претходна
наредна
СЕРБ 2017 С - 91
        LUXURY inflight magazine / glavne i odgovorne urednice Tijana Kavarić,Tanja Knežević Perišić. - 2014, br. 1-        . - Podgorica : Montenegro airlines, 2014- (Podgorica : Golbi print). - 30 cm

Tekst na srp. i engl. jeziku.
ISSN 2336-9922 = Luxury inflight magazine

656.7:338.48(497.16)

СЕРБ 2017 С - 92
        LJEPOTA & Zdravlje / glavna i odgovorna urednica Vesna Čađenović. - [Izd. za Crnu Goru]. - 2009, br. 1 (maj)-        . - Podgorica : Monte Color, 2009- (Novi Sad : Color print). - 30 cm

Mesečno.
ISSN 1800-7694 = Ljepota & Zdravlje (Podgorica)

64

СЕРБ 2017 С - 93
        LJEPOTA & Zdravlje / glavna i odgovorna urednica Jelena Joksimović. - [Izd. za Bosnu i Hercegovinu]. - 2001, br. 1-        . - Sarajevo : Svijet print, 2009- (Novi Sad : Color print). - 30 cm

Mesečno.
ISSN 1512-9624 = Ljepota & Zdravlje (Banja Luka)

64

СЕРБ 2017 С - 94
        ЉЕТОПИС Бањана и Рудина / главни уредник Милутин Мићовић. - 2015/2016, бр. 1-        . - Никшић : Удружење Бањана и Рудињана "Владика Сава Косановић", 2016-. - 25 cm

Годишње.
ISSN 2337-0769 = Љетопис Бањана и Рудина

930.85(497.16)

СЕРБ 2017 С - 95
        ЉЕТОПИС Народне библиотеке "Стеван Самарџић" Пљевља / уредник Марија Кнежевић. - 2013, бр. 1-        . - Пљевља : Народна библиотека "Стеван Самарџић", 2013- (Цетиње : ИВПЕ). - 24 cm

Годишње. - [2016/17]
ISSN 2336-971X = Љетопис Народне библиотеке "Стеван Самарџић"

02(497.16)

СЕРБ 2017 С - 96
        МАКЕДОНИКА / главен и одговорен уредник Науме Радически. - Год. 1, бр. 1 (2011)-        . - Скопје : Македоника литера, 2011- (Скопје : Графо ден). - 24 cm

Садржи прилоге: "Германската македонискита пред, во и по Првата светска војна" / Волф Ошлис (стр. 3-8), "Украс и пустина" / архимандрит Никола (Трајковски) (стр. 22-34) и др.
ISSN 1857-7539 = Македоника (Скопје. 2011)

82+930.85

СЕРБ 2017 С - 97
        MATICA : časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu / glavni urednik Marko Špadijer. - God. 1, br. 1 (2000)-        . - Cetinje ; Podgorica : Matica crnogorska, 2000- (Podgorica : Grafo Bale). - 21 cm

Tromesečno.
ISSN 1450-9059 = Matica (Cetinje)

3+008

СЕРБ 2017 С - 98
        MEDIA and communication : international scientific journal of media, communication, journalism and public relations = Mediji i komunikacijie : međunarodni naučni časopis za medije, komunikacije, novinarstvo i odnose s javnošću / glavni urednik Andrijana Rabrenović. - God. 1, br. 1 (2014)-        . - Bijelo Polje : Akademija društvenih nauka, 2014- (Prijepolje : Grafokarton). - 24 cm

Polugodišnje.
ISSN 2336-9981 = Media and communication

659.3/.4

СЕРБ 2017 С - 99
        MEDIJSKI dijalozi : časopis za istraživanje medija i društva = Media dialogues : journal for research of the media and society / glavni i odgovorni urednik Mimo Drašković. - God. 1, br. 1 (2008)-        . - Cetinje : IVPE ; Podgorica : IMC - Istraživački medijski centar, 2008- (Cetinje : IVPE). - 24 cm

Tri puta godišnje. - Tekst na srp., engl. i rus. jeziku.
ISSN 1800-7074 = Medijski dijalozi (Podgorica)

659.3(497.16)

СЕРБ 2017 С - 100
        MEDITERRANEAN international conference on Social sciences : conference proceedings / editors Recai Aydin, Hakan Yildiz. - God. 1, br. 1 (2017)- god. 2, br. [2] (2018). - Sarajevo : Dobra knjiga, 2017-2018 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 30 cm

Godišnje. - Konferencija održana u Podgorici u maju 2017. god.
ISSN 2566-3216 = Mediterranean international conference on Social sciences

