претходна
наредна


821.163.41-7 САТИРЕ. ХУМОРЕСКЕ


CIP - 751
БИЛИЋ, Петар, 1951-
        Сат за изгубљено време / Петар Билић. - Београд : Чигоја штампа : П. Билић, 2013 (Београд : Чигоја штампа). - 219 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - Стр. 5-7: Хумор - невиност духа / Ратомир Милић.

ISBN 978-86-7558-982-2 (ЧШ)

821.163.41-7
COBISS.SR-ID 198683660


821.163.41-84 ИЗРЕКЕ. АФОРИЗМИ. ПОСЛОВИЦЕ


CIP - 752
МАТЕЈИЋ, Драган, 1950-
        Загу(б)љени у невремену : (афоризми) / Драган Матејић. - Крушевац : Културни центар Крушевац, 2013 (Врњачка Бања : Satcip). - 118 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300. - Стр. 104-108: Загу(б)љени поговор / Дејан Ристић. - Стр. 110-115: Загу(б)љени у неверемену - пронађени у афоризмима Драгана Матејића / Љубодраг Обрадовић.

ISBN 978-86-7068-037-1

821.163.41-84
821.163.41.09-84 Матејић Д.
COBISS.SR-ID 198418444

CIP - 753
МИТРОВИЋ, Славко, 1942-
        Ех што нисам ветар / Славко Митровић. - Смедеревска Паланка : Дигитал дизајн, 2013 (Смедеревска Паланка : Дигитал дизајн). - 252 стр. ; 18 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-85603-33-4

821.163.41-84
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 198477068

CIP - 754
СТЕФАНОВИЋ, Мирослав, 1948-
        Живот пише романе : афоризми и друге мисли / Мирослав Стефановић. - Земун : Књижевни клуб "Иво Андрић", 2013 (Београд : Меграф). - 48 стр. : ауторова слика ; 17 cm

На насл. стр. назив места издавања: Београд. - Тираж 200. - Стр. 47: Сатирична размишљања о животу / Васа Радовановић. - Белешка о писцу: стр. 48.

ISBN 978-86-7601-115-5

821.163.41-84
COBISS.SR-ID 198409996


821.163.41-92 ПЕРИОДИЧНА ЛИТЕРАТУРА. ПОЛЕМИКЕ. ПОЛИТИЧКИ СПИСИ


CIP - 755
ЧВОРОВИЋ, Зоран, 1969-
        Име и слобода : од косовског завета до издаје Косова / Зоран Чворовић, Владимир Димитријевић. - Чачак : Легенда, 2013 (Краљево : Кварк). - 397 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 394.

ISBN 978-86-978-86-778

821.163.41-92
COBISS.SR-ID 198365196


821.163.41-93 КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ


CIP - 756
ВИТЕЗОВИЋ, Милован, 1944-
        Лајање на звезде / Милован Витезовић. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2013 (Нови Сад : Сајнос). - 246 стр. ; 20 cm. - (Изабрана дела / Милован Витезовић)

Тираж 1.000. - Стр. 235-239: Ђачко доба / Никола Милошевић. - Стр. 240-241: Школски мозаик / Предраг Протић. - Белешка о издањима: стр. 243. - Белешка о писцу: стр. 245-246.

ISBN 978-86-17-18362-0

821.163.41-93-31
821.163.41.09-93-31 Витезовић М.
COBISS.SR-ID 198478348

CIP - 757
ДОСТАНИЋ, Ивана, 1974-
        Исповест жутог капута : изабране песме / Ивана Достанић ; илустровао Владислав Филиповић. - Београд : Bookland, 2013 (Бор : Терција). - 56 стр. : илустр. ; 21 x 21 cm. - (Библиотека Посебна издања / [Bookland])

Тираж 1.000. - Стр. 51: Рецензија / Матија Бећковић. - Стр. 53: Рецензија / Ненад Грујичић. - Стр. 55-56: Свет Иване Достанић : над рукописом песама за децу "Исповест жутог капута" / Љубивоје Ршумовић.

