наредна

Библиографија Сербика


СЕРБ 2006 С - 1
        АГОРА : часопис за културу и друштвена питања / одговорни уредник Андрија Рацковић. - [Год. 1, бр. 1 (2004)]- . - Подгорица (Булевар револуције 11) : Побједа, [2004]- (Подгорица : Побједа). - 46 cm

Месечно
ISSN 1800-5128 = Агора (Подгорица)

008

СЕРБ 2006 С - 2
        АГРОЗНАЊЕ = Agro-knowledge Journal : пољопривредни научно стручни и информативни часопис / главни и одговорни уредник Јован Тодоровић. - Год. 1, бр. 1 (2000)- . - Бања Лука : Пољопривредни факултет, 2000- (Лакташи : Графомарк). - 24 cm

Тромесечно. - Текст ћир. и лат.
ISSN 1512-6412 = Агрознање

63

СЕРБ 2006 С - 3
        AGROKULTURA : stručno-popularni magazin / glavni i odgovorni urednik Ratko M. Bataković. - [God. 1, br. 1 (2004)]- . - Nikšić (Njegoševa 6) : NVU Agro grupa, [2004]- (Podgorica : Daily press). - 44 cm

Mesečno. - Opis rađen prema br. 2/2005.

63

СЕРБ 2006 С - 4
        АМЕРИКАНСКИ Србобран : најстарији и највећи српски лист у Америци : званични орган Српског Народног Савеза = American Srbobran : the oldest and largest Serbian newspaper in America : official organ of Serb National Federation / coordinating editor Robert Rade Stone ; editor Aleksandar Petrov. - Год. 1, бр. 1 (1907)- . - Pittsburgh : Serb National Federation, 1907-. - 58 cm

Двонедељно

32(7/8=861)

СЕРБ 2006 С - 5
        ARS : časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja / glavni i odgovorni urednik Mladen Lompar. - God. 1, br. 1 (1986)- . - Cetinje : Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, 1986- (Cetinje : Obod). - 28 cm

Dvomesečno
ISSN 0352-6739 = Ars (Cetinje)

008+7+001(497.16)

СЕРБ 2006 С - 6
        BALKAN : südosteuropäischer Dialog / verantwortlich Christine von Kohl. - 1. Jg, H. 1 (1999)- . - Wien : Österreichisch-bosnisch-herzegowinischer Kulturverein Kulturni Centar, 1999-. - 24 cm

Dostupno i na: http://www.balkan-dialog.org. - Dvomesečno. - Pojedini brojevi su tematskog karaktera. - U 2004/2005. godini na korici publikacije varijanta naslova: Balkan anders.
ISSN 1607-5897 = Balkan (Wien)

93/99

СЕРБ 2006 С - 7
        BALKANISTICA : a journal of southeast European studies / editor Kenneth E. Naylor. - 1974, [No.] 1- . - Columbus, Ohio : Slavica Publishers inc. for the American Association for Southeast European Studies, 1974-. - 23 cm

Godišnje. - Prekidi u izlaženju
ISSN 0360-2206 = Balkanistica

930.85(497)

СЕРБ 2006 С - 8
        БЕЗБЈЕДНОСТ-Полиција-Грађани : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Српске / главни и одговорни уредник Миле Матијевић. - Год. 1, бр. 1 (2005)- . - Бања Лука : Министарство унутрашњих послова Републике Српске, 2005- (Лакташи : Графомарк). - 24 cm

Полугодишње. - Поднаслов преузет са корица
ISSN 1840-0698 = Безбједност-Полиција-Грађани

351.74/.76

СЕРБ 2006 С - 9
        БЕСЕДА : часопис за културу = Beseda : časopis za kulturo / главни и одговорни уредник Драган Радонић. - Год. 1, бр. 1 (2000)- . - Љубљана : Друштво Српска заједница, 2000- ([Љубљана] : Форматиск). - 21 cm

Годишње.
ISSN 1580-6081 = Беседа (Љубљана. 2000)

008(05)(497.4=163.41)

