претходна
наредна
СЕРБ 2017 С - 61
        ENTEXT : časopis za uređenje prostora i arhitekturu / glavni i odgovorni urednici Nada Savičić, Stefan Darmanović i Ana Radonjić. - 2012, br. 1-        . - Podgorica : Entexт, 2012- (Podgorica : Grafo group). - 30 cm

ISSN 1800-9611 = Entexт (Podgorica)

71/72(497.16)

СЕРБ 2017 С - 62
        ЕТНОГРАФИЈА Срба у Мађарској ... : етнолошке студије из живота Срба у Мађарској = Magyarországi szerbek néprajza ... : néprajzi tanulmányok a magyarországi szerbek hagyományos kultúrájából / главни уредник Андраш Берталан Секељ ; уредник Борислав Рус. - 1997, бр. 1-        . - Будимпешта : Мађарско етнографско друштво, 1997-. - 24 cm

[2016]
ISSN 1418-3374 = Етнографија Срба у Мађарској

39(=163.41)(439)

СЕРБ 2017 С - 63
        ÉTUDES balkaniques / rédacteur en chef Raïa Zaïmova. - 1ère année, no. 1 (1964)-        . - Sofia : Institut d'Ètudes balkaniques & Centre de Thracologie, 1964-. - 24 cm

Tromesečno.
ISSN 0324-1645 = Études balkaniques (Sofia)

930(497)

СЕРБ 2017 С - 64
        EXPERTUS forensis : časopis udruženja sudskih vještaka Crne Gore = the journal of the Association of forensic experts of Montenegro / glavni i odgovrni urednik Omer Markišić. - God. 1, br. 1 (2003)-        . - Podgorica : Udruženje sudskih vještaka Crne Gore, 2003- (Podgorica : 3M Makarije). - 24 cm

[2016]
ISSN 1451-4672 = Expertus forensis (Podgorica)

340.6

СЕРБ 2017 С - 65
        ЖЕНЕ и мушкарци у Републици Српској / Република српска. Републички завод за статистику = Women and men in Republika Srpska / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Александар Зец. - 2002?, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2002?-. - 15 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Двогодишње. - Текст на срп. и енгл. језику.
ISSN 2490-306X = Жене и мушкарци у Републици Српској

311:316.66-055.1/.3(497.6)

СЕРБ 2017 С - 66
        ЖИВОТВОРНИ источник : часопис Епархије зворничко-тузланске / главни и одговорни уредник Бојан Чечар. - Год. 1, бр. 1 (2014)-        . - Бијељина : Епархија зворничко-тузланска, 2014- (Бања Лука : Независне новине). - 30 cm

Двомесечно. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Животворни источник (Online) = ISSN 2303-842X
ISSN 2303-8411 = Животворни источник

271.222(497.11)

СЕРБ 2017 С - 67
        ЖИВОТНА средина : статистички билтен / Република Српска. Републички завод за статистику = Environment : statistical bulletin / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Владан Сибиновић. - [Штампано изд.]. - 2017, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2017-. - 30 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Годишње. - Текст на срп. и енгл. језику. - Je podzbirka: Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске) = ISSN 2490-2640. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Животна средина (Бања Лука. Online) = ISSN 2490-3817
ISSN 2490-3809 = Животна средина (Бања Лука)

311:502/504(497.6)

СЕРБ 2017 С - 68
        ZBORNIK radova / Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Ekonomski fakultet Brčko ; glavni i odgovorni urednik Srđan Lalić. - God. 1, br. 1 (2001)-        . - Brčko : Ekonomski fakultet Brčko, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 2001- (Banja Luka : Comesgrafika). - 30 cm

Godišnje. - Naslov od br. 9 (2015) Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko (Online) = ISSN 2490-2373
ISSN 2303-8861 = Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Brčko

33

СЕРБ 2017 С - 69
        ЗБОРНИК радова Економског факултета у Источном Сарајеву : часопис за економску теорију и праксу = Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo : journal of Economics and Business / editor-in-chief Vesna Prorok. - Год. 1, бр. 1 (2007)-        . - Pale : University of East Sarajevo, Faculty of Economics, 2008- (Laktaši : GrafoMark). - 30 cm

Годишње. - Oд бр. 10 (2015) главни стварни наслов на енгл. језику: Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo.
ISSN 1840-3557 = Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву (Print)

33

СЕРБ 2017 С - 70
        ИЗВОР : лист Заједничког већа општина / главни уредник Славко Бубало. - 2006, бр. 1 (сеп.)-        . - Вуковар : Заједничко веће општина, 2006- (Осијек : Глас Славоније). - 30 cm

