претходна


9 ГЕОГРАФИЈА. БИОГРАФИЈЕ. ИСТОРИЈА


902/904 АРХЕОЛОГИЈА

CIP - 361
ВУКЧЕВИЋ, Јелена, 1976-
        Истраживања средњовековног локалитета Ђуровача / Јелена М. Вукчевић. - Фотогр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 423-425. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 399-426.

904:726"653"(497.11)

COBISS.SR-ID 272649996

CIP - 362
МИРИЋ, Неда М., 1975-
        Касноантичка осликана гробница из Вранова / Неда М. Мирић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 53-54. - Апстракт ; Summary.

У: Смедеревски зборник. - ISSN 1452-7111. - Бр. 6 (2018), стр. 45-55.

904:726.821"652"(497.11)
902.2(497.11)"1968"

COBISS.SR-ID 272779532


929 БИОГРАФИЈЕ. ГЕНЕАЛОГИЈА. ХЕРАЛДИКА

CIP - 363
КОЦИЋ, Марија, 1978-
        Успон Махмуд-паше Бушатлије као одраз кризе османског државог система / Марија В. Коцић, Далибор Елезовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 333-334. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 319-335.

355:929 Махмуд-паша Бушатлија
94(560-89)"17"

COBISS.SR-ID 272659212


93/94 ИСТОРИЈА

CIP - 364
ДОДЕРОВИЋ, Мирослав M., 1966-
        Допринос Павела Аполоновича Ровинског проучавању Црне Горе и развијању црногорско-руских односа / Мирослав M. Додеровић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 115-116. - Сажетак ; Summary.

У: Српско-руски односи у прошлости и садашњости. Књ. 2 / уредили и приредили Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Далибор Велојић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018. - ISBN 978-86-89025-40-8. - Стр. 103-117.

93/94:929 Ровински П. А.
39(497.16)

COBISS.SR-ID 272604940

CIP - 365
СТОЛИЋ, Ана, 1962-
        Institucionalna produkcija znanja o prošlosti: Istorijski institut u Beogradu od 1947. do kraja šezdesetih godina 20. veka / Slobodan Selinić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 204-205. - Apstrakt ; Summary.

U: Istorija 20. veka. - ISSN 0352-3160. - God. 37, br. 1 (2019), str. 193-206.

doi: 10.29362/ist20veka.2019.1.sto.193-206

93/94:061.61(497.1)"1947/196"

COBISS.SR-ID 272501516


930.2 МЕТОДОЛОГИЈА ИСТОРИЈЕ. ПОМОЋНЕ ИСТОРИЈСКЕ НАУКЕ. ЕПИГРАФИКА. ПАЛЕОГРАФИЈА. ДИПЛОМАТИКА

CIP - 366
АНТОЛОВИЋ, Михаел, 1975-
        Public History - istorijska praksa, alternativni pokret, naučna disciplina? / Mihael Antolović, Biljana Šimunović-Bešlin. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 29-35. - Apstrakt ; Summary.

U: Istorija 20. veka. - ISSN 0352-3160. - God. 37, br. 1 (2019), str. 9-36.

doi: 10.29362/ist20veka.2019.1.ant.9-36

930.2

COBISS.SR-ID 272487436

CIP - 367
ПИЛИПОВИЋ, Сања, 1971-
        Почасни натпис aугустала са Смедеревске тврђаве (IMS II 63) / Сања Пилиповић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 42-43. - Апстракт ; Summary.

У: Смедеревски зборник. - ISSN 1452-7111. - Бр. 6 (2018), стр. 35-44.

930.2:003.071(=124'02)(398)"01/02"

COBISS.SR-ID 272778508


94(=1/=8) ИСТОРИЈА ПОЈЕДИНИХ НАРОДА

CIP - 368
БОЈКОВИЋ, Гордан Б., 1971-
        Српско-руски односи у средњем веку / Гордан Б. Бојковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 166-167. - Сажетак ; Summary.

У: Српско-руски односи у прошлости и садашњости. Књ. 2 / уредили и приредили Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Далибор Велојић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018. - ISBN 978-86-89025-40-8. - Стр. 157-168.

94:327(470:497.11)"04/14"

COBISS.SR-ID 272605964

CIP - 369
ЂОРЂЕВИЋ, Радомир Д., 1948-
        Словенска, српскo-руска феудална цивилизација и градови / Радомир Д. Ђорђевић, Марина Денић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 101. - Сажетак ; Summary.

