претходна
наредна
СР 2013 М - 1981
ЋУКОВИЋ, Срђан, 1952-
        Snovi za poneti : zbirka poezije i eseja / Srđan Srki Ćuković. - 1. izd. - Beograd : S. Ćuković, 2013 (Sopot : Kona). - 157 str. : autorova slika ; 20 cm

Tekst na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 500. - Srđan Ćuković: str. 157.

ISBN 978-86-91721-0-4 (broš.)

821.163.41-1
821.163.41-4
COBISS.SR-ID 202186252

СР 2013 М - 1982
ХЕРЦЕГ, Миленко, 1940-
        Где си сада моја звездо, лепа / Миленко Херцег. - 1. изд. - Пожега : Свитак, Издавачка радионица књижевног друштва "Развигор", 2013 (Краљево : Кварк). - 46 стр. : фотогр. ; 21 cm

Тираж 200. - О песнику : (биографско библиографска белешка): стр. 35-36. - Стр. 39-40: Дуг завичају или о песмама Миленка Херцега / Тоде Николетић. - Стр. 41-43: Споменар лепих женских имена / Тодор Бјеликић.

ISBN 978-86-7960-142-1 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 201518860

СР 2013 М - 1983
ЦИНЦАР Попоски, Никола, 1944-
        У глас са свецима : трилогија / Никола Цинцар Попоски. - Београд : Ривел-Ко, 2013 (Београд : Спринт). - 252 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Ривелова издања)

Тираж 350. - Стр. 7-11: Предговор књизи Николе Цинцара Попоског "У глас са свецима" / Зоран Милисављевић. - Библиографија: стр. 247. - Садржај: Увид ата ; Багаж за баташа ; Топот ата.

ISBN 978-86-82345-54-1 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 200807436

СР 2013 М - 1984
ЦРНОГОРАЦ, Раде, 1995-
        Орлови и гробови / Раде Црногорац. - Београд : "Филип Вишњић" ; [Гацко] : Српско културно и просвјетно друштво Просвјета, 2013 (Београд : "Филип Вишњић"). - 117 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Албатрос ; књ. 163)

Ауторова слика. - Тираж 500. - Биљешка о аутору: стр. 117.

ISBN 978-86-6309-024-8

821.163.41(497.6)-1
COBISS.SR-ID 202343180

СР 2013 М - 1985
ЧИГОЈА, Бранкица, 1956-
        Под рањеним небом : [изабране песме] / Бранкица Чигоја. - Београд : Чигоја штампа, 2013 (Београд : Чигоја штампа). - 88 стр. ; 20 cm

Тираж 500.

ISBN 978-86-531-0014-8 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 202088460

СР 2013 М - 1986
ЧОЛАКОВИЋ, Добрица В., 1958-
        Кад греде запевају / Добрица В. Чолаковић. - Стари Бановци ; Београд : Бернар ; Прибој : Галерија Спирала, 2013 (Врњачка Бања : Интерклима-графика). - 49 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Тамна је ноћ)

Тираж 500. - Стр. 5-7: Чај у Омаринама / Милијан Деспотовић. - Белешка о песнику: стр. 49.

ISBN 978-86-87993-52-5 (Бернар)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 197932044

СР 2013 М - 1987
ШАУЛА, Илија, 1963-
        Žena u meni ili ja u ženi / Ilija Šaula ; [ilustracije Bogdan Miščević, Branka Zeng ; priređivači Branka Selaković, Danilo Marić]. - Užice : Grafičar, 2013 (Užice : Grafičar). - 110 str. : ilustr. ; 20 cm

Tiraž 500. - Str. 93-98: Misli o pesmama koje divno pevaju o ženama, ljubavi / Branka Selaković. - Str. 99-101: Mozaik od naslova / Branka Zeng. - Str. 102-104: Prikaz zbirke pjesama Ilije Šaule: Žena u meni ili ja u ženi / Marina Bulajić.

ISBN 978-86-86845-43-6 (broš.)

