : илустр. ; 33 cm

Ом. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 4.000.

ISBN 978-86-529-0627-7

371.671(085)
COBISS.SR-ID 271095052

CIP201812Н - 41
КРЕАТИВНИ центар (Београд)
        Креативни центар. Физика : 6. разред / [Тим Креативног центра]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2018 (Kragujevac : Grafostil). - 1 омот ([12] листова) : илустр. ; 33 cm

Ом. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-529-0623-9

371.671(085)
COBISS.SR-ID 271090444


379.8 СЛОБОДНО ВРЕМЕ И РЕКРЕАЦИЈА. АМАТЕРИЗАМ. ХОБИ. УРАДИ САМ

CIP201812Н - 42
        NAŠE tajne : dnevnik za najbolje prijateljice / [urednik Branka Josipović Krivokuća ; prevod Stefan Alidini]. - Beograd : Vulkan izdavaštvo ; Novi Sad : Ružno pače (Beograd : Vulkan štamparija, 2018 ; Kina). - [78] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Vulkančić)

Prevod dela: Just Us Sequin Journal. - Tiraž 3.000.

ISBN 978-86-10-02440-1

379.82-055.25(02.053.2.025)
COBISS.SR-ID 271150092


7 УМЕТНОСТ. АРХИТЕКТУРА. ФОТОГРАФИЈА. МУЗИКА. СПОРТ


71 УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА. УРБАНИЗАМ

CIP201812Н - 43
ВУЧКОВИЋ, Oливера
        Градска општина Савски венац [Картографска грађа] : непокретнa културнa добра / Oливера Вучковић. - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда : Градска општина Савски венац, 2018 (Београд : Birograf comp doo). - 2 плана града на 1 листу, обострано : у боји ; 50 x 71 cm, пресавијен на 36 x 28 cm

Панорамски приказ. - Тираж 2000. - Садржи и: Градска општина Савски венац - приказ северног и јужног дела општине.

ISBN 978-86-89779-63-9

711.4(497.111 Савски венац)(084.3)
COBISS.SR-ID 271800076


73/76 ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

CIP201812Н - 44
ВАУДА, Марија, 1961-
        Manik_Marija Vauda Nikola Pilipović : [1 knjiga umetnika]. - Beograd : Udruženje likovnih umetnika Srbije, 2018 (Beograd : Srpski genealoški centar). - [120] str. : ilustr. ; 23 cm

Kor. nasl. - Tiraž 120.

ISBN 978-86-6307-086-8

73/76.071.1 Вауда М.
73/76.071.1 Пилиповић Н.
7.038.53(497.11)
COBISS.SR-ID 272072972

CIP201812Н - 45
ДРУШТВО ликовних уметника и педагога Пирота. Годишња изложба (2018 ; Пирот)
        Друштво ликовних уметника и педагога & Nova art scena : годишња изложба : Галерија "Чедомир Крстић", Пирот, децембар 2018. / [репродукције Андреј Јовановић]. - Пирот : Галерија "Чедомир Крстић", 2018 (Ниш : Наиспринт). - 1 пресавијен лист ([8] стр.) : репродукције ; 21 cm

Кор. насл. - Тираж 250.

ISBN 978-86-6199-120-2

73/77(497.11)"2018"(083.824)
73/77.071.1(497.11)"2018":929(083.824)
COBISS.SR-ID 271423500

CIP201812Н - 46
КАЉАЛОВИЋ Одановић, Гордана, 1951-
        Гордана Каљаловић Одановић = Gordana Kaljalović Odanović : Реконфигурација пејзажа = Landscape Reconfiguration : од 11. октобра до 1. новембра 2018. = From 11th of October to 1st November 2018. / [предговор Гордана Каљаловић ; превод Бека Нанић ; фотографисао Ђорђе Одановић]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности Ниш, 2018 (Ниш : Наис Принт). - [14] стр. : илустр. ; 24 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 300. - Биографија: стр. [12].

ISBN 978-86-7740-129-0

73/76.071.1:929 Каљаловић Одановић Г.(083.824)
73/76(497.11)"19/20"(083.824)
COBISS.SR-ID 271594764

CIP201812Н - 47
ЛИКОВНА колонија Сићево (54 ; 2018)
        Ликовна колонија Сићево 2018. : изложба радова : Павиљон у Тврђави, 23. новембар - 10. децембар / [текст Миодраг Анђелковић ; фотографија Небојша Стојковић]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности, 2018 (Ниш : Наис Принт). - [16] стр. : репродукције ; 24 cm

Кор. насл. - Тираж 300. - Биографски подаци о уметницима уз репродукције.

