претходна
наредна


636 СТОЧАРСТВО. ГАЈЕЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

CIP - 271
JIMOH, Abdulhameed
        Improving the metabolisable energy value of brewersʼ dried grains with enzyme cocktails in poultry nutrition / Abdulhameed Jimoh, Job O. Atteh. - Graf. prikazi. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. - Abstract ; Rezime.

U: Journal of Agricultural sciences. - ISSN 1450-8109. - Vol. 63, no. 4 (2018), str.

636.5.087.7

COBISS.SR-ID 272838412


657 РАЧУНОВОДСТВО. КЊИГОВОДСТВО

CIP - 272
TODOROVIĆ, Mirjana, 1979-
        Expectations and limitations of activity-based costing application in small and medium-sized enterprises / Mirjana Todorović, Vesna Janjić, Vesna Pašić. - Ilustr. - Beleška o autorkama: str. 467. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 466-467. - Abstract ; Sažetak.

U: Економика предузећа. - ISSN 0353-443X. - God. 66, br. 7/8 (2018), str. 457-467.

657.47
334.012.63/.64

COBISS.SR-ID 273148172


658 ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

CIP - 273
KRSTIĆ, Saša, 1985-
        Some Aspects of Business Operations of Serbian Economy in 2017 / Saša Krstić, Aleksandra Fedajev, Radmilo Nikolić. - Tabele. - Bibliografija: str. 205-206. - Abstract ; Apstrakt.

U: Industrija. - ISSN 0350-0373. - Vol. 46, br. 4 (2018), str. 185-206.

doi: 10.5937/industrija46-19735

658.155(497.11)"2017"
338.1(497.11)"2017"

COBISS.SR-ID 272687372

CIP - 274
СИМИЈАНОВИЋ, Јован Д., 1981-
        Прилог историји пословања "Трепче" (1944-1956) / Јован Д. Симијановић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 275-276. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 263-277.

658.1:622(497.115 Косовска Митровица)"1944/1956"

COBISS.SR-ID 272664076

CIP - 275
ТИФАНЮК, Диана
        Актуальные вопросы управления качеством обслуживания клиентов на транспортных предприятиях / Диана Тифанюк, Ирина Прядко. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 81. - Аннотация: ; Резиме.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 75-82.

658:005

COBISS.SR-ID 272674060


659 РЕКЛАМА. ОГЛАШАВАЊЕ. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

CIP - 276
FERENCZOVÁ, Veronika
        Comparative analysis of the islamic and traditional marketing mix / Veronika Ferenczová, László Józsa. - Graf. prikazi. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 33-34. - Abstract ; Rezime.

U: Megabiznis. - ISSN 2560-4104. - God. 2, br. 2 (2018), str. 23-35.

338.487:659.113.2
338.48-2::28-05

COBISS.SR-ID 272925452


665 УЉА. МАСТИ. ВОСКОВИ. АДХЕЗИВИ. ГУМЕ. СМОЛЕ

CIP - 277
KOSTIĆ, Emilija, 1993-
        The presence of titanium dioxide (TiO2) in sunscreen preparations on the Serbian market / Emilija Kostić, Maja Vujović. - Tabela. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 177. - Abstract ; Sažetak.

U: MD. - ISSN 1821-1585. - Vol. 10, no. 4 (2018), str. 173-177.

665.584:661.882'022-14(497.11)

COBISS.SR-ID 272635404


7 УМЕТНОСТ. АРХИТЕКТУРА. ФОТОГРАФИЈА. МУЗИКА. СПОРТ


7 УМЕТНОСТ. АРХИТЕКТУРА. ФОТОГРАФИЈА. МУЗИКА. СПОРТ

CIP - 278
БОЈИЋ, Зоја, 1963-
        Милан Кашанин и његова Камена открића / Зоја Бојић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 27. - Апстракт ; Summary.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 50, бр. 165 (2018), стр. 21-28.

7.072.2 Кашанин М.
72/76(497.11)"04/14"

COBISS.SR-ID 272998668

CIP - 279
ГЛИГОРИЈЕВИЋ-Максимовић, Мирјана, 1947-
        Милан Кашанин и манастир Студеница / Мирјана Глигоријевић Максимовић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 36. - Апстракт ; Summary.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 50, бр. 165 (2018), стр. 29-36.

7.072.2 Кашанин М.
726.54(497.11)

COBISS.SR-ID 272999180

CIP - 280
ИВАНИЋ, Бранка, 1958-
        Циљ и метод проучавања српске средњовековне уметности Милана Кашанина / Бранка Иванић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 19-20. - Апстракт ; Summary.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 50, бр. 165 (2018), стр. 11-20.

7.072.2 Кашанин М.

COBISS.SR-ID 272992780

CIP - 281
ЈАВОРСКИ, Ирена, 1983-
        Критичко преиспитивање визуелног наслеђа београдских надреалиста - од кликера до коментара / Ирена Јаворски. - Приказ књиге: Дејан Сретеновић: Урнебесни кликер, Београд, 2016.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 50, бр. 165 (2018), стр. 291-296.