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Шаула И.
COBISS.SR-ID 203196684

СР 2013 М - 1988
ШОЛКОТОВИЋ, Снежана, 1962-
        Šapat vetra / Snežana Šolkotović ; [izbor pesama Šolkotović Zlatko ; crteži Šolkot]. - Korbovo : S. Šolkotović, 2013 (Negotin : Prvenac). - 541 str. : ilustr. ; 21 cm

Autorkina slika. - Tiraž 150. - Str. 2-3: Predgovor / Šolkotović Zlatko.

ISBN 978-86-907433-4-6 (broš.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 198130700

СР 2013 М - 1989
ШУКАРА, Мирко, 1950-
        Крајина у срцу. Књ. 4 / Шукара Ш. Мирко. - Нови Сад : Еуропромет, 2012 (Нови Сад : Мала књига). - 191 стр. : илустр. ; 21 cm

Прве 3 књ. изашле под називом: Срце у туђини, душа у Крајини. - Ауторова слика. - Тираж 500. - Стр. 3-7: Мисионарска мисија Мирка Шукаре / Вељко Стамболија. - Биљешка о пјеснику: стр. 185-186.

ISBN 978-86-907999-3-0 (картон)

821.163.41-14
821.163.41-14.09 Шукара М.
COBISS.SR-ID 275034375


821.163.41-2 ДРАМСКА КЊИЖЕВНОСТ


СР 2013 М - 1990
ЈОНИЋ Игић, Мирјана, 1948-
        Тестамент : комедија у пет чинова / Мирјана Јонић Игић. - Ниш : Пунта ; Пирот : Ел Рои, европски центар за образовање, 2013 (Ниш : Пунта). - 90 стр. : ауторкина слика ; 21 cm

Тираж 500. - Стр. 3-4: Богат и сликовит дијалект Пирота / Јован Ћирилов. - Стр. 5-9: Пиротски говор - дубока ризница народног духа / Надежда Ћирић. - Речник мање познатих речи: стр. 83-88. - О аутору: стр. 89.

ISBN 978-86-7990-107-1 (Пунта; брош.)

821.163.41'282.2-2
COBISS.SR-ID 201591308

СР 2013 М - 1991
МИЛОРАДОВИЋ, Мирко, 1936-
        Патка за понети : комедија у два дела / Мирко Милорадовић. - Пожаревац : Народна библиотека "Илија М. Петровић", 2012 (Пожаревац : Графарт). - 65 стр. : ауторова слика ; 22 cm. - (Едиција Слободан Стојановић ; књ. 4)

Тираж 300. - Стр. 60-62: Клаустрофобија на почетку миленијума / Миомир Петровић. - Белешка о аутору: стр. 65.

ISBN 978-86-89351-01-9 (брош.)

821.163.41-2
COBISS.SR-ID 199977484

СР 2013 М - 1992
МИХАИЛОВИЋ, Мирослав, 1947-
        До балчака (изабране сентенце, афоризми и монодраме) или ти све за Мишка (људи моји овог пута ништа није безобразно) Мирослава Михаиловића - Бата Јање. - Београд : М. Михаиловић, 2013 (Београд : Лума принт). - 164 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - Стр. 154-159: Поетика загрљајног осмеха лика и дела Бата Јање / Светлана Станковић. - Стр. 160-163: Прст у око продужене трајности / Дарко Хабазин.

ISBN 978-86-907971-6-5

821.163.41-2
821.163.41-84
COBISS.SR-ID 197843468

СР 2013 М - 1993
МРАОВИЋ, Сима С., 1937-
        Клетва крајине : документарна драма / Сима С. Мраовић. - 1. изд. - Београд : Мирослав, 2013 (Београд : Скрипта интернационал). - 124 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Уметност Срба у расејању)

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 5. - Стр. 119-122: Завичај у вртлогу несрећа : Сима Мраовић - "Клетва Крајине" - драма / Слободан Јарчевић. - Библиографија: стр. 6.

ISBN 978-86-7056-224-0 (брош.)

821.163.41(44)-2
COBISS.SR-ID 200644876

СР 2013 М - 1994
ПАНИЋ, Љубиша, 1961-
        Митарин : (антропоморфни стручњак за патњу) / Љубиша Панић. - Нови Сад : Прометеј, 2013 (Нови Сад : Прометеј). - 80 стр. ; 24 cm

Тираж 300. - Стр. 77-79: Прозна вакцина против друштвеног "птичјег и свињског" грипа / Слободан Елезовић. - О аутору: стр. 80.

