наредна

CIP монографских публикација за децембар 2018.0 ОПШТА ГРУПА


001 НАУКА И ЗНАЊЕ УОПШТЕ. ОРГАНИЗАЦИЈА УМНОГ РАДА

CIP - 1
        НАУЧНО-популарни и информативни текстови / приредила Маја Димитријевић. - 2. изд. - Горњи Милановац : Прима, 2018 (Горњи Милановац : Ленекс). - 109 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Лектира за осми разред основне школе / [Прима, Горњи Милановац])

Тираж 500. - Стр. 7-8: Предговор / Маја Димитријевић. - Стр. 107-[110]: Разговарајмо о прочитаној књизи / Маја Димитријевић.

ISBN 978-86-6249-186-2

001(02.062)
929(02.057.874)
COBISS.SR-ID 271737612

CIP - 2
РИДЛИ, Мет, 1957-
        Evolucija svega : kako nastaju nove ideje / Met Ridli ; sa engleskog prevela Gordana Matić. - Beograd : Geopoetika izdavaštvo, 2018 (Zemun : Birograf). - 318 str. ; 22 cm. - (Edicija Slobodni svet / [Geopoetika izdavaštvo, Beograd])

Prevod dela: The Evolution of Everything / Matt Ridley. - Tiraž 1.000. - Beleška o autoru: str. [319]. - Bibliografija: str. 299-318. - Registar.

ISBN 978-86-6145-311-3

001.895:575.8
COBISS.SR-ID 271705612

CIP - 3
СОКАЛ, Алан, 1955-
        Intelektualni šarlatani / Alan Sokal, Žan Brikmon ; prevod Slobodan Damnjanović. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2018 (Beograd : Dereta). - 327 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / [Dereta])

Prevod dela: Intellectual Impostures / Alan Sokal and Jean Bricmont. - Tiraž 1.000. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 307-322. - Registar.

ISBN 978-86-6457-216-3

001.35
COBISS.SR-ID 271952140

CIP - 4
ЦВЕТАНОВИЋ, Слободан, 1952-
        Иновација као развојни ресурс / Слободан Цветановић, Владимир Недић. - Ниш : Економски факултет Универзитета, 2018 (Ниш : Атлантис). - граф. прикази, табеле. - 237 стр. ; 24 cm

Слике аутора. - Тираж 100. - О ауторима: стр. 236-237. - Библиографија уз свако поглавље.

ISBN 978-86-6139-166-8

001.895
005.94
005.591.6
COBISS.SR-ID 271007500


002 ДОКУМЕНТАЦИЈА (СКУПЉАЊЕ, СОРТИРАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ)

CIP - 5
        KNJIGE koje su promenile istoriju / saradnici Majkl Kolins ... [et al.] ; [prevod Bojana Dodić]. - Beograd : Mladinska knjiga, 2018 (Slovačka : TBB). - 288 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Books that Changed History / contributors Michael Collins ... [et al.]. - Tiraž 2.000. - Str. 6-7: Uvodno slovo / Džejms Noti. - Registar.

ISBN 978-86-7928-428-0

002(091)
09(091)
655.4/.5(091)
COBISS.SR-ID 271968012


003 ПИСАЊЕ. СИСТЕМИ ПИСАЊА И ПИСМА. ЗНАЦИ И СИМБОЛИ. КОДОВИ. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ

CIP - 6
КОМАР, Горан Ж.
        Ћирилични натписи на стећцима / Горан Ж. Комар. - Београд : "Штампар Макарије" : Вечерње новости, 2018 (Подгорица : Ободско слово). - 1144 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Монографије / ["Штампар Макарије" [и] Вечерње новости])

Тираж 300. - Библиографија: стр. 1105-1119.

ISBN 978-86-6311-240-7 (ШМ)

003.072=163.41
003.071=163.41(497.6)
COBISS.SR-ID 272397836


004.3 РАЧУНАРСКИ ХАРДВЕР. РАЧУНАРСКА МАШИНСКА ОПРЕМА

CIP - 7
ДАКИЋ, Наташа, 1972-
        Демократизација дигитализације у библиотекама / Наташа Дакић, Адам Софронијевић. - Београд : Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", 2018 (Београд : Кућа штампе). - 63 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 500. - О ауторима: стр. 61. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 60.

