претходна
наредна
CIP - 61
МИХАЈЛОВИЋ, Владан, 1955-
        Јачање државе као тенденција у развоју савременог друштва / Владан Михајловић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 22-24. - Апстракт ; Summary.

U: Зборник радова. - ISSN 0354-6543. - (2018), стр. 7-24.

321.01
342.2

COBISS.SR-ID 272427276


323.1 НАЦИОНАЛНИ ПОКРЕТИ. НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ. НАРОДНОСТИ

CIP - 62
THEODORESCU, Rǎzvan, 1939-
        What did Exactly Romanian Post-War Nationalism Mean? / Rǎzvan Theodorescu. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 188. - Abstract.

U: Balcanica. - ISSN 0350-7653. - God. 49 (2018), str. 183-188.

323.1(=135.1)"19"
323.1(=135.1:=163.41)"19"

COBISS.SR-ID 273012236


327 МЕЂУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ. СВЕТСКА ПОЛИТИКА. СПОЉНА ПОЛИТИКА

CIP - 63
АЛЕКСИЋ, Јован, 1988-
        Извештаји београдске Политике о Совјетском Савезу током двадесетих година 20. века / Јован Ј. Алексић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 368-371. - Апстракт ; Summary.

U: Српско-руски односи у прошлости и садашњости. Књ. 2 / уредили и приредили Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Далибор Велојић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018. - ISBN 978-86-89025-40-8. - Стр. 337-372.

327(470)"192"(046)

COBISS.SR-ID 272608780

CIP - 64
ЖИВКОВИЋ, Милутин, 1986-
        Од рата ка миру. Политички односи Југославије и Совјетског Савеза 1945. године / Милутин Д. Живковић, Момир Н. Нинковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 192-196. - Апстракт ; Резиме.

У: Српско-руски односи у прошлости и садашњости. Књ. 2 / уредили и приредили Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Далибор Велојић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018. - ISBN 978-86-89025-40-8. - Стр. 169-197.

94:327(470:497.1)"1945"

COBISS.SR-ID 272607500

CIP - 65
MARKOVIĆ, Slobodan G., 1972-
        Eleftherios Venizelos, British Public Opinion and the Climax of Anglo-Hellenism (1915-1920) / Slobodan G. Markovich. - Graf. prikazi. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 153-155. - Abstract.

U: Balcanica. - ISSN 0350-7653. - God. 49 (2018), str. 125-155.

327(495:410)"1915/1920"
32:929 Венизелос Е.
32.019.5(410)"1915/1920"

COBISS.SR-ID 273003788

CIP - 66
МИКЕТИЋ, Урош, 1992-
        Један пример русофилства у Србији - Београдске илустроване новине и Русија 1866. године / Урош Д. Микетић, Чарна Д. Булатовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 404-405. - Апстракт ; Summary.

У: Српско-руски односи у прошлости и садашњости. Књ. 2 / уредили и приредили Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Далибор Велојић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018. - ISBN 978-86-89025-40-8. - Стр. 391-406.

327(497.11:470)"1866"(093.2)
070БЕОГРАДСКЕ ИЛУСТРОВАНЕ НОВИНЕ"1866"

COBISS.SR-ID 272609292

CIP - 67
МИЛЕНОВИЋ, Живорад, 1966-
        Студенти о руско-српским односима у савременим друштвеним околностима и након враћања Крима Русији / Живорад M. Миленовић, Раиса E. Цветковић, Наталья Васильевна Попиль. - табеле. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 128-130. - Апстракт ; Summary.

У: Српско-руски односи у прошлости и садашњости. Књ. 2 / уредили и приредили Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Далибор Велојић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018. - ISBN 978-86-89025-40-8. - Стр. 119-132.

316.644-057.875:327(497.11:470)"2018"
327(497.11:470)"2018"

COBISS.SR-ID 272605452

CIP - 68
МИРОВИЋ, Дејан, 1972-
        Совјетско-југословенски односи у контексту међународног права / Дејан Мировић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 79. - Апстракт ; Summary.

U: Зборник радова. - ISSN 0354-6543. - (2018), стр. 69-80.

