претходна
наредна
СР 2013 М - 301
ПЕШИЋ, Зоран Р., 1961-
        Институционализација политичке воље / Зоран Р. Пешић. - 1. изд. - Ниш : Despot Book, 2013 (Ниш : Despot Book). - 321 стр. ; 23 cm

Тираж 200. - Библиографија: стр. 307-313. - Регистар.

ISBN 978-86-88877-09-1 (брош.)

159.947:32
321.01
34.01
COBISS.SR-ID 197096972

СР 2013 М - 302
        ПИСАНА заоставштина Аце Станојевића : прилози за проучавање политичког деловања / приредили Иван Д. Потић, Агим Ј. Јанузи. - Зајечар : Историјски архив "Тимочка крајина", 2013 (Бор : Терција). - 377 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 500. - Стр. 352-355: Музејски фонд Алексе Аце Станојевића / Душица Живковић. - Стр. 359-360: [Поговор] / Момчило Митровић. - Стр. 361-362: [Поговор] / Александар Животић. - Прилози: стр. 366-377. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 364.

ISBN 978-86-84483-19-7 (брош.)

32:929 Станојевић А.
323(497.1)"19"(093.2)
94(497.1)"19"(093.2)
COBISS.SR-ID 199223564

СР 2013 М - 303
ТЕЛЕБАКОВИЋ, Бошко, 1948-
        Pregled shvatanja politike / Boško Telebaković. - 2., dopunjeno izd. - Tresije ; Beograd : B. Telebaković, 2013 (Beograd : Print Land). - 542 str. ; 25 cm

Tiraž 300. - O piscu: str. 542. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 439-540. - Summary.

ISBN 978-86-912993-7-8 (broš.)

32:1
COBISS.SR-ID 199225868

СР 2013 М - 304
ХАРДЕН, Блејн, 1952-
        Bekstvo iz logora 14 : neverovatna odiseja jednog čoveka od Severne Koreje do slobode na Zapadu / Blejn Harden ; prevod s engleskog Ljubica Milutinović. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2013 (Beograd : Dereta). - 232, [10] str. sa tablama : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / [Dereta])

Prevod dela: Escape from Camp 14 / Blane Harden. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-7346-905-8 (broš.)

32:929 Шин Д.
323.281(519.3)
COBISS.SR-ID 198970380


321 ОБЛИЦИ ПОЛИТИЧКОГ ОРГАНИЗОВАЊА. ДРЖАВА КАО ПОЛИТИЧКА ВЛАСТ. НАСТАНАК ДРЖАВЕ И ОБЛИЦИ ВЛАДАВИНЕ


СР 2013 М - 305
ЈАМУШАКОВ, Ђорђе
        Rimski carevi i njihov novac. [Knj. 4], Od Maksimina Tračanina do Galijena / Đorđe Jamušakov. - Bačka Palanka : Stanišić, 2012 (Bačka Palanka : Stanišić). - 94 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Edicija Juno moneta ; knj. 9)

Tiraž 400. - Bibliografija: str. 91-92.

ISBN 978-86-86349-36-1 (karton)

321.18(37):929
737.1.032(37)(035)
COBISS.SR-ID 275502343


321.6/.8 САВРЕМЕНИ ОБЛИЦИ ВЛАДАВИНЕ


СР 2013 М - 306
БЕЗЫМЕНСКИЙ, Лев Александрович, 1920-2007
        Смрт Адолфа Хитлера : до сада непозната документација из совјетских архива / Лав Безименски ; [превела с енглеског Алиса Кољеншић-Радић]. - 1. изд. на српском језику. - Београд : Тендуро Манаџмент, 2013 (Вршац : Тули). - 185 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Викторија : доноси књиге о борби за победу ; књ. 2)

Изв. ств. насл.: The Death of Adolf Hitler. - На насл. стр. назив издавача: Магелан Прес. - Тираж 500. - Стр. 9-11: Предговор / Зоран Станковић. - Напомена о писцу: стр. 183.

ISBN 978-86-88873-11-6 (брош.)

321.64:929 Хитлер А.
COBISS.SR-ID 197989644

СР 2013 М - 307
КАРАЂОРЂЕВИЋ, Петар II, 1923-1970
        Мој живот : мемоари / Краљ Петар II Карађорђевић ; [приредио Душан Бабац ; редактура превода Гордана Суботић] = A King's Heritage : тхе Мемоирс / King Peter II of Yugoslavia ; [editor Dušan Babac ; proof reading Gavrilo Došen]. - 1. изд. - Београд : Евро-Ђунти =Belgrade : Evro-Giunti, 2013 (Крагујевац : Графостил). - 281 стр. : илустр. ; 30 cm