ISBN 978-86-7740-133-7

73/76(497.11):061.2"2018"(083.824)
73/76.071.1(4)"19/20":929(083.824)
COBISS.SR-ID 271592716


741.5 КАРИКАТУРА. СТРИП

CIP201812Н - 48
ИСАЈАМА, Хађиме, 1986-
        Napad Titana. 9 / [tekst i crtež] Hađime Isajama ; [prevod Igor Jokić]. - Beograd : Darkwood, 2018 (Subotica : Rotografika). - [194] str. : ilustr. ; 19 cm. - (Manga)

Izv. stv. nasl.: Attack on Titan. 9. - Tiraž 5.000.

ISBN 978-86-6163-520-5

741.5
COBISS.SR-ID 272112652

CIP201812Н - 49
КЈАВЕРОТИ, Клаудио, 1965-
        Brendon. 26, Povratak crnog meseca / [scenario Claudio Chiaverotti ; crtež Giuseppe Ricciardi ; prevod Ilija Mirović]. - Beograd : Forma B, 2018 (Beograd : Forma B). - 100 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Brendon. 26, Il ritorno della luna nera. - Tiraž 500.

ISBN 978-86-86507-66-2

741.5
COBISS.SR-ID 271639564

CIP201812Н - 50
КОВАЧЕВИЋ, Бојан, 1957-
        Kanu / Bojan Kovačević, Petar Meseldžija ; [po ideji Serdja Aragonesa]. - Beograd : Moro d.o.o / System Comics, 2018 (Beograd : Dunav). - [60] str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 500. - Str. 3-5: Kanu, stripski izraz majstora ilustracije / Zoran Đukanović.

ISBN 978-86-89309-57-7

741.5
COBISS.SR-ID 271483660

CIP201812Н - 51
КОРАКСИЋ, Предраг, 1933-
        Zlatno doba [Slikovna građa] : 2019 / [autor karikatura Predrag Koraksić] Corax ; [dizajn Tatjana Koraksić]. - Beograd : Dan graf, 2018 (Valjevo : Topalović). - 1 kalendar ([13] str.) : ilustr., u boji ; 43 x 31 cm

Nasl. iz kolofona: Katalog Corax karikatura : kalendar 2019. - Tiraž 10.000.

ISBN 978-86-6030-005-0

741.5 Кораксић П.(059)
050.8/.9"2019"
COBISS.SR-ID 271204364

CIP201812Н - 52
ПАСИЛИНА, Арто, 1942-
        Ronkoteus. Knj.7 / Pasilina i Lukarinen ; [prevod Branislav Glumac]. - Beograd : Lokomotiva, 2018 (Zemun : Dunav). - 196 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Ronkoteus: Lentävä kirvesmies. - Tiraž 300.

ISBN 978-86-81196-07-6

741.5
COBISS.SR-ID 271704076

CIP201812Н - 53
САТОУФ, Риад, 1978-
        Arapin budućnosti. Knj.7, Odrastanje na Bliskom istoku (1978-1984) / Riad Satouf ; [prevod Branislav Glumac]. - Beograd : Lokomotiva, 2018 (Zemun : Dunav). - 160 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-86-81196-06-9

741.5
COBISS.SR-ID 271706380


75 СЛИКАРСТВО

CIP201812Н - 54
РАДОСАВЉЕВИЋ, Никола, 1991-
        Pisma sa planine : Galerija "Čedomir Krstić", Pirot / Nikola Radosavljević ; [поставка изложбе Радмила Влатковић]. - Пирот : Галерија "Чедомир Крстић", 2018 (Ниш : Наиспринт). - 6 str. : ilustr. ; 21 cm

Kor. nasl. - Tiraž 200.

ISBN 978-86-6199-121-9

75.071.1:929 Радосављевић Н.(083.824)
75(497.11)"19/20"(083.824)
COBISS.SR-ID 271832588

CIP201812Н - 55
СИМИЋ, Зоран, 1967-
        Зоран Симић : из космичког врта : изложба слика : Библиотека Астрономске опсерваторије Београд, 7. децембар 2018. / [фотографија З. Симић]. - Београд : Астрономска опсерваторија, 2018 (Београд : Riping). - 1 пресавијен лист ([4] стр.) : илустр. ; 21 cm

Тираж 100.

