наредна

Библиографија Сербика


СЕРБ 2008 С - 1
        АГОРА : часопис за културу и друштвена питања / одговорни уредник Андрија Рацковић. - [Год. 1, бр. 1 (2004)]- . - Подгорица (Булевар револуције 11) : Побједа, [2004]- (Подгорица : Побједа). - 46 cm

Месечно
ISSN 1800-5128 = Агора (Подгорица)

008

СЕРБ 2008 С - 2
        ADUT! / glavni i odgovorni urednik Nebojša Racković. - 2002, br. 1- . - Podgorica (Oktobarske revolucije 3) : Berner-Racković, 2002-. - 30 cm

Tromesečno

659+79

СЕРБ 2008 С - 3
        AKTUELNOSTI : časopis Banja Luka Colleg-a / glavni i odgovorni urednik Željko Mirjanić. - God. 1, br. 1 (jan./mart 1997)- . - Banja Luka (Miloša Obilića 30) : Banja Luka College, 1997- (Banja Luka : Grafid). - 23 cm

ISSN 0354-9852 = Aktuelnosti (Banja Luka)

3

СЕРБ 2008 С - 4
        AKCIONAR : časopis za teoriju i praksu korporativne privrede i prava / glavni i odgovorni urednik Damjan Šećković. - God. 1, br. 1 (2003)- . - Cetinje (Kružni put bb) : Udruženje pravnika i ekonomista iz oblasti korporativnog upravljanja-Akcionar, 2003- (Cetinje : IVPE). - 24 cm

Mesečno

347.7(497.16)

СЕРБ 2008 С - 5
        ANALI poslovne ekonomije : časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment, komunikologiju / glavni i odgovorni urednik Žarko Pavić. - God. 1, br. 1 (2007)- . - Banja Luka : Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, 2007- (Banja Luka : Grafid). - 23 cm

Dva puta godišnje. - [2007]
ISSN 1840-3298 = Anali poslovne ekonomije

005

СЕРБ 2008 С - 6
        ARENA : prvi sportski dnevni list u Crnoj Gori / urednici Jovan Terzić, Aleksandar Eraković. - 2006/2007, br. 1 (31. dec./1-2 jan.)- . - Podgorica (Bulevar revolucije 11) : Pobjeda : Lutrija Crne Gore, 2007- (Podgorica : Pobjeda). - 45 cm

Dnevno

796/799"52"

СЕРБ 2008 С - 7
        ARS : časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja / glavni i odgovorni urednik Mladen Lompar. - God. 1, br. 1 (1986)- . - Cetinje : Otvoreni kulturni forum ; Podgorica : Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, 1986- (Cetinje : Obod). - 28 cm

Dvomesečno
ISSN 0352-6739 = Ars (Cetinje)

008+7+001(497.16)

СЕРБ 2008 С - 8
        AUTO Extra Market / glavni i odgovorni urednik Dejan Šiljak. - 2007, br. 1- . - Podgorica : DEOS OG, 2007- (Lapovo : Kolor pres). - 29 cm

Mesečno.

629

СЕРБ 2008 С - 9
        ACTA Economica : часопис за економију / главни и одговорни уредник Рајко Томаш. - Год. 1, бр. 1 (2002)- . - Бања Лука : Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2002-. - 23 cm

Два пута годишње.
ISSN 1512-858X = Acta Economica

338.2

СЕРБ 2008 С - 10
        BALKANISTICA : a journal of southeast European studies / editor Kenneth E. Naylor. - 1974, [No.] 1- . - Columbus, Ohio : Slavica Publishers inc. for the American Association for Southeast European Studies, 1974-. - 23 cm

Godišnje. - Prekidi u izlaženju
ISSN 0360-2206 = Balkanistica

930.85(497)

СЕРБ 2008 С - 11
        БАР спорт : мјесечник за спорт и спортску културу општине Бар / главни и одговорни уредник Драган Стојановић. - 2008, бр. 1- . - Бар : НВО Спортисти Бара, 2008- (Цетиње : ИВПЕ). - 44 cm