Ауторове слике. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Текст штампан двостубачно. - Тираж 3.000. - Стр. 5-6: Предговор / Његово краљевско височанство престолонаследник Александар II. - Стр. 261-280: Краљ Петар II Карађорђевић између личне и народне трагедије / Слободан Г. Марковић

ISBN 978-86-505-2347-6 (картон)

321.61:929 Карађорђевић П. II
COBISS.SR-ID 198183948

СР 2013 М - 308
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Дмитрий Сергеевич, 1865-1941
        Napoleon : život i delo / D. S. Mereškovski ; preveo sa ruskog Nikola Nikolajević. - Beograd : Otvorena knjiga, 2012 (Beograd : Otvorena knjiga). - 423 str. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Napoleon / D. S. Mereškovski. - Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 405-406. - Odakle je šta: str. 407-423.

ISBN 978-86-7674-164-9 (karton)

321.61:929 Наполеон I Бонапарта
94(44)"17/18"
COBISS.SR-ID 192190988

СР 2013 М - 309
МИЧЕТА, Лука, 1959-
        Povratak kralja / Luka Mičeta. - 3. izd. - Beograd : Laguna, 2013 (Beograd : Margo-art). - 333 str. ; 20 cm

Tiraž 1.500. - O autoru: str. [335]. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 315-333.

ISBN 978-86-521-1212-8 (broš.)

321.61:929 Карађорђевић П. II
323(497.1)"19"
94(497.1)"19"
COBISS.SR-ID 199304204

СР 2013 М - 310
ОРТИС, Антонио Доминигес, 1909-2003
        Karlos III i Španija u vreme prosvećenosti / Antonio Dominges Ortis ; prevod Branislav Đorđević. - Beograd : Čigoja štampa, 2013 (Beograd : Čigoja). - 283 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Hispanica / Čigoja štampa)

Prevod dela: Carlos III y la España de la Ilustración / Antonio Dominiguez Ortiz. - Tiraž 1.000. - O autoru: str. 283.

ISBN 978-86-7558-963-1 (broš.)

321.61:929 Карлос III
94(460)"17"
COBISS.SR-ID 198644748

СР 2013 М - 311
СИМОНОВИЋ, Будо, 1945-
        Зеко Мали / Будо Симоновић. - 5. допуњено изд. - Подгорица : Октоих ; Београд : Штампар Макарије, 2012 (Крагујевац : Графостил). - 435 стр. : илустр. ; 20 цм. - (Библиотека Грифон)

Ауторова слика. - Тираж 3.000. - О аутору: стр. 433. - Библиографија: стр. 425-431.

ISBN 978-86-7659-469-6 (Октоих)

321.61:929 Петровић Његош Д. I
94(497.16)"18"
COBISS.SR-ID 19973648


321.7 ДЕМОКРАТИЈА


СР 2013 М - 312
АЧЕМОГЛУ, Дарон
        Ekonomsko poreklo diktature i demokratije / Daron Ačemoglu, Džejms A. Robinson ; [prevodioci Milica Jakšić, Miomir Jakšić]. - 1 izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2013 (Beograd : Skener studio Lazić). - 803 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Tiraž 2.000. - Str. 15-45: Politička makroekonomija i doprinos Darona Ačemoglua / Miomir Jakšić. - Bibliografija: str. 749-780. - Registar.

ISBN 978-86-17-18083-4 (karton)

321.7
32:33
316.334.2/.3
COBISS.SR-ID 195700748

СР 2013 М - 313
БЕК, Улрих, 1944-
        Космополитска Европа / Улрих Бек, Едгар Гранде ; [преводиоци Љиљана Глишовић, Тијана Тропин]. - Београд : Мегатренд универзитет, 2013 (Београд : Графички центар). - 420 стр. : табеле ; 23 cm

Превод дела: Das kosmopolitische Europa / Ulrich Beck, Edgar Grande. - Тираж 500. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 385-420.

ISBN 978-86-7747-467-6 (брош.)

321.7(4-672EU)
172.16(4-672EU)
323.1(4-672EU)
316.4(4-672EU)
323(4-672EU)
COBISS.SR-ID 198592268

СР 2013 М - 314
БОГДАНОВИЋ, Томислав, 1951-
        I to je bio Tito / Tomislav Bogdanović. - Beograd : T. Bogdanović, 2012 (Beograd : AMD Print). - 153 str. : ilustr. ; 17 cm

Tiraž 1.000. - O autoru: str. 153.

ISBN 978-86-915589-0-1 (broš.)

321.74:929 Броз Ј.
821.163.41-992
COBISS.SR-ID 190356748

СР 2013 М - 315
ГАДАФИ, Моамер, 1942-2011
        Зелена књига / Muammar Al Qathafi. - Београд : Алтомедиа, 2012 (Београд : Alta nova). - 94 стр. ; 21 cm

Ств. насл. изворника на арап. писму и језику. - Тираж 500.