Двонедељно.
ISSN 1847-4454 = Извор (Вуковар)

323.15(=163.42)(497.5)

СЕРБ 2017 С - 71
        ИНВЕСТИЦИЈЕ / Република Српска. Републички завод за статистику = Gross fixed capital formation / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Владан Сибиновић. - 2007, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2007-. - 30 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Текст на срп. и енгл. језику.
ISSN 2490-2691 = Инвестиције (Бања Лука)

311:330.322(497.6)

СЕРБ 2017 С - 72
        ИНДУСТРИЈСКИ производи / Република Српска. Републички завод за статистику = Industrial products / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Владан Сибиновић. - 1998, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 1998-. - 29 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Наслов од бр. 15 (2012) на срп. и енгл. језику: Индустрија = Industry. - Текст на срп. и енгл. језику.
ISSN 2490-2772 = Индустријски производи

311:658.6(497.6)

СЕРБ 2017 С - 73
        INTERNATIONAL Journal for Quality Research / editors-in-chief Zdravko Krivokapic, Slavko Arsovski. - Vol. 1, no. 1 (2007)-        . - Podgorica : Center of Quality, University of Montenegro ; Kragujevac : Center of Quality, University of Kragujevac, 2007- (Podgorica : Art grafik ; Kragujevac : Mašinac). - 26 cm

Tromesečno.
ISSN 1800-6450 = International Journal for Quality Research (Podgorica)

005.6

СЕРБ 2017 С - 74
        ИНФОРМАТОР / Агенција за осигурање Републике Српске ; главни и одговорни уредник Тамара Пејић-Петковић. - 2012, бр. 1-        . - Бања Лука : Агенција за осигурање Републике Српске, 2012- (Бања Лука : Центар за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида). - 23 cm

Drugo izdanje na drugom medijumu: Информатор (Агенција за осигурање Републике Српске. Online) = ISSN 2233-145X
ISSN 2233-1441 = Информатор (Агенција за осигурање Републике Српске. Print)

368(497.6)

СЕРБ 2017 С - 75
        ИСКРА : лист ЈУ СМШ "Иван Горан Ковачић" / главни уредник Анастасија Чепрнић. - Год. 1, бр. 1 (1974)-        . - Херцег Нови : ЈУ СМШ "Иван Горан Ковачић", 1974-. - 33 cm

ISSN 1800-671X = Искра (Херцег Нови)

373.5(497.16)

СЕРБ 2017 С - 76
        ИСТОРИЈСКЕ свеске / главни и одговорни уредник Емир Кустурица. - 2014, бр. 1 (јан.)-        . - Вишеград : Андрићев институт, 2014- (Зворник : Еурографика). - 30 cm

Месечно.
ISSN 2303-5293 = Историјске свеске

94(497.6)

СЕРБ 2017 С - 77
        ИСХОДИШТА = Originations / главни и одговорни уреденик Михај Н. Радан. - 2015, бр. 1-        . - Темишвар : Савез Срба у Румунији, центар за научна истраживања и културу Срба у Румунији : Филолошки, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару ; Ниш : Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2015- ([Темишвар] : Editura universitǎiţii de Vest). - 24 cm

Текст на срп., енгл., буг. и рум. језику.
ISSN 2457-5585 = Исходишта (Timişoara)

811.163.41+821.163.41

СЕРБ 2017 С - 78
        IFLA metadata newsletter [Elektronski izvor]. - Elektronski časopis. - 2015-        . - The Hague : International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 2015-

Način dostupa (URL): http://www.ifla.org/publications/classification-and-indexing-section-newsletter?og=70. - Polugodišnje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 01. 03. 2017. - Nastalo spajanjem: SCATNews = ISSN 1022-9841; i Newsletter of the Section on Classification and Indexing = ISSN 2414-3243
ISSN 2414-3251 = IFLA metadata newsletter

02

СЕРБ 2017 С - 79
        ЈЕЖУРКО : часопис за дјецу / главни и одговорни уредник Сања Зекановић. - Год. 1, бр. 1 (мај 2014)-        . - Бања Лука : Арт сцена, 2014- (Бања Лука : Атлантик бб). - 29 cm

Месечно.
ISSN 2303-5587 = Јежурко

087.5+37

СЕРБ 2017 С - 80
        JOURNAL of Anthropology of Sport and Physical Education : international scientific journal / editor-in-chief Bojan Mašanović. - Vol. 1, no. 1 (2017)-        . - Podgorica : Montenegrosport ; Nikšić : Crnogorska sportska akademija : Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, 2017- (Nikšić : Art grafika). - 30 cm

