претходна
наредна
СР 2015 М - 1741
BOGNAR, Zoran, 1965-
        Albedo, Aura, Alchemy : selected poems : 1984-2014 / Zoran Bognar ; translated by Dejan D. Marković. - Beograd : Balkan Literary Herald = Balkanski književni glasnik, 2015 (Valjevo : Topalović). - 132 str. ; 21 cm

Autorova slika na koricama. - Tiraž 333. - Str. 125-130: Votum Separatum / Ivan V. Lalić ... [et al.]. - Note on the Author: str. 131-132. - Note on the Translator: str. [133].

ISBN 978-86-87327-17-7 (karton)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 214398220

СР 2015 М - 1742
БОЈИЋ, Милутин, 1892-1917
        Песме / Милутин Бојић ; приредио Мирослав Егерић. - 1. изд. - Сремски Карловци : Каирос, 2014 (Бачки Петровац : HL print). - 202 стр. : ауторова слика ; 18 cm. - (Библиотека Стражилово)

Тираж 500. - Милутин Бојић, песник отаџбинског пута и судбине: стр. 131-140. - Стр. 141-144: Милутин Бојић: Песме / Јован Скерлић. - Стр. 144-157: Милутин Бојић / Исидора Секулић. - Стр. 158-159: Милутин Бојић: Песме / Владимир Ћоровић. - Стр. 159-181: Милутин Бојић / Миодраг Павловић. - Стр. 181-184: Милутин Бојић / Зоран Гаврлиовић. - Стр. 184-191: О поезији Милутина Бојића / Иван В. Лалић. - Стр. 192-193: Милутин Бојић / Никола Страјнић. - Стр. 194-195: Хронологија / Иван В. Лалић. - Стр. 199-202: Белешка о приређивачу / Иван Негришорац. - Селективна литература о Бојићу: стр. 196-197. - Библиографија: стр. 198.

ISBN 978-86-7128-259-8 (пласт.)

821.163.41-14
821.163.41-14.09 Bojić M.
COBISS.SR-ID 288961799

СР 2015 М - 1743
БРКИЋ, Петар М., 1941-
        Метаморфоза неухваљивог / Петар М. Бркић. - Београд : П. Бркић : М. Бркић, 2015 (Београд : Космос). - 114 стр. ; 21 cm

Тираж 100.

ISBN 978-86-918941-0-8 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 215817228

СР 2015 М - 1744
ВАЛСКИ, Мики М., 1958-
        Љубав треба да се воли : [песме] / Мики М. Валски. - Шабац : М. М. Валски, 2015 (Земун : Лума принт). - 48 str. : ауторова слика ; 21 cm

Право име аутора: Микица Милосављевић. - Тираж 300. - Стр. 44-45: Сиротињски рај / Владислав Арсеновић. - Белешка о аутору: стр. 46.

ISBN 978-86-918727-0-0 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 214306060

СР 2015 М - 1745
ВАСИЛЕВСКИ, Ристо, 1943-
        Временија, играње главом : поезија / Ристо Василевски. - Смедерево : Арка ; Подгорица : Ободско слово ; Требиње : Херцеговина ; Београд : Штампар Макарије, 2014 (Смедерево : Arka Press). - 476 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Изабрана дела / [Арка])

Ауторова слика на корицама. - Тираж 500. - Стр. 7-26: Временик Ристо Василевски у храму поезије / Душан Стојковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Селективна био-библиографија : (обухвата само објављена дела): стр. 439-465.

ISBN 978-86-7610-158-0 (Арка; картон)
ISBN 978-86-7610-151-1 (за издавачку целину)

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Василевски Р.
012 Василевски Р.
COBISS.SR-ID 211973388

СР 2015 М - 1746
ВАСИЛЕВСКИ, Ристо, 1943-
        Сушт : поезија / Ристо Василевски. - Смедерево : Арка ; Скопљe : Матица македонска ; Смедеревo : Newpress ; Подгорица : Ободско слово ; Требиње : Херцеговина ; Београд : Штампар Макарије, 2014 (Смедерево : Arka Press). - 495 стр. : илустр. ; 22 cm. - (Библиотека Изабрана дела / [Арка])

Autorova slika na koricama. - Тираж 500. - Стр. 7-24: Певање о суштаственом / Срба Игњатовић.

