претходна
наредна
СЕРБ 2017 С - 31
        VASPITANJE i obrazovanje : časopis za pedagošku teoriju i praksu = Education : magazine for pedagogic theory and practice / glavni urednik Radule Novović ; odgovorni urednik Radovan Damjanović. - God. 1, br. 1 (1975)-        . - Podgorica : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1975- (Podgorica : Stefani ʼ91). - 24 cm

Tromesečno. - Naslov naizmenično ćir. ili lat.; od br. 4 (2015) lat. - Tekst ćir. i lat.
ISSN 0350-1094 = Васпитање и образовање

37

СЕРБ 2017 С - 32
        ВЕТЕРИНАРСКИ журнал Републике Српске : научно стручни часопис = Veterinary Journal of Republic of Srpska : scientific and Professional Journal / главни и одговорни уредник Драго Н. Недић. - Вол. 1, бр. 1/2 (окт. 2001)-        . - Бања Лука : ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске "Др Васо Бутозан", 2001- (Бања Лука : Comesgrafika). - 28 cm

Полугодишње. - Текст ћир. и лат.
ISSN 1840-2887 = Ветеринарски журнал Републике Српске

619

СЕРБ 2017 С - 33
        VIJESTI : nezavisni dnevnik / glavni i odgovorni urednik Mihajlo Jovović. - God. 1, br. 1 (1. sept. 1997)-        . - Podgorica : Daily Press, 1997- (Podgorica : Pobjeda). - 40 cm

Dnevno (osim nedelje).
ISSN 1450-6181 = Vijesti (Podgorica)

32+659(497.16)"52"

СЕРБ 2017 С - 34
        ВИСОКО образовање / Република Српска. Републички завод за статистику = Higher education / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Владан Сибиновић. - 2004, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2004- (Бања Лука : Републички завод за статистику). - 29 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Текст на срп. и енгл. језику.
ISSN 2490-3027 = Високо образовање

311:378(497.6)

СЕРБ 2017 С - 35
        ГЛАС Српске : дневни лист Републике Српске / главни и одговорни уредник Борјана Радмановић-Петровић. - Год. 60, бр. 10064 (5. мај 2003)-        . - Бања Лука : "Глас српске", 2003-. - 39 cm

Дневно. - Преузима нумерацију листа "Глас" из Бања Луке. - Je nastavak: Глас српски = ISSN 0354-9879
ISSN 1840-1155 = Глас Српске

32+659(497.15)

СЕРБ 2017 С - 36
        GLASNIK : list Privredne komore Crne Gore / urednica Milka Pižurica. - God. 10, br. 3 (1973)-        . - Podgorica : Privredna komora Crne Gore, 1973-. - 29 cm

Je nastavak: Informativni bilten Privredne komore SR Crne Gore
ISSN 0350-5340 = Glasnik - Privredna komora Crne Gore

338

СЕРБ 2017 С - 37
        ГЛАСНИК : лист СУБНОР-а и антифашиста Црне Горе / главни и одговорни уредник Драган Митов Ђуровић. - 2003, бр. 1-        . - Подгорица : Главни одбор СУБНОР-а Црне Горе, 2003- (Цетиње : ИВПЕ). - 30 cm

Повремено.
ISSN 1800-6736 = Гласник (Главни одбор СУБНОР-а Црне Горе)

061.2(497.16)

СЕРБ 2017 С - 38
        ГЛАСНИК : црквени часопис Српске православне епархије темишварске / уредник Јосиф Станковић. - 1992/1998-        . - Темишвар : Српска православна епархија темишварска, 2000?- (Вршац : Тули). - 20 cm

[2017(2016)]. - Delimično je nastavak: Билтен Српског православног викаријата у Темишвару = ISSN 0255-5271
ISSN 2537-303X = Гласник (Српска православна епархија темишварска)

271.2

СЕРБ 2017 С - 39
        GLASNIK Narodnog muzeja Crne Gore / glavni urednik Tatjana Jović ; odgovorni urednik Pavle Pejović. - N.s., 2004, knj. 1-        . - Cetinje : Narodni muzej Crne Gore, 2004-. - 24 cm

Godišnje. - Je nastavak: Glasnik cetinjskih muzeja = ISSN 0350-8714
ISSN 1800-5713 = Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore

069:93/94(497.16)

СЕРБ 2017 С - 40
        ГЛАСНИК Удружења архивских радника Републике Српске / главни и одговорни уредник Душан Поповић. - Год. 1, бр. 1 (2009)-        . - Бања Лука : Удружење архивских радника Републике Српске, 2009- (Бањалука : Графид). - 26 cm

Годишње. - Текст ћир. и лат.
ISSN 1840-4626 = Гласник удружења архивских радника Републике Српске