ISBN 978-86-6321-000-4 (брош.)

321.7(612)
COBISS.SR-ID 194130956

СР 2013 М - 316
        MILITANTNA demokratija - nekada i sada / priredila Violeta Beširević. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, 2013 (Beograd : Glasnik). - 293 str. ; 24 cm. - (Pravna biblioteka. Edicija Ustav i ustavni koncepti / [Službeni glasnik, Beograd])

Tiraž 300. - Str. 9-29: Predgovor / Violeta Beširević. - O autorima: str. 291-293. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 273-289.

ISBN 978-86-519-1566-9 (SG; broš.)

321.7
COBISS.SR-ID 198689548


323 УНУТРАШЊА ПОЛИТИКА


СР 2013 М - 317
        DOKUMENTA Predsedništva SFRJ 1991.. Tom 2, (jun - jul 1991) : rat u Sloveniji / priredili Kosta Nikolić, Vladimir Petrović. - 1. izd. - Beograd : Institut za savremenu istoriju, 2012 (Trstenik : M-graf). - 371 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Kraj Jugoslavije. Edicija Dokumenta / Institut za savremenu istoriju)

Tiraž 300. - Beleška o priređivačima: str. [374]. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary. - Bibliografija: str. 371-373.

ISBN 978-86-7403-166-7 (broš.)

323(497.1)"1991"(093.2)
COBISS.SR-ID 193271564

СР 2013 М - 318
МАЛАПАРТЕ, Курцио, 1898-1957
        Техника државног удара / Курцио Малапарте ; превела Мирјана Јовановић-Писани. - Београд : Алтомедиа, 2012 (Београд : Alta nova). - 143 стр. ; 21 cm

Изв. ств. насл.: Tehnica del colpo di Stato / Curzio Malaparte. - Право име аутора: Курт Ерих Зукерт. - Стр. 141-147: Ко је био Малапарте / Масимо Дини. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-6321-004-2 (брош.)

323.276
COBISS.SR-ID 194111244

СР 2013 М - 319
        ОТИМАЊЕ Косова / [разговоре водила] Нађа Андрејевић Келери. - Београд : Н. Келери, 2012 (Београд : БМГ-НМ). - 289 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 1.000. - О ауторки: стр. 289. - Стр. 5-9: Увод / Нађа Андрејевић.

ISBN 978-86-913493-1-8 (брош.)

323(497.115)
COBISS.SR-ID 190187020

СР 2013 М - 320
ПЕТРОВИЋ, Илија, 1938-
        Изазови српског питања / Илија Петровић. - Нови Сад : И. Петровић, 2013 (Нови Сад : Пипери). - 396 стр., [2] стр. с генеал. таблама ; 21 cm

Тираж 200. - Белешка о састављачу: стр. 392-393. - Библиографија уз поједина поглавља.

ISBN 978-86-87713-25-3 (брош.)

323.1(=163.41)
821.163.41-94
COBISS.SR-ID 279290375

СР 2013 М - 321
ROUND Table Conference Challenges of the 21st Century and the Region (2012 ; Belgrade)
        Challenges of the 21st Century and the Region : [proceedings of the round table conference, 11 September 2012, Belgrade] / edited by Duško Dimitrijević and Ivona Lađevac. - Belgrade : Institute of International Politics and Economics, 2013 (Novi Sad : Mala knjiga). - 250 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Tiraž 100. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-7067-190-4 (broš.)

323(100)"20"(082)
339.92(4-12)"20"(082)
551.583"20"(082)
COBISS.SR-ID 200198924

СР 2013 М - 322
        CIVILNO društvo i građani u procesu eksterne revizije : komparativna analiza međunarodne prakse sa preporukama za primenu u Srbiji / [Milena Lazarević ... [et al.]. - Beograd : Centar za evropske politike, 2013 (Beograd : Rossi). - 100 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Tiraž 200. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 93-97.

ISBN 978-86-89217-02-5 (broš.)

323.21
657.6
COBISS.SR-ID 200622860

СР 2013 М - 323
ŠAJTI, Enike, 1944-
        A titói rendszer megszilárdulása a Tisza mentén (1945-1955) = Konsolidacija Titovog režima na Potisju (1945-1955) / A. Sajti Enikő, Juhász József, Molnár Tibor ; [fordító Predrag Popović]. - Zenta = Senta : Vajdasági Magyar Művelődési Intézet : Zentai Történelmi Levéltár ; Szeged = Segedin : Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, 2013 (Újvidék : Verzál 021). - 379 str. : ilustr. ; 24 cm. - (A titói Jugoszlávia levéltári forrásai = Arhivski izvori Titove Jugoslavije ; 4)

"Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme = Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program = Mađarska-Srbija IPA prekogranični program" --> prelim. str. - Uporedo mađ. tekst i srp. prevod. - Str. 169-202 su str. s tablama. - Tiraž 600. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz većinu poglavlja. - Registar. - Summary: The consolidation of Tito's Yugoslavia (1945-1955).

