претходна
наредна
СР 2015 М - 2461
КРСТИЋ, Драган
        Психолошке белешке : покушаји психолошке хронике : 1968-1973 / Драган Крстић. - Нови Сад : Балканија, 2015 (Нови Сад : Артпринт Медиа). - 513 стр. : ilustr. ; 22 cm. - (Библиотека Повест ; књ. 3)

Тираж 500. - Регистри.

ISBN 978-86-89881-02-8 (картон)

821.163.41-94
COBISS.SR-ID 292869895

СР 2015 М - 2462
ЛАКИЋЕВИЋ, Драган, 1954-
        Сабор погинулих : дневник-роман Светозара Јовановића / Драган Лакићевић. - 2. изд. - Београд : Партенон, 2015 (Бачки Петровац : ХЛ Принт). - 117 стр. : фотогр. ; 21 cm. - (Библиотека Проза / [Партенон, Београд])

1. изд. у издању Књижевне задруге Српског народног вијећа 2013. год. - Тираж 500. - Стр. 105-114: Чувар душа у камену / Зорана Опачић. - Белешка о писцу: стр. 115-116.

ISBN 978-86-7157-704-5 (картон)

821.163.41-94
821.163.41.09-94 Лакићевић Д.
COBISS.SR-ID 217359116

СР 2015 М - 2463
МАРКОВИЋ, Мира, 1942-
        Било је то овако. 1. део / Мира Марковић. - 2. izd. - Београд : Новости, 2015 (Бачки Петровац : HL Print). - 480 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 10.000. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-7446-249-2 (брош.)
ISBN 978-86-7446-251-5 (за издавачку целину)

821.163.41-94
32:929 Милошевић С.
316:929 Марковић М.
323(497.11)
323(497.1)
COBISS.SR-ID 219096076

СР 2015 М - 2464
МАРКОВИЋ, Мира, 1942-
        Било је то овако. 1. део / Мира Марковић. - Београд : Новости, 2015 (Бачки Петровац : HL Print). - 480 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 10.000. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-7446-249-2 (брош.)
ISBN 978-86-7446-251-5 (за издавачку целину)

821.163.41-94
32:929 Милошевић С.
316:929 Марковић М.
323(497.11)
323(497.1)
COBISS.SR-ID 217278732

СР 2015 М - 2465
МАРКОВИЋ, Мира, 1942-
        Било је то овако. 2. део / Мира Марковић. - 2. izd. - Београд : Новости, 2015 (Бачки Петровац : HL Print). - 509 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 10.000. - Прилози: стр. 475-507. - Белешка о аутору: стр. 509. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-7446-250-8 (брош.)
ISBN 978-86-7446-251-5 (за издавачку целину)

821.163.41-94
32:929 Милошевић С.
316:929 Марковић М.
323(497.11)
323(497.1)
COBISS.SR-ID 219097100

СР 2015 М - 2466
МАРКОВИЋ, Мира, 1942-
        Било је то овако. 2. део / Мира Марковић. - Београд : Новости, 2015 (Бачки Петровац : HL Print). - 509 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 10.000. - Прилози: стр. 475-507. - Белешка о аутору: стр. 509. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-7446-250-8 (брош.)
ISBN 978-86-7446-251-5 (за издавачку целину)

821.163.41-94
32:929 Милошевић С.
316:929 Марковић М.
323(497.11)
323(497.1)
COBISS.SR-ID 217279500

СР 2015 М - 2467
РАК, Павле, 1950-
        Približavanja Atosu / Pavle Rak. - Čačak : B. Kukić : Gradac K, 2015 (Beograd : Zuhra). - 105 стр. ; 23 cm. - (Alef / urednik Branko Kukić ; knj. 87)

Тираж 300.

ISBN 978-86-89901-04-7 (GK; broš.)