7.037.5(497.11)(049.32)
821.163.41.02НАДРЕАЛИЗАМ(049.32)

COBISS.SR-ID 273029388


72 АРХИТЕКТУРА

CIP - 282
VRANJAKOVIĆ, Mirza, 1988-
        Collateral Beauty. Nietzscheʼs Thoughts on Architecture / Mirza Vranjaković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 182. - Abstract ; [Rezime].

U: SAJ. - ISSN 1821-3952. - Vol. 10, no. 2 (2018), str. 173-182.

72.01
141.1 Ниче Ф.

COBISS.SR-ID 273267724

CIP - 283
DANANI, Carla, 1963-
        Phenomenological Ways for Rethinking Architecture / Carla Danani. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 129-130. - Abstract ; [Rezime].

U: SAJ. - ISSN 1821-3952. - Vol. 10, no. 2 (2018), str. 119-130.

72.01:165
159.91/.95:72.01

COBISS.SR-ID 273271564

CIP - 284
DARABAN, Adria, 1980-
        Representations of the Fragmentary in Modern Architecture / Adria Daraban. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 172. - Abstract ; [Rezime].

U: SAJ. - ISSN 1821-3952. - Vol. 10, no. 2 (2018), str. 157-172.

72.01
111.852

COBISS.SR-ID 273264652

CIP - 285
ЕЛЕЗОВИЋ, Звездана, 1977-
        Споменик Григорију Степановичу Шчербини - симбол јединства Србије и Русије по питању статуса Косова и Метохије / Звездана М. Елезовић, Филип М. Обрадовић, Марина Р. Мијатовић. - илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 229. - Сажетак ; Summary.

U: Српско-руски односи у прошлости и садашњости. Књ. 2 / уредили и приредили Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Далибор Велојић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018. - ISBN 978-86-89025-40-8. - Стр. 223-230.

725.94(497.115)
316.7(497.11)"19"

COBISS.SR-ID 272604684

CIP - 286
RAUCH, Theresa, 1991-
        A Flaneur in Turin. The Perception of Space in the Works of Friedrich Nietzsche and Walter Benjamin / Theresa Rauch. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 142. - Abstract ; [Rezime].

U: SAJ. - ISSN 1821-3952. - Vol. 10, no. 2 (2018), str. 131-142.

72.01
140.8

COBISS.SR-ID 273274892

CIP - 287
SAMARDŽIJA, Hana, 1997-
        Epistemological Implications of Neuroarchitecture / Hana Samardžija. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 156. - Abstract ; [Rezime].

U: SAJ. - ISSN 1821-3952. - Vol. 10, no. 2 (2018), str. 143-156.

72.01:165
159.91/.95:72.01

COBISS.SR-ID 273260556

CIP - 288
SCHWARTE, Ludger, 1967-
        Spaces of Reflection - where does Philosophy Take Place? / Ludger Schwarte. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 106. - Abstract ; [Rezime].

U: SAJ. - ISSN 1821-3952. - Vol. 10, no. 2 (2018), str. 95-106.

727.012.7(38)
1(38)

COBISS.SR-ID 273251852

CIP - 289
WEIGT, Andrea, 1980-
        Exploring Ideas in our Senses Kant's Faculty of Imagination Explored in Ungers' City Metaphors' / Andrea Weigt. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 118. - Abstract ; [Rezime].

U: SAJ. - ISSN 1821-3952. - Vol. 10, no. 2 (2018), str. 107-118.

72.072.2 Унгерс О. М.
111.852 Кант И.

COBISS.SR-ID 273262092


73 ПЛАСТИЧНЕ УМЕТНОСТИ

CIP - 290
ПОТИЋ, Иван, 1972-
        Франо Менегело Динчић : (не)познати скулптор споменика у Зајечару, Јагодини, Прокупљу и Шапцу / Иван Потић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Abstract.

У: Топлички зборник. - ISSN 2466-5371. - Год. 3, бр. 3 (2018), стр. 129-137.

73.071.1:929 Динчић Ф. М.
730(497.11)"19"

COBISS.SR-ID 272695564


73/76 ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

CIP - 291
РАДОСАВЉЕВИЋ-Кузмановић, Наташа, 1975-
        Програмске активности и откупна политика Градске галерије савремене уметности Смедерево у периоду од 2015. до 2017. године / Наташа Радосављевић Кузмановић. - Илустр.

У: Смедеревски зборник. - ISSN 1452-7111. - Бр. 6 (2018), стр. 153-188.

73/76:069.9(497.11)"2015/2017"

COBISS.SR-ID 272769548


745/749 ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

CIP - 292
СКРИЊИК-Цветковић, Наташа, 1969-
        Израда реплике Кантакузинине митре за сталну поставку Музеја у Смедереву / Наташа Скрињик-Цветковић. - Илустр. - Белешка о ауторки: стр.149. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 149.

