наредна

CIP монографских публикација за фебруар 2019.0 ОПШТА ГРУПА


0 ОПШТА ГРУПА

CIP - 1
        МАТУРСКИ радови : школскe 2017 / 2018. годинe / [уредница Татјана Андрејевић]. - Београд : Задужбина Андрејевић, 2019 (Београд : Instant system). - 145 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Зборници / [Задужбина Андрејевић])

Слике аутора. - Текст ћир. и лат. - Тираж 500. - Критеријуми и правила за уношење матурских радова у издавачки план библиотеке Зборници: стр. 8-10. - Техничко упуство за припрему матурског рада за објављивање у библиотеци Зборници: стр. 11-12. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз сваки рад. - Резимеи на више језика.

ISBN 978-86-525-0364-3

0/9(082)
COBISS.SR-ID 273720588


001 НАУКА И ЗНАЊЕ УОПШТЕ. ОРГАНИЗАЦИЈА УМНОГ РАДА

CIP - 2
РАЈИЋ, Душан, 1959-
        Eko-inventologija / Dušan Rajić. - Београд : D. Rajić, 2019 (Београд : Šprint). - XVI, 335 str. : ilustr. ; 21 cm

Autorova slika. - Tiraž 300. - Beleška o autoru: str. 335. - Summary. - Bibliografija: str. 323-332. - Registar.

ISBN 978-86-920593-4-6

001.895
COBISS.SR-ID 273971468


003 ПИСАЊЕ. СИСТЕМИ ПИСАЊА И ПИСМА. ЗНАЦИ И СИМБОЛИ. КОДОВИ. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ

CIP - 3
        АЗБУКА / [уредник Небојша Бурзан]. - 3. изд. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2019 (Индија). - [16] стр. : илустр. ; 28 cm. - (Пиши, обој и обриши) (Вулканчић)

Превод дела: Alphabet Learning Fun, Wipe and Clean Book. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-01429-7

003-028.31(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 274045708


004.2 АРХИТЕКТУРА РАЧУНАРА

CIP - 4
ТОМАШЕВИЋ, Виолета, 1965-
        Osnovi arhitekture i organizacije računara / Violeta Tomašević. - 1. izd. - Beograd : Univerzitet Singidunum, 2019 (Beograd : Caligraph). - 230 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1.200. - Bibliografija: str. [231].

ISBN 978-86-7912-696-2

004.2(075.8)
COBISS.SR-ID 273604108


004.4 РАЧУНАРСКИ СОФТВЕР. ПРОГРАМСКА ОПРЕМА

CIP - 5
ЂЕНИЋ, Слободанка, 1965-
        Основи програмирања на језику "C" : збирка примера и задатака за лабораторијске вежбе из предмета Основи програмирања / Слободанка Ђенић, Јелена Митић, Светлана Штрбац. - 13. изд. - Београд : Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 2019 (Београд : Развојно-истраживачки центар графичког инжењерства ТМФ). - 189 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 300. - Библиографија: стр. 189.

ISBN 978-86-7982-149-2

004.42(075.8)(076)
004.432.2C(075.8)(076)
COBISS.SR-ID 273533452

CIP - 6
ЖИВКОВИЋ, Дејан, 1956-
        Java programiranje / Dejan Živković. - 4. izd. - Beograd : Univerzitet Singidunum, 2019 (Beograd : Caligraph). - VI, 451 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 600. - Bibliografija: str. 443-444. - Registar.

ISBN 978-86-7912-521-7

004.438JAVA(075.8)
004.42:004.738.5(075.8)
COBISS.SR-ID 274094604

CIP - 7
ЖИВКОВИЋ, Дејан, 1956-
        Osnove Java programiranja / Dejan Živković. - 10. izd. - Beograd : Univerzitet Singidunum, 2019 (Beograd : Caligraph). - VI, 272 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 267. - Registar.

ISBN 978-86-7912-558-3

004.438JAVA(075.8)
004.42:004.738.5(075.8)
COBISS.SR-ID 273603084

CIP - 8
ЖИВКОВИЋ, Миодраг, 1982-
        Programski jezici, Veb servisi i napredno Java programiranje u Spring okruženju / Miodrag Živković, Nebojša Bačanin Džakula, Eva Tuba. - 1. izd. - Beograd : Univerzitet Singidunum, 2019 (Beograd : Caligraph). - XIII, 439 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 700. - Bibliografija: str. 439.

