претходна
наредна

СЕРБ 2010 С - 31
        БИСЕРИ : поучно-забавни часопис за ученике основне школе / главни уредник Мирослава Уљаревић. - [2004, бр. 1]- . - Подгорица : Тобоган, [2004]- (Суботица : Ротографика). - 30 cm

Месечно (током школске године)
ISSN 1800-5829 = Бисери

373.3/.4(497.16)

СЕРБ 2010 С - 32
        BIT : informacione tehnologije / glavni i odgovorni urednik Zoran Jelić. - God. 1, br. 1 (2006)- . - Podgorica (Cetinjski put bb) : InfoBit, 2006- (Podgorica : 3M Makarije). - 30 cm

Mesečno.
ISSN 1800-6183 = Bit (Podgorica)

004.9

СЕРБ 2010 С - 33
        БОКА : зборник радова из науке, културе и умјетности = a Collection of Works in Science, Culture and Art / главни и одговорни уредник Веселин Песторовић. - 1969, бр. 1- . - Херцег Нови (Трг Херцега Стефана 6) : Градска библиотека и читаоница Херцег Нови, 1969- (Ужице : Графичар). - 23 cm

ISSN 0350-7769 = Бока (Херцег-Нови)

08

СЕРБ 2010 С - 34
        BULLETIN of Society of Mathematicians Banja Luka / glavni i odgovorni urednik Daniel Abraham Romano. - God. 1, br. 1 (1994)- . - Banja Luka : Naučno društvo matematičara, 2008-. - 26 cm

Godišnje.
ISSN 0354-5792 = Bulletin of society of matematicians Banja Luka (Print)

51

СЕРБ 2010 С - 35
        ВАЛ : лист ученика ОШ "Блажо Ј. Орландић" / главни и одговорни уредник Наташа Боровић. - 1987, бр. 1- . - Бар : ОШ "Блажо Јоков Орландић", 1987- (Подгорица : Графо Црна Гора). - 30 cm

373.3/.4(497.16)

СЕРБ 2010 С - 36
        ВАСПИТАЊЕ и образовање : часопис за педагошку теорију и праксу / одговорни уредник Радован Дамјановић. - Год. 1, бр. 1 (1975)- . - Подгорица (Новака Милошева 36) : Завод за уџбенике и наставна средства, 1975- (Цетиње : Обод). - 24 cm

Двомесечно.
ISSN 0350-1094 = Васпитање и образовање

37

СЕРБ 2010 С - 37
        ВЕТЕРИНАРСКИ журнал Републике Српске : научно стручни часопис = Veterinary Journal of Republic of Srpska : scientific and Professional Journal / главни и одговорни уредник Драго Н. Недић. - Вол. 1, бр. 1/2 (октобар 2001)- . - Бања Лука (Бранка Радичевића 18) : Ветеринарски институт Републике Српске "Др Васо Бутозан", 2001- (Бања Лука : Атлантик). - 28 cm

Три пута годишње. - [2009]
ISSN 1840-2887 = Ветеринарски журнал Републике Српске

619

СЕРБ 2010 С - 38
        ВИДОВДАН : слободне српске новине = Serbian Journal : званични Орган Српског четничког покрета "Гаврило Принцип" / одговорни уредник Божидар Соколовић. - Год. 1, бр. 1 (1962)- . - Milwaukee : Српски четнички покрет "Гаврило Принцип", 1962-. - 43 cm

Тромесечно. - Наслов ћир. и лат. - Текст на срп. и енгл. језику.

329

СЕРБ 2010 С - 39
        ВИДОСЛОВ : саборник Епархије захумско-херцеговачке и приморске / уредник Зоран Алексић. - Год. 1, бр. 1 (1993)- . - Требиње : Захумско-Херцеговачка и приморска епархија, 1993-. - 24 cm

Тромесечно.
ISSN 1840-149X = Видослов

271.222

СЕРБ 2010 С - 40
        VIJESTI : nezavisni dnevnik / glavni i odgovorni urednik Ljubiša Mitrović. - God. 1, br. 1 (1. septembar 1997)- . - Podgorica (Prve proleterske 8-10) : Daily Press, 1997- (Podgorica : Pobjeda). - 45 cm

Dnevno (sem nedeljom)
ISSN 1450-6181 = Vijesti (Podgorica)

32+659(497.16)"52"

СЕРБ 2010 С - 41
        ВИСОКО образовање : статистика образовања / Републички завод за статистику, Бања Лука = Higher education : education statistics / Institute of Statistics, Banja Luka. - 2004?, бр. 1- . - Бања Лука : Републички завод за статистику, 2004?-. - 30 cm. - (Статистички билтен)