СЕРБ 2006 С - 10
        БИЈЕЛА пчела = Bijela pčela : лист за сву дјецу / главни уредник Татјана Олујић. - 1994, бр. 1- . - Загреб ; Ријека : СКД "Просвјета" Загреб, Пододбор Ријека, 1994-. - Илустр. ; 28 cm

Месечно.
ISSN 1331-5455 = Бијела пчела

087.5

СЕРБ 2006 С - 11
        БИЛТЕН / Уставни суд Републике Српске ; уредили Миодраг Н. Симовић, Миле Дмичић. - 1999, бр. 1- . - Бања Лука : Уставни суд Републике Српске, 1999- (Бања Лука : Глас српски-Графика). - 20 cm

[2005]
ISSN 1840-1449 = Билтен (Уставни суд Републике Српске)

34(497.15)

СЕРБ 2006 С - 12
        БИЛТЕН општине Петрово : интерно информативно гласило општине Петрово / уредник Слађана Лазаревић. - 2006, бр. 1- . - Петрово : Стручна служба Скупштине општине, 2006- (Добој : Графичар). - 30 cm

Месечно

32+659(497.6)

СЕРБ 2006 С - 13
        BILTEN pravnih klinika = Bulletin of the legal clinics. - 2005, br. 1- . - Podgorica : Centar za pravne klinike Pravnog fakulteta u Podgorici, 2005- (Beograd : Colorgrafx). - 24 cm

[2005]

34(497.16)

СЕРБ 2006 С - 14
        BILTEN Privrednog suda u Podgorici / glavni i odgovorni urednik Dragan Vučević. - 2005, br. [1] (septembar)- . - Podgorica : Privredni sud u Podgorici, Odeljenje sudske prakse i pravne informatike : Foundation Open Society Institute, Representative Office Montenegro, 2005-. - 20 cm

Godišnje. - [2005]
ISSN 1800-590X = Bilten Privrednog suda u Podgorici

347.998.4(497.16)

СЕРБ 2006 С - 15
        BILTEN sudske prakse / Okružni sud u Banjaluci ; za izdavača Biljana Marić. - 2006, 1 (april)- . - Banja Luka : JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj, 2006- (Doboj : RPS grafika). - 20 cm

34(497.6)

СЕРБ 2006 С - 16
        БИСЕРИ : поучно-забавни часопис за ученике основне школе / главни уредник Мирослава Уљаревић. - [2004, бр. 1]- . - Подгорица : Тобоган, [2004]- (Суботица : Ротографика). - 30 cm

Месечно (током школске године)
ISSN 1800-5829 = Бисери

373.3/.4(497.16)

СЕРБ 2006 С - 17
        БИСТРО срце : лист Ош "Петар Мећава" / главни и одговорни уредник Бранка Рисојевић. - 1999, бр. [1]- . - Српска Костајница : Основна школа "Петар Мећава", 1999- (Бања Лука : Арт принт). - 30 cm

373.3/.4

СЕРБ 2006 С - 18
        БОКА : зборник радова из науке, културе и умјетности=a Collection of Works in Science, Culture and Art / главни и одговорни уредник Веселин Песторовић. - 1969, бр. 1- . - Херцег Нови (Трг Херцега Стефана 6) : Градска библиотека и читаоница Херцег Нови, 1969- (Ужице : Графичар). - 23 cm

ISSN 0350-7769 = Бока (Херцег-Нови)

08

СЕРБ 2006 С - 19
        ВАСПИТАЊЕ и образовање : часопис за педагошку теорију и праксу / одговорни уредник Божидар Шекуларац. - Год. 1, бр. 1 (1975)- . - Подгорица (Новака Милошева 36) : Завод за уџбенике и наставна средства, 1975- (Цетиње : Обод). - 24 cm

Двомесечно
ISSN 0350-1094 = Васпитање и образовање

37

СЕРБ 2006 С - 20
        ВИДОСЛОВ : саборник Епархије захумско-херцеговачке / главни и одговорни уредник Сава Тврдошки. - Год. 1, бр. 1 (1993)- . - Требиње : Захумско-Херцеговачка епархија, 1993- (Подгорица : Побједа). - 24 cm