ISBN 978-86-7912-698-6

004.42:004.738.5(075.8)
004.438JAVA(075.8)
004.4'2SPRING
COBISS.SR-ID 274095628

CIP - 9
МИЛИНКОВИЋ, Стеван, 1955-
        Konkurentni i distribuirani sistemi / Stevan Milinković. - Beograd : CET : Računarski fakultet, 2018 (Beograd : Satcip). - XIV, 562 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-7991-412-5 (CET)

004.42(075.8)
COBISS.SR-ID 274097932

CIP - 10
ПРОКИН, Драгана, 1963-
        Programabilna logička kola : priručnik za laboratorijske vežbe / Dragana Prokin, Dušan Todović. - 10. izd. - Beograd : Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, 2019 (Beograd : Razvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstva TMF). - 143 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 elektronski optički disk (CD-ROM ; 12 cm)

Tiraž 40. - Bibliografija: str. 143.

ISBN 978-86-7982-069-3

004.42:004.312(075.8)(076)
COBISS.SR-ID 273894924

CIP - 11
ШТРБАЦ-Савић, Светлана, 1972-
        Алгоритми и структуре података : приручник за лабораторијске вежбе / Светлана Штрбац-Савић, Ивана Стефановић ; [слике Ивана Стефановић]. - 2. неизмењено изд. - Београд : Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 2019 (Београд : Развојно-истраживачки центар графичког инжењерства ТМФ). - 110 стр. : илустр. ; 29 cm

Тираж 75. - Библиографија: стр. 109.

ISBN 978-86-7982-276-5

004.422.6(075.8)(076)
004.424.4/.5(075.8)(076)
004.021(075.8)(076)
COBISS.SR-ID 273605132


004 РАЧУНАРСТВО. РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА

CIP - 12
ПЕТРОВИЋ, Вера В., 1965-
        Osnovi informatike i računarstva : priručnik za laboratorijske vežbe / Vera Petrović, Emilija Kisić. - 5. neizmenjeno izd. - Beograd : Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, 2019 (Beograd : Razvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstva TMF). - 136 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 110. - Bibliografija: str. 136.

ISBN 978-86-7982-210-9

004(075.8)(076)
COBISS.SR-ID 273474316


005 МЕНАЏМЕНТ

CIP - 13
ВОЈВОДИЋ, Марко, 1984-
        Менаџмент у здравству / Марко Војводић, Сузана Павловић. - Београд : Висока здравствено-санитарна школа струковних студија "Висан", 2019 (Београд : Тон плус). - 143 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 500. - Белешка о ауторима: стр. 140-143. - Библиографија: стр. 137-139.

ISBN 978-86-87255-45-6

005:614.2(075.8)
COBISS.SR-ID 274205964

CIP - 14
ВУЈИЧИЋ, Слађана, 1970-
        Menadžment malih i srednjih preduzeća / Slađana Vujičić, Nenad Ravić, Zorana Nikitović. - Beograd : Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, 2019 (Valjevo : Valjevoprint). - ilustr. - 148 str. ; 25 cm

Tiraž 250. - Bibliografija: str. 135-148.

ISBN 978-86-6069-163-9

005:334.72(075.8)
COBISS.SR-ID 274137356

CIP - 15
ДОМАНОВИЋ, Виолета, 1974-
        Стратегија и пословне перформансе предузећа / Виолета Домановић. - Крагујевац : Економски факултет Универзитета, 2019 (Крагујевац : Интерпринт). - граф. прикази, табеле. - 189 стр. ; 25 cm

Тираж 100. - О аутору: стр. 187-188. - Библиографија: стр. 177-185.

ISBN 978-86-6091-085-3

005.5(075.8)
COBISS.SR-ID 274360076

CIP - 16
INTERNATIONAL Scientific-Business Conference LIMEN 2018 Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations (4 ; 2018 ; Београд)
        Conference Proceedings / Fourth International Scientific-Business Conference LIMEN 2017 Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations, Belgrade, Serbia December 13, 2018 ; [organizers Faculty of Engineering Management ... [et al.] ; editor Vuk Bevanda]. - Belgrade : Association of economists and managers of the Balkans : Faculty of engineering and management : Modern business school ; Novo Mesto : Faculty of business and management science : Faculty of business management and informatics ; Skopje : Business academy Smilevski ; Bitola : Institute of management, 2019 (Belgrade : All in One Print Center). - XXI, 653 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Radovi na više jezika. - Tiraž 100. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts. - Registar.