ISBN 978-86-80019-89-5

75.071.1:929 Симић З.(083.824)
75(497.11)"19/20"(083.824)
COBISS.SR-ID 271211788


76 ГРАФИКА

CIP201812Н - 56
КОВАЧ, Владимир, 1984-
        Дероко: 30 година сећања : изложба плаката инспирисаних делом Александра Дерока : каталог изложбе : Галерија GrAФ, Архитектонски факултет у Београду, 22 - 31. децембар 2018. године / [текст у каталогу Владимир Ковач ; текст биографије Данира Совиљ]. - Београд : Универзитет, Архитектонски факултет, Кабинет за визуелне комуникације 341, 2018 (Београд : Донат Граф). - [8] стр. : илустр. ; 20 x 20 cm

Тираж 200.

ISBN 978-86-7924-213-6

766.04(497.11)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 271747084


77 ФОТОГРАФИЈА

CIP201812Н - 57
САБО, Имре, 1956-
        Имре Сабо : деведесете : Уметнички центар Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић", 2. 11. 2018. - 30. 11. 2018. / [Организатори изложбе Тамара Петровић, Наташа Матовић]. - Београд : Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", 2018 (Београд : Кућа штампе). - [8] стр. : фотогр. ; 24 cm

Кор. насл. - Тираж 100. - Стр. [3]: [Уводни текст] / Игор Чоко. - Биографија: стр. [4-5].

ISBN 978-86-7301-115-8 (брош.)

77.04.071.1:929 Сабо И.(083.824)
77.04(497.11)"19"(083.824)
COBISS.SR-ID 272157452


77.04 УМЕТНИЧКА ФОТОГРАФИЈА

CIP201812Н - 58
ХАЏИ Здравковић, Иван, 1952-2013
        Иван Хаџи Здравковић Соса : 1952-2013 : "Ал` има љубави моје" = "But my love still exists : Павиљон у тврђави, 25. октобар - 13. новембар 2018. / [текст Ивона Рајачић Барандовски]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности Ниш, 2018 (Ниш : Наис Принт). - [14] стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 300. - Биографија: стр. [4-5].

ISBN 978-86-7740-131-3

77.04:929 Хаџи Здравковић И.(083.824)
77(497.11)"19/20"(083.824)
COBISS.SR-ID 271591436


78 МУЗИКА

CIP201812Н - 59
БАКАЛОВ, Борис, 1983-
        Aurora [Zvučni snimak] / [izvodi] Ničim izazvan. - Beograd : Lampshade Media, 2018 (Beograd : New Free Look Ls Doo : Cobalt blue). - 1 USB fleš memorija ; 10x10 cm + tekstualni prilog ([2] str.)

Nasl. sa kontejnera. - Tiraž 1.000. - 10 kompozicija pop muzike. - Aranžman: Boris Bakalov, Bojan Gluvajić, Mane Gluvajić, Nemanja Vujović, Marko Leđenac, Dragana Ilić, Borislav Kuga, Igor Martinko, Nikola Petrović.

ISBN 978-86-89885-22-4
LAMPS368

784.011.26(086.7)
COBISS.SR-ID 271912204

CIP201812Н - 60
        BEST of Slaviša Vujić [Звучни снимак] / [muzika Zoran Petrović ... et al. ; tekst Zoran Matić ... et al.] ; [izvodi] Slaviša Vujić. - Београд : Grand Production, 2018 (Београд : City Records ; Александровац : Штампарија Ерић). - 1 CD (71 min) ; 12 cm

Tiraž 2.000. - 20 kompozicija narodne muzike. - Muzika: Zoran Petrović Pagi-1962, Zoran Matić-1962, Borko Radivojević-1983, Nenad Grković-1977, Blek Deni-1969, Goran Asim Eganović-1973, Radoslav Rade Vučković-1949. Tekst: Zoran Matić-1962, Radoslav Rade Vučković-1949, Kata Bogdanović-1978, Dragan Mlavski-1966, Ivana Jovanović-1981, Blek Deni-1969, Goran Asim Eganović-1973. Aranžman: Zoran Petrović Pagi-1962, Endži Mavrić-1971, Dušan Đukić Đuka-1968, Borko Radivojević-1983, Nenad Grković-1977, Nebojša Aleksić-1976, Branko Mačić-1967, Slavko Caki Kuzmanović-1971, Siniša Tufegdžić-1968.

ISBN 978-86-7828-571-4
CD 733

784.011.26(086.76)
COBISS.SR-ID 271348748