претходна
наредна
СЕРБ 2010 МН - 1291
ИВАНОВИЋ, Радомир В.
        Умеће приповедања : (књижевно дело Душана Ђуровића) / Радомир В. Ивановић. - 1. изд. - Бијело Поље : Пегаз, 2010. - 311 стр. : слика Д. Ђуровића ; 21 cm. - (Библиотека Монографије / [Пегаз, Бијело Поље])

Стр. 203-224: Дух синтезе историчара идеја / Милош Ђорђевић. - Стр. 224-228: Белешка о писцу / саставила Јелица Јововић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Садржи и: Био-библиографија / Добрило Аранитовић.

ISBN 978-86-7792-227-6 (картон)

821.163.41(497.16).09 Ђуровић Д.
012 Ђуровић Д.
016:929 Ђуровић Д.
COBISS.SR-ID 15256336

СЕРБ 2010 МН - 1292
КЊИЖЕВНА манифестација "Чучкови књижевни сусрети" (1 ; 2009 ; Хан Пијесак)
        Зборник радова / [Прва књижевна манифестација] Чучкови књижевни сурети, 21. 3. 2009., Народна библиотека Хан Пијесак. - Источно Сарајево : Матична библиотека, 2010. - 100 стр. : фотогр. ; 21 cm

Биографија: стр. 98-99. - Ријеч приређивача: стр. 100.

ISBN 978-99955-39-21-4

821.163.41(497.6).09 Чучак Б.(082)
821.163.41(497.6)-1
COBISS.SR-ID 1375256

СЕРБ 2010 МН - 1293
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп Његошеви дани (2 ; 2009 ; Цетиње)
        [Zbornik radova] : međunarodni naučni skup, Cetinje, 27-29. avgust 2009. / [Međunarodni naučni skup] Njegoševi dani 2, Cetinje, 27-29. avgust 2009. ; [organizatori Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakulet Nikšić [i] Institut za jezik i književnost] ; glavni i odgovorni urednik Tatjana Bečanović]. - Nikšić : Filozofski fakultet, 2010. - 440 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Tekst ćir. i lat. - Radovi na više jezika. - Tiraž 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliogrfija uz većinu radova. - Rezimei na više jezika.

ISBN 978-86-7798-042-9 (karton)

821.163.41.09 Петровић Његош П. ИИ(082)
82.0(082)
811.163(082)
811.163.41(497.16)(082)
323.12/.14(497)(082)
COBISS.SR-ID 16238608

СЕРБ 2010 МН - 1294
НОВАКОВИЋ, Ненад
        Поетика и језик у дјелу Петра Кочића / Ненад Новаковић. - 1. изд. - Бања Лука : Бесједа ; Београд : Арс Либри, 2010. - 207 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремена књижевност / [Бесједа, Бања Лука])

Хронологија живота и рада Петра Кочића: стр. 165-167. - Рјечник архаизама и говора код Кочића: стр. 169-204. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 205-207.

ISBN 978-99938-1-118-3 (Бесједа; картон)

821.163.41.09 Кочић П.
COBISS.SR-ID 1382168

СЕРБ 2010 МН - 1295
НОГО, Рајко Петров, 1945-
        Сонети и поеме Скендера Куленовића / Рајко Петров Ного. - Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске, 2010. - 140 стр. : слика С. Куленовића ; 21 cm. - (Зборници и монографије / Академија наука и умјетности Републике Српске ; књ. 8. Одјељење књижевности и умјетности ; књ. 8)

На спор. насл. стр.: The Sonnets and Longer Poems of Skender Kulenović. - Стр. 7-11: Реч уредника / Љубомир Зуковић. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-99938-21-20-5 (картон)

821.163.41.09-1 Куленовић С.
COBISS.SR-ID 1448728

СЕРБ 2010 МН - 1296
ПЕЈАНОВИЋ, Ана
        Фразеологија Горског вијенца : фразеолошки жанрови, културни концепти, руски преводи / Ана Пејановић ; уредник Бранислав Остојић. - Подгорица : ЦАНУ, Његошев институт, 2010. - 324 стр. ; 24 цм. - (Монографије и студије / Црногорска академија наука и умјетности, Његошев институт ; књ. 7)

Библиографија: стр. 317-324.

ISBN 978-86-7215-233-3 (брош.)

