претходна
наредна
CIP - 331
DAMLJANOVIĆ, Nataša, 1974-
        Esther Greenwoodʼs Colonization Seen Through the Prism of the Bildungsroman / Nataša V. Damljanović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 143-144. - Apstract ; Rezime.

U: Зборник радова. - ISSN 2560-550X. - God. 21, br. 20 (2018), str. 133-144.

821.111(73).09-31 Плат С.
316.66-055.2(73)".../195"

COBISS.SR-ID 272945676

CIP - 332
ЂУРИЋ, Мина, 1987-
        Апдајковски у Београду / Мина М. Ђурић. - Приказ конференције: Пета бијенална конференција Друштва "Џон Апдајк" Филолошки факултет, Универзитет у Београду, 1-5. јуна 2018. године.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 50, бр. 165 (2018), стр. 317-320.

811.111(73):061.2(497.11)"2018"(049.32)

COBISS.SR-ID 273062156

CIP - 333
RENGEL, Roni, 1990-
        Romaniziranje činjenice by Truman Capote / Roni Rengel. - Beleška o autoru: str. 163. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

U: Књижевни преглед. - ISSN 2217-2017. - God. 9, br. 19 (2018), str. 21-35.

821.111(73).09-31 Капоте Т.
82.0

COBISS.SR-ID 273202444


821.124 ЛАТИНСКА КЊИЖЕВНОСТ

CIP - 334
        ASTRONOMICA: Прво певање Звездословља Марка Манилија / Марко Витас... [и др.]. - Остали аутори: Никола Голубовић, Милош Милић Радишевић, Јован Цвјетичанин. - Стр. 140-218: Astronomicon - liber primvs / Marcus Manilius ; превод: Милош Милић Радишевић, Јован Цвјетичанин ; сравњивање, редакција превода и увод: Никола Голубовић ; коментар уз текст: Марко Витас. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 218-219.

U: Lucida intervalla. - ISSN 1450-6645. - Бр. 47 (2018), стр. 133-219.

821.124'02.03-13=163.41

COBISS.SR-ID 273301260

CIP - 335
LOBATO Beneyto, Tamara, 1979-
        The Punic motif in Claudian's De Bello Gildonico. : A case of memoria and exemplum in Late Antique Latin literature / Tamara Lobato Beneyto. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 275-276. - Abstract.

U: Lucida intervalla. - ISSN 1450-6645. - Br. 47 (2018), str. 263-276.

821.124'04.09-1 Клаудијан К.

COBISS.SR-ID 273306124


821.131.1 ИТАЛИЈАНСКА КЊИЖЕВНОСТ

CIP - 336
BANJANIN, Ljiljana, 1955-
        Sibe Miličićs Wiener Doktorarbeit : ein Beitrag zu seiner Biographie / Ljiljana Banjanin. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 123-124. - Abstrakt ; Summary.

U: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - God. 50, br. 165 (2018), str. 113-125.

821.131.1.09 Леопарди Ђ.

COBISS.SR-ID 273033228


821.133.1 ФРАНЦУСКА КЊИЖЕВНОСТ

CIP - 337
СТОЈАНОВИЋ-Пантовић, Бојана, 1960-
        Бодлерове песме у прози у светлу теоријских приступа жанру / Бојана С. Стојановић Пантовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 202-204. - Апстракт ; Summary.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 50, бр. 165 (2018), стр. 185-204.

821.133.1.09-1 Бодлер Ш.
82.0

COBISS.SR-ID 273063436


821.14 ГРЧКА КЊИЖЕВНОСТ (КЛАСИЧНА, ВИЗАНТИЈСКА, САВРЕМЕНА)

CIP - 338
ILIĆ, Marija, 1984-
        Ein Blick auf die Götterepitheta der Orphischen Hymnen in Bezug auf die dichterische Tradition: Kontinuität, Einmaligkeit und Erneuerung / Marija Ilić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 246-247. - Zusammenfassung ; Abstract.

U: Lucida intervalla. - ISSN 1450-6645. - Br. 47 (2018), str. 235-247.

821.14'02.08-13
255.2

COBISS.SR-ID 273295372

CIP - 339
ПОПОВИЋ, Душан Ј., 1972-
        Средњовизантијске поетске монодије с посебним освртом на две Евгенијанове песме у спомен на Продрома / Душан Поповић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 284-285. - Апстракт ; Abstract ; Riassunto.