ISBN 978-86-7301-117-2

004.352.243(035)
COBISS.SR-ID 271511308

CIP - 8
НАЈТ, Индира
        Arduino i JavaScript za povezivanje na veb : front end programiranje pomoću javascripta / Indira Knight ; [prevod Biljana Tešić]. - Izd. 1. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2018 (Zemun : Pekograf). - XIII, 386 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Kompjuter biblioteka ; 507)

Prevod dela: Connecting Arduino to the Web. - Tiraž 500. - O autoru: str. III. - Registar.

ISBN 978-86-7310-530-7

004.383/.384
004.438JAVASCRIPT
004.42'27:004.738.1
COBISS.SR-ID 271835404


004.4 РАЧУНАРСКИ СОФТВЕР. ПРОГРАМСКА ОПРЕМА

CIP - 9
ГРАНД, Вил
        101 princip za dobar UX dizajn : sveobuhvatni vodič za dizajn / Will Grant ; [prevod Jelena Blagojević]. - Izd. 1. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2018 (Zemun : Pekograf). - XVII, 387 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Kompjuter biblioteka ; 508)

Prevod dela: 101 UX Principles. - Tiraž 500. - O autoru: str. III. - Registar.

ISBN 978-86-7310-531-4

004.4'27:004.738.1
004.5
COBISS.SR-ID 271839500

CIP - 10
ДОГХАН, Улука
        Angular 6 : od osnovnih do poslovnih veb aplikacija / Doguhan Uluca ; [prevod Slavica Prudkov]. - 1. izd. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2018 (Zemun : Pekograf). - XIV, 485 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Kompjuter biblioteka ; br. knj. 506)

Prevod dela: Angular 6 for Enterprise-Ready Web Applications. - Tiraž 500. - O autorima: str III. - Registar.

ISBN 978-86-7310-529-1

004.42:004.738.12
004.4ʼ2
COBISS.SR-ID 271840780

CIP - 11
КОЈИЋ, Ненад С., 1977-
        Praktikum za Web programiranje PHP 1 / Nenad Kojić, Milena Vesić, Luka Lukić. - Beograd : Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, 2018 (Grocka : Donat Graf). - 155 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 155.

ISBN 978-86-88245-33-3

004.42:004.738.12(075.8)(076)
004.438PHP(075.8)(076)
COBISS.SR-ID 272271116

CIP - 12
ЛЕТИЋ, Душко, 1959-
        Digitalno slikanje - SketchBook / Duško Letić, Snežana Vranješ, Danka Joksimović. - Izd. 1. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2018 (Beograd : ApolloPlus). - 176 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kompjuter biblioteka ; 509)

Tiraž 200. - Pojmovnik digitalnog crtanja i slikanja: str. 174-176. - Bibliografija: str. 172-174.

ISBN 978-86-7310-532-1

004.42SKETCHBOOK
004.92
COBISS.SR-ID 271823628

CIP - 13
ЛЕТИЋ, Душко, 1959-
        Maple 2018 : matematika, vizuelizacija, modeliranje, simulacija / Duško Letić. - Izd. 1. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2018 (Beograd : ApolloPlus). - 366 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kompjuter biblioteka ; 510)

Tiraž 200. - O autoru: str. [367]. - Bibliografija: str. 365-366.

ISBN 978-86-7310-533-8

004.42MAPLE
004.94
COBISS.SR-ID 271740428

CIP - 14
СМИТ, Нил
        Android 9, Kotlin i Android Studio 3.2 / Neil Smyth ; [prevod Slavica Prudkov]. - Izd. 1. - Beograd : Kompjuter biblioteka, 2018 (Zemun : Pekograf). - XXXIV, 802 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Kompjuter biblioteka ; 511)

Prevod dela: Kotlin - Android Studio 3.2 Development Essentials - Android 9 Edition. - Tiraž 500.

ISBN 978-86-7310-534-5

004.451.9ANDROID
004.42:004.451
COBISS.SR-ID 271832332

CIP - 15
ФРИМАН, Ерик
        Naučite programiranje / Eric Freeman ; prevela Jasmina Đorđević. - Beograd : Mikro knjiga, 2018 (Beograd : Mikro knjiga). - XXXVIII, 599 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Um caruje)

Prevod dela: Learn to Code. - Tiraž 500. - O autoru: str. VIII. - Registar.

