наредна

CIP монографских публикација за јануар 2019.0 ОПШТА ГРУПА


001 НАУКА И ЗНАЊЕ УОПШТЕ. ОРГАНИЗАЦИЈА УМНОГ РАДА

CIP - 1
ПЕТКОВИЋ, Бранка Б., 1971-
        Научне информације у хемији / Бранка Б. Петковић, Сузана Самаржија-Јовановић. - Београд : Академска мисао ; Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Природно-математички факултет, 2019 (Београд : Академска мисао). - 155 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 200. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 150-155.

ISBN 978-86-7466-764-4

001.89:54(075.8)
659.25:54(075.8)
COBISS.SR-ID 272865804

CIP - 2
ЧУКАНОВИЋ-Каравидић, Марија, 1975-
        Методологија научних истраживања / Марија Чукановић-Каравидић, Славко Каравидић. - 2. изд. - Београд : Висока школа за пословну економију и предузетништво, 2019 (Аранђеловац : Графопак). - 165 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 200. - Прилози: стр. 123-162. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 119-122.

ISBN 978-86-6069-136-3

001.891(075.8)
COBISS.SR-ID 273195788


004.4 РАЧУНАРСКИ СОФТВЕР. ПРОГРАМСКА ОПРЕМА

CIP - 3
ПЕПИЋ, Селвер, 1980-
        Razvoj web aplikacija u PHP/MySQL okruženju / Selver Pepić. - 1. izd. - Beograd : Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, 2019 (Beograd : Interprint). - 293 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 30. - O autoru: str. 17. - Bibliografija: str. 283-285. - Registar.

ISBN 978-86-89007-26-8

004.42:004.738.12(075.8)
004.438PHP(075.8)
004.655.3SQL(075.8)
COBISS.SR-ID 272576524

CIP - 4
ТРАЈАНОВИЋ, Миодраг, 1961-
        Osnove Nodejs-React-Webpack-Babel-Bootstrap-PHP-Mysqli / Миодраг Трајановић. - 1. изд. - Ćićevac : M. Trajanović, 2019 (Beograd : Dobrotoljublje). - 477 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 elektronski optički disk (DVD) ; 12 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 475-477.

ISBN 978-86-920321-2-7

004.42:004.738.12
004.438JAVA
COBISS.SR-ID 273107724


004.5 ИНТЕРАКЦИЈА ИЗМЕЂУ ЧОВЕКА И РАЧУНАРА. КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС. КОРИСНИЧКО ОКРУЖЕЊЕ

CIP - 5
ЛАЗИЋ, Љубомир, 1955-
        Interakcija čovek računar / Ljubomir Lazić. - Beograd : Lj. Lazić, 2019 (Beograd : Šprint). - 217 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 215-217.

ISBN 978-86-900809-0-8

004.5
COBISS.SR-ID 272539404


004.6 ПОДАЦИ. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ БАЗАМА ПОДАТАКА

CIP - 6
ОБРАДОВИЋ, Слободан, 1955-
        SQL : strukturirani upitni jezik / Slobodan Obradović. - 1. izd. - Beograd : Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, 2018 (Beograd : Interprint). - 142 str. : ilustr. ; 24 cm. - ([Izdanja] / Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije, Beograd ; knj. 32)

Tiraž 150. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 141-142.

ISBN 978-86-89007-28-2

004.652.4:004.42(075.8)
004.655.3(075.8)
COBISS.SR-ID 272876300


004.7 РАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ. РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ. ИНТЕРНЕТ

CIP - 7
КАЦЕР, Катарина, 1973-
        Sajberpsihologija : život na mreži: k@ko nas internet menja / Katarina Kacer ; prevela Dušica Milojković. - Beograd : Laguna, 2019 (Smederevo : SD Press). - 416 str. ; 20 cm. - (Edicija #Neotopija)

Prevod dela: Cyberpsychologie / Catarina Katzer. - Tiraž 2.000. - O autorki: str. [217]. - Napomene: str. 371-405. - Bibliografija: str. 407-416.