Месечно

796/799

СЕРБ 2008 С - 12
        BAŠTINA : godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika = Баштина : godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika = Heritage : the Annual of the Commission to Preserve National Monuments. - 2005, [br.] 1- . - [S.l.] : Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, 2005- (Doboj : Grafičar). - 24 cm

Godišnje. - [2005]
ISSN 1840-2364 = Baština - Godišnjak Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

719(497.6)

СЕРБ 2008 С - 13
        BYZANTINOSLAVICA : sbornik pro studium Byzantsko-Slovanských vztahů / Československá akademie věd ; redaktor Miloš Weingart. - Roč. = T. 1 (1929)- . - Praha : Československá akademie věd, 1929-. - 24 cm

Dva puta godišnje.
ISSN 0007-7712 = Byzantinoslavica

93/94
7

СЕРБ 2008 С - 14
        БИБЛИОГРАФСКИ вјесник : часопис Друштва библиотекара Црне Горе и Централне народне библиотеке Црне Горе "Ђурђе Црнојевић" = Le Courrier bibliographique : revue de l'Association des bibliothecaires du Montenegro et de la Bibliotheque nationale / главни и одговорни уредник Чедомир Драшковић. - Год. 1, бр. 1 (1961)- . - Цетиње : Централна народна библиотека Црне Горе "Ђурђе Црнојевић", 1961- (Цетиње : ИВПЕ). - 24 cm

Три пута годишње. - [2007]
ISSN 0409-3739 = Библиографски вјесник

01/02

СЕРБ 2008 С - 15
        БИБЛИОТЕКАРСТВО Српске : часопис из области библиотекарства и библиотечко-информационе дјелатности = Librariranship of Srpska : journal of Library Information Function / главни и одговорни уредник Алекса М. Алаџић. - Год. 1, бр. 1 (2008)- . - Вишеград : Друштво библиотекара Републике Српске, 2008-. - 22 cm

Годишње
ISSN 1840-4030 = Библиотекарство Српске

02

СЕРБ 2008 С - 16
        BIZNIS Montenegro / direktor časopisa Ivana Vučinović. - 2007, br. 1- . - Podgorica (Nikole Kovačevića 10) : Media System, 2007- (Lapovo : Kolor pres). - 28 cm

Mesečno.
ISSN 1800-685X = Biznis Montenegro (Podgorica)

33(497.16)

СЕРБ 2008 С - 17
        БИЛТЕН / Завод за запошљавање Републике Српске ; главни и одговорни уредник Ђорђе Марчета. - Год. 1, бр. 1 [2002]- . - Источно Сарајево-Пале : Завод за запошљавање Републике Српске, [2002]- (Добој : Графичар). - 29 cm

Доступно и на: http://www.zzrs.org. - [2007]

331.5(497.6)

СЕРБ 2008 С - 18
        BILTEN / Univerzitet Crne Gore. - God. 19, br. 129 (1992)- . - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, 1992-. - 30 cm

- Je nastavak: Bilten (Titograd) = ISSN 1800-5098
ISSN 1800-5101 = Bilten. Univerzitet Crne Gore (Podgorica)

378

СЕРБ 2008 С - 19
        BILTEN Ustavnog suda Bosne i Hercegovine = Билтен Уставног суда Босне и Херцеговине / urednik Faris Vehabović. - God. 1, br. 1 (1997)- . - Sarajevo : Ustavni sud Bosne i Hercegovine, 1997- (Sarajevo : Blicdruk). - 25 cm

Godišnje. - Je nastavak: Bilten Ustavnog suda Bosne i Hercegovine = ISSN 0353-5940
ISSN 1512-6366 = Bilten Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (2000)

342(437.6)

СЕРБ 2008 С - 20
        БИСЕРИ : поучно-забавни часопис за ученике основне школе / главни уредник Мирослава Уљаревић. - [2004, бр. 1]- . - Подгорица : Тобоган, [2004]- (Суботица : Ротографика). - 30 cm

Месечно (током школске године)
ISSN 1800-5829 = Бисери

373.3/.4(497.16)

