наредна

Библиографија Сербика


СЕРБ 2007 С - 1
        АГОРА : часопис за културу и друштвена питања / одговорни уредник Андрија Рацковић. - [Год. 1, бр. 1 (2004)]- . - Подгорица (Булевар револуције 11) : Побједа, [2004]- (Подгорица : Побједа). - 46 cm

Месечно
ISSN 1800-5128 = Агора (Подгорица)

008

СЕРБ 2007 С - 2
        АГРОЗНАЊЕ = Agro-knowledge Journal : пољопривредни научно стручни и информативни часопис / главни и одговорни уредник Јован Тодоровић. - Год. 1, бр. 1 (2000)- . - Бања Лука : Пољопривредни факултет, 2000- (Лакташи : Графомарк). - 24 cm

Тромесечно. - Текст ћир. и лат.
ISSN 1512-6412 = Агрознање

63

СЕРБ 2007 С - 3
        AKCIONAR : časopis za teoriju i praksu korporativne privrede i prava / glavni i odgovorni urednik Damjan Šećković. - God. 1, br. 1 (2003)- . - Cetinje (Kružni put bb) : Udruženje pravnika i ekonomista iz oblasti korporativnog upravljanja-Akcionar, 2003- (Cetinje : IVPE). - 24 cm

Mesečno

347.7(497.16)

СЕРБ 2007 С - 4
        АМЕРИКАНСКИ Србобран : најстарији и највећи српски лист у Америци : званични орган Српског Народног Савеза = American Srbobran : the oldest and largest Serbian newspaper in America : official organ of Serb National Federation / coordinating editor Robert Rade Stone ; editor Aleksandar Petrov. - Год. 1, бр. 1 (1907)- . - Pittsburgh : Serb National Federation, 1907-. - 58 cm

Двонедељно

32(7/8=861)

СЕРБ 2007 С - 5
        ARENA : prvi sportski dnevni list u Crnoj Gori / urednici Jovan Terzić, Aleksandar Eraković. - 2006/2007, br. 1 (31. dec./1-2 jan.)- . - Podgorica (Bulevar revolucije 11) : Pobjeda : Lutrija Crne Gore, 2007- (Podgorica : Pobjeda). - 45 cm

Dnevno

796/799"52"

СЕРБ 2007 С - 6
        ARS : časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja / glavni i odgovorni urednik Mladen Lompar. - God. 1, br. 1 (1986)- . - Cetinje : Otvoreni kulturni forum ; Podgorica : Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, 1986- (Cetinje : Obod). - 28 cm

Dvomesečno
ISSN 0352-6739 = Ars (Cetinje)

008+7+001(497.16)

СЕРБ 2007 С - 7
        AUTO Extra Market / glavni i odgovorni urednik Dejan Šiljak. - 2007, br. 1- . - Podgorica : DEOS OG, 2007- (Lapovo : Kolor pres). - 29 cm

Mesečno.

629

СЕРБ 2007 С - 8
        ACTA Economica : часопис за економију / главни и одговорни уредник Рајко Томаш. - Год. 1, бр. 1 (2002)- . - Бања Лука : Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2002-. - 23 cm

Два пута годишње.
ISSN 1512-858X = Acta Economica

338.2

СЕРБ 2007 С - 9
        BALKANISTICA : a journal of southeast European studies / editor Kenneth E. Naylor. - 1974, [No.] 1- . - Columbus, Ohio : Slavica Publishers inc. for the American Association for Southeast European Studies, 1974-. - 23 cm

Godišnje. - Prekidi u izlaženju
ISSN 0360-2206 = Balkanistica

930.85(497)

СЕРБ 2007 С - 10
        BEZBJEDNOST : magazin = Security : magazine / glavni i odgovorni urednik Dušica Tomović. - God. 1, br. 1 (decembar 2007)- . - Podgorica : Centar za međunarodne odnose Crne Gore, 2007- (Lapovo : Kolor pres). - 28 cm

Dostupno i na: http://www.cir.cg.yu. - Tromesečno. - Naslov i tekst u obrnutom smeru na engleskom jeziku; naslov na obrnutoj naslovnoj strani: Security
ISSN 1800-6884 = Bezbjednost (Podgorica)

351.74/.75(497.16)

