наредна

Библиографија Сербика.Серијске


СЕРБ 2017 С - 1
        АГГ+ : часопис за архитектуру, грађевинарство, геодезију и сродне научне области = ACEG+ : јournal for Architecture, Civil Engineering, Geodesy and other related scientific fields / главни и одговорни уредник Љубиша Прерадовић. - 2013, бр. 1-        . - Бања Лука : Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бања Луци, 2013-. - 29 cm

Dostupno i na: http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus. - Годишње. - [2013]
ISSN 2303-6036 = АГГ+

72

СЕРБ 2017 С - 2
        АГОН : часопис за позориште и визуелне комуникације / главни и одговорни уредник Ненад Новаковић. - Год. 1, бр. 1 (2012)-        . - Бања Лука : Народно позориште Републике Српске, Академија умјетности Универзитета у Бања Луци, 2012- (Бања Лука : Графид). - 23 cm

Три пута годишње.
ISSN 2233-1581 = Агон (Бања Лука)

792

СЕРБ 2017 С - 3
        AKROPOLIS : journal of hellenic studies / editor Filip Ivanović. - Vol. 1 (2017) -        . - Podgorica : Center for Hellenic Studies, 2017-. - 24 cm

Dostupno i na: http://helenskestudije.me/publications/journal/. - Godišnje. - Sadrži tekst: "Припреме спартанског краља Агиса III за рат са Македонцима" / Александар Симић (str. 121-128). - Tekst na engl. i srp. (ćir.) jeziku. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Akropolis (Podgorica. Online) = ISSN 2536-5738
ISSN 2536-572X = Akropolis (Podgorica. Print)

930.85:94(38)

СЕРБ 2017 С - 4
        АМЕРИКАНСКИ Србобран : најстарији и највећи српски лист у Америци : званични орган Српског народног савеза = The American Srbobran : the oldest and largest Serbian newspaper in America : official organ of Serb National Federation / editor Aleksandar Petrov. - Год. 1, бр. 1 [1906]-        . - Pittsburg, Pa. : Serb National Federation, [1906]-. - 38 cm

Двонедељно.

325.2

СЕРБ 2017 С - 5
        ANALI poslovne ekonomije : časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment i komunikologiju / glavni i odgovorni urednik Marijana Žiravac Mladenović. - God. 1, br. 1 (2007)-        . - Banja Luka : Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, 2007- (Banja Luka : Point). - 24 cm

Tekst lat. i ćir.
ISSN 1840-3298 = Anali poslovne ekonomije

005

СЕРБ 2017 С - 6
        АНКЕТА о радној снази / Република Српска. Републички завод за статистику = Labour force survey / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Владан Сибиновић. - 2009, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2009-. - 29 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Текст на срп. и енгл. језику.
ISSN 2490-2934 = Анкета о радној снази (Бања Лука)

311(497.6)

СЕРБ 2017 С - 7
        ANTIKORUPCIJA : bilten Agencije za sprječavanje korupcije / urednik Marija Savić. - 2009, br. 1-        . - Podgorica : Agencija za sprječavanje korupcije, 2009- (Cetinje : Obod). - 30 cm

ISSN 1800-8712 = Antikorupcija (Podgorica)

343.85:343.352(497.16)

СЕРБ 2017 С - 8
        ARGUMENTI : časopis za društvena-politička pitanja / glavni urednik Milan Ljepojević. - God. 1, br. 1 (2007?)-        . - Banja Luka : Savez nezavisnih socijaldemokrata, 2007?- (Banja Luka : Grafid). - 24 cm

Tromesečno.

32

СЕРБ 2017 С - 9
        ARS : časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja / glavni i odgovorni urednik Mladen Lompar. - God. 1, br. 1 (1986)-god. 4, br. 3/4 (1989) ; n.s., god. 4, br. 1 (1999)-        . - Cetinje : Otvoreni kulturni forum ; Podgorica : Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, 1986-1989; 1999-. - 28 cm

Dvomesečno.
ISSN 0352-6739 = Ars (Cetinje)

008+7+001(497.16)

СЕРБ 2017 С - 10
        ARHIV za tehničke nauke : zbornik radova = Archives for technical sciences : bulletin of / glavni i odgovorni urednik Neđo Đurić. - God. 1, br. 1 (2009)-        . - Bijeljina : Tehnički institut, 2009- (Bijeljina : Semberija). - 24 cm

Godišnje. - Tekst na engl. jeziku.
ISSN 1840-4855 = Arhiv za tehničke nauke

62

СЕРБ 2017 С - 11
        АРХИВСКИ записи : часопис за архивску теорију и праксу = Archival notes : archival theory and practice review / главни уредник Срђан Пејовић ; одговорни уредник Стеван Радуновић. - Год. 1, бр. 1 (1994)-        . - Цетиње : Државни архив Црне Горе, 1994- (Цетиње : ИВПЕ). - 24 cm