Доступно и на: http://www.rzs.rs.ba. - Годишње. - Упоредо излази више серија. - Текст упоредо на срп. и енгл. језику. - [2009]

311:378(497.6)

СЕРБ 2010 С - 42
        ВИСОЧИЦА : лист ученика Основне школе "Његош" Спуж / уредник Радмила Безмаревић. - Год. 1, бр. 1 (2006) - . - Спуж : Основна школа "Његош", 2006-. - 29 cm

Годишње. - [2009]

373.3/.4(497.16)

СЕРБ 2010 С - 43
        ГЛАС Српске / главни и одговорни уредник Мирјана Кусмук. - Год. 60, бр. 10064 (5. мај 2003)- . - Бања Лука : Јавно предузеће "Глас српски", 2003-. - 39 cm

Дневно. - Преузима нумерацију "Глас"-а. - Је наставак: Глас српски = ISSN 0354-9879
ISSN 1840-1155 = Глас Српске

32+659(497.15)

СЕРБ 2010 С - 44
        ГЛАСНИК / Народна библиотека "Радосав Љумовић" Подгорица ; главни и одговорни уредник Небојша Бурзановић. - Год. 1, бр. 1/2 (1993/1994)- . - Подгорица : Народна библиотека "Радосав Љумовић", 1994- (Подгорица : Golbi). - 24 cm

Годишње. - [2008/2009]
ISSN 0354-799X = Гласник - Народна библиотека "Радосав Љумовић" Подгорица

02

СЕРБ 2010 С - 45
        GLASNIK : list Privredne komore Crne Gore / glavni i odgovorni urednik Milan Stojović. - God. 10, br. 3 (1973)- . - Podgorica : Privredna komora Crne Gore, 1973- (Cetinje : Obod). - 29 cm

- Je nastavak: Informativni bilten Privredne komore SR Crne Gore
ISSN 0350-5340 = Glasnik - Privredna komora Crne Gore

338

СЕРБ 2010 С - 46
        ГЛАСНИК : црквени часопис Српске православне Епархије темишварске / одговорни уредник Стеван Рајић. - Год. 38, бр. 1 (1990)- . - Темишвар (Трг уједињења 4) : Српски православни викаријат, 1990-. - 23 cm

Тромесечно. - Надовезује се на нумерацију годишта наслова: Гласник - црквени, школски и друштвени лист (1921-1940;1946). - [2008]. - Је наставак: Билтен Српског православног викаријата у Темишвару

271.2

СЕРБ 2010 С - 47
        ГЛАСНИК Завичајног музеја = Review of Regional Museum / одговорни уредник = editor-in-chief Радоман-Ристо Манојловић. - Књ. 1 (1999)- . - Пљевља : Завичајни музеј, 1999- (Београд : Čigoja štampa). - 24 cm

Годишње.
ISSN 1450-8559 = Гласник Завичајног музеја (Пљевља)

930.25(497.16)

СЕРБ 2010 С - 48
        ГЛАСНИК Љубиње / главни и одговорни уредник Ратомир Ћук. - Год. 1, бр. 1 (2004)- . - Љубиње : Српско просвјетно и културно друштво Просвјета, 2004- (Требиње : Графокомерц). - 29 cm

Годишње. - [2009]

08(497.6)

СЕРБ 2010 С - 49
        GLASNIK Narodnog muzeja Crne Gore / glavni urednik Milan Jovićević ; odgovorni urednik Pavle Pejović. - N.s.,2004, knj. 1- . - Cetinje : Narodni muzej Crne Gore, 2004- (Podgorica : Digital print centar). - 24 cm

Godišnje. - Je nastavak: Гласник цетињских музеја = ISSN 0350-8714
ISSN 1800-5713 = Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore

93/94+069

СЕРБ 2010 С - 50
        ГЛАСНИК Одјељења умјетности / Црногорска академија наука и умјетности = Гласник Отделения искусств / Черногорскаја академија наук и искусств = Glasnik of the Department of arts / Montenegrin Academy of Sciences and Arts. - 1984, књ. 5- . - Подгорица : Црногорска академија наука и умјетности, 1984-. - 24 cm

Годишње. - Је наставак: Гласник. Друштво за науку и умјетност
ISSN 0350-5480 = Гласник Одјељења умјетности - Црногорска академија наука и умјетности