Тромесечно
ISSN 1840-149X = Видослов

271.222

СЕРБ 2006 С - 21
        VIJESTI : nezavisni dnevnik / glavni i odgovorni urednik Slavoljub Šćekić. - God. 1, br. 1 (1. septembar 1997)- . - Podgorica (Prve proleterske 8-10) : Daily Press, 1997- (Podgorica : Pobjeda). - 45 cm

Dnevno (sem nedeljom)
ISSN 1450-6181 = Vijesti (Podgorica)

32+659(497.16)"52"

СЕРБ 2006 С - 22
        ГЛАС Боке / в.д. главни и одговорни уредник Војислав М. Белоица. - 2005, бр. 1- . - Херцег-Нови (Његошева 65) : Глас, 2005- (Подгорица : "3М-Макарије"). - 30 cm

32+659(497.16)

СЕРБ 2006 С - 23
        ГЛАСНИК / Народна библиотека "Радосав Љумовић" Подгорица ; главни и одговорни уредник Небојша Бурзановић. - Год. 1, бр. 1/2 (1993/1994)- . - Подгорица : Народна библиотека "Радосав Љумовић", 1994- (Бијело Поље : Пегаз). - 24 cm

Годишње.
ISSN 0354-799X = Гласник - Народна библиотека "Радосав Љумовић" Подгорица

02

СЕРБ 2006 С - 24
        ГЛАСНИК : информативни билтен СУБНОР-а Црне Горе 1941-1945. године / главни уредник Ђуро Лаковић. - 200?, бр. 1- . - Подгорица : Републички одбор СУБНОР Црне Горе, 200?- (Подгорица : Побједа). - 29 cm

Повремено

061.2(497.16)

СЕРБ 2006 С - 25
        ГЛАСНИК Љубиње / главни и одговорни уредник Славољуб Михић. - Год. 1, бр. 1 (2004)- . - Љубиње : Српско просвјетно и културно друштво "Просвјета", 2004- (Требиње : Графокомерц). - 29 cm

Годишње

08(497.6)

СЕРБ 2006 С - 26
        ГЛАСНИК Удружења музејских радника Републике Српске = Glasnik Udruženja muzejskih radnika Republike Srpske = Journal of the Museum Society of Republic of Srpska / главни и одговорни уредник Мирко Бабић. - 2003, бр. 1- . - Бања Лука (Карађорђева 2) : Удружење музејских радника Републике Српске, 2003- (Бијељина : Mosst Print Co.). - 24 cm

ISSN 1840-1406 = Гласник Удружења музејских радника Републике Српске

069

СЕРБ 2006 С - 27
        ГЛАСНИК Факултета физичког васпитања и спорта = Bulletin Faculty of Physical Education and Sport / главни и одговорни уредник Симо Вуковић. - 2005, бр. 1- . - Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2005- (Бања Лука : Графид). - 27 cm

ISSN 1840-1031 = Гласник Факултета физичког васпитања и спорта

796

СЕРБ 2006 С - 28
        ГЛАСНИК Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци / главни и одговорни уредник Зоран Маунага. - 2004, бр. 1- . - Бања Лука : Шумарски факултет, 2004-. - 24 cm

ISSN 1512-956X = Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци

582:630

СЕРБ 2006 С - 29
        ГОДИШЊАК / СПКД Просвјета Шамац ; главни и одговорни уредник Душан Јовановић. - 2000- . - Шамац : СПКД Просвјета, 2000- (Шамац : Графички студио "Принт"). - 28 cm

Годишњак за 2001. годину изашао поводом 100.годишњице Друштва Просвјета. - У уводнику Годишњака за 2000. годину наведено да се ради о првом броју; у 2003. години навели да је друга свеска; од 2005. године ознака нумерације Год. 5, св. 1, бр. 7.
ISSN 1840-0442 = Годишњак - СПКД Просвјета

008

СЕРБ 2006 С - 30
        ГОДИШЊИ извјештај... / Централна банка Босне и Херцеговине. - Год. 1 (1998)- . - Сарајево : Централна банка Босне и Херцеговине, 2004-. - 30 cm

Годишње. - Излази и на босанском, хрватском и енглеском језику
ISSN 1840-0043 = Годишњи извјештај ... - Централна банка Босне и Херцеговине (Српски језик)

336.7