327(497.1:47)"1948/1971"

COBISS.SR-ID 272429324

CIP - 69
РИСТАНОВИЋ, Петар, 1985-
        Утицај СССР-а на југословенско-албанске односе током седамдесетих година 20. века и на политику Албаније према САП Косову / Петар Р. Ристановић, Душан М. Бојковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 333-335. - Апстракт ; Summary.

U: Српско-руски односи у прошлости и садашњости. Књ. 2 / уредили и приредили Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Далибор Велојић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018. - ISBN 978-86-89025-40-8. - Стр. 315-336.

327(497.1:496.5)"197/..."
327.8(497.1:470)"197/..."

COBISS.SR-ID 272605708

CIP - 70
СЕЛИНИЋ, Слободан, 1975-
        Savez književnika Jugoslavije i nesvrstane zemlje od kraja pedesetih do početka osamdesetih godina 20. veka / Slobodan Selinić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 191. - Apstrakt ; Summary.

U: Istorija 20. veka. - ISSN 0352-3160. - God. 37, br. 1 (2019), str. 175-192.

doi: 10.29362/ist20veka.2019.1.sel.175-192

327.55:316.72(497.1)"195/197"
821:061.2(497.1)"195/197"

COBISS.SR-ID 272500492

CIP - 71
ЧАВОШКИ, Јован, 1981-
        Ideološki prijatelj iz daleka: Jugoslavija i Azijska socijalistička konferencija / Jovan Čavoški. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 158-160. - Apstrakt ; Summary.

U: Istorija 20. veka. - ISSN 0352-3160. - God. 37, br. 1 (2019), str. 139-160.

doi: 10.29362/ist20veka.2019.1.cav.139-160

327(497.1:5)"195"
327(5)"195"

COBISS.SR-ID 272499724


329 ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ПОКРЕТИ

CIP - 72
GUŽVICA, Stefan, 1993-
        The Spanish inquisition : factional struggles among the Yugoslav interbrigadistas / Stefan Gužvica. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 72-73. - Abstract ; Summary.

U: Istorija 20. veka. - ISSN 0352-3160. - God. 37, br. 1 (2019), str. 53-74.

doi: 10.29362/ist20veka.2019.1.guz.53-74

329.15.055(497.1:460)"1936/1939"
355.426(460)"1936/1939"

COBISS.SR-ID 272496140

CIP - 73
ПЕТРОВИЋ, Небојша, 1973-
        КПЈ и потчињавање интелигенције у Југославији / Небојша Петровић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 51. - Сажетак ; Abstract.

У: Humanistika. - ISSN 2560-3841. - Вол. 2, бр. 4 (2018), стр. 37-51.

316.344.42:329.15(497.1)"193/195"
316.344.42:323.281(497.1)"193/195"

COBISS.SR-ID 273207564


33 ПРИВРЕДА. ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ

CIP - 74
MIZDRAKOVIĆ, Vule, 1982-
        Succeeding in Bioeconomy: Serbian Universities' Blueprint / Vule Mizdraković, Marija Kostić, Jelena Stanković. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 182-184. - Abstract ; Apstrakt.

U: Industrija. - ISSN 0350-0373. - Vol. 46, br. 4 (2018), str. 171-184.

doi: 10.5937/industrija46-19529

378.14:[502.7:33(497.11)

COBISS.SR-ID 272687116


330 ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ УОПШТЕ. ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА

CIP - 75
ПОПОВИЋ, Габријела, 1984-
        Višekriterijumska analiza investicionih mogućnosti / Gabrijela Popović, Vesna Pašić Tomić. - Graf. prikazi. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 80-81. - Rezime ; Abstract.

U: Megabiznis. - ISSN 2560-4104. - God. 2, br. 2 (2018), str. 71-82.

330.322:519.226

COBISS.SR-ID 272926220


331 РАД. ПОСЛОДАВЦИ. РАДНИЦИ. СИНДИКАТИ

CIP - 76
DOBRIVOJEVIĆ-Tomić, Ivana, 1975-
        Harbingers of crisis. Labour strikes in Yugoslavia (1958-1974) / Ivana Dobrivojević-Tomić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 173-174. - Abstract ; Summary.