У: Српско-руски односи у прошлости и садашњости. Књ. 2 / уредили и приредили Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Далибор Велојић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018. - ISBN 978-86-89025-40-8. - Стр. 77-102.

94(470)"04/14"

COBISS.SR-ID 272603660


94(100)"1914/1918" ПРВИ СВЕТСКИ РАТ 1914-1918

CIP - 370
АЛЕКСИЋ, Александар, 1974-
        Версајски мировни споразум - поплочан пут у Други светски рат / Александар Алексић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 126-127. - Сажетак ; Abstract.

У: Дипломатија и безбедност. - ISSN 2620-0333. - Год. 1, бр. 2 (2018), стр. 107-128.

94(100)"1914/1918"
341.382"1919"

COBISS.SR-ID 272464908

CIP - 371
VLASIDIS, Vlasis, 1965-
        The Serbian Heritage of the Great War in Greece / Vlasis Vlasidis. - Fotogr. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 200-201. - Abstract.

U: Balcanica. - ISSN 0350-7653. - God. 49 (2018), str. 189-204.

94(=163.41)(495)"1914/1918"
94:725.94(495)"1914/1918"

COBISS.SR-ID 273016844

CIP - 372
LEMONIDOU, Elli, 1973-
        Heritage and Memory of the First World War in Greece during the Interwar Period A Historical Perspective / Elli Lemonidou. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 235-236. - Abstract.

U: Balcanica. - ISSN 0350-7653. - God. 49 (2018), str. 221-236.

94(100)"1914/1918":930(495)
94(495)"1918/1941"

COBISS.SR-ID 273021452

CIP - 373
MICHAILIDIS, Iakovos D., 1968-
        A Ten Yearsʼ War : Aspects of the Greek Historiography on the First World War / Iakovos D. Michailidis. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 179-181. - Abstract.

U: Balcanica. - ISSN 0350-7653. - God. 49 (2018), str. 171-181.

94(100)"1914/1918":930(495)
94(495)"1914/1922"

COBISS.SR-ID 273010444

CIP - 374
ОСЬКИН, Максим Викторович
        Русско-сербское единство в сражениях Румынского похода 1916 года / Максим Викторович Оськин. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 23-24. - Аннотация ; Резиме.

У: Српско-руски односи у прошлости и садашњости. Књ. 2 / уредили и приредили Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Далибор Велојић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018. - ISBN 978-86-89025-40-8. - Стр. 9-25.

94(4)"1916"
355.48(498)"1916"
355.4(470)"1916"

COBISS.SR-ID 272602636

CIP - 375
ТАНАСКОВИЋ, Дарко, 1945-
        Турска и Први светски рат / Дарко Танасковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 45. - Сажетак ; Abstract.

У: Дипломатија и безбедност. - ISSN 2620-0333. - Год. 1, бр. 2 (2018), стр. 35-46.

94(560)"1914/1918"

COBISS.SR-ID 272463116


94(100)"1939/1945" ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 1939-1945

CIP - 376
ОЗИМИЋ, Небојша, 1962-
        Белешка Хранислава Савковића o догађају на Светог Саву 1942. / Небојша Озимић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 144. - Апстракт ; Abstract.

У: Топлички зборник. - ISSN 2466-5371. - Год. 3, бр. 3 (2018), стр. 139-145.

94(497.11)"1942"(093.3)
37:929 Савковић Х.(093.3)

COBISS.SR-ID 272684556

CIP - 377
ЦВЕТКОВИЋ, Драган, 1969-
        Geostatistička analiza ljudskih gubitaka u koncentracionom logoru Jasenovac / Dragan Cvetković. - Tabele. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 116-118. - Apstrakt ; Summary.

U: Istorija 20. veka. - ISSN 0352-3160. - God. 37, br. 1 (2019), str. 93-102.

doi: 10.29362/ist20veka.2019.1.cve.93-120

94:341.485(497.5)"1941/1945"
314.117-058.65(497.5)"1941/1945"
343.819.5(497.5)"1941/1945"

COBISS.SR-ID 272498188


94(3) ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА

CIP - 378
NIKOLIĆ, Dragana, 1982-
        Some Considerations about the Peregrine Communities in Upper Moesia / Dragana Nikolić. - Graf. prikazi. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 231-233. - Abstract ; Apstrakt.

