претходна
наредна
СР 2017 М - 61
        PERFORMING the Museum : the reader / editors Aleksandra Sekulić, Dušan Grlja ; [translation Janet Berković ... et al.]. - Novi Sad : Muzej savremene umetnosti Vojvodine = Museum of Contemporary Art Vojvodina, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 198 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-6333-033-7 (broš.)

069.01(4)"19"(082)
COBISS.SR-ID 308847623

СР 2017 М - 62
СТАНИЋ, Иван, 1970-
        Фестивал С.У.Т.Р.А. / [аутор Иван Станић ; превод са српског Катарина Спасић] = S.U.T.R.A. Festival / [author Ivan Stanić ; translation from Serbian Katarina Spasić]. - Београд : Музеј науке и технике, 2017 (Београд : Stоnikom). - 52 стр. : fotogr. ; 24 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 300

ISBN 978-86-82977-54-4 (брош.)

069.51:5/6(497.11)(083.824)
7.038.55"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 234469132

СР 2017 М - 63
        The STOREROOM Opens : Museum of Yugoslavia, Belgrade, 2017 / [editor of the Catalogue Ana Sladojević ; authors of the publication texts Marija Vasiljević ... [et al.] ; translation into English Ivana Tomić, Irina Vujičić ; photographs by Gavrilo Masniković]. - Belgrade : Museum of Yugoslavia, 2017 (Belgrade : Alta Nova). - 101 str. : fotogr. ; 24 cm

Izv. stv. nasl.: Отварамо дело. - Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Tiraž 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-84811-44-0 (broš.)

069.51(497.1)(083.834)
069.02:94(083.824)
COBISS.SR-ID 240812044

СР 2017 М - 64
ТОДОРОВИЋ, Александар, 1968-
        Оживљавање традиције - фарбање вуне природним материјалима : Музеј на отвореном "Старо село" Сирогојно, 2016. / Александар Тодоровић, Светлана Ћалдовић ; [превод Љиљана Цветковић ; фотографије Александар Тодоровић] = Reviving the Tradition - Dyeing Wool with Natural Materials : Open Air Museum Old Village Sirogojno, 2016 / Aleksandar Todorović, Svetlana Ćaldović ; [translation Ljiljana Cvetković ; photographs Aleksandar Todorović]. - Сирогојно : Музеј на отвореном "Старо село" = Sirogojno : Open Air Museum Old Village, 2016 (Београд = Beograd : Cicero). - 18 стр. : фотогр. ; 28 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 300.

ISBN 978-86-82447-98-6 (брош.)

069.12(497.11)"2016"(083.824)
677.31.027.422(083.824)
COBISS.SR-ID 228036620

СР 2017 М - 65
ФАКУЛТЕТ ликовних уметности (Београд). Центар за графику и визуелна истраживања Академија
        Pogled u Centar : izbor grafika iz zbirke Centra za grafiku : [Muzej grada Beograda] = The Look Towards the Center : selection of prints from the Center for Graphic Art edition : [Belgrade City Museum, 7 - 25. 11. 2017] / [autori teksta, authors of the texts Zoran Graovac, Ljiljana Tašić ; prevod na engleski jezik, translation Jelena Maksimović, Vesna Radovanović ; fotografija Branko Raković]. - Beograd : FLU, Centar za grafiku i vizuelna istraživanja = FLU, Centre for Graphic Art and Visual Researches, 2017 ([Beograd] : Alta Nova). - 162 str. : reprodukcije ; 24 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 500. - Biografije umetnika: str. 99-120.

ISBN 978-86-88591-20-1 (broš.)

069.5:[378.6:73/76(497.11)"1996/2017"(083.824)
76(100)"19/20"(083.824)
76.071.1(100)"19/20":929
COBISS.SR-ID 248494092


070 НОВИНЕ. ШТАМПА. НОВИНАРСТВО

СР 2017 М - 66
АСАНЖ, Џулијан, 1971-
        Dosije Wikileaks : svet viđen očima imperije SAD / Džulijan Asanž ; [prevod Biserka Dinić]. - Beograd : Albion Books, 2016 (Valjevo : Topalović). - 437 str. ; 25 cm. - (Edicija New Age ; knj. 4)

Prevod dela: The WikiLeaks Files / Julian Assange. - Tiraž 1.000. - O saradnicima: str. 423-426. - Napomene i bibliografske reference: str. 385-422. - Registar.