ISBN 978-86-521-3192-1

004.738.5:316.4
COBISS.SR-ID 272703500


004.9 АПЛИКАТИВНО ОРИЈЕНТИСАНЕ ТЕХНИКЕ ЗАСНОВАНЕ НА РАЧУНАРИМА

CIP - 8
ТОМАШЕВИЋ, Виолета, 1965-
        Razvoj aplikativnog softvera / Violeta Tomašević. - 4. izd. - Beograd : Univerzitet Singidunum, 2019 (Beograd : Caligraph). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 700. - Bibliografija: str. [206].

ISBN 978-86-7912-551-4

004.42:004.9(075.8)
COBISS.SR-ID 273373196


004 РАЧУНАРСТВО. РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА

CIP - 9
        ZBIRKA zadataka iz uvoda u računarstvo / Natalija Stojanović ... [et al.]. - Niš : Elektronski fakultet, 2018 (Novi Sad : Perins inženjering). - 185 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Edicija Pomoćni udžbenici / [Elektronski fakultet, Niš])

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Nišu. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 185.

ISBN 978-86-6125-206-8

004(075.8)(076)
COBISS.SR-ID 273179916

CIP - 10
СТОЈМЕНОВИЋ, Милош, 1982-
        Informatika / Miloš Stojmenović, Mladen Veinović, Dušan Marković. - 2. izd. - Beograd : Univerzitet Singidunum, 2019 (Beograd : Caligraph). - VIII, 181 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 3.000. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-7912-683-2

004(075.8)
COBISS.SR-ID 273370892


005 МЕНАЏМЕНТ

CIP - 11
БАРЈАКТАРЕВИЋ, Драгана, 1980-
        Селекција и избор менаџера на примеру енергетског сектора у Србији : монографија / Драгана Барјактаревић, Лиљана Марковић, Аца Марковић. - Београд : Факултет за пословне студије и право Универзитета "Унион-Никола Тесла", 2019 (Београд : Beopress). - граф. прикази, табеле. - 392 str. ; 24 cm

"Монографија је резултата пројекта 'Селекција и избор менаџера', број ФП ДХ/МЏ/0918-0119/2019" --> колофон. - Тираж 200. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 375-384. - Registar.

ISBN 978-86-81088-21-0

005:620.9
005.96
005-051
COBISS.SR-ID 273311756

CIP - 12
БОЖИЋ, Владан, 1950-
        Marketing logistika / Vladan Božić, Slobodan Aćimović. - 9. izd. - Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2019 (Beograd : Čugura Print). - VII, 602 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 140. - Rečnik izabranih logističkih poslovnih termina: str. 581-588. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 589-602.

ISBN 978-86-403-1474-9

005.5(075.8)
COBISS.SR-ID 273223180

CIP - 13
КАРАВИДИЋ, Славко, 1950-
        Finansijski menadžment / Slavko Karavidić, Dragana Vojteški Kljenak. - 3. izd. - Beograd : Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, 2019 (Valjevo : Valjevo print). - 279 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 300. - Prilog I : praktikum za praktičnu primenu i sticanje znanja: str. 231-251. - Rečnik ključnih reči: str. 255-279. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 281-285.

ISBN 978-86-6069-139-4

005:336(075.8)
COBISS.SR-ID 273214220

CIP - 14
НАСТАСИЋ, Петар, 1947-
        Успостављање радних алијанси у супервизијском процесу : приручник / Петар Настасић, Ружица Јелисавац. - Београд : Асоцијација социјалних радника, 2018 (Ужице : Printing). - 48 str. ; 24 cm

Тираж 500. - Библиографија: стр. 47-48.

ISBN 978-86-900807-0-0

005.584:364-3(497.11)(035)
COBISS.SR-ID 272413452

CIP - 15
        FINANSIJSKI menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo / [uređuje Slađana Benković]. - Beograd : Fakultet organizacionih nauka, 2019 (Bor : Grafomed-trade). - graf. prikazi, tabele. - 290 str. ; 30 cm

Tiraž 200. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-7680-350-7

005:336(082)
COBISS.SR-ID 273346060


007 ДЕЛАТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈА УОПШТЕ. ТЕОРИЈА ИНФОРМАЦИЈА И КОМУНИЦИРАЊА. КИБЕРНЕТИКА

CIP - 16
ЖИВАДИНОВИЋ, Јован, 1950-
        Menadžment informacioni sistemi / Jovan Živadinović, Zorica Medić. - 8. izd. - Beograd : Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, 2019 (Valjevo : Valjevo print). - 261 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 200. - Indeks pojmova: str. 242-255. - Bibliografija: str. 257-261.