3(262)

СЕРБ 2017 С - 101
        MEDICAL CG / glavni i odgovorni urednik Dragan Nikolić. - God. 1, br. 1 (2009)-        . - Podgorica : Flaer : NVO MedicalCG, 2009- (Podgorica : AP print). - 30 cm

Mesečno.
ISSN 1800-7708 = Medical CG (Podgorica)

61

СЕРБ 2017 С - 102
        MEDICINSKI zapisi : časopis Društva ljekara Crne Gore = Medical Essays : the journal of the Medical Doctors of Montenegro / urednik Olivera Miljanović. - 1957, br. 7-        . - Podgorica : Društvo ljekara Crne Gore, 1957-. - 29 cm

Godišnje. - Je nastavak: Medicinski zbornik
ISSN 0419-7747 = Medicinski zapisi

61

СЕРБ 2017 С - 103
        МИЛИЦА Бубица / главни и одговорни уредник Жарко Аничић. - Год. 1, бр. 1 (2015)-        . - Бања Лука : Нова школа плус, 2015-. - 29 cm

Месечно (10 бројева годишње). - Опис према бр. 22 (2017).
ISSN 2303-8446 = Милица Бубица (Бања Лука)

087.5

СЕРБ 2017 С - 104
        МЈЕСЕЧНИ статистички преглед / Република Српска. Републички завод за статистику = Monthly Statistical Review / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Владан Сибиновић. - 2004-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2004- (Бања Лука : Републички завод за статистику). - 29 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba. - Месечно. - Текст на срп. и енгл. језику. - Je nastavak: Месечни статистички преглед
ISSN 2490-2918 = Мјесечни статистички преглед (Републички завод за статистику Републике Српске)

31:33(497.6)

СЕРБ 2017 С - 105
        MJESEČNI statistički pregled Republike Crne Gore / za izdavača Gordana Radojević. - God. 40, br. 1 (1992)-        . - Podgorica : Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT, 1992- (Podgorica : Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT). - 28 cm

Mesečno. - Je nastavak: Mjesečni statistički pregled Socijalističke Republike Crne Gore = ISSN 0544-912X
ISSN 0354-365X = Mjesečni statistički pregled Republike Crne Gore

311

СЕРБ 2017 С - 106
        MOZAIK : kultura, obrazovanje, tradicija / glavni i odgovorni urednik Murat Ćorović. - God. 1, br. 1 (2004)-        . - Bijelo Polje : [s. n.], 2004- (Bijelo Polje : Merkator). - 24 cm

Tromesečno.
ISSN 1800-6582 = Mozaik (Bijelo Polje)

008(497.16)

СЕРБ 2017 С - 107
        MONITOR : crnogorski nezavisni nedjeljnik / glavni i odgovorni urednik Esad Kočan. - God. 1, br. 1 (19. okt. 1990)-        . - Podgorica : Monitor, 1990- (Podgorica : Daily press). - 28 cm

Nedeljno.
ISSN 0353-8354 = Monitor (Titograd)

32

СЕРБ 2017 С - 108
        MONTENEGRIN Journal of Economics / editor in chief Veselin Drašković. - God. 1. br. 1 (2005)-        . - Podgorica : ELIT - Economic Laboratory for Transition research ; Podgorica : University of Montenegro, Faculty of Economics, 2005- (Podgorica : 3M Makarije). - 30 cm

Tromesečno.
ISSN 1800-5845 = Montenegrin Journal of Economics (Igalo)

33(051)

СЕРБ 2017 С - 109
        МОСТОВИ : годишњак ЈУ Ош "Иво Андрић" / за издавача Жељка Опачић. - Год. 1, бр. 1 (199?)-        . - Бања Лука : ЈУ Основна школа "Иво Андрић", (199?)-. - 30 cm

Годишње.

373.3/.4

СЕРБ 2017 С - 110
        МОСТОВИ : новине српске / главни и одговорни уредник Душан Јовановић. - Год. 1, бр. 1 (2004)-        . - Љубљана : Савез српских друштава Словеније, 2004- (Медводе : Enola B). - 30 cm

Излази 4 до 6 бројева годишње.