821.163.41(497.16).09 Петровић Његош П. II
811.163.41(497.16)"18"
COBISS.SR-ID 15676944

СЕРБ 2010 МН - 1297
ПЕЈОВИЋ, Божидар, 1941-
        Studije i ogledi o crnogorskoj književnosti XIX vijeka / Božidar Pejović. - Cetinje : Matica crnogorska, 2010 (Podgorica : Grafo Bale). - 676 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Biblioteka Studije, kritike, eseji / [Matica crnogorska])

Kor. i hrpt. stv. nasl.: Crnogorske književne teme. - Str. 9-32: Božidar Pejović kao proučavalac crnogorske književnosti XIX vijeka / Aleksandar Radoman. - Napomena priređivača: str. 675-676. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Str. 633-673: Bio-bibliografija prof. dr Božidara Pejovića / Čedomir Drašković.

ISBN 978-86-84013-29-5 (karton)

821.163.41.09 Петровић Његош П. II
821.163.41.09 Љубиша С. М.
COBISS.SR-ID 16472592

СЕРБ 2010 МН - 1298
СИМАНОВИЋ, Игор
        Ћопићева фолклорна магија : трансформација фолклорно-комичких елемената у приповједном циклусу "Насрадин-хоџа у Босни" / Игор Симановић. - Бања Лука : Филозофски факултет [итд.], 2010. - 196 стр. ; 20 cm

"Ова књига се највећим дијелом темељи маг. тези "Трансформација фолклорно-комичких елемената у приповијеткама о Насрадин-хоџи Бранка Ћопића". - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 182-188.

ISBN 978-99938-34-98-4 (брош.)

821.163.41.09-32 Ћопић Б.
COBISS.SR-ID 1372952


821.163.41-1 ПОЕЗИЈА


СЕРБ 2010 МН - 1299
ANDRIĆ, Radomir
        Oasele încheieturii / Radomir Andrić ; antologie şi traducere Liubinca Perinaţ Stancov ; postfaţǎ Lucian Alexiu. - Timişoara : Uniunea Sârbilor din România, 2010. - 134 str. ; 19 cm. - (Ediţii speciale / Uniunea Sârbilor din România. Traduceri ; cartea 12)

Postfţǎ: str. 127-132.

ISBN 978-973-8402-98-0 (broš.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 258786311

СЕРБ 2010 МН - 1300
АНДРИЋ, Радомир, 1944-
        Кон другоста / Радомир Андриќ ; [цртежи Никола Коља Милуновиќ ; препев од српски Илија Бетински]. - Струга : Ирис, 2010. - 190 стр. : цртежи ; 21 cm

Насл. изворника: Ка другости / Радомир Андрић. - Упоредо срп. оригинал и мак. превод. - Стр. 5: Белешка / Илија Бетински. - Стр. 181-184: Фатен во другоста / Срба Игњатовиќ. - Стр. 185-189: Не замира клетиот здив / Душан Стојковиќ.

ISBN 978-608-207-032-2 (брош.)

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Андрић Р.
COBISS.SR-ID 84414218

СЕРБ 2010 МН - 1301
        АНТОЛОГИЈА ратне лирике Републике Српске : 1992-2002. / [приредио] Василије Шајиновић. - Добој : Штампа, 2010 (Бања Лука : Арт принт). - 466 стр. ; 22 cm

Тираж 1.000. - Стр. 7-59: Предговор / Василије Шајиновић. - Напомене: стр. 457.

ISBN 978-99938-20-14-7 (картон)

821.163.41(497.6)-1(082.2)
821.163.41(497.6).09-1(082.2)
COBISS.SR-ID 1636632

СЕРБ 2010 МН - 1302
БАЗОВИЋ, Дарко
        Na ovoj zemlji / Darko Bazović. - Bijelo Polje : Pegaz, 2010. - 153 str. : autorova slika ; 20 cm. - (Biblioteka Poezija / [Pegaz, Bijelo Polje])

Bilješka o autoru: str. 149.

ISBN 978-86-7792-231-3

821.163.41(497.16)-1
COBISS.SR-ID 15502352

СЕРБ 2010 МН - 1303
БАКОВИЋ, Благоје, 1957-
        Путь : [стихотворения] / Благое Бакович ; перевод с сербского Валерия Латынина. - Москва : Вече, 2010. - 255 стр. ; 18 cm. - (Библиотека Современной славянской поéзии)

Превод дела: Пут / Благоје Баковић. - Ауторова слика на корицама. - Стр. 236-244: Преводилац - није конкурент, већ сапатник / Анатолиј Парпара. - Белешке о песнику: стр. 246-247.