ISBN 978-86-7610-159-7 (Арка; картон)
ISBN 978-86-7610-151-1 (за издавачку целину)

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Василевски Р.
COBISS.SR-ID 212333580

СР 2015 М - 1747
ВИНАВЕР, Станислав, 1891-1955
        Европска ноћ : сабране песме / [Станислав Винавер]. - Београд : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2015 (Београд : Гласник). - 849 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Дела Станислава Винавера / приредио Гојко Тешић ; књ. 10) (Библиотека Дела српских писаца)

Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 1.000. - Стр. 705-777: Критичари о Европској ноћи / Тодор Манојловић ... [и др.]. - Стр. 781-790: О Европској ноћи, укратко / Гојко Тешић. - Библиографске белешке: стр. 791-820. - Библиографија: стр. 821-825.

ISBN 978-86-519-1372-6 (СГ; картон са омотом)

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Винавер С.
COBISS.SR-ID 212946444

СР 2015 М - 1748
ВИТЕЗОВИЋ, Милован, 1944-
        Око свевидеће : поема у славу српског војника извиђача Драгутина Матића / Милован Витезовић. - Београд : Интерпрес, 2014 (Београд : Интерпрес 1847). - 62 стр. : фотогр. ; 24 cm. - (Библиотека Поруке / [Интерпрес] ; књ. 33)

Тираж 1.000. - Стр. 7-8: Драгутин с Милованом и Мирком / Миро Вуксановић.

ISBN 978-86-7561-146-2 (картон)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 210433292

СР 2015 М - 1749
ВРАЊЕШ, Андреја, 1963-
        На обали срца / Андреја Врањеш. - Београд : Беокњига, 2015 (Београд : Беолетра). - 83 стр. ; 20 cm. - (Едиција Лепа реч)

Тираж 500. - Стр. 77-78: Заљубљеник истине / Јован К. Радуновић. - Биографија: стр. 79.

ISBN 978-86-7694-448-4

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 215414540

СР 2015 М - 1750
ВУКАСОВИЋ, Вид, 1938-
        Nebo mojih snova : haiku i druge pesme u kratkoj formi = The Sky of My Dreams : haiku and other short poems / Vid Vukasović ; [prevod, translation Vid Vukasović ; ilustracije, illustration Vid Vukasović ; fotografija autora, the author's photo Natalija Dabić]. - Beograd : Kokoro, 2014 (Beograd : Zuhra). - 105 str. : ilustr. ; 18 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 300. - Autorova slika na presavijenom delu kor. lista. - Str. 71-74: Stope u pesku / Olja Pajin. - Str. 81-89: Vid Vukasović: virtuoz kratke forme / Tamara Lujak. - O autoru: str. 99-102.

ISBN 978-86-89057-25-6 (broš.)

821.163.41-193
821.163.41.09-1 Вукасовић В.
COBISS.SR-ID 209990412

СР 2015 М - 1751
ВУКОВИЋ, Вук, 1992-
        Орфејеве сенке / Вук Вуковић. - Младеновац : Друштво за афирмацију културе Пресинг, 2015 (Младеновац : Пресинг издаваштво). - 64 стр. ; 19 cm

Тираж 100.

ISBN 978-86-6341-084-8 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 215638284

СР 2015 М - 1752
ВУКОЈЕВИЋ, Игор, 1959-
        На литици / Игор Вукојевић. - Београд : Књижевно друштво "Свети Сава", 2014 (Београд : Горапрес). - 109 стр. ; 21 цм. - (Библиотека Острва)

Тираж 300. - Стр. 101-102: Из самог срца бића / Душан Стојковић. - Белешка о аутору: стр. 103.

ISBN 978-86-6087-069-0

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 206836748

СР 2015 М - 1753
ГАЈИЋ, Добривоје, 1943-
        Светионик : збирка песама / Гајић Добривоје. - Лазаревац : Библиотека "Димитрије Туцовић", 2015 (Лазаревац : Елвод-Принт). - 203 стр. ; 20 cm

Тираж 150. - Стр. 3-8: Светионик: песме и приче у стиховима који се памте / Иванка Вукић. - На корицама ауторова слика и белешка о њему.

ISBN 978-86-81335-44-4 (брош.)

821.163.41-1
821.163.41.-32
COBISS.SR-ID 215743500

СР 2015 М - 1754
ГАЈИЋ-Ивић, Сава, 1954-
        Мрвица душе / Сава Гајић Ивић. - Инђија : Књижевни клуб "Мирослав-Мика Антић", 2015 (Нови Сад : НС Мала књига+). - 106 стр. : илустр. ; 24 cm

Ауторкина слика на корицама. - Тираж 200. - Сава Гајић Ивић: стр. 97. - Стр. 98-103: Мрвица, довољна за лет / Никица Банић.