У: Смедеревски зборник. - ISSN 1452-7111. - Бр. 6 (2018), стр. 141-149.

746.3(497.11)"1433/1491"
069.533(497.11)

COBISS.SR-ID 272806924


75 СЛИКАРСТВО

CIP - 293
ЖЕНАРЈУ, Ивана, 1985-
        Прилог проучавању делатности сликара Дичића - иконопис у цркви Светог Николе у манастиру Кончулу код Рашке / Ивана С. Женарју Рајовић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 440-441. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 429--446.

75.052.046.3(497.11)
726.71(497.11)
271.222(497.11)-523.4

COBISS.SR-ID 272424972

CIP - 294
ЛОЈОВИЋ-Милинић, Нина, 1976-
        Тематика и распоред живописа на простору Пећке патријаршије и утицај на живопис у источној Херцеговини у XVI и XVII вијеку / Нина М. Лојовић Милинић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 460-461. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 447-462.

75.052.046.3

COBISS.SR-ID 272427020

CIP - 295
МИЛОШЕВИЋ, Ана Р., 1971-
        Портрет архитекте Милана Шланга од Васе Поморишца / Ана Р. Милошевић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 88-89. - Апстракт ; Summary.

У: Смедеревски зборник. - ISSN 1452-7111. - Бр. 6 (2018), стр. 79-90.

75.041.5

COBISS.SR-ID 272759564


78 МУЗИКА

CIP - 296
ШЋЕПОВИЋ, Мирјана, 1977-
        Музички живот Смедерева крајем деветнаестог и у првој половини двадесетог столећа / Мирјана С. Шћеповић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 117-119. - Апстракт ; Summary.

У: Смедеревски зборник. - ISSN 1452-7111. - Бр. 6 (2018), стр. 91-120.

78(497.11)"18/19"

COBISS.SR-ID 272766476


796/799 СПОРТ. ИГРЕ. ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ

CIP - 297
АРСЕНИЈЕВИЋ, Раденко, 1956-
        Биолошка зрелост и изабране моторичке способности код каратиста узраста тринаест година / Арсенијевић Раденко, Пајовић Лазар. - Граф. прикази. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 33-34. - Abstract ; Сажетак.

U: Зборник радова / 5. Међународна научна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас", Копаоник, 21-24. март 2018. / The Fifth International Scientific Conference "Anthropological and Theoantrophological Aspects of Physical Activities from the Constantine the Great to Modern Times". - Лепосавић : Факултет за спорт и физичко васпитање, 2018. - ISBN 978-86-82329-76-3. - Str. 29-34.

796.853.26.012.1-053.5

COBISS.SR-ID 272716556

CIP - 298
BANIĆ, Branislav, 1956-
        Fundamentalna struktura motoričkog prostora džudista i karatista na osnovu pola i sportske grane / Banić Branislav, Milovanović Miodrag, Banić Ilija. - Graf. prikazi. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 27-28. - Abstract ; Сажетак.

U: Зборник радова / 5. Међународна научна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас", Копаоник, 21-24. март 2018. / The Fifth International Scientific Conference "Anthropological and Theoantrophological Aspects of Physical Activities from the Constantine the Great to Modern Times". - Лепосавић : Факултет за спорт и физичко васпитање, 2018. - ISBN 978-86-82329-76-3. - Str. 19-28.

796.853.23.012.1
796.853.26.012.1

COBISS.SR-ID 272710924

CIP - 299
ИЛИЋ, Хаџи Саша, 1957-
        Структура базично-моторичких способности у рукомету / Илић Хаџи Саша, Радивојевић Дејан, Мекић Хасим. - Табеле. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 136-137. - Abstract ; Сажетак.

U: Зборник радова / 5. Међународна научна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас", Копаоник, 21-24. март 2018. / The Fifth International Scientific Conference "Anthropological and Theoantrophological Aspects of Physical Activities from the Constantine the Great to Modern Times". - Лепосавић : Факултет за спорт и физичко васпитање, 2018. - ISBN 978-86-82329-76-3. - Стр. 129-137.

796.322.012.1-057.875

COBISS.SR-ID 272777996

CIP - 300
        PADEL metabolic response / Pradas de la Fuente Francisco ... [et al.]. - Ostali autori: Montoya Suárez Duber-Mary, Ochiana Nicolae, Castellar Otín Carlos. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Библиографија: стр. 271. - Abstract ; Сажетак.

U: Зборник радова / 5. Међународна научна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас", Копаоник, 21-24. март 2018. / The Fifth International Scientific Conference "Anthropological and Theoantrophological Aspects of Physical Activities from the Constantine the Great to Modern Times". - Лепосавић : Факултет за спорт и физичко васпитање, 2018. - ISBN 978-86-82329-76-3. - Str. 267-272.

796.34.012

COBISS.SR-ID 272789516