У: Lucida intervalla. - ISSN 1450-6645. - Бр. 47 (2018), стр. 277-286.

821.14'04.09-143

COBISS.SR-ID 273301004

CIP - 340
ТОДОРОВИЋ-Васић, Јелена, 1991-
        Есхилови драмски принципи у трагедији Оковани Прометеј / Јелена Тодоровић Васић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 52-53. - Апстракт ; Abstract.

U: Lucida intervalla. - ISSN 1450-6645. - Бр. 47 (2018), стр. 39-53.

821.14'02.09-21 Есхил
82.0

COBISS.SR-ID 273291788


821.161.1 РУСКА КЊИЖЕВНОСТ

CIP - 341
ЕЛЕЗОВИЋ, Стефан, 1995-
        Сага о великом инквизотору : (Кушња ћутањем и љубав из дужности) / Стефан Елезовић. - Библиографија: стр. 20.

У: Књижевни преглед. - ISSN 2217-2017. - Год. 9, бр. 19 (2018), стр. 6-20.

821.161.1.09-31 Достојевски Ф. М.

COBISS.SR-ID 273203212


821.163.4.09 КРИТИКЕ И СТУДИЈЕ

CIP - 342
ЂОРЂЕВИЋ, Бојан, 1965-
        Први боравак Сибета Миличића у Русији (1915. године) / Бојан Ђорђевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 50, бр. 165 (2018), стр. 107-112.

821.163.4:929 Миличић С.

COBISS.SR-ID 273028620

CIP - 343
LAZAREVIĆ Di Giacomo, Persida, 1965-
        La cronaca insulare di Sibe Miličić / Persida Lazarević Di Giacomo. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 136-137. - Abstract ; Summary.

U: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - God. 50, br. 165 (2018), str. 127-137.

821.163.4.09 Миличић С.

COBISS.SR-ID 273035532

CIP - 344
ПОПОВИЋ, Оливера
        Архив Јована Вујошевића у Подгорици и подаци о "несталом пјеснику" / Оливера Поповић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 143-144. - Апстракт ; Summary.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 50, бр. 165 (2018), стр. 139-145.

821.163.4:929 Миличић С.

COBISS.SR-ID 273061900


821.163.41.09 КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ И СТУДИЈЕ

CIP - 345
БАЈЧЕТА, Владан, 1985-
        Метакритички излети у идеологију / Владан Бајчета. - Приказ књиге: Марко Паовица: Метакритички излети, Београд, 2017.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 50, бр. 165 (2018), стр. 283-289.

821.163.41.09"19/20"(049.32)
82.09(497.11)"19/20"(049.32)
82.09(497.11):929"19/20"(049.32)

COBISS.SR-ID 273026572

CIP - 346
БУЛАТ, Снежана, 1988-
        Драмски ликови у владарском руху / Снежана Р. Булат. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 46-48. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 33-49.

821.163.41.09-2

COBISS.SR-ID 272420364

CIP - 347
ХАЏИЋ, Зорица, 1977-
        Превртљивост судбине или метаморфозе једног односа : Милан Кашанин и Васа Стајић / Зорица Хаџић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 49-50. - Апстракт ; Summary.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 50, бр. 165 (2018), стр. 37-50.

821.163.41.09:929 Кашанин М.
821.163.41.09:929 Стајић В.

COBISS.SR-ID 273000460


821.163.41.09 А/Ж ДЕЛА ОДРЕЂЕНОГ АУТОРА

CIP - 348
АЛЕКСИЋ, Јана, 1984-
        Роман као огледало епохе и социо-културно поље - Привиђења Милана Кашанина / Јана Алексић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 69-70. - Апстракт ; Summary.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 50, бр. 165 (2018), стр. 51-70.

821.163.41.09-31 Кашанин М.

COBISS.SR-ID 273001996

CIP - 349
БАЗДУЉ, Мухарем, 1977-
        Ја и време: слика епохе у Аутобиографији - о другима Борислава Михајловића Михиза / Мухарем Баздуљ. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 85. - Апстракт ; Summary.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 50, бр. 165 (2018), стр. 73-86.

821.163.41.09-94 Михајловић Б.

COBISS.SR-ID 273003276

CIP - 350
DUŠANIĆ, Dunja, 1987-
        Du traumatisme au roman. Mémoire et représentation de la Grande Guerre dans l'oeuvre de Rastko Petrović (1898-1949) / Dunja Dušanić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 245-246. - Résumé.