ISBN 978-86-6069-045-8

007:005]:004(075.8)
COBISS.SR-ID 273198092


008 ЦИВИЛИЗАЦИЈА. КУЛТУРА. НАПРЕДАК

CIP - 17
ХАРАРИ, Јувал Ноа, 1976-
        21 lekcija za 21. vek / Juval Noa Harari ; prevela Tatjana Bižić. - Beograd : Laguna, 2019 (Novi Sad : Artprint media). - 430 str. ; 20 cm

Prevod dela: 21 Lessons for the 21st Century / Yuval Noah Harari. - Tiraž 2.000. - Napomene: str. 399-430. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-521-3166-2

008"19/20"
327(100)
COBISS.SR-ID 273037836


030 ОПШТА РЕФЕРЕНСНА ДЕЛА. ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ. РЕЧНИЦИ

CIP - 18
ДРАГИЧЕВИЋ, Лазар С., 1935-
        Моје последње информације. Књ. 1 / Лазар С. Драгичевић. - Шабац : Л. Драгичевић, 2019 (Шабац : Студио Лотос прес). - 176 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-89081-37-4

0/9(02.062)
COBISS.SR-ID 272859404

CIP - 19
КЕЛМАН, Марси
        Моја прва енциклопедија / [текст Марси Келман ; превод Милорад Вујошевић]. - 2. изд. - Београд : Egmont, 2019 (Загреб : GZH). - 141 стр. : илустр. ; 28 cm. - (Disney)

Превод дела: Disney My First Encyclopedia. - Податак о ауторки преузет из колофона. - Тираж 2.000. - Регистар.

ISBN 978-86-6243-237-7

0/9(031.053.2)
COBISS.SR-ID 272839436


061 ОРГАНИЗАЦИЈЕ. УДРУЖЕЊА. КОРПОРАЦИЈЕ. ДРУШТВА

CIP - 20
ШКРБИЋ, Слободан, 1969-
        Kabala i Škotska Masonerija / Slobodan Škrbić. - Beograd : B. Rogošić : Rock Express, 2019 (Beograd : Jovan). - 240 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Masonerija u Srbiji ; kolo 4, knj. 15)

Tiraž 300. - Str. 5-7: Svi smo u Svetlosti i svi smo Svetlost / Dušan Trajković. - Str. 218-230: Slobodan Škrbić: Hijerofant paralelne srpske duhovnosti / Branko Rogošić.

ISBN 978-86-900835-0-3 (B.R.)

061.236.6(411)
141.331.5
COBISS.SR-ID 273130252

CIP - 21
ШКРБИЋ, Слободан, 1969-
        Riznica duha : vizuelni masonski imaginarijum / Slobodan Škrbić. - Beograd : B. Rogošić : Rock Express, 2019 (Beograd : Jovan). - 104 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija Masonerija u Srbiji ; kolo 5, knj. 20)

Tiraž 300.

ISBN 978-86-900835-1-0 (broš.)

061.236.6
74(497.11)"20"(084.12)
COBISS.SR-ID 273122572


069 МУЗЕЈИ. МУЗЕОЛОГИЈА. ИЗЛОЖБЕ

CIP - 22
ГАВРИЛОВИЋ, Елиана, 1964-
        Музеј Вука и Доситеја : (1949-2019) : 70 година од оснивања / Елиана Гавриловић. - Београд : Народни музеј, 2019 (Београд : Алта Нова). - 136 стр. : илустр. ; 22 х 22 cm

Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Списак објављених публикација у издању Музеја Вука и Доситеја (до 1979) и Народног музеја у Београду (од 1980. до 2019): стр.127-135.