ISBN 978-86-7555-430-1

004.42.045
004.43PYTHON
COBISS.SR-ID 271472396


004 РАЧУНАРСТВО. РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА

CIP - 16
ДЕНИЋ, Небојша М., 1965-
        Електронско пословање / Небојша М. Денић, Соња Д. Раденковић. - Приштина [тј.] Косовска Митровица : Природно-математички факултет Универзитета, 2018 (Краљево : Кварк). - граф. прикази, табеле. - 222 стр. ; 25 cm

Слике аутора. - Тираж 100. - Речник страних израза: стр. 219. - [О ауторима: стр. 223]. - Библиографија: стр. 202-218.

ISBN 978-86-80795-40-9

004.7:339(075.8)
COBISS.SR-ID 272187916


005 МЕНАЏМЕНТ

CIP - 17
        BANKARSKO poslovanje i platni promet / Aleksandar Živković ... [et al.]. - Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2018 (Beograd : Čugura Print). - XIV, 669 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Tiraž 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 667-669.

ISBN 978-86-403-1569-2

005:336.71(075.8)
004.738.5:336.71(075.8)
339.72(075.8)
COBISS.SR-ID 271922188

CIP - 18
ВАСИЉЕВИЋ, Драган, 1961-
        Менаџмент логистике и ланаца снабдевања / Драган Васиљевић, Биљана Јовановић, Милош Даниловић. - 1. изд. - Београд : Факултет ораганизационих наука Универзитета, 2018 (Смедерево : Newpress). - 249 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm

На насл. стр.: Универзитет у Београду. - Слике аутора. - Тираж 500. - Белешка о ауторима: стр. 247-249. - Речник акронима: стр. 237-241. - Библиографија уз свако поглавље.

005.5(075.8)
COBISS.SR-ID 271371532

CIP - 19
        INNOVATIVE Teaching Models in the System of University Education: Opportunities, Challenges and Dilemmas / [editors] Emina Kopas-Vukašinović, Jurka Lepičnik-Vodopivec. - Jagodina : Faculty of Education ; Koper : Faculty of Education, 2018 (Beograd : Donat graf). - 278 str. : tabele ; 24 cm

Biographies of Authors: 269-278. - Napomene i bibliogrfske reference uz tekst. - Bibliografija uz svkai rad.

ISBN 978-86-7604-173-2

005.6:378(082)
378.147(082)
37.014.5(497.4)(082)
37.014.5(497.11)(082)
COBISS.SR-ID 272174348

CIP - 20
ЈОВАНОВИЋ, Мића Б., 1952-
        Osnovi tehnološkog projektovanja / Mića B. Jovanović, Jovan M. Jovanović. - Beograd : Udruženje hemičara i tehnologa Srbije : Čigoja štampa, 2019 (Beograd : Čigoja štampa). - IV, 194 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 350. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 185-194.

ISBN 978-86-531-0465-8 (ČŠ)

005.51(075.8)
66.011/.013(075.8)
COBISS.SR-ID 271605772

CIP - 21
КРСТИЋ, Бојан, 1972-
        Determinante efikasnosti i konkurentske prednosti preduzeća u mikroekonomskim teorijama / Bojan Krstić, Vesna Sekulić. - Niš : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2018 (Niš : Atlantis). - graf. prikazi, tabele. - 193 str. ; 25 cm

Tiraž 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 185-193.

ISBN 978-86-6139-165-1

005.21:339.137
COBISS.SR-ID 272332556

CIP - 22
РАНКОВИЋ, Бојана, 1972-
        Emocionalno inteligentna kompanija / Bojana Ranković. - Beograd : Alma, 2018 (Mladenovac : Presing). - tabele. - 226 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Monografije ; knj. 11)

Tiraž 200. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 225-226.

ISBN 978-86-7974-648-1

005.96:159.942
COBISS.SR-ID 272185868


006 СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СТАНДАРДИ

CIP - 23
SORGATO, Barbara
        Sukladnost sa Uredbom o građevnim proizvodima EU za proizvođače i uvoznike : vodič / [autori Barbara Sorgato, Adam Pinney ; prevodilac Jelena Skoković]. - Beograd : Quality Infrastructure in the Western Balkans, 2018 (Valjevo : Topalović). - 84 str. : ilustr. ; 24 cm

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Prevod dela: Compliance with the EU's Construction Products Regulation for manufacturers and importers. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-81384-05-3

006.44:691(4)CPR(035)
COBISS.SR-ID 271934220

CIP - 24
СОРГАТО, Барбара
        Usklađenost sa Uredbom o građevinskim proizvodima EU za proizvođače i uvoznike : vodič / [autori Barbara Sorgato, Adam Pinney ; prevodilac Jelena Skoković]. - Beograd : Quality Infrastructure in the Western Balkans, 2018 (Valjevo : Topalović). - 84 str. : ilustr. ; 24 cm