ISBN 978-86-80194-15-8

005(082)
658(082)
001.895(082)
330(082)
COBISS.SR-ID 273745676

CIP - 17
INTERNATIONAL Scientific-Professional Conference - Security and Crisis Management - Theory and Practice SeCMan 2018 (4 ; 2018 ; Obrenovac)
        Proceedings / 4rd International Scientific-Professional Conference - Security and Crisis Management - Theory and Practice SeCMan 2018, Obrenovac 2018 ; [editorial Branko Babic, Nenad Komazec]. - Belgrade : Regional Association for Security and Crisis Management : S4 GLOSEC Global security, 2019 (Beograd : Donat graf). - graf. prikazi, tabele. - 179 str. ; 24 cm

Tiraž 100. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-80692-02-9 (RASCM)

005.334(082)
351.78(082)
COBISS.SR-ID 273818124

CIP - 18
КАРДОН, Грант, 1958-
        Prodaj ili se predaj : kako postići uspeh u poslu i životu / Grant Kardon ; [prevod Bojana Vujanović]. - Beograd : Data status, 2019 (Novi Sad : SP Print). - XIV, 242 str. ; 21 cm

Prevod dela: Sell or be sold / Grant Cardone. - Tiraž 1.500. - O autoru: str. 241-242.

ISBN 978-86-7478-549-2

005.336.5:339.187
COBISS.SR-ID 274327308

CIP - 19
МЕЂУНАРОДНА научно-стручна конференција Безбедност и кризни менаџмент - теорија и пракса БеКМен 2018 (4 ; 2018 ; Обреновац)
        Zbornik / 4. međunarodna naučno-stručna konferencija Bezbednost i krizni menadžment - teorija i praksa BeKMen 2018, Obrenovac 2018 ; [urednici Branko Babić, Nenad Komazec]. - Beograd : Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment : S4 GLOSEC Globalna bezbednost, 2019 (Beograd : Donat graf). - graf. prikazi, tabele. - 216 str. ; 24 cm

Radovi na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 160. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts.

ISBN 978-86-80692-01-2 (RABKM)

005.334(082)
351.78(082)
COBISS.SR-ID 273815052

CIP - 20
НАЦИОНАЛНИ научни скуп Савремени проблеми и могућа решења стратегије и стратегијског менаџмента (СПССМ2019) (3 ; Београд ; 2019)
        Zbornik apstrakata / [Treći] Nacionalni naučni skup Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta (SPSSM2019), Beograd, 2019 ; [organizovali] Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla". - Beograd : Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta "Union - Nikola Tesla" : Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo Univerziteta "Union - Nikola Tesla", 2019 (Beograd : Beopress). - 76 str. ; 24 cm

Uporedo apstrakti na srp. jeziku i engl. prevod. - Nasl. na spor. nasl. str.: Book of Abstracts. - Tiraž 200. - Str. 9-10: Predgovor ; Foreword / Dejan Ilić.

ISBN 978-86-81400-03-6 (FPSP)

005.52(048)
005.21(048)
COBISS.SR-ID 274293772

CIP - 21
        ORGANIZACIJA / Nebojša Janićijević ... [et al.]. - 14. izd. - Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2019 (Beograd : Čugura Print). - XVIII, 674 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 500. - Rečnik: str. 647-674. - Bibliografija: str. 627-645 i uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-403-1573-9

005(075.8)
COBISS.SR-ID 273864460

CIP - 22
ПЕТКОВИЋ, Софија
        Menadžment kulturnih resursa u turizmu / Sofija Petković. - 1. izd. - Beograd : Univerzitet Singidunum, 2019 (Beograd : Caligraph). - ilustr. - 122 str. ; 24 cm

Tiraž 900. - Bibliografija: str. 119-122.