СЕРБ 2007 С - 11
        БЕЗБЈЕДНОСТ-Полиција-Грађани : часопис Министарства унутрашњих послова Републике Српске / главни и одговорни уредник Миле Матијевић. - Год. 1, бр. 1 (2005)- . - Бања Лука : Министарство унутрашњих послова Републике Српске, 2005- (Лакташи : Графомарк). - 24 cm

Полугодишње. - Поднаслов преузет са корица
ISSN 1840-0698 = Безбједност-Полиција-Грађани

351.74/.76

СЕРБ 2007 С - 12
        BYZANTINOSLAVICA : sbornik pro studium Byzantsko-Slovanských vztahů / Československá akademie věd ; redaktor Miloš Weingart. - Roč. = T. 1 (1929)- . - Praha : Československá akademie věd, 1929-. - 24 cm

Dva puta godišnje.
ISSN 0007-7712 = Byzantinoslavica

93/94
7

СЕРБ 2007 С - 13
        БИБЛИОГРАФИЈА Републике Српске. Монографске публикације / главни и одговорни уредник Ранко Рисојевић. - 2006- . - Бања Лука : Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, 2006- (Бања Лука : Графопапир). - 29 cm

Годишње. - [2006]. - Делимично је наставак: Библиографија Републике Српске. Књиге, брошуре и музикалије

015(497.6)

СЕРБ 2007 С - 14
        БИБЛИОГРАФСКИ вјесник : часопис Друштва библиотекара Црне Горе и Централне народне библиотеке Црне Горе "Ђурђе Црнојевић" = Le Courrier bibliographique : revue de l'Association des bibliothecaires du Montenegro et de la Bibliotheque nationale / главни и одговорни уредник Чедомир Драшковић. - Год. 1, бр. 1 (1961)- . - Цетиње : Централна народна библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић", 1961- (Цетиње : Ивпе). - 24 cm

Три пута годишње. - [2006]
ISSN 0409-3739 = Библиографски вјесник

01/02

СЕРБ 2007 С - 15
        БИБЛИОЛОШКИ гласник : часопис за библиотечку теорију и праксу / главни и одговорни уредник Здравко Вукчевић. - Год. 1, бр. 1/2 (2003)- . - Подгорица (Цетињски пут бб) : Удружење библиотекара Црне Горе, 2003-. - 24 cm

Два пута годишње. - [2006]
ISSN 1451-6942 = Библиолошки гласник

02(497.16)

СЕРБ 2007 С - 16
        BIZNIS Montenegro / direktor časopisa Ivana Vučinović. - 2007, br. 1- . - Podgorica (Nikole Kovačevića 10) : Media System, 2007- (Lapovo : Kolor pres). - 28 cm

Mesečno.
ISSN 1800-685X = Biznis Montenegro (Podgorica)

33(497.16)

СЕРБ 2007 С - 17
        BILTEN / Vrhovni sud RCG Podgorica ; glavni i odgovorni urednik Čedomir Bogićević. - 1994 (januar)- . - Podgorica : Vrhovni sud Republike Crne Gore, 1994- (Cetinje : Jupe). - 18 cm

ISSN 1800-5810 = Bilten (Vrhovni sud Republike Crne Gore)

34(497.16)

СЕРБ 2007 С - 18
        BILTEN / Univerzitet Crne Gore. - God. 19, br. 129 (1992)- . - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, 1992-. - 30 cm

- Je nastavak: Bilten (Titograd) = ISSN 1800-5098
ISSN 1800-5101 = Bilten. Univerzitet Crne Gore (Podgorica)

378

СЕРБ 2007 С - 19
        БИЛТЕН / Уставни суд Републике Српске ; уредили Миодраг Н. Симовић, Миле Дмичић. - 1999, бр. 1- . - Бања Лука : Уставни суд Републике Српске, 1999- (Бања Лука : Глас српски-Графика). - 20 cm

ISSN 1840-1449 = Билтен (Уставни суд Републике Српске)

34(497.15)

СЕРБ 2007 С - 20
        BILTEN / Ustavni sud Republike Crne Gore. - 1985, br. 1- . - Podgorica : Ustavni sud Republike Crne Gore, 1985-. - 29 cm

Godišnje.
ISSN 1800-5470 = Bilten (Ustavni sud Republike Crne Gore)

342.565.2(497.16)