U: Istorija 20. veka. - ISSN 0352-3160. - God. 37, br. 1 (2019), str. 161-174.

doi: 10.29362/ist20veka.2019.1.dob.161-174

94:331.109.32(497.1)"1958/1974"
338(497.1)"1958/1974"

COBISS.SR-ID 272500236


332 РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДА. ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРИВРЕДА. ЗЕМЉА И ИМАЊЕ

CIP - 77
JAKOPIN, Edvard, 1954-
        Regional structural imbalances of Serbia as a consequence of applied transitional model of economic growth / Edvard Jakopin. - Ilustr. - Beleška o autoru: str. 385. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 384-385. - Abstract ; Sažetak.

U: Економика предузећа. - ISSN 0353-443X. - God. 66, br. 7/8 (2018), str. 371-385.

332.1(497.11)
338.12(497.11)

COBISS.SR-ID 273141772


334 ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И САРАДЊЕ У ПРИВРЕДИ. КООПЕРАЦИЈА

CIP - 78
СТОЈАНОВИЋ, Зорица, 1950-
        Занатство у Топлици почетком 20. века / Зорица Стојановић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 163. - Апстракт ; Abstract.

У: Топлички зборник. - ISSN 2466-5371. - Год. 3, бр. 3 (2018), стр. 157-165.

334.71(497.11)"190/191"
67/68(497.11)"190/191"

COBISS.SR-ID 272684812


336 ФИНАНСИЈЕ. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ. БАНКАРСТВО И НОВЧАРСТВО

CIP - 79
БЕЦИЋ, Иван М., 1967-
        Врањска привредна банка а. д. / Иван М. Бецић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 359. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 337-360.

336.71(497.115)"1921/1941"

COBISS.SR-ID 272665356

CIP - 80
DOMAZET, Ivana, 1974-
        Attractiveness of the domicile economy through tax incentives / Ivana Domazet, Darko Marjanović, Ivan Stošić. - Ilustr. - Beleška o autorima: str. 445. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 444-445. - Abstract ; Sažetak.

U: Економика предузећа. - ISSN 0353-443X. - God. 66, br. 7/8 (2018), str. 434-445.

336.225.66(497.11)
339.727.22

COBISS.SR-ID 273145612

CIP - 81
ЂОРЂЕВИЋ, Бојан, 1972-
        Razvoj i struktura globalnog tržišta kriptovaluta / Bojan Đorđević. - Tabele. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 48-49. - Rezime ; Abstract.

U: Megabiznis. - ISSN 2560-4104. - God. 2, br. 2 (2018), str. 37-50.

336.744
004.738.5:339.13

COBISS.SR-ID 272925708

CIP - 82
MILOŠEVIĆ-Avdalović, Snežana, 1986-
        Day-of-the-week Effect on Stock Markets in the Region / Snežana Milošević Avdalović. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 66-67. - Abstract ; Apstrakt.

U: Industrija. - ISSN 0350-0373. - Vol. 46, br. 4 (2018), str. 47-67.

doi: 10.5937/industrija46-18456

005.311:336.76(497)"724""2008/2014"
3

COBISS.SR-ID 272685580


338 ПРИВРЕДНА СИТУАЦИЈА. ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА.УПРАВЉАЊЕ У ПРИВРЕДИ. ПРИВРЕДНО ПЛАНИРАЊЕ. ПРИВРЕДНИ СЕКТОРИ. ЦЕНЕ

CIP - 83
ДОБРИЧАНИН, Сања, 1973-
        Препреке за спровођење друштвено одговорног пословања у Републици Србији / Сања Добричанин, Марко Тодић, Наташа Лукић. - Илустр. - Доступно и на: http://www.bizinfo.edu.rs/index.php/bizinfo/issue/archive. - Библиографија: стр. 79-80. - Abstract ; Сажетак.