ISBN 978-86-7182-491-0

821.163.41(73)-93-1
COBISS.SR-ID 198373388

CIP - 758
ДРПА, Милена, 1950-
        Шашаве љубави : [песме] / Милена Дрпа. - Изд. 1. - Пожега : Свитак, Издавачка радионица књижевног друштва "Развигор" ; Модрича : Омладински књижевни клуб "Младост" : Српски културни центар, 2013 (Пожега : Графос). - 82 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300. - Стр. 5-8: Упечатљиве слике и свјеже мисли / Ранко Павловић. - Стр. 9-13: Неоспорна педагошка мисија / Милијан Деспотовић. - Биљешка о аутору: стр. 79.

ISBN 978-86-7960-135-3

821.163.41-93-1
821.163.41.09-93-1 Дрпа М.
COBISS.SR-ID 198665228

CIP - 759
ЈОВИЋ, Радислав, 1956-
        Звркотека : песме за децу / Радислав Јовић ; [илустрације Горан Ћеличанин]. - Београд : Витез, 2013 (Земун : Горапрес). - 68 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 1.000. - Стр. 67-68: Играсто и чиграсто, јовићевски / Радомир Мићуновић.

ISBN 978-86-85921-44-5

821.163.41-93-1
COBISS.SR-ID 198404364

CIP - 760
КРШЕНКОВИЋ Брковић, Драгана
        Музичар с цилиндром и цветом на реверу / Драгана Кршенковић Брковић ; илустровао Александар Золотић. - Београд : Креативни центар, 2013 (Београд : Публикум). - 62 стр. : илустр. ; 19 cm. - (Библиотека Од читања се расте ; књ. 2)

Тираж 2.000.

ISBN 978-86-529-0014-5

821.163.41(497.16)-93-344
COBISS.SR-ID 198748684

CIP - 761
МАТИЋ, Светлана, 1966-
        Игра : књига за децу и одрасле / Светлана Матић ; [илустратор Александра Матић]. - Београд : С. Матић, 2013 (Београд : Чигоја штампа). - 40, 40 стр. : илустр. ; 21 cm

Приштампан језички истоветан текст штампан лат. - Тираж 1.000. - Стр. 5: Тролист за Светлану / Добрица Ерић. - Биографија: стр. 35-38.

ISBN 978-86-914795-1-0

821.163.41(436)-93-1
COBISS.SR-ID 198281484

CIP - 762
МИЈАИЛОВИЋ, Душанка, 1942-
        Када бисте знали : песме за децу / Душанка Мијаиловић ; [илустрације Душанка Мијаиловић]. - Београд : Витез, 2013 (Београд : Горапрес). - 104 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-85921-45-2

821.163.41-93-1
COBISS.SR-ID 198654220

CIP - 763
МИЉКОВИЋ, Биљана, 1972-
        Кроз лепоте одрастања / Биљана Миљковић ; [илустровала ауторка]. - Краљево : Рижа, 2013 (Краљево : Рижа). - 73 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300. - Белешка о ауторки: стр. 73.

ISBN 978-86-85057-39-7

821.163.41-93-1
COBISS.SR-ID 198339340

CIP - 764
        НАЈ песме за децу : позајмљене из Радовићеве Антологије / приредила Моња Јовић. - 2. изд. - Земун : Публик практикум, 2013 (Земун : Alpha print). - 82 стр. ; 21 cm. - (Лектира за други разред основне школе / [Публик практикум])

Тираж 500. - Мало упутство за читање: стр. 5-6. - Ко је био Душко Радовић и зашто је важна његова Антологија: стр. 7-8. - Садржи биобиблиографске податке о ауторима уз текст.

ISBN 978-86-6035-020-8

821.163.41-93-1(082.2)
COBISS.SR-ID 198307852

CIP - 765
ПЕТРОВИЋ, Урош, 1967-
        Deca Bestragije / Uroš Petrović. - 2. izd. - Beograd : Laguna, 2013 (Beograd : Margo-art). - 162 str. ; 20 cm

Tiraž 2.000. - Str. 155-162: Neugasla čarolija pustolovine / Ljiljana Pešikan-Ljuštanović. - O autoru: str. [163]. - Bibliografija [Uroša Petrovića]: str. [164].

ISBN 978-86-521-1205-0

821.163.41-93-31
821.163.41.09-93-31
COBISS.SR-ID 198473228

CIP - 766
ПЕТРОВИЋ, Урош, 1967-
        Zagonetne priče. Knj. 4 / Uroš Petrović ; ilustrovao Ilija Melentijević. - 5. izd. - Beograd : Laguna, 2013 (Subotica : Rotografika). - 78 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 1.500.