ISBN 978-86-89237-25-2 (karton)

070.422:929 Асанж Џ.
004.738.5:32
COBISS.SR-ID 226370060

СР 2017 М - 67
МЕНЕСЛАНД, Свејн, 1943-
        Србија у XIX веку очима странаца = Serbia in the 19th Century Seen by Foreigners / Свејн Менесланд = Svein Mønnesland ; [превео сa енглеског Бранко Момчиловић]. - 1. изд. - Нови Сад : Прометеј ; Oslo : Sypress Forlag, 2016 (Суботица : Ротографика). - 302 стр. : илустр. ; 31 cm

Упоредо срп. и енгл. текст. - Текст штампан двостубачно и четворостубачно. - Тираж 1.000. - Књиге страних аутора о Србији у XIX веку: стр. 301-302.

ISBN 978-86-515-1137-3 (Prometej; картон)

070(4)"18"
94(497.11)"18"(046)
COBISS.SR-ID 308371719


087.5 ПУБЛИКАЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

СР 2017 М - 68
БРУКС, Фелисити
        Све што треба да знаш пре поласка у школу / аутор Фелисити Брукс ; илустрације Марина Ајзен ; превела Мирјана Попов-Слијепчевић. - Београд : Креативни центар, 2017 (Кина). - 26 стр. : илустр. у бојама ; 30 cm

Изв. ств. насл.: All You Need to Know Before You Start School. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-529-0458-7 (картон)

087.5
COBISS.SR-ID 239053324

СР 2017 М - 69
        КУЦЕ спасавају дан на базену / [превод са енглеског Александар Петровић]. - Београд : Публик практикум, 2017 (Земун : Alpha print). - [24] стр. : илустр. ; 21 cm. - (Патролне шапе = Paw patrol)

Превод дела: Pups save a pool day. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-6035-374-2 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 241645580

СР 2017 М - 70
        КУЦЕ спасавају Рајдеровог робота / [превод са енглеског Александар Петровић]. - Београд : Публик практикум, 2017 (Земун : Alpha print). - [24] стр. : илустр. ; 21 cm. - (Патролне шапе = Paw patrol)

Превод дела: Pups save Ryders robot. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-6035-371-1 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 241650956

СР 2017 М - 71
        ОДЛАЗАК зубару / [превела са енглеског Сања Ђурковић]. - 5. изд. - Београд : Evro Book, 2017 (Пирот : Пи Прес). - [24] стр. : илустр. ; 20 x 21 cm. - (Пепа прасе)

Превод дела: Dentist Trip. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-505-1527-3 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 229322508

СР 2017 М - 72
        ПАТРОЛНЕ шапе. Куце спасавају воз / [превод са енглеског Александар Петровић]. - 1. изд. - Земун : Публик Практикум, 2016 (Земун : Alpha print). - [24] стр. : илустр. ; 21 cm

Превод дела: Paw Patrol. Pups save a Train. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-6035-370-4 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 225240076

СР 2017 М - 73
        ПАТРОЛНЕ шапе. Куце спасавају дан на базену / [превод са енглеског Александар Петровић]. - 1. изд. - Земун : Публик Практикум, 2016 (Земун : Alpha print). - [24] стр. : илустр. ; 21 cm

Превод дела: Paw Patrol. Pups save a Pool Day. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-6035-374-2 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 225241612

СР 2017 М - 74
        ПАТРОЛНЕ шапе. Куце спасавају журку / [превод са енглеског Александар Петровић]. - 1. изд. - Земун : Публик Практикум, 2016 (Земун : Alpha print). - [24] стр. : илустр. ; 21 cm

Превод дела: Paw Patrol. Pups save the Party. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-6035-373-5 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 225241356