ISBN 978-86-6437-001-1 (картон)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 294404871

СР 2015 М - 1755
ГЛИШИЋ, Иван, 1942-
        Moje pesme, moji snovi / Ivan Glišić ; [fotografije Olja Gavrilović, Rajmond Ruić]. - Šabac ; Pula : Šapula, 2015 (Šabac : Lotos press). - 64 str. : autorove slike ; 21 cm

Tiraž 300.

ISBN 978-86-911419-4-3 ! (broš.)

821.163.41-1
821.163.41-94
COBISS.SR-ID 215812620

СР 2015 М - 1756
ГЛОГОВАЦ, Божидар М., 1939-
        Цвијета / Божидар М. Глоговац. - 1. изд. - Београд : Свет књиге, 2015 (Београд : Донат граф). - 47 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Савремена поезија / Свет књиге)

Ауторова слика. - Тираж 300. - Стр. 43: Бијела марама Цвијетина / Момчило Голијанин. - Стр. 44-45: Опстанак у болу / Драгослав М. Брновић. - Биљешка о пјеснику: стр. 46-47.

ISBN 978-86-7396-496-6 (картон)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 212482828

СР 2015 М - 1757
ГЊИДИЋ, Душанка, 1935-
        U vetrovitosti života / Dušanka Gnjidić ; [fotografije Željka Herman Gnjidić]. - 1. izd. - Beograd : Lotina, 2015 (Beograd : Feniks libris). - 64 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija Tragovi)

Autorkina slika. - Tiraž 300. - Str. 56-59: Osvrt na zbirku pesama "U vetrovitosti života" / Rada Lotina. - Beleška o piscu: str. 61.

ISBN 978-86-914853-3-7 (karton)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 213930764

СР 2015 М - 1758
        ГОВОР душе : сто аутора Књижевне заједнице Југославије : (20 година постојања) / [приредио] Лазар Божовић. - Београд : Књижевна заједница Југославије, 2014 ([Београд] : Скип). - 130 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Савремена поезија. Едиција Бдења / Књижевна заједница Југославије ; коло 18, књ. 135)

Тираж 200. - Стр. 3: Поводом књиге поезије Говор душе : 100 аутора Књижевне заједнице Југославије / Лазар Божовић.

ISBN 978-86-7864-131-2 (брош.)

821.163.41-1(082.2)
COBISS.SR-ID 209112588

СР 2015 М - 1759
ГОЈКОВ, Душан, 1965-
        Tužne šansone : sabrane pesme / Dušan Gojkov ; priredio Vasa Pavković. - Beograd : Kornet, 2015 (Beograd : Megraf plus). - 72 str. ; 30 cm. - (Edicija Nesme)

Tiraž 1.000. - Od istog pisca: str. 71.

ISBN 978-86-86673-38-1 (broš.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 213826060

СР 2015 М - 1760
ГРБИЋ, Ана Марија, 1987-
        Venerini i ostali bregovi / Ana Marija Grbić. - Beograd : LOM, 2014 (Beograd : Caligraph). - 66 str. ; 19 cm. - (Edicija Do-des-ka-den ; knj. 10)

Tiraž 300.

ISBN 978-86-7958-096-2 (broš.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 211935500

СР 2015 М - 1761
ГРБОВИЋ, Милко, 1957-
        Завичајне бакве / Милко Грбовић. - 1. изд. - Београд : Свет књиге, 2015 (Београд : Графипроф). - 144 стр. ; 21 cm. - (Едиција Савремена поезија / [Свет књиге])

Тираж 500. - Речник архаизама и локалозама: стр. 131-135. - Стр. 137-138: Завичајна аутобиографија - речи о књизи / Милојица Голубовић ... [и др.]. - Белешка о песнику: стр. 139. - Напомене уз текст.

ISBN 978-86-7396-507-9 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 214490892

СР 2015 М - 1762
ГРУЈИЧИЋ, Ненад, 1954-
        Светлица / Ненад Грујичић. - Београд : Просвета, 2015 (Бачки Петровац : ХЛ принт). - 124 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремена поезија / [Просвета])

Ауторова слика на корицама. - Тираж 500. - Белешка о песнику: стр. 119-121.