U: Lucida intervalla. - ISSN 1450-6645. - Br. 47 (2018), str. 221-234.

94:314.116/.117(398)"00/01"(093.2)
904:35(398)"00/01"(093.2)

COBISS.SR-ID 273293836

CIP - 379
РАДУЛОВИЋ, Ифигенија, 1975-
        Против Eратостена или како је једно политичко убиство прошло некажњено / Ифигенија Радуловић, Гордан Маричић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 71-73. - Апстракт ; Summary.

U: Lucida intervalla. - ISSN 1450-6645. - Бр. 47 (2018), стр. 55-73.

94:323(38)"-411/-402"
808.5-5:929 Лисија
821.14'02 Лисија

COBISS.SR-ID 273296140


94(4) ИСТОРИЈА ЕВРОПЕ

CIP - 380
MOURÉLOS, Yannis, 1952-
        Le Front d´Orient dans la Grande Guerre Enjeux et stratégies / Yannis Mourélos. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 15-16. - Résumé.

U: Balcanica. - ISSN 0350-7653. - God. 49 (2018), str. 7-16.

94(495)"1914/1918"

COBISS.SR-ID 272964364

CIP - 381
CAIN, Daniel, 1972-
        Conflicts over Dobruja during the Great War / Daniel Cain. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 88-89. - Abstract.

U: Balcanica. - ISSN 0350-7653. - God. 49 (2018), str. 79-89.

94:355.48(498.71)"1914/1919"
94:327(497.2:498)"1914/1919"

COBISS.SR-ID 272998156


94(497.1) ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ

CIP - 382
BAKIĆ, Dragan, 1975-
        The Great War and the Kingdom of Yugoslavia : The Legacy of an Enduring Conflict / Dragan Bakić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 168-169. - Abstract.

U: Balcanica. - ISSN 0350-7653. - God. 49 (2018), str. 157-169.

94(497.1)"1918/1941"
327(497.1)"1918/1941"

COBISS.SR-ID 273008652

CIP - 383
МИЛКИЋ, Миљан, 1975-
        Национална и верска питања и стварање Војске Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца / Миљан Милкић. - Сажетак ; Abstract.

У: Дипломатија и безбедност. - ISSN 2620-0333. - Год. 1, бр. 2 (2018), стр. 285-288.

94:355(497.1)"1918/1941"

COBISS.SR-ID 272707340


94(497.11) ИСТОРИЈА СРБИЈЕ

CIP - 384
ЗАРКОВИЋ, Весна, 1973-
        Побуне Арбанаса у Косовском вилајету 1911. годинe / Весна С. Зарковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 247-248. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 231-249.

94:323.22(=18)(497.115)"1911"

COBISS.SR-ID 272647180

CIP - 385
ЛОПИЧИЋ-Јанчић, Јелена, 1972-
        Београд у Првом светском рату 1914-1918. године / Јелена Лопичић Јанчић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 102-104. - Сажетак ; Abstract.

У: Дипломатија и безбедност. - ISSN 2620-0333. - Год. 1, бр. 2 (2018), стр. 83-105.

94:341.21(497.11 Београд)"1914/1918"

COBISS.SR-ID 272464652

CIP - 386
САВИЋ, Александар, 1993-
        Српски народ у Старој Србији (1839-1846) / Александар М. Савић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 315-317. - Апстракт ; Summary.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 46 (2018), стр. 299-318.

94(497.11-89)"1839/1846"

COBISS.SR-ID 272651532

CIP - 387
FUNDIĆ, Dušan, 1987-
        The Austro-Hungarian Occupation of Serbia as a "Civilizing Mission" (1915-1918) / Dušan Fundić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 65-67. - Abstract.

U: Balcanica. - ISSN 0350-7653. - God. 49 (2018), str. 57-67.

94(497.11)"1914/1918"

COBISS.SR-ID 272991244


94(497.11+497.16) ИСТОРИЈА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

CIP - 388
БЈЕЉА, Данијела, 1980-
        Реторика и стилистика дипломатске преписке српске владе од Сарајевског атентата до објаве рата аустроугарске владе 1914. године / Данијела Бјеља. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 140. - Сажетак ; Abstract.

У: Дипломатија и безбедност. - ISSN 2620-0333. - Год. 1, бр. 2 (2018), стр. 129-141.

94(497.11)"1914"(093.2)
341.7(497.11)"1914"(044.4)

COBISS.SR-ID 272466444


претходна