СР 2017 М - 75
        ПАТРОЛНЕ шапе. Куце спасавају капетана Турбота / [превод са енглеског Александар Петровић]. - 1. изд. - Земун : Публик Практикум, 2016 (Земун : Alpha print). - [24] стр. : илустр. ; 21 cm

Превод дела: Paw Patrol. Pups save the Turbots. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-6035-375-9 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 225241868

СР 2017 М - 76
        ПАТРОЛНЕ шапе. Куце спасавају Рајдеровог робота / [превод са енглеског Александар Петровић]. - 1. изд. - Земун : Публик Практикум, 2016 (Земун : Alpha print). - [24] стр. : илустр. ; 21 cm

Превод дела: Paw Patrol. Pups save Ryders Robot. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-6035-371-1 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 225240588

СР 2017 М - 77
        ПАТРОЛНЕ шапе. Куце у борби против ватре / [превод са енглеског Александар Петровић]. - 1. изд. - Земун : Публик Практикум, 2016 (Земун : Alpha print). - [24] стр. : илустр. ; 21 cm

Превод дела: Paw Patrol. Pups fight Fire. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-6035-372-8 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 225240844

СР 2017 М - 78
        ПЕПА иде на базен / [превела са енглеског Сања Ђурковић]. - 6. изд. - Београд : Evro Book, 2017 (Пирот : Пи Прес). - [24] стр. : илустр. ; 20 x 21 cm. - (Пепа прасе)

Превод дела: Peppa Goes Swimming. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-505-1528-0 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 229325324

СР 2017 М - 79
        ПЕПА на камповању / [превела са енглеског Сања Ђурковић]. - 5. изд. - Београд : Evro Book, 2017 (Пирот : Пи прес). - [24] стр. : илустр. ; 20 x 21 cm. - (Пепа прасе)

Превод дела: Peppa Goes Camping. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-505-1546-4 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 229326092

СР 2017 М - 80
        ПЕПА упознаје краљицу / [превела са енглеског Гордана Суботић]. - 3. изд. - Београд : Evro Book, 2017 (Пирот : Пи Прес). - [24] стр. : илустр. ; 20 x 21 cm. - (Пепа прасе)

Превод дела: Peppa Meets the Queen. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-505-2361-2 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 229324044

СР 2017 М - 81
        СИТНА створења / [превела са енглеског Сања Ђурковић]. - 5. изд. - Београд : Evro Book, 2017 (Пирот : Пи Прес). - [24] стр. : илустр. ; 20 x 21 cm. - (Пепа прасе)

Превод дела: Tiny Creatures. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-505-1530-3 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 229334284

СР 2017 М - 82
        СРЕЋАН рођендан, Пепо! / [превела са енглеског Гордана Суботић]. - 3. изд. - Београд : Evro Book, 2017 (Пирот : Пи Прес). - [32] стр. : илустр. ; 20 x 21 cm. - (Пепа прасе)

Превод дела: Happy Birthday, Peppa!. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-505-2354-4 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 229335564

СР 2017 М - 83
СТЕД, Емили
        Ice age : collision course : nastanak krda / [autor Emily Stead ; prevodilac Ivana Milojević]. - Ruma : Panonija, 2016 (Kina). - 31 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm

Podatak o autorima preuzet iz kolofona. - Tiraž 2.000.

ISBN 978-86-87933-59-0 (karton)

087.5
COBISS.SR-ID 303080199


1 ФИЛОЗОФИЈА


1 ФИЛОЗОФИЈА

СР 2017 М - 84
АГАМБЕН, Ђорђо, 1942-
        Golotinja / Đorđo Agamben ; preveo sa italijanskog Ivo Kara-Pešić. - Beograd : Rende, 2017 (Beograd : Caligraf). - 160 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Edicija Revolver)

Prevod dela: Nudità / Giorgio Agamben. - Tiraž 500. - Beleška o autoru: str. [163]. - Bibliografija: str. 156-160.

ISBN 978-86-6173-060-3 (broš.)