ISBN 978-5-9533-4455-5

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 175762956

СЕРБ 2010 МН - 1304
БАКРАЧ, Милица, 1977-
        Азбучник / Милица Бакрач ; [илустрације Миомир-Мишо Вамић ... и др.]. - Бијело Поље : Пегаз, 2010 (Бијело Поље : Пегаз). - 88 стр. : илустр. ; 21 цм

Тираж 1.000. - Ауторкина слика. - Стр. 73-75: О Азбучнику Милице Бакрач / Лидија Томић. - Стр. 77-80: Бдења у српском језику Милице Бакрач / Момир Војводић. - О писцу: стр. 83.

ISBN 978-86-7792-258-0 (картон)

821.163.41(497.16)-14
COBISS.SR-ID 16911120

СЕРБ 2010 МН - 1305
БОЖОВИЋ, Гојко, 1972-
        Елементи : избрани песни / Гојко Божовиќ ; препев од српски Димитар Башевски. - Скопје : Слово, 2010. - 104 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Поезија / [Слово])

Превод дела: Елементи / Гојко Божовић.

ISBN 9989-103-89-5 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 84818186

СЕРБ 2010 МН - 1306
БРАДАШЕВИЋ, Никола, 1953-
        Српска историјска поема. 3 / Никола Н. Брадашевић. - Модрича : Српски културни центар, 2010 (Шамац : Принт). - 92 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремена поезија / [Српски културни центар, Модрича])

На насл. стр. назив места издавања: Добој. - Тираж 500. - Стр. 5-10: Предговор / Тешо А. Поповић. - Стр. 86-91: Увод у једно читање / Слободан & Савета Машић. - Библиографија: стр. 92.

ISBN 978-99955-29-38-3 (брош.)

821.163.41(497.6)-1
COBISS.SR-ID 2245400

СЕРБ 2010 МН - 1307
BRANKOVIĆ, Slobodan
        Brev från Serbien = Писма из Србије / Slobodan Branković ; [prevod na švedski Eleonora Luthander]. - Stockholm : Författares Bokmaskin, 2010. - 93 str. ; 20 cm

Ćir. i lat. - Uporedo srp. tekst i šved. prevod.

ISBN 978-91-633-6810-3 (broš.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 177311500

СЕРБ 2010 МН - 1308
        БРУЈ људског срца : каталог Удружења књижевника "Сјеверац". - Подгорица : Удружење књижевника "Сјеверац", 2010 (Пријепоље : Графокартон). - 143 стр. ; 24 cm

Тираж 500. - Стр. 3-5: Умјесто предговора / Момир Секулић.

ISBN 982-61-925834-9-4 (брош.)

821.163.41(497.16)-1(082.2)
COBISS.SR-ID 20796944

СЕРБ 2010 МН - 1309
БУЛАТОВИЋ, Мирјана
        Споне / Мирјана Булатовић ; [перевод с сербского составил Андрей Базилевский = превод са српског саставио Андреј Базилевски : [рисунки Мариа Базилевска = цртежи Марија Базилевска]. - Москва : Вахазар ; Београд : ИГАМ, 2010. - 103 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Сербско-русская поэтическая библиотека = Српско-руска поетска библиотека ; 9)

На спор насл. стр.: Споне / Мирјана Булатовић. - Упоредо срп. текст и рус. превод. - О аутору: стр. 97.

ISBN 978-86-83927-59-3 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 178583564

СЕРБ 2010 МН - 1310
ВУЈИЋ, Живко
        Са прага поглед / Живко Вујић. - Прњавор : Удружење писаца Србије - Центар за Републику Српску, 2010. - 187 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Едиција Жубор завичаја)

Тираж 1.000.

ISBN 978-99938-53-59-6 (Графид; брош.)

821.163.41-1
012 Вујић Ж.
COBISS.SR-ID 1697048

СЕРБ 2010 МН - 1311
ВУЈИЧИЋ, Миленко, 1946-
        Шаптач тишине : пјесников избор : (од 1966. до 2010.) : поезија / Миленко Вујичић. - Бања Лука : Удружење књижевника Српске, Подружница Бања Лука, 2010. - 99 стр. ; 21 цм. - (Библиотека Савремена поезија / [Удружење књижевника Српске, Подружница Бања Лука]. Ауторов избор)

Тираж 300. - Стр. 5-7: Завјештање / Здравко Кецман.

ISBN 978-99938-48-54-7 (картон)

821.163.41(497.6)-1
COBISS.SR-ID 1568792

СЕРБ 2010 МН - 1312
ВУЈОВИЋ, Сретен, 1957-
        Molitva / Sreten Vujović ; [prevodioci Dragan Vugdelić ... et al.]. - Podgorica : Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, 2010. - 108 str. ; 21 cm

Deo teksta uporedo na srp., engl., nem., ital., polj., i maked. jeziku. - Biografski podaci: str. 67-69.