821.163.41-94
COBISS.SR-ID 216509708

СР 2015 М - 2468
СТОЈАДИНОВИЋ, Драгољуб, 1929-
        Моји сусрети са Добрицом Ћосићем / Драгољуб Стојадиновић. - Београд : Altera books, 2015 (Београд : Altera books). - 133 стр. ; 21 cm

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 133.

ISBN 978-86-89937-16-9 (брош.)

821.163.41-94
COBISS.SR-ID 215368972

СР 2015 М - 2469
СТОЈАКОВИЋ, Јадранка, 1950-
        Boje zvuka / Jadranka Stojaković ; zabilježila Milka Čeremidžić. - Novi Sad : Color print, 2015 (Novi Sad : Color print). - 190 str. : ilustr. ; 22 cm

Autorkine slike. - Tiraž 10.000. - Spomenar: str. 153-156. - Str. 157-159: Sve smo mogli mi / Branko Vlačić. - Str. 160-161: Sve smo mogli mi 2 / Valerijan Žujo. - Str. 162-164: Ono od čega su snovi satkani /Shinobu Ito. - Neosetljivi ne pevaju!: str. 165-167. - Str. 171-176: Impresije o nekom "drugačijem" / Snježana Šestić. - Biografija: str. 179-183. - Na koricama beleška o autorki.
- - Koncert u Banskom dvoru 2009. godine [Elektronski izvor] / Jadranka Stojaković ; gosti na koncertu Yoshiko Sakata, Miwa Inaba. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : slika, zvuk ; 12 cm
Nasl. sa etikete.

ISBN 978-86-80398-00-6 (broš.)

821.163.41-94
78.071.1:929 Stojaković J.
COBISS.SR-ID 299479047

СР 2015 М - 2470
ТИРНАНИЋ, Богдан, 1941-2009
        Beograd za početnike : bedeker kroz nostalgiju / Bogdan Tirnanić. - 2. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2015 (Beograd : Dereta). - 180 str. ; 21 cm. - (#Biblioteka #Posebna izdanja / [Dereta])

Na presavijenom delu kor. lista beleška o autoru. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-6457-047-3 (broš.)

821.163.41-94
COBISS.SR-ID 218830348

СР 2015 М - 2471
ТОМИЋ, Бранко
        Рим-код-икс : стварно умишљена аутобиографија / Бранко О. Томић. - Нови Сад : Еуропромет, 2015 (Нови Сад : НС Мала књига+). - 240 стр. ; 17 cm

Ауторова слика на корицама. - Тираж 500.

ISBN 978-86-917387-4-7 (брош.)

821.163.41-94
COBISS.SR-ID 299262983

СР 2015 М - 2472
ЋУЛИБРК, Далибор, 1987-
        Autostoperski vodič kroz moj dnevnik. Deo 1 / Dalibor Ćulibrk. - Beograd : D. Ćulibrk, 2015 ([Beograd] : Dijamant print). - 70 str. ; 20 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-86-919207-0-8 (broš.)

821.163.41-94
COBISS.SR-ID 217696268

СР 2015 М - 2473
ХЕРМАН Секулић, Маја, 1949-
        Ma Belle : Мејбл Грујић, прва америчка дама Србије / Маја Херман Секулић. - Београд : Службени гласник, 2015 ([Београд] : Гласник). - 181 стр. : фотогр. ; 20 cm. - (Библиотека Књижевни гласник / [Службени гласник]. Колекција Гласови)

Тираж 1.000. - На пресавијеном делу кор. листа ауторкина слика и белешка о њој. - Напомене уз текст.

ISBN 978-86-519-1965-0 (брош.)

821.163.41(73)-94
COBISS.SR-ID 218235404

СР 2015 М - 2474
ХИЛВЕРТ, Славко, 1955-
        Od smrti do života / Slavko Hilvert. - Požarevac : S. Hilvert, 2015 (Novi Sad : Daniel print). - 320 str. : autorova slika ; 23 cm

Tiraž 1.000. - Na koricama beleška o autoru.