ISBN 978-86-7269-184-9

069:37(497.11)"1949/2019"
811.163.41:929 Караџић В. С.
811.163.41:929 Обрадовић Д.
COBISS.SR-ID 273361164

CIP - 23
РАДОВАНОВИЋ, Војислава, 1960-
        Јеврејски историјски музеј у Београду / [аутор Војислава Радовановић ; преводилац Ана Давичо, Жанета Миљанић] = Jewish Historical Museum in Belgrade / [author Vojislava Radovanović ; English translation Ana Davičo, Žaneta Miljanić]. - 2., допуњено изд. = 2nd enlarged ed. - Београд : Јеврејски историјски музеј = Belgrade : The Jewish Historical Museum, 2019 (Београд : Лион = Belgrade : Lion). - 125 стр. : илустр. ; 25 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Податак о ауторки преузет из колофона. - Тираж 750.

ISBN 978-86-88113-14-4

069.02:94(=411.16)(497.11)(036)
COBISS.SR-ID 272848908


070 НОВИНЕ. ШТАМПА. НОВИНАРСТВО

CIP - 24
БОГУНОВИЋ, Слободан, 1961-
        Људи Политике : лексикон сарадника (1904-1941) / Слободан Гиша Богуновић. - Београд : Политика, 2019 (Београд : Политика). - 721 стр., [12] стр. с таблама : ilustr. ; 24 cm

Ауторова слика. - Тираж 2.000. - Белешка о аутору: стр. 721. - Стр. 719: Поговор / Зефирино Граси. - Библиографија: стр. 693-700. - Регистар.

ISBN 978-86-7607-148-7

070.422/.423(497.11)"1904/1941"(031)
COBISS.SR-ID 272954892


087.5 ПУБЛИКАЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

CIP - 25
АНЂЕЛКОВИЋ, Младен, 1976-
        Боје / [илустрације Младен Анђелковић]. - 1. изд. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2019 (Кина : Zhong Tian Color Printing). - [12] стр. : илустр. у бојама ; 13 cm. - (Бебина прва књига)

Кор. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6089-862-5

087.5
COBISS.SR-ID 272725260

CIP - 26
АНЂЕЛКОВИЋ, Младен, 1976-
        Бројеви / [илустрације Младен Анђелковић]. - 1. изд. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2019 (Кина : Zhong Tian Color Printing). - [12] стр. : илустр. у бојама ; 13 cm. - (Бебина прва књига)

Кор. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6089-863-2

087.5
COBISS.SR-ID 272723980

CIP - 27
АНЂЕЛКОВИЋ, Младен, 1976-
        Облици / [илустрације Младен Анђелковић]. - 1. изд. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2019 (Кина : Zhong Tian Color Printing). - [12] стр. : илустр. у бојама ; 13 cm. - (Бебина прва књига)

Кор. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6089-864-9

087.5
COBISS.SR-ID 272721932

CIP - 28
АНЂЕЛКОВИЋ, Младен, 1976-
        Речи / [илустрације Младен Анђелковић]. - 1. изд. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2019 (Кина : Zhong Tian Color Printing). - [12] стр. : илустр. у бојама ; 13 cm. - (Бебина прва књига)

Кор. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6089-860-1

087.5
COBISS.SR-ID 272725516

CIP - 29
БАРСОТИ, Елеонора
        Принцезе : моја прва књига са налепницама / [Елеонора Барсоти ; превела Ана Милетић]. - Београд : Публик практикум, 2019 (Београд : Alpha print). - [22] стр. : илустр. ; 25 cm

Превод дела: My first sticker book: princesses. - Кор. насл. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-562-3

087.5
COBISS.SR-ID 272863244

CIP - 30
БАРСОТИ, Елеонора
        Фарма : моја прва књига са налепницама / [Елеонора Барсоти ; превела Ана Милетић]. - Београд : Публик практикум, 2019 (Београд : Alpha print). - [22] стр. : илустр. ; 25 cm

Превод дела: My first sticker book: farm. - Кор. насл. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-564-7

087.5
COBISS.SR-ID 272864012