930.25

СЕРБ 2017 С - 41
        ГЛАСНИК Herald / уредник Рајко Гњато. - Vol. 14, св. 14 (2010)-        . - Бања Лука : Географско друштво Републике Српске, 2010- (Бања Лука : Вилукс). - 30 cm

Годишње. - Текст упоредо на срп. (ћир.), рус. и енгл. језику. - Je nastavak: Гласник - Географско друштво Републике Српске = ISSN 0354-9240
ISSN 2232-8610 = Гласник Herald (Print)

911

СЕРБ 2017 С - 42
        GODIŠNJAK / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja = Jahrbuch / Akademie der Wissenschaften und Künste von Bosnien-Herzegowina. Zentrum für Balkanforschungen ; urednik Blagoje Govedarica. - Knj. 3, br. 1 (1965)-        . - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Centar za balkanološka ispitivanja, 1965- (Sarajevo : Blicdruk). - 29 cm

Godišnje. - Je nastavak: Godišnjak - Naučno društvo Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka istraživanja = ISSN 1512-6978. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Godišnjak (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja. Online) = ISSN 2232-7770
ISSN 0350-0020 = Godišnjak - Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja

930.85(497.15)

СЕРБ 2017 С - 43
        ГОДИШЊАК / Црногорска академија наука и умјетности ; уредник Драган Радоњић. - 1973, књ. 1-        . - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 1973- (Подгорица : Pro file). - 24 cm

Годишње.
ISSN 0351-1294 = Годишњак - Црногорска академија наука и умјетности

061.12(497.16)(058)

СЕРБ 2017 С - 44
        ГОДИШЊАК : часопис Православног богословског факултета Светога Василија Острошког Универзитета у Источном Сарајеву : научни теолошки часопис = scientific journal for theology / Универзитет у Источном Сарајеву, Православни богословски факултет Светог Василија Острошког ; главни уредник Ненад Тупеша. - Год. 4, бр. 4 (2005)-        . - Фоча : Православни богословски факултет "Светог Василија Острошког", 2005- (Зворник : Еурографика). - 24 cm

Годишње. - Текст на срп. и енгл. језику. - Je nastavak: Годишњак - Духовна академија Светог Василија Острошког Фоча = ISSN 1840-0256
ISSN 2303-4513 = Годишњак (Православни богословски факултет Универзитета у Источном Сарајеву)

271.222

СЕРБ 2017 С - 45
        ГОДИШЊАК Правног факултета у Источном Сарајеву : часопис за правне и друштвене науке = Yearbook of the Faculty of Law in East Sarajevo : journal of legal and social sciences / главни уредник Оливер Антић. - Год. 1, бр. 1 (2010)-        . - Источно Сарајево : Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2010- (Сарајево : Blicdruk). - 24 cm

Годишње. - [2016]
ISSN 2232-7339 = Годишњак Правног факултета у Источном Сарајеву

34

СЕРБ 2017 С - 46
        ГОЛИЈА : традиција, култура, екологија, друштво / главни уредник Драго Перовић. - 2004, бр. 1 (Мала Госпојина)-        . - Никшић : Голијски Сабор културе, 2004- (Подгорица : Mouse studio). - 30 cm

ISSN 1800-587X = Голија

908(497.16)

СЕРБ 2017 С - 47
        ГРАДОВИ и општине Републике Српске = Cities and Municipalities of Republika Srpska / главни и одговорни уредник Радмила Чичковић. - 2017-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику Републике Српске, 2017-. - 26 cm

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba/front/category/380. - Годишње. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Градови и општине Републике Српске (Online) = ISSN 2566-3658
ISSN 2566-364X = Градови и општине Републике Српске

908(497.6)

СЕРБ 2017 С - 48
        ГРАЂА о прошлости Босне / Академија наука и умјетности Републике Српске. Институт за историју = Matériaux pour LʼHistorie de Bosnie / Académie des sciences et des arts de la République Serbe Institut dʼHistoire ; главни уредник Рајко Кузмановић ; одговорни уредник Драгољуб Мирјанић. - 2008, бр. 1-        . - Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске. Институт за историју, 2008- (Лакташи : Графомарк). - 24 cm

Годишње. - [2016]
ISSN 1840-3778 = Грађа о прошлости Босне (Print)

93/94(497.6)

СЕРБ 2017 С - 49
        GRAZIA / glavni i odgovorni urednik Jelena Joksimović. - [Izd. za Bosnu i Hercegovinu]. - 2011, br. 1-        . - Sarajevo : Svijet print, 2011- (Novi Sad : Color print). - 30 cm

Mesečno.
ISSN 2233-0097 = Grazia (Bosanskohercegovačko izd.)

