претходна
наредна
CIP - 661
ИЛИЋ, Дејан, 1961-
        Линије бега : изабране песме : (1995-2008) / Дејан Илић. - Краљево : Народна библиотека "Стефан Првовенчани", 2011 (Краљево : Анаграф). - 149 стр. ; 21 cm. - (Едиција Повеља. Библиотека Поезија, данас ; књ. 79)

Тираж 500. - О песнику: стр. 149.

ISBN 978-86-81355-28-2

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188015884

CIP - 662
ЈАНИЋИЈЕВИЋ, Тихомир, 1943-
        Месечеви пољупци у вину : (сонети) / Тихомир Јанићијевић ; [поговор Милијан Деспотовић]. - Куршумлија : Књижевни клуб "Милутин ускоковић", 2011 (Ниш : Свен). - 104 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Едиција Трагања ; књ. 7)

Тираж 300. - Испијање слатког чемера: стр. 88-95.

ISBN 978-86-88359-02-3

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188211212

CIP - 663
ЈАНКОВИЋ, Милош, 1963-
        Сибирник / Милош Јанковић. - Београд : Просвета, 2012 (Београд : "Филип Вишњић"). - 141 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 133-135.

ISBN 978-86-07-01934-2

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188535052

CIP - 664
ЈОВАНОВИЋ, Мирослава, 1950-
        Anjočkini kamenčići / Mira Jovanović. - Beograd : M. Jovanović, 2011 (Zemun : Fleš). - 654 str. ; 21 cm

Tiraž 150.

ISBN 978-86-915249-0-6

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188527884

CIP - 665
ЈОВАНОВИЋ, Мирослава, 1950-
        Nisam igračka vremena da zaboravim / Mira Jovanović. - Beograd : M. Jovanović, 2011 (Zemun : Fleš). - 375 str. ; 21 cm

Tiraž 150.

ISBN 978-86-915249-2-0

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188526348

CIP - 666
ЈОВАНОВИЋ, Мирослава, 1950-
        Ostavila sam mrvice na putu da me pronađeš / Mira Jovanović. - Beograd : M. Jovanović, 2011 (Zemun : Fleš). - 429 str. ; 21 cm

Tiraž 150.

ISBN 978-86-915249-1-3

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188527372

CIP - 667
КОРУНОВИЋ, Горан, 1978-
        Река каишева / Горан Коруновић. - Краљево : Народна библиотека "Стефан Првовенчани", 2011 (Краљево : Анаграф). - 65 стр. ; 21 cm. - (Едиција Повеља. Библиотека Поезија, данас ; књ. 80)

Тираж 500. - О песнику: стр. 65.

ISBN 978-86-81355-29-9

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188037900

CIP - 668
КРСМАНОВИЋ, Милан С., 1937-
        Сунце те огријало : (изабране и нове пјесме) / Милан С. Крсмановић. - Београд : Књижевна заједница Југославије, 2011 (Београд : Фото Футура). - 128 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремена поезија / [Књижевна заједница Југославије]. Едиција Бдења ; коло 18, књ. 142)

Тираж 300. - Стр. 10-12: Поезија као благослов / Виолета Божовић. - Биљешка о аутору: стр. 127-128.

ISBN 978-86-7864-106-0

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188101388

CIP - 669
        ЛИТЕРАРНЕ стазе. 6 / [приредила] Вршачка литерарна радионица ; [уредник Слободан Ђекић]. - Вршац : Вршачки књижевни клуб, 2011 (Вршац : Диск). - 140 стр. ; 21 cm

Текст на срп. и рум. језику. - Текст ћир. и лат. - Тираж 300. - Стр. 5: Вртлог неочекиваних речи / Јон Берлован.

ISBN 978-86-86731-27-2

821.163.41-1-053.2(082.2)
821.163.41-36-053.2(082.2)
COBISS.SR-ID 188442124

CIP - 670
МАРИНКОВИЋ, Радован М., 1936-
        Горачићки каменописи : [збирка песама] / Радован М. Маринковић. - 1. изд. - Чачак : Јел-Мил, Штампарија Бајић, 2011 (Чачак : Јел-Мил, Штампарија Бајић). - 76 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - На корицама ауторова слика и белешка о њему. - Стр. 73-74: Спомен-књига / Ника - Никола Стојић.

ISBN 978-86-88109-25-3 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 187980300

CIP - 671
МАРКОВИЋ, Србољуб, 1949-
        Ante Portas : сонети / Србољуб Марковић. - Изд. 1. - Пожега : Свитак, издавачка радионица Књижевног друштва "Развигор", 2012 (Пожега : Графос). - 158 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - Стр. 141-144: Химна жени / Милан Ђурашиновић. - Стр. 145-150: Захвалност владичици рода / Милијан Деспотовић. - Белешка о песнику: стр. 151.