У: БизИнфо. - ISSN 2217-2769. - Год. 9, бр. 2 (2018), стр. 65-80.

doi: 10.5937/bizinfo1802065D

005.35:334.7(497.11)

COBISS.SR-ID 272649740

CIP - 84
JEVTOVIC, Аleksandra, 1985-
        Tourist objects оf Aleksandar Đokić, an architect: national and international style characteristics / Аleksandra Jevtovic. - Ilustr. - Dostupno i na: http://www.bizinfo.edu.rs/index.php/bizinfo/issue/archive. - Bibliografija: str. 23-26. - Abstract ; Сажетак.

U: БизИнфо. - ISSN 2217-2769. - God. 9, br. 2 (2018), str. 11-26.

doi: 10.5937/bizinfo1802011J

338.483.12:725(497.11)

COBISS.SR-ID 272640012

CIP - 85
МИЛИЋЕВИЋ, Снежана, 1969-
        Људски ресурси у функцији конкурентности Европске Уније као туристичке дестинације / Снежана Милићевић, Јелена Петровић. - Табеле. - Доступно и на: http://www.bizinfo.edu.rs/index.php/bizinfo/issue/archive. - Библиографија: стр. 62-63. - Abstract ; Сажетак.

У: БизИнфо. - ISSN 2217-2769. - Год. 9, бр. 2 (2018), стр. 53-63.

doi: 10.5937/bizinfo1802053M

005.96:338.486.2(4-672EU)

COBISS.SR-ID 272646156

CIP - 86
МИТРОВИЋ, Славка, 1960-
        Одрживи развој пољопривреде у привредном развоју Србије / Славка Митровић, Љубомир Митровић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 65-67. - Апстракт ; Summary.

U: Зборник радова. - ISSN 0354-6543. - (2018), стр. 49-68.

338.43(497.11)
502.131.1:631(497.11)

COBISS.SR-ID 272428812

CIP - 87
NIKOLIĆ, Ivan, 1975-
        Forces Influencing Poor Performance of Serbian Food Industry / Ivan Nikolić, Tatjana Brankov. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 142-143. - Abstract ; Apstrakt.

U: Industrija. - ISSN 0350-0373. - Vol. 46, br. 4 (2018), str. 127-143.

doi: 10.5937/industrija46-19286

005.334.4:338.439.64(497.11)
3

COBISS.SR-ID 272686604

CIP - 88
PERIĆ, Goran, 1980-
        Achieved level of tourism development in the Republic of Serbia / Goran Perić, Mira Avramović, Marija Stojiljković. - Ilustr. - Dostupno i na: http://www.bizinfo.edu.rs/index.php/bizinfo/issue/archive. - Bibliografija: str. 51-52. - Abstract ; Сажетак.

U: БизИнфо. - ISSN 2217-2769. - God. 9, br. 2 (2018), str. 39-52.

doi: 10.5937/bizinfo1802039P

338.482:005.412(497.11)"2000/2017"

COBISS.SR-ID 272643340

CIP - 89
RADUKIĆ, Snežana, 1975-
        Economic and Environmental Effects from Liberalizing Utility Service Prices in the Republic of Serbia / Snežana Radukić, Dušan Perović, Dejan Vučetić. - Graf. prikazi. - Bibliografija: str. 44-46. - Abstract ; Apstrakt.

U: Industrija. - ISSN 0350-0373. - Vol. 46, br. 4 (2018), str. 29-46.

doi: 10.5937/industrija46-18444

351.824.11:338.5
332.872.23(497.11)

COBISS.SR-ID 272685324

CIP - 90
SANČANIN, Branislav, 1964-
        The impact of media convergence on the development of integrated corporate communication in tourism / Branislav Sančanin. - Ilustr. - Dostupno i na: http://www.bizinfo.edu.rs/index.php/bizinfo/issue/archive. - Bibliografija: str. 100-102. - Abstract ; Сажетак.

U: БизИнфо. - ISSN 2217-2769. - God. 9, br. 2 (2018), str. 81-102.

doi: 10.5937/bizinfo1802081S

005.574:338.48]:004.738.5
004.738.5

COBISS.SR-ID 272650764