ISBN 978-86-919033-0-5 (broš.)

821.163.41-94
COBISS.SR-ID 216404236

СР 2015 М - 2475
ШИЈАН, Слободан, 1946-
        Filmus : priče o filmu / Slobodan Šijan. - Beograd : Službeni glasnik, 2015 ([Beograd] : Glasnik). - 275 стр. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Umetnost i kultura / [Službeni glasnik]. Kolekcija Slaganje vremena)

Tiraž 500.

ISBN 978-86-519-1956-8 (broš.)

821.163.41-94
791.63(497.1)
COBISS.SR-ID 218105612

СР 2015 М - 2476
ШПИЧЕК, Милан Д., 1942-
        Хеклање уз ветар / Милан Д. Шпичек. - Београд : Радио-телевизије Србије, 2015 (Београд : Штампарија РТС). - 221 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Књига сећања ; књ. 5)

Тираж 500. - Стр. 9-12: Потера за Хари Лајмом / Душан Прелевић. - О аутору: стр. 219.

ISBN 978-86-6195-071-1 (брош.)

821.163.41-94
COBISS.SR-ID 217146636


821.163.41-992 ПУТОПИСИ


СР 2015 М - 2477
ЈЕЛИЧИЋ, Драган, 1946-
        Видовдански видици / Драган Јеличић. - Београд : Д. Јеличић : Савез резервних војних старешина Београда, 2015 (Београд : Dinex). - 232 str. : фотогр. ; 21 cm

Тираж 200. - Стр. 7-12: Предговор / Бошко Цветковић. - Библиографија: стр. 261.

ISBN 978-86-917641-1-1 (ДЈ; брош.)

821.163.41-992
94(=163.41)(497.115)
COBISS.SR-ID 216816908

СР 2015 М - 2478
МАГАРАШЕВИЋ, Мирко, 1946-
        И нова турска писма : путописи / Мирко Магарашевић. - Нови Сад : Академска књига, 2015 ([Бачки Петровац : HL print]). - 367 стр. : илустр. ; 21 cm. - (#Библиотека #Мозаик)

Део текста на енгл. језику. - Тираж 1.000. - Белешка о аутору: стр. 351-352.

ISBN 978-86-6263-091-9 (брош.)

821.163.41-992
908(560)
COBISS.SR-ID 298434311

СР 2015 М - 2479
МИХАЈЛОВ, Игор, 1977-
        Potraga / Igor Mihajlov. - Mladenovac : Društvo za afirmaciju kulture Presing, 2015 (Mladenovac : Presing izdavaštvo). - 216 str. ; 20 cm

Tiraž 100. - Napomene uz tekst.

ISBN 978-86-6341-102-9 (broš.)

821.163.41-992
COBISS.SR-ID 218002444

СР 2015 М - 2480
РАДОЈИЧИЋ, Снежана, 1967-
        Preko Himalaja i Gobija : dva putopisa / Snežana Radojičić. - Beograd : Laguna, 2015 (Beograd : Margo-art). - 202 str. ; 20 cm

Tiraž 2.000. - O autorki: str. 201-202.

ISBN 978-86-521-1995-0 (broš.)

821.163.41-992
COBISS.SR-ID 217890572

СР 2015 М - 2481
СИМИЋ, Војислав М.
        Слике са путовања : успомене које најдуже трају / Војислав М. Симић. - Београд : В. М. Симић, 2014. - 127 стр. ; 24 cm

821.163.41-992
COBISS.SR-ID 220025356

СР 2015 М - 2482
ТИШМА, Александар, 1924-2003
        Drugde : putopisi / Aleksandar Tišma. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2015 (Bački Petrovac : HL print). - 304 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Celokupna dela)

Tiraž 1.000. - Str. 5-8: Drugost i samosvojnost: Aleksandar Tišma kao putopisac / Vladislava Gordić Petković.