ISBN 978-86-7960-102-5

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188441356

CIP - 672
МИЛЕНОВИЋ, Љубодраг, 1933-
        Нека тугују шуме / Љубодраг Миленовић. - Београд : Љ. Миленовић, 2011 (Сомбор : Азур-принт). - 43 стр. : ауторова слика ; 20 cm

Тираж 100. - Стр. 7-9: Неизбрушени дијаманти / Миле Новић. - Белешка о писцу: стр. 43.

ISBN 978-86-915241-0-4

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188419340

CIP - 673
МИЋИЋ, Зага, 1957-
        Тренутак самоће / Зага Мићић. - Београд : Фото Футура, 2011 (Београд : Фото Футура). - 64 стр. ; 21 cm

Тираж 301. - Стр. 60-61: Враћање поезији / Момир Ћетковић Познањски. - Белешка о писцу: стр. 64.

ISBN 978-86-83691-46-3

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188414988

CIP - 674
МЛАДЕНОВИЋ, Бојан
        Стари конак / Бојан Младеновић. - Прокупље : Књижевно друштво Раде Драинац, 2011 (Прокупље : Прадо). - 102 стр. ; 21 cm

Тираж 200.

ISBN 978-86-85147-43-2

821.163.41-1
821.163.41-32
COBISS.SR-ID 188445196

CIP - 675
МЛАДЕНОВИЋ, Зоран, 1986-
        Reči suza / Zoran Mladenović. - 1. izd. - Beograd : Miroslav, 2011 (Beograd : Dijamant print). - 64 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Ogledalo srbsko)

Tiraž 300. - Str. 3-4: Rečima kroz suze --- / Danijela Pejić. - Str. 61-62: Lamet nad životom --- / Majo Danilović.

ISBN 978-86-7056-197-7

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188485644

CIP - 676
МЛАДЕНОВИЋ, Мирослав, 1948-
        Абер са планине : песме / Мирослав Б. Младеновић Мирац ; [фотографије Мирослав Б. Младеновић Мирац]. - Власотинце : Графичар N° 5, 2011 (Власотинце : Графичар N° 5). - 139 стр. : илустр. ; 21 cm

Ауторова слика. - Тираж 300. - Речник локализама и архаизама: стр. 111-132. - Стр. 133-136: Шта Мирцу не да мира / Славољуб Живковић.

ISBN 978-86-88975-00-1

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 187946764

CIP - 677
НИКИЋ, Славко, 1960-
        Жртве / Славко Никић Велишин. - 1. изд. - Београд : Удружење писаца "Поета", 2011 (Београд : Динекс). - 177 стр. : илустр. ; 21 cm

Ауторова слика. - Тираж 1.000. - Стр. 5-6: Песма прашта, али не заборавља / Веселин П. Џелетовић.

ISBN 978-86-86863-73-7

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 187948044

CIP - 678
НИНИЋ, Душан, 1956-
        O duhu i u duhu / Dušan Ninić. - Niš : Grafika galeb, 2011 (Niš : Grafika galeb). - 158 str. : ilustr. ; 18 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-86-7480-068-3

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188149772

CIP - 679
ПАЈИЋ, Ивана, 1972-
        Уочи наслова, киша! / Ивана Пајић. - Чачак : И. Пајић, 2011 (Жича : Кварк). - 64 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - Биографија: стр. 60.

ISBN 978-86-915189-0-5

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188153100

CIP - 680
ПЕТКОВИЋ, Драган, 1972-
        Кроз сан / Драган Петковић ; [илустрације Јадранка Вучко Дабић]. - Панчево : Д. Петковић, 2011 (Панчево : Графотека). - 67 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 500. - Стр. 64-65: Сан, молитва, равница / Тања Рончевић.

ISBN 978-86-910137-1-4

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188337420

CIP - 681
ПЕТРОВИЋ, Младен, 1971-
        Арт Деко у речима / Младен Петровић ; [илустрације Душко С. Стефановић]. - Београд : М. Петровић, 2011 (Београд : Publish). - 60 стр. : цртежи ; 21 cm

Текст на срп. и енгл. језику. - Тираж 1.000. - Стр. 5-6: Предговор / Дејан Радовић.