Polugodišnje. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Journal of Anthropology of Sport and Physical Education (Online) = ISSN 2536-5703
ISSN 2536-569X = Journal of Anthropology of Sport and Physical Education (Print)

796/799

СЕРБ 2017 С - 81
        JOURNAL of Information Technology and Applications / editor-in-chief Gordana Radić. - [Štampano izd.]. - Vol. 1, no. 1 (2011)-        . - Banja Luka : Paneuropean University Apeiron, Colledge of Information Technology, 2011-. - 28 cm

Dostupno i na: http://www.jita-au.com. - Polugodišnje. - [2016]. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Journal of Information Technology and Applications (Banja Luka. Online) = ISSN 2233-0194
ISSN 2232-9625 = Journal of Information Technology and Applications (Banja Luka. Print)

004

СЕРБ 2017 С - 82
        КАНАДСКИ Србобран = The Canadian Srbobran : орган Српске народне одбране у Канади / одговорни уредник Драган Ђурић. - Год. 1, бр. 1 (1951)-        . - Hamilton : Српска народна одбрана у Канади, 1951-. - 43 cm

Месечно.
ISSN 0022-829X = Канадски Србобран

314.15(71)

СЕРБ 2017 С - 83
        КВОРУМ Српске : информативни билтен Народне скупштине / Народна скупштина Републике Српске. - 2015, бр. 1-        . - Бања Лука : Народна скупштина Републике Српске, 2015- (Лакташи : Графомарк). - 28 cm

32(497.6)

СЕРБ 2017 С - 84
        КЊИЖЕВНИ живот : часопис за књижевност Срба у Румунији / главни и одговорни уредник Славомир Гвозденовић. - Год. 1, бр. 1 (1968)-        . - Темишвар : Савез Срба у Румунији, 1968- (Темишвар : "Хеликон" Банат). - 23 cm

Тромесечно. - Je nastavak: Нови живот
ISSN 1222-8346 = Књижевни живот

82(=163.41)(498)

СЕРБ 2017 С - 85
        KOD : časopis Komore doktora medicine Republike Srpske / glavni i odgovorni urednik Jelica Predojević Samardžić. - God. 1, br. 1 (2003)-        . - Banja Luka : Komora doktora medicine RS, 2003- (Laktaši : Grafomark). - 24 cm

061:61(497.6)

СЕРБ 2017 С - 86
        КОЗАРСКИ вјесник / главни и одговорни уредник Зоран Совиљ. - Год. 1, бр. 1 (12. јуна 1975)-        . - Приједор : Информативно-пословни центар "Козарски вјесник", 1975- (Бања Лука : Дневне независне новине). - 39 cm

Недељно.
ISSN 0350-9257 = Козарски вјесник

32+659(497.15)

СЕРБ 2017 С - 87
        KOMUNA : časopis za lokalnu samoupravu i njegovanje baštine Crne Gore / glavni i odgovorni urednik Minja Bojanić. - 2011, br. 1-        . - Podgorica : [s. n.], 2011- (Podgorica : DPC). - 42 cm

Tromesečno.
ISSN 1800-9379 = Komuna (Podgorica)

930.85(497.16)

СЕРБ 2017 С - 88
        КРКА : часопис Епархије далматинске. - Год. 1, бр. 1 (2003)-        . - Шибеник : Епархија далматинска, 2003-. - 30 cm

Двомесечно.
ISSN 1334-4293 = Крка (Шибеник)

271.222(497.11)

СЕРБ 2017 С - 89
        КУЛТУРА и умјетност / Република Српска. Републички завод за статистику = Culture and art / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Владан Сибиновић. - 2003, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2003-. - 29 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Текст на срп. и енгл. језику.
ISSN 2490-2950 = Култура и умјетност

311:008(497.6)

СЕРБ 2017 С - 90
        ЛIМ : Лiтература и мастацтва : газета творчай iнтэлiгенцыi Беларусi / галоўны рэдактор Ларыса Iванаўна Цiмошык. - 1932, no. 1-        . - Мiнск : Выдавецкi дом "Звязда", 1932-. - 42 cm

Недељно. - Бр. 42=4945 (2017) садржи прилоге о београдском Сајму књига, Народној библиотеци Србије и српској књижевности.
ISSN 0024-4686 = Лiтература и мастацтва

821.1/.8+7