Полугодишње. - [2017(2016)]
ISSN 0353-7404 = Архивски записи

930.25(497.16)

СЕРБ 2017 С - 12
        ACTA Economica : часопис за економију = the journal for economics / главни и одговорни уредник Драган Микеревић. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - Бања Лука : Економски факултет, 2002- (Бања Лука : Атлантик ББ). - 23 cm

Полугодишње.
ISSN 1512-858X = Acta economica

338.2(497.6)

СЕРБ 2017 С - 13
        BALKANISTICA : a journal of Southeast European studies. - Vol. 1 (1974)-        . - Columbus, Ohio, etc. : Slavica Publishers inc. for the American Association for Southeast European Studies, 1974-. - 25 cm

Godišnje.
ISSN 0360-2206 = Balkanistica

908

СЕРБ 2017 С - 14
        БАНАТСКИ алманах / уредници Славомир Гвозденовић, Горан Мракић. - 2011-        . - Темишвар : Савез Срба у Румунији, 2011- (Темишвар : Темпус). - 24 cm. - (Посебна издања Алманаси и календари ; књ. 1)

Годишње. - Публикација наставља традицију Банатског алманаха издатог 1827. год. у Темишвару.
ISSN 2069-5845 = Банатски алманах

050.8/.9

СЕРБ 2017 С - 15
        BANKAR / glavni i odgovorni urednik Bratislav Pejaković. - God. 1, br. 1 (2008)-        . - Podgorica : Udruženje banaka Crne Gore, 2008- (Grude : Grafotisak). - 27 cm

Tromesečno. - Tekst uporedo na engl. jeziku.
ISSN 1800-7465 = Bankar (Podgorica)

336.71(497.16)

СЕРБ 2017 С - 16
        BANJALUČKI krajani : informativni bilten "Češke besede" Udruženja Čeha grada Banja Luka = Banjalučtí krajané : informativní bulletin "České besedy" - Sdružení Čechů města Banja Luka / odgovorni urednik Željko Vaško. - [God. 1, br. 1 (1999)]-        . - Banja Luka : Česka beseda Udruženje Čeha grada Banja Luka, [1999]- (Banja Luka : Grafopapir). - 29 cm

Povremeno.

323.5(497.6)

СЕРБ 2017 С - 17
        БЕЗБЈЕДНОСТ-Полиција-Грађани : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Српске / главни и одговорни уредник Миле Шикман. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - Бања Лука : Министарство унутрашњих послова Републике Српске, 2005- (Бања Лука : Комесграфика). - 24 cm

Полугодишње. - Текст на срп. и енгл. језику.
ISSN 1840-0698 = Безбједност-Полиција-Грађани

351.74/.76

СЕРБ 2017 С - 18
        BYZANTINOSLAVICA : sbornik pro studium Byzantsko-Slovanských vztahů / Československá akademie věd. - Roč. = T. 1 (1929)-        . - Praha : Československá akademie věd, 1929-. - 24 cm

Polugodišnje.
ISSN 0007-7712 = Byzantinoslavica

93/94
7

СЕРБ 2017 С - 19
        БИБЛИОГРАФСКИ вјесник : часопис Удружења библиотекара Црне Горе и Националне библиотеке Црне Горе "Ђурђе Црнојевић" = Le Courrier bibliographique : revue de l'Association des bibliothecaires du Montenegro et de la Bibliotheque nationale / главни и одговорни уредник Богић Ракочевић. - Год. 1, бр. 1 (1961)-        . - Цетиње : Национална библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић", 1961- (Подгорица : Spektar group). - 24 cm

Три пута годишње.
ISSN 0409-3739 = Библиографски вјесник

01/02

СЕРБ 2017 С - 20
        БИБЛИОН / Народна библиотека "Ћирило и Методије", Приједор. - 2010-        . - Приједор : Народна библиотека "Ћирило и Методије", 2010- (Приједор : Графички атеље "Графит"). - 30 cm

ISSN 2303-6125 = Библион (Приједор)

027.54(497.6)

СЕРБ 2017 С - 21
        БИЈЕЛА пчела = Bijela pčela : лист за сву дјецу / в.д. главни уредник Срђан Татић. - 1994, бр. 1-        . - Загреб : СКД "Просвјета" ; Ријека : СКД "Просвјета", 1994- (Ријека : Grafika Helvetica). - 28 cm

Месечно. - Текст ћир. и лат.
ISSN 1331-5455 = Бијела пчела

087.5

СЕРБ 2017 С - 22
        БИЛТЕН / Међународни сајам књига "Трг од књиге" ; уредник Невенка Митровић. - 2005, бр. 1-3 ; 2009, бр. 1-3 ; 2012, бр. 1-3 ; 2013, бр. 1-3 ; 2014-        . - Херцег Нови : ЈУ Градска библиотека и читаоница, 2005; 2009; 2012; 2013; 2014- (Цетиње : Обод). - 21 cm

[2015]. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Билтен ("Трг од књиге". Online) = ISSN 2337-0017
ISSN 1800-6957 = Билтен ("Трг од књиге". Штампано изд.)