ISBN 978-86-7436-972-2

821.163.41-93-36
COBISS.SR-ID 198387724

CIP - 767
ПЕШЕВ, Божидар, 1946-
        Недовршена прича. Необичан дан / Божидар Пешев. - Београд : Пријатељи деце Вождовца : Пријатељи деце Земуна, 2013 (Београд : Galaxy). - 62 листа : илустр. ; 21 cm

Тираж 500. - Лист 3-4: Предговор / Гордана Малетић. - Лист 5: Предговор / Милан Илијин Мицко. - Божидар Пешев: лист 62. - Садржи и литерарне радове деце на тему приче Необичан дан аутора Божидара Пешева.

ISBN 978-86-907913-1-6

821.163.41-93-32
COBISS.SR-ID 198516492

CIP - 768
СТАНИЧИЋ, Анто, 1909-1991
        Мали пират / Анто Станичић. - 2. изд. - Земун : Публик практикум, 2013 (Земун : Alpha print). - 169 стр. ; 21 cm. - (Лектира за четврти разред основне школе / [Публик практикум])

Тираж 500. - Мало упутство за читање: стр. 5-6. - Речник мање познатих речи и израза: стр. 165-166. - Анто Станичић: стр. 167-168.

ISBN 978-86-6035-024-6

821.163.41-93-31
COBISS.SR-ID 198306828

CIP - 769
СТАНИШИЋ, Слободан, 1939-
        Дан по дан : песме за сва времена : (сунчано, облачно, ведро, кишовито, ветровито, променљиво, магловито, снежно, тмурно, ледено) / Слободан Станишић ; [илустровао] Слободан Станишић. - Београд : Студио Н, 2013 (Београд : Студио Н). - 68 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Насмејани свет ; књ. 4)

Тираж 500. - Белешка уз ову књигу: стр. 66.

ISBN 978-86-915939-2-6

821.163.41-93-1
COBISS.SR-ID 198324748

CIP - 770
ТАКАРИЧ, Роберт, 1968-
        Школица за виле / [аутор] Роберт Такарич ; [илустратор] Биљана Миросављевић. - 3. изд. - Чачак : Пчелица, 2013 (Чачак : Светлост). - 16 стр., [2] листа са стикерима : илустр. ; 23 x 23 cm. - (Необична школица : сликовнице са стикерима)

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-6089-177-0

821.163.41-93-32
COBISS.SR-ID 198393356

CIP - 771
ТАКАРИЧ, Роберт, 1968-
        Школица за пирате / [аутор] Роберт Такарич ; [илустратор] Мијат Мијатовић. - 3. изд. - Чачак : Пчелица, 2013 (Чачак : Светлост). - 16 стр., [2] листа са стикерима : илустр. ; 23 x 23 cm. - (Необична школица : сликовнице са стикерима)

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-6089-178-7

821.163.41-93-32
COBISS.SR-ID 198392588

CIP - 772
ТАКАРИЧ, Роберт, 1968-
        Школица за сирене / [аутор] Роберт Такарич ; [илустрације] Биљана Миросављевић. - 3. изд. - Чачак : Пчелица, 2013 (Чачак : Светлост). - 16 стр., [2] листа са стикерима : илустр. ; 23 x 23 cm. - (Необична школица : сликовнице са стикерима)

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-6089-179-4

821.163.41-93-32
COBISS.SR-ID 198394892

CIP - 773
ТОРН, Ајрин, 1980-
        Сајмон, светски путник. Четири чаролије / Ајрин Торн ; [илустрације Арпад Барна]. - Београд : Leo commerce, 2013 (Нови Сад : Сајнос). - 119 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Сајмон)

Ајрин Торн је псеудоним ауторке. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-7950-254-4

821.163.41-93-31
COBISS.SR-ID 198506764

CIP - 774
ШРЕДЕР, Драгица, 1948-
        Завичајни свет : песме за децу / Драгица (Матејић) Шредер ; [илустрација књиге, слике Зузана Верески]. - Костолац : Клуб љубитеља књиге Мајдан, 2013 (Петровац на Млави : Стојадиновић). - 75 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Кораб ; књ. 12)

Ауторкина слика. - Тираж 300. - Стр. 6-8: Збирка о завичају и детињству / Љубинка-Лула Бјеличић. - Стр. 64-65: Игре без граница / Оливера Шијачки. - Стр. 66-67: На кладенцу детињства / Ана Дудаш. - Стр. 68-69: Корак од седам миља / Милутин Алемпијевић. - Биографија: стр. 70-72.