ISBN 978-86-86469-60-1 (VMMI)
ISBN 978-86-89039-02-3 (ZTL)
ISBN 978-963-7237-89-8 (MNLCSML; plast. sa omotom)

323(497.113)"1945/1955"
94(497.113)"1945/1955"
COBISS.SR-ID 278133767


323(497.11) УНУТРАШЊА ПОЛИТИКА СРБИЈЕ


СР 2013 М - 324
ВУКОТИЋ, Манојло, 1938-
        Srpski san Milana Panića / Manojlo Manjo Vukotić ; [karikature Predrag Koraksić]. - 3. izd. - Beograd : Vukotić media, 2013 (Beograd : Knjiga Komerc). - 215 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 2.000. - Str. 5-9: Predgovor / Radivoj Cvetićanin. - Beleška o autoru: str. 215.

ISBN 978-86-916757-1-4 (broš.)

323(497.11)"19"
32:929 Панић М.
COBISS.SR-ID 198696716

СР 2013 М - 325
        ЈУНСКА голгота 1993 : документи / [уредник Стево Батић]. - Београд : Српска реч, 2012 (Београд : Ексцелзиор). - 921 стр., [55] стр. с фотогр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Документи / [Српска реч])

Тираж 500. - Стр. 5-9: Судије са ножевима у рукама / уредник [Стево Батић].

ISBN 978-86-491-0071-8 (картон с омотом)

323(497.11)"1993"(046)
COBISS.SR-ID 193851148

СР 2013 М - 326
ЋОСИЋ, Добрица, 1921-
        Косово : (1966-2013) / Добрица Ћосић ; приредила Ана Ћосић Вукић. - Београд : Вукотић медиа, 2013 (Београд : Публикум). - 348 стр. ; 21 cm

Тираж 10.000.

ISBN 978-86-89613-00-1 (брош.)

323(497.11)"1966/2013"
323.1(=163.41)(497.115)"1966/2013"
323.173(=18)(497.115)"1966/2013"
821.163.41-94
COBISS.SR-ID 199067148


323.1 НАЦИОНАЛНИ ПОКРЕТИ. НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ. НАРОДНОСТИ


СР 2013 М - 327
АХМЕТОВИЋ, Бехадин, 1937-
        Kazivanja i stihovi o Gori i za Goru. Deo 2 / Behadin Ahmetović - Bešo. - Zemun : Goragraf, 2013 (Zemun : Gorapres). - 201 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - Str. 2-3: Dug prema Globočici i Gori / Pavle Dželetović Ivanov. - O autoru: str. 196. - Bibliografija: str. 195.

ISBN 978-86-84879-09-9 (broš.)

323.15(=163)(497.11)
323(497.115)"19"
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 198733580

СР 2013 М - 328
ВРТИКАПА, Вукота М., 1949-
        Ултиматуми и одговори / Вукота М. Вртикапа. - 1. изд. - Београд : Свет књиге, 2013 (Београд : Донат-граф). - 118 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Векови / [Свет књиге])

Ауторова слика. - Тираж 300. - Стр. 73-84: Наши аутори о феномену Косова и Видовдана / Исидора Секулић ... [и др.]. - Стр. 85-99: Страни аутори о косовском завјету и српском народу / Јозеф Холечек... [и др.]. - Биографија аутора: стр. 113-114. - Библиографија: стр. 109-112.

ISBN 978-86-7396-401-0 (картон)

323.1(=163.41)(497.1)"19"
341.31(497.1-651.2)"1999"
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 197982476

СР 2013 М - 329
ГРАХОВАЦ, Славица, 1959-
        Српска драма : политичка и морална раскршћа / Славица Граховац. - Београд : Admiral books, 2012 (Београд : Admiral books). - 427 стр. ; 21 cm

Тираж 1.000. - Стр. 5-6: Уместо предговора / Горан Петронијевић. - Белешка о аутору: стр. 425.

ISBN 978-86-88617-30-7 (картон)

323.1(497.11)
316.4(497.11)
COBISS.SR-ID 192556300

СР 2013 М - 330
ЖИВКОВИЋ, Братислав, 1975-
        Четнички покрет кроз векове / Братислав Живковић. - Београд : Удружење српских издавача, 2013 (Београд : Беокњига). - 181 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 1.000. - Стр. 4-5: Рецензија / Зоран Јеротијевић. - Библиографија: стр. 180.

ISBN 978-86-87457-51-5 (брош.)

323.1(=163.41)"18/19"
94(497.11)"18/19"
COBISS.SR-ID 198930956