ISBN 978-86-85735-47-9 (broš.)

821.163.41(497.16)-14
COBISS.SR-ID 16955152

СЕРБ 2010 МН - 1313
ВУЈЧИЋ, Никола, 1956-
        Dokle pogled dopire / Nikola Vujčić. - Zagreb : Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", 2010 (Novi Sad : Budućnost). - 83 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Poezija / SKD "Prosvjeta")

Beleška o autoru: str. 83.

ISBN 978-953-7611-22-4 (broš.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 186695436

СЕРБ 2010 МН - 1314
ВУКАНОВИЋ, Звездан
        Prenaseljena samoća = Overpopulated Solitude / Zvezdan Vukanović. - Podgorica : VIP Pegaz, 2010. - 132 str. : autorova slika ; 21 cm

Recenzije o zbirci poezije Zvezdana Vukanovića "Prenaseljena samoća": str. 113-125. - O autoru: str. 126.

ISBN 978-9940-9310-0-1 (broš.)

821.163.41(497.16)-1
COBISS.SR-ID 16454416

СЕРБ 2010 МН - 1315
ВУКОВИЋ, Мирко, 1972-
        Запис на бурми : (сјактање, блистање, сјање) / Мирко Вуковић. - Бања Лука : Арт принт, 2010. - 95 стр. : фотогр. ; 17 x 22 cm. - (Библиотека Савремено пјесништво / [Арт принт])

Белешка о аутору: стр. 95.

ISBN 978-99955-51-44-5 (картон)

821.163.41(497.6)-1
COBISS.SR-ID 1443864

СЕРБ 2010 МН - 1316
ВУЧИНИЋ, Слободан, 1947-
        Нема правог мелема : избор поезије / Слободан Вучинић ; приредио Перивоје Поповић. - Подгорица : Графо Црна Гора, 2010. - 302 стр. ; 21 cm

Ауторов портрет на корицама. - Стр. 285-293: Чекамо повратак безгрешног сунца (о поетици Слободана Вучинића) / Перивоје Поповић. - Слово о писцу: стр. 295-296.

ISBN 978-86-85499-43-2 (картон)

821.163.41(497.16)-1
821.163.41(497.16).09-1 Вучинић С.
COBISS.SR-ID 15838224

СЕРБ 2010 МН - 1317
ВУЧИЋ, Божо, 1957-
        На згаришту свјетлости / Божо Вучић - Божан. - Бијело Поље : Пегаз, 2010 (Бијело Поље : Пегаз). - 56 стр. : ауторова слика ; 20 cm

Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 53.

ISBN 978-86-7792-238-2 (брош.)

821.163.41(497.16)-1
COBISS.SR-ID 15842576

СЕРБ 2010 МН - 1318
ГРБИЋ, Драгица, 1946-
        На крилима несанице / Драгица Грбић Драга ; [превод на бугарски Иван Топалски, превод на енглески Ана Божић]. - [Вишеград] : Друштво библиотекара Републике Српске, 2010. - 141 стр. : илустр. ; 20 cm

Стр. 129-132: Вјешто љубавно ткање / Живко Вујић. - Стр. 133-138: Љубавни запис / Рената Андрић.

ISBN 978-99938-844-8-4 (брош.)

821.163.41(497.6)-1
821.163.41(497.6).09-1 Грбић Д.
COBISS.SR-ID 1605912

СЕРБ 2010 МН - 1319
ГРБОВИЋ, Милко, 1957-
        Вјетар пуше с Готовуше / Милко Грбовић. - Подгорица : Графо Црна Гора, 2010. - 85 стр. : ауторова слика ; 24 cm. - (Библиотека Прамен завичаја. Едиција Дијатрета ; коло 1, књ. 2)

Тираж 500. - Речник архаизама: стр. 80-81. - Биљешка о писцу: стр. 84.

ISBN 978-86-85499-44-9 (брош.)

821.163.41(497.16)-1
COBISS.SR-ID 15966480

СЕРБ 2010 МН - 1320
ГРУБОВИЋ, Станко
        Nevjerna vremena / Stanko Grubović. - Bijelo Polje : Pegaz, 2010. - 95 str. ; 20 cm

Str. 5-7: Pjesnik u nevjernim vremenima / Dragan Koprivica.

ISBN 978-86-7792-246-7 (karton)

821.163.41(498.16)-1
COBISS.SR-ID 16230416