ISBN 978-86-515-0811-3 (брош.)

821.163.41-2
COBISS.SR-ID 278758407

СР 2013 М - 1995
        ПОЗОРИШТАОНИЦА / [уредница Сања Богићевић]. - [Београд] : Нова школа, 2012 ([б. м. : б. и.]). - 29 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Школарчева лектира ; коло 14)

"Ова књига је поклон читаоцима и читатељкама Школарца" --> унут. стр. задњег кор. листа.

(Брош.)

821.163.41-2(082.2)
COBISS.SR-ID 203235340

СР 2013 М - 1996
        ПОЗОРИШТАОНИЦА / [уредница Сања Богићевић]. - [Београд] : Нова школа, 2013 ([б. м. : б. и.]). - 29 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Школарчева лектира ; коло 16)

"Ова књига је поклон читаоцима и читатељкама Школарца" --> унут. стр. задњег кор. листа.

(Брош.)

821.163.41-2(082.2)
COBISS.SR-ID 203239948

СР 2013 М - 1997
СМОЛОВИЋ, Борка, 1956-
        Кад Тагора заклечи : драма трочинка ; Скривени сан : пјесме / Борка Смоловић. - Београд : Партенон, 2013 (Београд : Принцепс). - 102 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Драма / [Партенон, Београд])

Тираж 300. - Стр. 55-64: Борка Смоловић "Кад Тагора заклечи" / Јордан Ристић. - Стр. 97-99: Песме - Борка Смоловић / Горан Лазовић.

ISBN 978-86-7157-632-1 (картон)

821.163.41-2
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 200624140

СР 2013 М - 1998
ТРИФКОВИЋ, Коста, 1843-1875
        Избирачица / Коста Трифковић. - [Београд] : Нова школа, 2013 (Стара Пазова : СавПо). - 46 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Најбољи друг)

"Ова књига је поклон уз часопис 'Нај'" --> корица.

(Брош.)

821.163.41-2
COBISS.SR-ID 203132684

СР 2013 М - 1999
ШЉИВАР, Тања, 1988-
        Drame / Tanja Šljivar ; pogovor Svetislav Jovanov. - Irig : Srpska čitaonica, Fond "Borislav Mihajlović Mihiz", 2012 (Zrenjanin : Gradska narodna biblioteka "Žarko Zrenjanin"). - 126, 127 str. : autorkina slika ; 21 cm. - (Biblioteka "Akt" ; knj. br. 7)

Nasl. str. prištampanog engl. prevoda: Plays. - Izvorni tekst i prevod štampani u međusobno obrnutim smerovima. - Tiraž 300. - Alegorija tela i sećanja: str. 121-124. - Biografija: str. 125-126.

Sadržaj s nasl. str.:
Pošto je pašteta?
Grebanje ili kako se ubila moja baka.

ISBN 978-86-89117-01-1 (broš.)

821.163.41-2
821.163.41.09-2 Šljivar T.
COBISS.SR-ID 274155783


821.163.41-3 ПРОЗА


СР 2013 М - 2000
ГЛИШИЋ, Иван, 1942-
        Polni život / Ivan Glišić ; [fotografije Milica Šabanović]. - Šabac : M. O. D. - Mentalno otvoreno društvo, [2013] (Šabac : Lotos-press). - 64 str. : fotogr. ; 20 cm

Autorova slika. - Tiraž 300. - O autoru: str. 63-64. - Sadrži i: pesmu "Samo zapleši" Daniela Radočaja.

(Broš.)

821.163.41-3
COBISS.SR-ID 281069575

СР 2013 М - 2001
ЂУРИЋ, Новица, 1956-
        Роман ти причам / Новица Ђурић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2013 (Нови Сад : Будућност). - 220 стр. ; 18 cm. - (Мала библиотека Српске књижевне задруге)

Тираж 600. - Стр. 7-8: Човек је оно што памти / Матија Бећковић. - Белешка о писцу: стр. 217-218.