64

СЕРБ 2017 С - 50
        GRACIJA / glavni i odgovorni urednik Marina Strugar. - 2013, br. 1-        . - Podgorica : Suton print, 2013- (Široki Brijeg : Suton). - 30 cm

Dvonedeljno.
ISSN 2336-9256 = Gracija (Podgorica)

64

СЕРБ 2017 С - 51
        ДАН : дневне новине / в.д. главног и одговорног уредника Младен Милутиновић. - Год. 1, бр. 1 (31. 12. 1998)-        . - Подгорица : Јумедија Монт, 1998- (Подгорица : Јумедија Монт). - 40 cm

Дневно. - Наслов недељног издања: Дан недјеља.
ISSN 1450-7943 = Дан (Подгорица)

32+659(497.16)"52"

СЕРБ 2017 С - 52
        ДЕМОГРАФСКА статистика / Република Српска. Републички завод за статистику = Demographic statistics / Republika Srpska. Institute for Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Владан Сибиновић. - 1998?, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 1998?-. - 30 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Текст на срп. и енгл. језику.
ISSN 2490-2659 = Демографска статистика (Бања Лука)

311:314(497.6)

СЕРБ 2017 С - 53
        DENTALART KDS : stručni bilten Komore doktora stomatologije Republike Srpske / glavni i odgovorni urednik Nikola Stojanović. - God. 1, br. 1 (sep. 2015)-        . - Banja Luka : Komora doktora stomatologije Republike Srpske, 2015- (Banja Luka : Art print). - 30 cm

Dvogodišnje. - Je nastavak: Dentalart
ISSN 2303-8438 = DentalArt KDS

616.31

СЕРБ 2017 С - 54
        DEFENDOLOGIJA : teorijsko stručni časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, obuke i osposobljavanja = Defendology : scholary journal for protection, security, defense, education and training issues / glavni i odgovorni urednik Duško Vejnović. - God. 1, br. 1 (feb. 1998)-        . - Banja Luka : Evropski defendologija centar, 1998- (Banja Luka : Grafopapir). - 24 cm

Tromesečno. - Naslov i tekst u obrnutom smeru na engl. jeziku.
ISSN 1450-6157 = Defendologija (Banja Luka)

355/359

СЕРБ 2017 С - 55
        DEFENDOLOGIJA MNE : teorijsko-stručni časopis za pitanje zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, sociologije, kriminologije i kriminalistike / glavni i odgovorni urednik Slavko Milić. - 2016, br. 1-        . - Nikšić : Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja "Defendologija", 2016- (Cetinje : IVPE). - 25 cm

Polugodišnje. - [2016]
ISSN 2337-0920 = Defendologija MNE

321.01:351.74

СЕРБ 2017 С - 56
        DIJALOG : časopis za filozofiju i društvenu teoriju / urednici Slavko Kukić, Asim Mujkić. - 1977, br. 1-        . - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Centar za filozofska istraživanja : Međunarodni centar za mir, 1977- (Sarajevo : Dobra knjiga). - 24 cm

Tekst na srp., bos. i engl. jeziku. - [2016]
ISSN 0350-6177 = Dijalog (Sarajevo)

1+316(497.15)

СЕРБ 2017 С - 57
        DNEVNE nezavisne novine / glavni i odgovorni urednik Sandra Gojković-Arbutina. - God. 1, br. 1 (22. 8. 1996.)-        . - Banja Luka : DNN, 1996- (Banja Luka : DNN). - 39 cm

Dnevno. - Naslov od br. 1000 (2000) Nezavisne novine.
ISSN 1512-7214 = Nezavisne novine (Print)

32+659(497.6)"52"

СЕРБ 2017 С - 58
        ЕКОНОМСКИ рачуни и цијене у пољопривреди / Република Српска. Републички завод за статистику = Economic accounts and prices for agriculture / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Владан Сибиновић. - 2011, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2011- (Бања Лука : Републички завод за статистику). - 29 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba. - Наслов од 2015.: Економски рачуни и цијене за пољопривреду. - Текст на срп. и енгл. језику.
ISSN 2490-2799 = Економски рачуни и цијене за пољопривреду

338.43+330

СЕРБ 2017 С - 59
        EMC Review : časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije = Economy and Market Communication Review / glavni i odgovorni urednik Zorka Grandov. - God. 1, br. 1 (2011)-        . - Banja Luka : Panevropski univerzitet "Apeiron", 2011- (Banja Luka : Art print). - 23 cm

Polugodišnje. - Tekst na srp. i engl. jeziku. - [2016]
ISSN 2232-8823 = EMC review (Banja Luka)

33

СЕРБ 2017 С - 60
        ЕНЕРГЕТСКИ биланси : статистички билтен / Република Српска. Републички завод за статистику = Energy Balances : statistical bulletin / Republika Srpska. Institute for Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Владан Сибиновић. - [Штампано изд.]. - 2017, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2017-. - 30 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Годишње. - Корични наслов: Енергетика = Energy. - Текст на срп. и енгл. језику. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Енергетски биланси (Online) = ISSN 2490-3779
ISSN 2490-3760 = Енергетски биланси

311:620.9(497.6)