ISBN 978-86-07-02098-0 (картон)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 213535500

СР 2015 М - 1763
ДАНГИЋ, Нада Ј., 1941-
        O љубaви и нељубави : збирка сонета / Нада Ј. Дангић ; [предријеч Милан Младеновић од Лужице]. - Београд : Центар за културу и образовање "Раковица" : Књижевно друштво "Раковица", 2015 (Београд : БИГ штампа). - 101 стр. : ауторкина слика ; 21 cm

Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 200. - Предријеч: стр. 7-12. - Стр. 87: Нешто из живота Јездимира Дангића / Вељко Ђурић Мишина. - Стр. 88: [Поговор] / Миодраг М. Петровић. - Стр. 91: О љубави и нељубави / Драган Протић. - Стр. 92-93: О љубави и нељубави / Дражен Н. Перић. - Стр. 94-97: Ретка песничка спрега образовања и мудрости / Зоран Милисављевић. - Биографија аутора: стр. 98.

ISBN 978-86-88861-16-8 (ЦКР; брош.)

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Дангић Н. Ј.
COBISS.SR-ID 214906636

СР 2015 М - 1764
ДАНГИЋ, Нада Ј., 1941-
        Снови замене : збирка сонета / Нада Ј. Дангић. - Београд : Центар за културу и образовање "Раковица" : Књижевно друштво "Раковица", 2014 (Београд : БИГ штампа). - 97 стр. : фотогр. ; 21 cm

Ауторкине слике. - Тираж 200. - Стр. 74: Хвала Богу размишљат још могу / Петар Кнежевић. - Стр. 75-76: Нешто из живота Јездимира Дангића / Вељко Ђурић Мишина. - Стр. 77-78: Утисци читалаца о сонетима збирке "Снови замене" / Миодраг М. Петровић, Љиљана Самолов. - Стр. 79-80: Снови замене : збирка сонета / Хаџи Миленко Чуровић Кичавски. - Стр. 81: Снови замене - односно, Замењени Снови, Поетесе госпође Наде Дангић, у истоименој збирци сонета --- / Новица Б. Ђорђевић - Косов. - Биографија аутора: стр. 86.

ISBN 978-86-88861-12-0 (ЦКР; брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 211622412

СР 2015 М - 1765
ДЕНИЋ, Зоран, 1964-
        Далека близина / Зоран Денић. - Београд : Књижевно друштво "Свети Сава", 2014 (Београд : Горапрес). - 81 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Песничка мануфактура Београдске мануфактуре снова ; књ. 42)

Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. 75.

ISBN 978-86-6087-081-2

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 209769740

СР 2015 М - 1766
        DO zuba u vremenu : zbornik poezije socijalne tematike. - Mladenovac : Društvo za afirmaciju kulture Presing, 2014 (Beograd : Instant). - 112 str. ; 21 cm. - (Edicija Pod presom)

Tiraž 500. - Str. 5-15: Predgovor / Ivana Maksić.

ISBN 978-86-6341-041-1 (broš.)

821.163.41-1(082.2)
COBISS.SR-ID 207296524

СР 2015 М - 1767
ДОБРИЧИЋ, Милан, 1977-
        Тренуци кад се рађају свеци / Милан Добричић. - Београд : Трећи Трг : Чигоја штампа, 2015 (Београд : Чигоја штампа). - 39 str. ; 21 cm. - (Са Трећег Трга : библиотека часописа Трећи Трг)

Тираж 300. - О аутору: стр. 37.

ISBN 978-86-6407-005-8 (ТТ; брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 214236172

СР 2015 М - 1768
ДОДЕВСКИ, Санде, 1947-
        Zeleno i plavo / Sande Dodevski. - Mladenovac : Društvo za afirmaciju kulture Presing, 2015 (Mladenovac : Presing izdavaštvo). - 158 str. ; 19 cm

Na nasl. str. naziv mesta izdavanja: Đenovići. - Tiraž 500. - Beleška o piscu: str. 153. - Na koricama autorova slika i beleška o njemu.

ISBN 978-86-6341-083-1 (broš.)

821.163.41(497.16)-1
COBISS.SR-ID 215503884

СР 2015 М - 1769
ДОРИН, Лара, 1977-
        Канделабри / Лара Дорин. - Нови Сад : Прометеј, 2015 (Београд : Finegraf). - 92 стр. ; 22 cm. - (Библиотека Посебна издања / Прометеј, Нови Сад)

Тираж 500. - Стр. 91-92: Понирање у савршенство круга / Ранко Павловић, Зоран Богнар. - На корицама ауторкина слика и белешка о њој.

ISBN 978-86-515-0997-4 (картон са омотом)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 294052871

СР 2015 М - 1770
ДРАГАШ, Немања, 1992-
        Обећани свемир / Немања Драгаш. - Врбас : Културни центар Врбаса : Фестивал поезије младих, 2014 (Петроварадин : Футура). - 51 стр. : ауторова слика ; 21 cm

Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. [55].

ISBN 978-86-88271-10-3 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 284172807