061.2(=163.41)(497.4)

СЕРБ 2017 С - 111
        MUZEOGRAFIJA : zbornik radova JU Muzeji i galerije Podgorice / urednik Božidar Đondović. - 2016, br. 1-        . - Podgorica : JU Muzeji i Galerije Podgorice, 2016- (Podgorica : DPC). - 25 cm

Godišnje.
ISSN 2536-5444 = Muzeografija

069.7(497.16)

СЕРБ 2017 С - 112
        НАЈ : мјесечник за школарке и школарце старијих разреда основне школе / главни и одговорни уредник Жарко Аничић. - Год. 1, бр. 1 (2002)-        . - Бања Лука : Нова школа плус, 2002- (Лакташи : Графомаркет). - 30 cm

Месечно (10 бројева у току школске године). - Опис према бр. 151 (2017). - Текст ћир. и лат. - Prevod dela: Нај (Београд) = ISSN 1451-3013
ISSN 1840-0167 = Нај (Бања Лука)

373.3/.4(497.6)

СЕРБ 2017 С - 113
        НАЦИОНАЛНИ рачуни / Република Српска. Републички завод за статистику = National accounts / Republika Srpska. Institute of Statistics ; одговара Радмила Чичковић ; главни уредник Владан Сибиновић. - 2009, бр. 1-        . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2009-. - 29 cm. - (Статистички билтен (Републички завод за статистику Републике Српске))

Dostupno i na: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Текст на срп. и енгл. језику. - Je nastavak: Бруто домаћи производ
ISSN 2490-2713 = Национални рачуни

311(497.6)

СЕРБ 2017 С - 114
        НАША реч : недељник Савеза Срба у Румунији / главни и одговорни уредник Љубинка Перинац Станков. - Год. 1, бр. 1 (5. јан. 1990)-        . - Темишвар : Савез Срба у Румунији, 1990- (Темишвар : Трговинско друштво Ф.Е.Д.). - 28 cm

Dostupno i na: http://www.nasa-rec.20m.com. - Недељно. - Je nastavak: Банатске новине
ISSN 1223-0383 = Наша реч (Timişoara)

32+659(=163.41)(496)

СЕРБ 2017 С - 115
        НАША школа : часопис за теорију и праксу васпитања и образовања = Our School : journal for the theory and practice of education = Наша школа : журнал по теории и практики воспитания и образования / главни и одговорни уредник Тања Станковић-Јанковић. - 2011?, бр. 1-        . - Бања Лука : Друштво педагога Републике Српске, 2011?- (Бања Лука : Comesgrafika). - 24 cm

Тромесечно. - Опис према бр. 1 (2013). - Текст на срп. (ћир. и лат.), енгл. и рус. језику.
ISSN 2303-7091 = Наша школа (Ћирилично изд.)

37

СЕРБ 2017 С - 116
        НОВА Зора : часопис за књижевност и културу / главни и одговорни уредник Милош Ковачевић. - 2004, бр. 1 (прољеће)-        . - Билећа ; Гацко : СПКД Просвјета, 2004- (Београд : "Филип Вишњић"). - 23 cm

Тромесечно.
ISSN 1512-9918 = Нова зора (Билећа)

82

СЕРБ 2017 С - 117
        НОВА школа : часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства / главни и одговорни уредник Владо Симеуновић. - Год. 1, бр. 1 (2005)-        . - Бијељина : Педагошки факултет, 2005-. - 24 cm

Полугодишње.
ISSN 1840-0922 = Нова школа (Бијељина)

37

СЕРБ 2017 С - 118
        НОВИ економист : часопис за економску теорију и праксу = Novi ekonomist : journal of Economic Theory and Practice / главни и одговорни уредник Витомир Старчевић. - Год. 1, бр. 1 (2007)-        . - Бијељина : Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне економије, 2007- (Бијељина : Графика Голе). - 30 cm

Полугодишње.
ISSN 1840-2313 = Нови економист

33

СЕРБ 2017 С - 119
        НОВИНЕ : the largest Serbian Language Newspaper in North America / главни уредник Мирко Стокановић. - God. 1, br. 1 (1995)-        . - [Toronto] : [б. и.], 1995-. - 43 cm

Недељно. - Опис према бр. 1050 (2006). - Наслов од бр. 1050 (2006) Новине Toronto. - Податак о наслову и почетној години преузет од Матице српске.

32+659(=163.41)(71)

СЕРБ 2017 С - 120
        NOVOSTI = Новости . - Zagreb : Srpsko narodno vijeće, 2014-

Način dostupa (URL): http://www.portalnovosti.com/. - Nedeljno se menja i dopunjuje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 26. 12. 2018. - Tekst na srp. i hrv. (ćir. i lat.) jeziku. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Novosti (Srpsko narodno vijeće) = ISSN 1845-8955
ISSN 1849-8957 = Novosti (Srpsko narodno vijeće. Online)

32+659(=163.41)(497.5)