7

СЕРБ 2010 С - 51
        ГЛАСНИК српски : часопис за историју, културу и традицију / главни и одговорни уредник Вукић Илинчић. - Год. 1. бр. 1/2 (дец. 2009)- . - Подгорица : Друштво за изучавање и валоризацију историје, културе и традиције Срба у Црној Гори - Стефан Немања, 2009- (Пријепоље : Графокартон). - 23 cm

Два пута годишње. - [2009]
ISSN 1800-7937 = Гласник српски (Подгорица)

930.85(497.16=163.41)

СЕРБ 2010 С - 52
        ГЛАСНИК Удружења архивских радника Републике Српске / главни и одговорни уредник Душан Поповић. - Год. 1, бр. 1 (2009)- . - Бања Лука : Удружење архивских радника Републике Српске, 2009-. - 26 cm

Годишње. - Текст ћир. и лат.
ISSN 1840-4626 = Гласник удружења архивских радника Републике Српске

930.25

СЕРБ 2010 С - 53
        ГЛАСНИК Удружења музејских радника Републике Српске = Glasnik Udruženja muzejskih radnika Republike Srpske = Journal of the Museum Society of Republic of Srpska / главни и одговорни уредник Мирко Бабић. - 2003, бр. 1- . - Бања Лука (Карађорђева 2) : Удружење музејских радника Републике Српске, 2003- (Бијељина : Mosst Print Co.). - 24 cm

[2008]
ISSN 1840-1406 = Гласник Удружења музејских радника Републике Српске

069

СЕРБ 2010 С - 54
        ГЛАСНИК Факултета физичког васпитања и спорта = Bulletin Faculty of Physical Education and Sport / главни и одговорни уредник Горан Бошњак. - 2005, бр. 1- . - Бања Лука : Факултет физичког васпитања и спорта, 2005- (Бања Лука : Графид). - 27 cm

[2008]
ISSN 1840-1031 = Гласник Факултета физичког васпитања и спорта

796

СЕРБ 2010 С - 55
        ГЛАСНИК Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци = Bulletin Faculty of Forestry University of Banja Luka / главни и одговорни уредник = editor in chief Зоран Говедар. - 2004, бр. 1- . - Бања Лука : Шумарски факултет, 2004- (Бања Лука : Art print). - 24 cm

[2009]
ISSN 1512-956X = Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци

630

СЕРБ 2010 С - 56
        ГОДИШЊАК / СПКД Просвјета Шамац ; главни и одговорни уредник Душан Јовановић. - 2000- . - Шамац : СПКД Просвјета, 2000- (Шамац : Графички студио "Принт"). - 28 cm

Годишње. - [2008]
ISSN 1840-0442 = Годишњак - СПКД Просвјета

008

СЕРБ 2010 С - 57
        GODIŠNJAK Pravnog fakulteta Univerziteta "Mediteran" Podgorica / urednik Savo Marković. - 2008- . - Podgorica (Vaka Đurovića bb) : Pravni fakultet Univerziteta "Mediteran", 2008- (Podgorica : Pobjeda). - 24 cm

Godišnje. - [2009]
ISSN 1800-7406 = Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta "Mediteran" (Podgorica)

34

СЕРБ 2010 С - 58
        ГОЛИЈА : традиција, култура, екологија, друштво / главни уредник Драго Перовић. - 2004, бр. 1 (Мала Госпојина 2004)- . - Никшић (Бистричка II 18) : Голијски Сабор културе, 2004- (Подгорица : Mouse studio). - 30 cm

ISSN 1800-587X = Голија

908(497.16)

СЕРБ 2010 С - 59
        GORSKE staze : prvi crnogorski ilustrovani časopis za lov, ribolov i ekologiju / v.d. urednik Vladimir Komar. - 2001, br. 1- . - Podgorica : Centar za edukaciju i monitoring - životnu sredinu, 2001-. - Ilustr. ; 31 cm

Mesečno.
ISSN 1800-542X = Gorske staze

799

СЕРБ 2010 С - 60
        ГРАЂА о прошлости Босне = Matériaux pour L'Historie de Bosne / Академија наука и умјетности Републике Српске. Одјељење друштвених наука ; главни уредник Рајко Кузмановић ; одговорни уредник Драгољуб Мирјанић. - 2008, бр. 1- . - Бања Лука : Академија наука и умјетности Републике Српске. Одјељење друштвених наука, 2008-. - 24 cm

Повремено.
ISSN 1840-3778 = Грађа о прошлости Босне

93/94(497.6)