СЕРБ 2007 С - 21
        БИСЕРИ : поучно-забавни часопис за ученике основне школе / главни уредник Мирослава Уљаревић. - [2004, бр. 1]- . - Подгорица : Тобоган, [2004]- (Суботица : Ротографика). - 30 cm

Месечно (током школске године)
ISSN 1800-5829 = Бисери

373.3/.4(497.16)

СЕРБ 2007 С - 22
        BL Front : magazin kulturne bezbjednosti / glavna i odgovorna urednica Suzana Vukmir. - 2007, br. 1- . - Banja Luka (Dragiše Vasića 23) : Udruženje nezavisnih stvaralaca, 2007- (Banja Luka : Markos). - 24 cm

Dostupno i na: www.unsgeto.net. - Dvomesečno.

008

СЕРБ 2007 С - 23
        БОСАНСКА вила : лист за књижевност, културу и друштвена питања / главни и одговорни уредник Дејан Ђуричковић. - Год. 1, бр. 1 (1995)- . - Сарајево : СПКД Просвјета, 1995-. - 32 cm

ISSN 1512-8016 = Босанска вила

82+3

СЕРБ 2007 С - 24
        БУЦКО : мјесечни часопис за дјецу / главни и одговорни уредник Милорад Телебак. - Год. 1, бр. 1 (1999)- . - Бања Лука : Ланаx, 1999- (Бања Лука : Глас српски). - 30 cm

Месечно. - Има суплемент или прилог: Мали Буцко = ISSN 1840-0361
ISSN 1840-0221 = Буцко

087.5

СЕРБ 2007 С - 25
        БУЦКО : мјесечни часопис за предшколце и првачиће / главни и одговорни уредник Милорад Телебак. - Год. 1, бр. 1 (1999)- . - Бања Лука : Ланаx, 1999- (Бања Лука : Глас српски). - 30 cm

Месечно. - Суплемент или прилог уз: Буцко = ISSN 1840-0221
ISSN 1840-0361 = Мали Буцко

087.5

СЕРБ 2007 С - 26
        ВАСПИТАЊЕ и образовање : часопис за педагошку теорију и праксу / одговорни уредник Божидар Шекуларац. - Год. 1, бр. 1 (1975)- . - Подгорица (Новака Милошева 36) : Завод за уџбенике и наставна средства, 1975- (Цетиње : Обод). - 24 cm

Двомесечно
ISSN 0350-1094 = Васпитање и образовање

37

СЕРБ 2007 С - 27
        ВЕТЕРИНАРСКИ журнал Републике Српске : научно стручни часопис = Veterinary Journal of Republic of Srpska : Scientific and Professional Journal / главни и одговорни уредник Драго Н. Недић. - Вол. 1, бр. 1 (2001)- . - Бања Лука (Бранка Радичевића 18) : Ветеринарски институт Републике Српске "Др Васо Бутозан", 2001- (Бања Лука : Атлантик). - 24 cm

Полугодишње
ISSN 1840-2887 = Ветеринарски журнал Републике Српске

619

СЕРБ 2007 С - 28
        ВИДОВДАН : званични Орган Српског четничког покрета "Гаврило Принцип" : слободне српске новине / одговорни уредник Божидар Соколовић. - Год. 1, бр. 1 (19??)- . - Шервил : Српски четнички покрет "Гаврило Принцип", 19??-. - 43 cm

Тромесечно. - Наслов ћир. и лат. - Текст на српском и енглеском језику

329

СЕРБ 2007 С - 29
        ВИДОСЛОВ : саборник Епархије захумско-херцеговачке / главни и одговорни уредник Сава Тврдошки. - Год. 1, бр. 1 (1993)- . - Требиње : Захумско-Херцеговачка епархија, 1993- (Подгорица : Побједа). - 24 cm

Тромесечно
ISSN 1840-149X = Видослов

271.222

СЕРБ 2007 С - 30
        VIZIJA : jasan pogled : kultura, intervju, ispovijest, kolumna, nasljeđe, politika, feljton / glavni i odgovorni urednik Boris Jovanović. - God. 1, br. 1 (avgust 2007)- . - Nikšić (Njegoševa bb) : Knjaz, 2007- (Subotica : Rotografika). - 29 cm

Mesečno.
ISSN 1800-6590 = Vizija (Nikšić)

008