ISBN 978-86-6263-052-0 (karton sa omotom)

821.163.41-992
COBISS.SR-ID 288005127


821.163.41:398 НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ


СР 2015 М - 2483
        АНТОЛОГИЈА народних јуначких песама. Део 1. - Београд : Рингиер Аxел Спрингер, 2015 (Београд : АПМ Принт). - 63 стр. ; 20 cm. - (Biblioteka Blic ; септембар 2015)

Тираж 130.000.

ISBN 978-86-83967-89-6 (брош.)

821.163.41-13:398
COBISS.SR-ID 217501964

СР 2015 М - 2484
        АНТОЛОГИЈА народних јуначких песама. Део 2. - Београд : Рингиер Аxел Спрингер, 2015 (Београд : АПМ Принт). - 63 стр. ; 20 cm. - (Biblioteka Blic ; септембар 2015)

Тираж 130.000.

(Брош.)

821.163.41-13:398
COBISS.SR-ID 1540465653

СР 2015 М - 2485
        АНТОЛОГИЈА народних јуначких песама. Део 3. - Београд : Ringier Axel Springer, 2015 (Београд : АПМ принт). - 63 стр. ; 19 cm. - (Библиотека БЛИЦ ; септембар 2015)

Тираж 130.000.

(Брош.)

821.163.41-13:398
COBISS.SR-ID 1540492789

СР 2015 М - 2486
        АНТОЛОГИЈА народних умотворина. Део 1 / [сакупио Вук Стефановић Караџић]. - Београд : Ringier Axel Springer, 2015 (Београд : АПМ Принт). - 63 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Блиц ; октобар 2015)

Тираж 130.000.

ISBN 978-86-83967-90-2 (брош.)

821.163.41-84:398
COBISS.SR-ID 217948172

СР 2015 М - 2487
        АНТОЛОГИЈА народних умотворина. Део 2 / [сакупио Вук Стефановић Караџић]. - Београд : Ringier Axel Springer, 2015 (Београд : APM print). - 63 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Блиц ; октобар 2015)

Тираж 135.000.

(Брош.)
ISBN 978-86-83967-90-2 !

821.163.41-84:398
COBISS.SR-ID 1540529397

СР 2015 М - 2488
        АНТОЛОГИЈА народних умотворина. Део 3 / [сакупио Вук Стефановић Караџић]. - Београд : Ringier Axel Springer, 2015 (Београд : АПМ принт). - 62 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Блиц ; октобар 2015)

Тираж 135.000.

ISBN 978-86-83967-90-2 (брош.)

821.163.41-84:398
COBISS.SR-ID 1540574453

СР 2015 М - 2489
        EPIC formula : a Balkan perspective / edited by Mirjana Detelić, Lidija Delić ; editor-in-chief Dušan T. Bataković. - Belgrade : Institute for Balkan Studies, 2015 (Belgrade : Colorgrapfx). - 254 str. ; 24 cm. - (Special Editions / Institute for Balkan Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts ; 130)

Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз сваки рад.

ISBN 978-86-7179-091-8

821.163.41.09:398(082)
821(497).09(082)
COBISS.SR-ID 217127436

СР 2015 М - 2490
        ПЕЧАЛНИК : народне умотворине из власотиначког краја - Повласиње : (завичајне приче, легенде, предања, изреке, клетве, загонетке и бројалице) : отргнуто од заборава / [сакупио и приредио] Мирослав Б. Младеновић-Мирац Уча. - Власотинце : М. Б. Младеновић, 2015. - 324 стр. ; 21 cm

Тираж 150. - Казивачи: стр. 282-283. - Записивачи: стр. 284. - Речник архаизама и локализама: стр. 285-310. - Стр. 311-312: Како сам сакупљао умотворине / Мирослав Б. Младеновић-Мирац. - На корицама ауторова слика и белешка о њему.

ISBN 978-86-918837-2-0 (брош.)

821.163.41:398
COBISS.SR-ID 218160140