659(497.16)

СЕРБ 2017 С - 23
        BILTEN / Univerzitet Crne Gore. - 1992, br. 129-        . - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, 1992-. - 30 cm

Varijantni naslov: Bilten Univerziteta Crne Gore. - Je nastavak: Bilten (Titograd) = ISSN 1800-5098
ISSN 1800-5101 = Bilten (Univerzitet Crne Gore)

378.4(497.16)

СЕРБ 2017 С - 24
        БИЛТЕН / Уставни суд Републике Српске ; уредио Љубомир Ожеговић. - 1999, бр. 1-        . - Бања Лука : Уставни суд Републике Српске, 1999- (Бања Лука : Графопапир). - 20 cm

ISSN 1840-1449 = Билтен (Уставни суд Републике Српске)

34(497.15)

СЕРБ 2017 С - 25
        BILTEN / Centralna banka Bosne i Hercegovine = Bulletin / Central Bank of Bosnia and Herzegovina = Bilten / Centralna banka Bosne i Hercegovine = Билтен / Централна банка Босне и Херцеговине ; glavni i odgovorni urednik Belma Čolaković. - God. 1, br. 1 (2003)-        . - Sarajevo : Centralna banka Bosne i Hercegovine, 2003- (Doboj : Grafičar). - 30 cm

Tekst na srp. (ćir.), bos., hrv. i engl. jeziku.
ISSN 1840-0094 = Bilten (Centralna banka Bosne i Hercegovine)

336.7(497.15)

СЕРБ 2017 С - 26
        BILTEN Ministarstva odbrane - obrane i Oružanih snaga BiH = Билтен Министарства одбране и Оружаних снага БиХ / za izdavača Una Sinanović. - 2009, br. 1 (apr.)-        . - Sarajevo : Kancelarija za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH, 2009- (Sarajevo : Blicdruk). - 30 cm

Tekst naizmenično lat. i ćir.
ISSN 2303-7156 = Bilten Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

355/359(497.6)

СЕРБ 2017 С - 27
        БИЛТЕН о европским интеграцијама парламената у Босни и Херцеговини. - 2017, бр. 1-        . - Сарајево : Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине : Парламент Федерације Босне и Херцеговине ; Бања Лука : Народна скупштина Републике Српске ; Брчко : Скупштина Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, 2017-. - 30 cm

Тромесечно. - Drugačije povezano delo: Bilten o evropskim integracijama parlamenata u Bosni i Hercegovini (Bosanski jezik) = ISSN 2566-428X. - Drugačije povezano delo: Bilten o europskim integracijama parlamenata u Bosni i Hercegovini = ISSN 2566-4301
ISSN 2566-4298 = Билтен о европским интеграцијама парламената у Босни и Херцеговини (Srpski jezik)

328:061.1

СЕРБ 2017 С - 28
        BILTEN Ustavnog suda Bosne i Hercegovine = Билтен Уставног суда Босне и Херцеговине. - God. 1, br. 1 (1997)-        . - Sarajevo : Ustavni sud Bosne i Hercegovine, 1999-. - 25 cm

Godišnje. - Je nastavak: Bilten Ustavnog suda Bosne i Hercegovine = ISSN 0353-5940
ISSN 1512-6366 = Bilten Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (2000)

342(497.6)

СЕРБ 2017 С - 29
        БОКА : зборник радова из науке, културе и умјетности = a Collection of Works in Science, Culture and Art / главни и одговорни уредник Невенка Митровић. - 1969, бр. 1-        . - Херцег Нови : ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови, 1969- (Цетиње : Обод). - 23 cm

Tekst ćir. i lat.
ISSN 0350-7769 = Бока (Херцег-Нови)

08

СЕРБ 2017 С - 30
        БОКАТИН Дијак : часопис за језик, књижевност и духовност / главни и одговорни уредник Слободан Јовић. - Год. 1, бр. 1 (2012)-        . - Лопаре : Центар за културу и информисање Лопаре ; Прибој : Удружење за очување баштине "Дијак", 2012- (Бања Лука : Графопапир). - 21 cm

Полугодишње.
ISSN 2233-1662 = Бокатин Дијак

82