ISBN 978-86-7912-700-6

005:338.48-6:7/8
338.483.12
COBISS.SR-ID 274359052

CIP - 23
ПРОЈОВИЋ, Дамир, 1981-
        Израда предлога пројекта за фондове Европске уније / Дамир Пројовић, Ивана Пројовић. - Београд : Едукативно иновативни центар Еду хоботница, 2019 (Београд : Esotheria). - граф. прикази, табеле. - [217] стр. ; 25 cm

Тираж 100. - Речник појмова: стр. [208-214]. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. [215-217].

ISBN 978-86-900883-0-0

005.8(035)
339.96:061.1EU(035)
COBISS.SR-ID 274348812

CIP - 24
        RAZVOJ karijere i poslovnih veština / Jelena Đorđević Boljanović ... [et al.]. - 4. izd. - Beograd : Univerzitet Singidunum, 2019 (Beograd : Caligraph). - XI, 293 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 800. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-7912-649-8

005.336:005-051(075.8)
005.96(075.8)
COBISS.SR-ID 273425676

CIP - 25
РИС, Ерик, 1979-
        Lean startup : kako današnji preduzetnici koriste neprestanu inovativnost za stvaranje u potpunosti uspešnih poslova / Erik Ris ; [prevod Danka Spasovski]. - 2. izd. - Beograd : iLearn, 2019 (Jagodina : Zlatna knjiga). - 331 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Biblioteka Menadžment)

Prevod dela: The Lean Startup / Eric Ries. - Tiraž 500. - O autoru: str. [333]. - Beleške: str. 301-309. - Bibliografija: str. 301-309. - Registar.

ISBN 978-86-80666-04-4

005.961:005.914.3
005.32
COBISS.SR-ID 274213644

CIP - 26
СУЋЕСКА, Азра, 1984-
        Menadžment ljudskih resursa / Azra Sućeska i Živka Pržulj. - Beograd : Data status : Beogradska bankarska akademija, 2019 (Beograd : Čigoja štampa). - graf. prikazi, tabele. - 432 str. ; 25 cm

Tiraž 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 419-428.

ISBN 978-86-7852-050-1 (BBA)

005.96
COBISS.SR-ID 273982988

CIP - 27
        UPRAVLJANJE projektima i investicijama : priručnik za laboratorijske vežbe / Živorad Vasić ... [et al.]. - Beograd : Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, 2019 (Beograd : Razvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstva TMF). - 130 str. : ilustr. ; 29 cm

Tiraž 170. - Bibliografija: str. 130.

ISBN 978-86-7982-093-8 (broš.)

005.8(075.8)(076)
COBISS.SR-ID 274075916


007 ДЕЛАТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈА УОПШТЕ. ТЕОРИЈА ИНФОРМАЦИЈА И КОМУНИЦИРАЊА. КИБЕРНЕТИКА

CIP - 28
        ОTVORENI podaci i lokalna samouprava : priručnik za donosioce odluka i zaposlene / [Dušan Damjanović... [et al.]. - Beograd : Palgo smart, 2019 (Beograd : Standard 2). - graf. prikazi, tabele. - 63 str. ; 26 cm

Tiraž 400.

ISBN 978-86-80000-00-8

007:352]:004.65(035)
COBISS.SR-ID 273435404


008 ЦИВИЛИЗАЦИЈА. КУЛТУРА. НАПРЕДАК

CIP - 29
АНТИЋ, Драгољуб П., 1953-
        Гнездо цивилизације и древне миграције / Драгољуб П. Антић. - Београд : Ганеша клуб, 2019 (Пирот : Пи-прес). - 250 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 1.000. - Драгољуб П. Антић : биографија: стр. 249-250. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-84371-77-7

008(091)
551.8(100)
COBISS.SR-ID 274189324


011/016 БИБЛИОГРАФИЈЕ

CIP - 30
МАНЧЕВ, Мирјана, 1958-
        Biobibliografija prof. dr Vladimira Rakočevića, dopisnog člana SANU : (prilog mentorstvo i citiranost prof. dr Vladimira Rakočevića) / Mirjana D. Mančev. - Niš : Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, 2019 (Niš : Unigraf-X-Copy). - VIII, 232 str. : slike V. Rakočevića ; 25 cm

Tiraž 70. - Registri.

ISBN 978-86-6275-087-7

012 Ракочевић В.
016:929 Ракочевић В.
016:51
COBISS.SR-ID 273554956