ISBN 978-86-379-1237-8 (картон)

821.163.41(497.16)-3
COBISS.SR-ID 199431436

СР 2013 М - 2002
ИВАНОВИЋ, Момир, 1948-
        Opne "alfa" / Momir Ivanović. - Beograd : M. Ivanović, 2013 (Beograd : Megraf). - 184 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 200.

ISBN 978-86-917253-0-3 (broš.)

821.163.41-311.9
COBISS.SR-ID 202357004

СР 2013 М - 2003
ЈОВАНОВИЋ, Војислав В., 1940-
        Мртав / Војислав В. Јовановић. - Чачак : Б. Кукић : Градац К, 2013 (Београд : Зухра). - 171 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Лађа / [Градац К])

Тираж 300. - О аутору: стр. 171.

ISBN 978-86-83507-93-1 (ГК; брош.)

821.163.41-3
COBISS.SR-ID 199138060

СР 2013 М - 2004
ПАЈИЋ, Миленко, 1950-
        Елементи / [Миленко] Пајић, Прокопиев, Ефтимов ; [са македонског превео М. [Миленко] Пајић]. - 1. изд. - Београд : Апостроф', 2013 (Београд : Меграф плус). - 63 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Плус библиотека Савременика ; књ. 37)

Текст на срп. и буг. језику. - Тираж 100. - Стр. 62: Напомена уредника библиотеке / С. И. [Срба Игњатовић].

ISBN 978-86-7634-135-1 (брош.)

821.163.41-3
821.163.3-3
821.163.2-1
COBISS.SR-ID 202573324

СР 2013 М - 2005
ПАНИН, Миомир Т., 1941-
        Жртвеник / Миомир Т. Панин. - Крушевац : Народна библиотека, 2012 (Крушевац : Милиреx). - 103 стр. ; 20 cm

Тираж 200. - Белешка о писцу: стр. 101.

ISBN 978-86-82803-25-6 (брош.)

821.163.41-3
COBISS.SR-ID 190937356


821.163.41-31 РОМАНИ


СР 2013 М - 2006
АДАМОВИЋ, Ратко
        Bekstvo kraljevog vrača / Ratko Adamović. - 1. izd. - Beograd : Vulkan izdavaštvo, 2013 (Beograd : Plavo slovo). - 318 str. ; 21 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-10-00636-0 (broš.)

821.163.41-31
COBISS.SR-ID 201579276

СР 2013 М - 2007
АЛЕКСИЋ, Виолета, 1974-
        U tvojim godinama / Violeta Aleksić. - Beograd : Beoknjiga : Hobisport : Beoletra, 2013 (Beograd : Beoknjiga). - 198 str. ; 20 cm : autorkina slika. - (Biblioteka Bestseler)

Tiraž 500. - O autoru: str. 197-198.

ISBN 978-86-7694-424-8 (Beoknjiga; broš.)

821.163.41-31
COBISS.SR-ID 200831756

СР 2013 М - 2008
АРАНЂЕЛОВИЋ, Саша, 1968-
        Вечност / Саша Аранђеловић. - 2. изд. - Бабушница : Народна библиотека, 2013 (Ниш : Свен). - 160 стр. ; 21 cm

Тираж. - Белешка о писцу: стр. 157. - Стр. 159-160: О књизи "Вечност" / Тамара Ђорђевић

ISBN 978-86-83663-18-7 (брош.)

821.163.41-31
COBISS.SR-ID 200238348

СР 2013 М - 2009
АРСЕНИЈЕВИЋ, Владимир, 1965-
        Let / Vladimir Arsenijević. - 4. izd. - Beograd : Laguna, 2013 (Beograd : Margo-art). - 347 str. ; 20 cm

Tiraž 1.500. - O autoru: str. [351].

ISBN 978-86-521-1251-7 (broš.)

821.163.41-31
COBISS.SR-ID 200280076

СР 2013 М - 2010
АТАНАСКОВИЋ, Наташа, 1972-
        Brod duhova i Princeza blogova / Nataša Atanasković. - Mladenovac : Društvo za afirmaciju kulture Presing, 2013 (Beograd : Apollo GP). - 86 str. ; 21 cm

Tiraž 100.

ISBN 978-86-6341-019-0 (broš.)

821.163.41-31
COBISS.SR-ID 201300748