СЕРБ 2008 С - 21
        БИСТРО срце : лист Ош "Петар Мећава" / главни и одговорни уредник Бранка Рисојевић. - 1999, бр. [1]- . - Српска Костајница : Основна школа "Петар Мећава", 1999- (Бања Лука : Арт принт). - 30 cm

373.3/.4

СЕРБ 2008 С - 22
        БОСАНСКА вила : лист за књижевност, културу и друштвена питања / главни и одговорни уредник Дејан Ђуричковић. - Год. 1, бр. 1 (1995)- . - Сарајево : СПКД Просвјета, 1995-. - 32 cm

ISSN 1512-8016 = Босанска вила

82+3

СЕРБ 2008 С - 23
        BUM magazin / glavni i odgovorni urednik Kruno Malenica. - God. 1, br. 1 (2007)- . - [S.l.] : Grand BH Group, 2007- (Sarajevo : Unioninvesplastika). - 30 cm

Nedeljno. - [2007]
ISSN 1840-1759 = Bum magazin

79

СЕРБ 2008 С - 24
        ВАСПИТАЊЕ и образовање : часопис за педагошку теорију и праксу / одговорни уредник Божидар Шекуларац. - Год. 1, бр. 1 (1975)- . - Подгорица (Новака Милошева 36) : Завод за уџбенике и наставна средства, 1975- (Цетиње : Обод). - 24 cm

Двомесечно
ISSN 0350-1094 = Васпитање и образовање

37

СЕРБ 2008 С - 25
        ВЕТЕРИНАРСКИ журнал Републике Српске : научно стручни часопис = Veterinary Journal of Republic of Srpska : Scientific and Professional Journal / главни и одговорни уредник Драго Н. Недић. - Вол. 1, бр. 1 (2001)- . - Бања Лука (Бранка Радичевића 18) : Ветеринарски институт Републике Српске "Др Васо Бутозан", 2001- (Бања Лука : Атлантик). - 24 cm

Полугодишње
ISSN 1840-2887 = Ветеринарски журнал Републике Српске

619

СЕРБ 2008 С - 26
        ВИДОСЛОВ : саборник Епархије захумско-херцеговачке / главни и одговорни уредник Сава Тврдошки. - Год. 1, бр. 1 (1993)- . - Требиње : Захумско-Херцеговачка епархија, 1993- (Подгорица : Побједа). - 24 cm

Тромесечно
ISSN 1840-149X = Видослов

271.222

СЕРБ 2008 С - 27
        VIJESTI : nezavisni dnevnik / glavni i odgovorni urednik Ljubiša Mitrović. - God. 1, br. 1 (1. septembar 1997)- . - Podgorica (Prve proleterske 8-10) : Daily Press, 1997- (Podgorica : Pobjeda). - 45 cm

Dnevno (sem nedeljom)
ISSN 1450-6181 = Vijesti (Podgorica)

32+659(497.16)"52"

СЕРБ 2008 С - 28
        VISIT Montenegro : specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo / glavni i odgovorni urednik Veselin Vilotijević. - 2008, br. 1- . - Podgorica : ZOPT Medija, 2008- (Beograd : Politika). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.posjetitecrnugoru.com Dostupno i na: http://www.montenegrodestinations.com. - Mesečno.
ISSN 1800-7252 = Visit Montenegro (Podgorica)

338.48(497.16)
640.4(497.16)

СЕРБ 2008 С - 29
        ГЛАС Српске / главни и одговорни уредник Боро Марић. - Год. 60, бр. 10064 (5. мај 2003)- . - Бања Лука : Јавно предузеће "Глас српски", 2003-. - 39 cm

Дневно. - Преузима нумерацију "Глас"-а. - Је наставак: Глас српски = ISSN 0354-9879
ISSN 1840-1155 = Глас Српске

32+659(497.15)

СЕРБ 2008 С - 30
        ГЛАСНИК / Географско друштво Републике Српске = Herald / Geographic Society of the Republic of Srpska ; уредник Чедомир Црногорац. - Год. 1, бр. 1 (1996)- . - Бања Лука : Географско друштво Републике Српске, 1996- (Бањалука : Арт принт). - 24 cm

Годишње
ISSN 0354-9240 = Гласник - Географско друштво Републике Српске

91(497.6)