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Prevod dela: Compliance with the EU's Construction Products Regulation for manufacturers and importers. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-81384-06-0

006.44:691(4)CPR(035)
COBISS.SR-ID 271935500

CIP - 25
СОРГАТО, Барбара
        Usklađenost sa Uredbom o građevinskim proizvodima EU za proizvođače i uvoznike : vodič / [autori Barbara Sorgato, Adam Pinney ; prevodilac Jelena Skoković]. - Beograd : Quality Infrastructure in the Western Balkans, 2018 (Valjevo : Topalović). - 84 str. : ilustr. ; 24 cm

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Prevod dela: Compliance with the EU's Construction Products Regulation for manufacturers and importers. - Tiraž 500.

ISBN 978-86-81384-14-5

006.44:691(4)CPR(035)
COBISS.SR-ID 271873036

CIP - 26
СОРГАТО, Барбара
        Usklađenost sa Uredbom o građevinskim proizvodima EU za proizvođače i uvoznike : vodič / [autori Barbara Sorgato, Adam Pinney ; prevodilac Marina Janković]. - Beograd : Quality Infrastructure in the Western Balkans, 2018 (Valjevo : Topalović). - 84 str. : ilustr. ; 24 cm

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Prevod dela: Compliance with the EU's Construction Products Regulation for manufacturers and importers. - Tiraž 250.

ISBN 978-86-81384-11-4

006.44:691(4)CPR(035)
COBISS.SR-ID 271895308

CIP - 27
SORGATO, Barbara
        Usklađenost sa Uredbom o građevinskim proizvodima EU za proizvođače i uvoznike : vodič / [autori Barbara Sorgato, Adam Pinney ; prevodilac Jelena Skoković]. - Beograd : Quality Infrastructure in the Western Balkans, 2018 (Valjevo : Topalović). - 84 str. : ilustr. ; 24 cm

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Prevod dela: Compliance with the EU's Construction Products Regulation for manufacturers and importers. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-81384-09-1

006.44:691(4)CPR(035)
COBISS.SR-ID 271936524

CIP - 28
СОРГАТО, Барбара
        Усогласеност со Регулативата на ЕУ за Градежни производи (CPR) за производители и увозници : прирачник / [автори Barbara Sorgato, Adam Pinney ; преведувачи Соња Черепналковска, Кристина Бомбас Георгиевска]. - Белград : Quality Infrastructure in the Western Balkans = Инфраструктура на квалитет во Западен Балкан, 2018 (Ваљево : Топаловић). - 92 стр. : илустр. ; 24 cm

Подаци о ауторима преузети из колофона. - Превод дела: Compliance with the EU's Construction Products Regulation for manufacturers and importers. - Тираж 250.

ISBN 978-86-81384-12-1

006.44:691(4)CPR(035)
COBISS.SR-ID 271884556

CIP - 29
HOOGERKAMP, Paul
        Sukladnost sa uredbama Europske unije o električnoj i elektroničkoj opremi (EEE) za proizvođače i uvoznike : vodič / [authori Paul Hoogerkamp, Robert Huigen ; prevodilac Snežana Lilić]. - Beograd : Quality Infrastructure in the Western Balkans, 2018 (Valjevo : Topalović). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Prevod dela: Compliance with the EU's Electrical and Electronic Equipment (EEE) regulations for manufacturers and importers. - Tiraž 150. - Napomene: str. 122-128.

ISBN 978-86-81384-04-6

006.44:696.6(4)(035)
COBISS.SR-ID 271934732

CIP - 30
HOOGERKAMP, Paul
        Usklađenost sa uredbama Evropske unije o električnoj i elektronskoj opremi (EEE) za proizvođače i uvoznike : vodič / [authori Paul Hoogerkamp, Robert Huigen ; prevodilac Snežana Lilić]. - Beograd : Quality Infrastructure in the Western Balkans, 2018 (Valjevo : Topalović). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Prevod dela: Compliance with the EU's Electrical and Electronic Equipment (EEE) regulations for manufacturers and importers. - Tiraž 150. - Napomene: str. 122-128.

ISBN 978-86-81384-08-4

006.44:696.6(4)(035)
COBISS.SR-ID 271936268