ISBN 978-86-85413-53-7

821.163.41-93-1
COBISS.SR-ID 198366476


821.163.41-94 ИСТОРИОГРАФИЈА. МЕМОАРИ. ДНЕВНИЦИ. БИОГРАФИЈЕ


CIP - 775
БУЛИЋ, Вања, 1947-
        Kako sam gajio blizance / Vanja Bulić. - Beograd : Laguna, 2013 (Beograd : Margo-art). - 180 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 2.000. - O autoru: str. [181].

ISBN 978-86-521-1217-3

821.163.41-94
COBISS.SR-ID 198663948

CIP - 776
КРСМАНОВИЋ, Момир, 1933-
        Голгота српског народа 1941-1957. Том 1 / Момир Крсмановић. - 1. изд. - Београд : Драслар партнер, 2013 (Београд : Драслар партнер). - 469 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Историјски роман / Драслар партнер)

Ауторова слика. - Момир Крсмановић: стр. 5. - Стр. 21-27: Крај историје српског национа / Богдан Шеклер. - Стр. 27-28: Нова епохална књига Момира Крсмановића "Голгота српског народа 1941-1957" / Радомир Смиљанић. - Стр. 28-33: Уместо предговора / Богдан Шеклер. - Стр. 36-41: Нови подвиг Момира Крсмановића / Драган Недељковић. - Стр. 41: Наши писци о ратовима / Радомир Смиљанић. - Стр. 41-56: О значају књижевног рада Момира Крсмановића / Слободан Филимоновић.

ISBN 978-86-7614-231-6
ISBN 978-86-7614-230-9 (за издавачку целину)

821.163.41-94
COBISS.SR-ID 198618892

CIP - 777
МАРКОВИЋ, Милета М., 1926-
        Моји сусрети са музиком / Милета М. Марковић. - Јагодина : М. Марковић, 2013 (Јагодина : Златна књига). - 189 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 300. - Стр. 5-23: Предговор рецензента / Љубомир Радованчевић. - Стр. 183-187: Поговор / Радомир Кошанин. - Подаци о аутору: стр. 189.

ISBN 978-86-911429-3-3

821.163.41-94
78(049.3)
COBISS.SR-ID 198641420

CIP - 778
МИЛАДИНОВИЋ, Вјеран, 1958-2003
        Terezin sin : autobiografija bez šminke / Vjeran Miladinović. - Beograd : Red Box, 2013 (Beograd : Zuhra). - 414 str. ; 21 cm

Tiraž 500. - Str. 3-5: Dan svete Merlinke / Miljenko Jergović. - O autoru: str. 413.

ISBN 978-86-86599-28-5

821.163.41-94
COBISS.SR-ID 198503436

CIP - 779
ПЕКИЋ, Борислав, 1930-1992
        Godine koje su pojeli skakavci : uspomene iz Zatvora ili Antropopeja : (1948-1954). Knj. 1 / Borislav Pekić. - Beograd : Laguna, 2013 (Beograd : Margo-art). - 389 str. ; 20 cm. - (Dela Borislava Pekića : u 14 knjiga ; knj. 6, tom 1)

Tiraž 2.000. - Napomene i bibliografske referemce uz tekst.

ISBN 978-86-521-1252-4

821.163.41-94
COBISS.SR-ID 198513420

CIP - 780
ПЕТИЈЕВИЋ, Јово, 1933-
        Круна / Јово Петијевић. - Београд : Хадар, 2013 (Београд : Хадар). - 80 стр. : фотогр. ; 20 cm

Ауторова слика. - Тираж 150. - Стр. 3-4: Предговор или пар сувишних речи о реченоме недореченоме / Катарина Сандо.

ISBN 978-86-86377-04-3

821.163.41-94
COBISS.SR-ID 198749708