U: Balcanica. - ISSN 0350-7653. - God. 49 (2018), str. 237-246.

821.163.41.09 Петровић Р.

COBISS.SR-ID 272971020

CIP - 351
КНЕЖЕВИЋ, Јасмина П., 1977-
        Руске слике Лазе Костића у контексту српско-руских односа / Јасмина П. Кнежевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 296-297. - Сажетак ; Summary.

U: Српско-руски односи у прошлости и садашњости. Књ. 2 / уредили и приредили Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Далибор Велојић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018. - ISBN 978-86-89025-40-8. - Стр. 275-298.

821.163.41.09-92 Костић Л.

COBISS.SR-ID 272608524

CIP - 352
КОСТИЋ, Љиљана, 1972-
        Успомене на краља Милана у контексту мемоарске прозе Пере Тодоровића / Љиљана С. Костић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 131-132. - Апстракт.

У: Зборник радова. - ISSN 2560-550X. - Год. 21, бр. 20 (2018), стр. 119-132.

821.163.41.09-94 Тодоровић П.

COBISS.SR-ID 272942860

CIP - 353
ЛОМПАР, Мило, 1962-
        Представа о рату / Мило Ломпар. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 79-80. - Сажетак ; Abstract.

У: Дипломатија и безбедност. - ISSN 2620-0333. - Год. 1, бр. 2 (2018), стр. 47-81.

821.163.41.09 Црњански М.
821.163.42.09-92 Крлежа М.

COBISS.SR-ID 272463628

CIP - 354
МАРИНКОВИЋ, Никола, 1988-
        Политичка и културна идеологија Борислава Михајловића Михиза / Никола Маринковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 100. - Апстракт ; Summary.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 50, бр. 165 (2018), стр. 87-101.

821.163.41.09-92 Михајловић Б.

COBISS.SR-ID 273008140

CIP - 355
МУМОВИЋ, Ана, 1980-
        Стојан Новаковић: прва српска историја књижевности као критика / Ана М. Мумовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 29-30. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 21-31.

821.163.41.09-95 Новаковић С.

COBISS.SR-ID 272419596

CIP - 356
ОРСИЋ, Срђан, 1987-
        Како је Јаков победио Јашу / Срђан Орсић. - Приказ књиге: Радослав Ераковић: Књига о Јакову, Нови Сад, 2016. - Библиографија: стр. 314-315.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 50, бр. 165 (2018), стр. 305-315.

821.163.41.09 Игњатовић Ј.(049.32)
821.163.41.09-95 Ераковић Р.(049.32)

COBISS.SR-ID 273060876

CIP - 357
ПАУНОВИЋ, Александра, 1990-
        У име Андрићевог јубилеја / Александра Пауновић. - Приказ књиге: Дело Иве Андрића, Београд, 2018.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 50, бр. 165 (2018), стр. 297-303.

821.163.41.09 Андрић И.(082)(049.32)
821.163.41.09"19"(082)(049.32)

COBISS.SR-ID 273060620

CIP - 358
ПЕРИШИЋ, Игор, 1974-
        Науком противу националиста / Игор Перишић. - Приказ књиге: Зоран Милутиновић: Битка за прошлост: Иво Андрић и бошњачки национализам, Београд, 2018.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 50, бр. 165 (2018), стр. 275-281.

821.163.41.09 Андрић И.(049.32)
82.09:172(497.6)(049.32)
821.163.41.09-95 Милутиновић И.(049.32)

COBISS.SR-ID 273023500

CIP - 359
ШТЕРЛЕМАН, Иван, 1990-
        Трновит пут сигнализма (стваралачка биографија Мирољуба Тодоровића) / Иван Штерлеман. - Белешка о аутору: стр. 167. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 55.

У: Књижевни преглед. - ISSN 2217-2017. - Год. 9, бр. 19 (2018), стр. 36-55.

821.163.41.09 Тодоровић М.
82.02СИГНАЛИЗАМ

COBISS.SR-ID 273202956


821.411.16 ХЕБРЕЈСКА (ЈИДИШ) КЊИЖЕВНОСТ

CIP - 360
VIDAKOVIĆ-Petrov, Krinka, 1949-
        Erwin Miller: Death on Leave, a Memoir on the Jasenovac Death Camp / Krinka Vidaković-Petrov. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 234-236. - Abstract ; Резиме.

U: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - God. 50, br. 165 (2018), str. 239-257.

821.411.16.09-94 Милер Е.

COBISS.SR-ID 273014540