ISBN 978-86-915231-0-7

821.163.41-1
821.163.41-36
74(497.11)"20"(084.12)
COBISS.SR-ID 188391948

CIP - 682
ПУЈИЋ, Небојша, 1955-
        Сингл / Небојша Пујић. - Београд : Šijan Company, 2011 (Београд : Skripta internacional). - 30, 39 стр. ; 15 cm

Приштампан језички истоветан текст штампан лат. - Оба рада штампана у међусобно обрнутим смеровима. - Текст делимично на енгл. језику. - Тираж 500.

ISBN 978-86-914967-0-8

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188354316

CIP - 683
РАДОЊИЋ, Виктор, 1973-
        Žvakanje amalgama / Viktor Radonjić ; [likovna oprema Aleksa Gajić]. - 1. izd. - Zemun : Mostart, 2011 (Zemun : Mostart). - 45 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 100. - Aleksa Gajić: str. 44. - Viktor Radonjić: str. 45.

ISBN 978-86-84149-51-2

821.163.41-1
74(497.11)"20"(084.12)
COBISS.SR-ID 188383500

CIP - 684
        РАЗГОР гласја : [зборник књижевног клуба "Душан Матић" / уредник Слободан Јовановић Стубићки]. - Ћуприја : Dizajn studio RP : Књижевни клуб "Душан Матић" : Центар за културу, 2011 (Ћуприја : Dizajn studio RP). - 200 стр. ; 21 cm

Тираж 250. - Стр. 7-9: Слово о зборнику / Борисав Бора Благојевић. - Био-библиографске белешке: стр. 187-195.

ISBN 978-86-88985-00-0 (ДСРП)

821.163.41-1(082.2)
COBISS.SR-ID 188151820

CIP - 685
РАЈЧАЊИ, Антун, 1929-
        Pesme za podstrek : sa crtežima autora : crteži kod pesama se odnose na dotične pesme / Antun Rajčanji. - Vršac : Udruženje ljubitelja književnosti, likovne umetnosti i dizajna Leonardo, 2009 (Vršac : Tuli). - 208 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 200. - Beleška o autoru: str. 5. - Str. 7-9: Refleksija na zbirku "Pesme za podstrek" Antuna Rajčanji / Miroslava Kućančanin.

ISBN 978-86-87323-14-8

821.163.41(430)-1
COBISS.SR-ID 188128780

CIP - 686
РИСТИЋ, Светислав, 1924-
        Катрени и друге форме / Светислав Ристић. - Врњачка Бања : С. Ристић, 2011 (Врњачка Бања : Интерклима-графика). - 155 стр. ; 20 cm

Тираж 300. - Белешка о писцу: стр. 155.

ISBN 978-86-912379-4-3

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188322060

CIP - 687
СИМОНОВИЋ, Драгољуб, 1935-
        Видијанске песме : избор / Драгољуб Симоновић ; избор и предговор Миодраг Мркић. - Ниш : АНУ - Асоцијација научника и уметника : Линија принт : Економика, 2011 (Ниш : Линија принт). - 654 стр. ; 21 cm. - (Тетралогија / Миодраг Мркић ; књ. 4)

Тираж 100. - Виндијанске песме: избор (антологија) из Симоновићеве лирике (поезије) у поетици "вечног" реализма: стр. 13-120. - Критика : (избор): стр. 539-645. - Белешка о аутору: 647-648. - Библиографија [Драгољуба Симоновић]: стр. 649-654.

ISBN 978-86-89005-00-4

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Симоновић Д.
COBISS.SR-ID 188317452

CIP - 688
СЛАВКОВИЋ, Екатерини Ирина, 1946-
        Име ми је љубав / Екатерини Ирина Славковић. - 1. изд. - Београд : Свет књиге, 2012 (Београд : Донат-граф). - 113 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Едиција Савремена поезија / [Свет књиге])

Тираж 500. - Стр. 104-107: Одговор бића на загонетке живота / Милица Јефтимијевић Лилић. - Белешка о песникињи: стр. 108.

ISBN 978-86-7396-324-2

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188368140

CIP - 689
СТЕВИЋ, Миљан, 1969-
        Памти и причај / Миљан Стевић. - Шабац : М. Стевић, 2011 (Шабац : Графостек). - 72 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 500. - Белешка о песнику: стр. 70.

ISBN 978-86-915235-0-3

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188374540

CIP - 690
СТОЈАНОВИЋ, Даница, 1941-
        На крилима песме / Даница Стојановић. - Врњачка Бања : Удружење пензионера Општине : Књижевни клуб "Владета Вуковић", 2011 (Врњачка Бања : Младост). - [7], 246 стр. : ауторова слика ; 21 cm

Тираж 50. - Стр. [4-5]: На крилима песме / Весна Ђорђевић. - Биографија: стр. [7].

ISBN 978-86-912699-6-8

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 188344076