130.2
111.852
COBISS.SR-ID 247966220

СР 2017 М - 85
БЕРЂАЈЕВ, Николај Александрович, 1874-1948
        Eros i ličnost : filozofija pola i ljubavi / Nikolaj Berđajev ; preveo s ruskog Novica Janjušević. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2016 ([Novi Sad : Art print]). - 186 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Arcus ; 20)

Prevod dela: Эрос и личность / Николай Бердяев. - Str. 7-21: Filozofija ljubavi N. A. Berđajeva / V. P. [Vjačeslav Pavlovič] Šestakov. - Na koricama beleška o autoru. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-6263-122-0 (karton)

1 Berdjaev N. A.
177.61
COBISS.SR-ID 306828551

СР 2017 М - 86
ЗЈЕЛИЊСКИ, Тадеуш, 1859-1944
        Антички свет и ми : осам предавања одржаних на Петербуршком универзитету 1903. године / Тадеуш Зјелињски ; превод с пољског Љубица Росић. - Лозница : Карпос, 2016 (Београд : Зухра). - 153 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Панелинион)

Превод дела: Świat antyczny a my / Tadeusz Zieliński. - Тираж 500. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему.

ISBN 978-86-6435-040-2 (брош.)

130.2(38)
COBISS.SR-ID 226838540

СР 2017 М - 87
КЈУРАЦИ, Гаетано
        Iskustvo istine / Gaetano Kjuraci ; preveo s italijanskog Saša Hrnjez. - Novi Sad : Akademska knjiga, 2016 ([Novi Sad : Art print]). - 181 str. ; 21 cm. - (#Biblioteka # Arcus)

Prevod dela: L'esperienza della verità / Gaetano Chiurazzi. - Na koricama belaška o autoru. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Registar.

ISBN 978-86-6263-109-1 (broš.)

111.83
COBISS.SR-ID 301852679

СР 2017 М - 88
КЛЕПЕЦ, Петер
        Кaпитaлизaм и перверзијa. 1, Профитабилне страсти / Петер Клепец ; превелa сa словенaчког Слaђaнa Мaџгaљ Жaкулa. - Нови Сад ; Сремски Кaрловци : Издaвaчкa књижaрницa Зорaнa Стојaновићa, 2016 (Нови Сад : Сајнос). - 371 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Theoria)

Превод дела: Kapitalizem in perverzija. 1, Dobičkonosne strasti / Peter Klepec. - Тираж 1.000. - На корицама белешка о аутору с његовом сликом. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 355-368.

ISBN 97-886-7543-326-2 (брош.)

130.2:316.323.6
COBISS.SR-ID 308840711

СР 2017 М - 89
KOSTIĆ, Laza, 1841-1910
        The basic principle : a critical introduction to general philosophy / Laza Kostić ; translated by Predrag Čičovački and Heidi Nada Grek. - Sombor : Town Library "Karlo Bijelicki" : Serbian Reading-room "Laza Kostić", 2016 (Budisava : Krimel). - 161 str. ; 19 cm. - (Edition Heritage)

Prevod dela: Osnovno načelo. - Tiraž 100. - Str. 7-17: Laza Kostić and world philosophy / Predrag Čičovački. - Str. 147-161: Kostić's metaphysical principle of beauty / Saša Radojčić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-81749-82-1 (TLKB; broš.)

1 Kostić L.
COBISS.SR-ID 304753671

СР 2017 М - 90
КОЦИЈАНЧИЧ, Горазд, 1964-
        Еротика, политика итд. : три опита о души / Горазд Коцијанчич ; превели Павле Рак и Милосав Гудовић. - Београд : Отачник ; Стари Бановци ; Бернар, 2016 (Београд : Финеграф). - 238 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Исходишта / [Отачник] ; књ. 8)

Тираж 500. - Стр. 236-238: Разбиће се наставља / Ален Ширца. - Напомене и библиографске референце уз текст.

ISBN 978-86-87057-33-3 (Отачник; брош.)
ISBN 978-86-6431-036-9 (Бернар)

1
14 Коцијанчич Г.
COBISS.SR-ID 226300684