претходна
наредна
СР 2012 М - 1261
МУСИЋ, Мустафа, 1949-
        Autorska pozicija arhitekte Mustafe Musića. - Beograd : Arhitektonski fakultet, 2012 (Beograd : Colografx). - 123 str. : ilustr., fotogr. ; 24 cm

Tiraž 400. - Str. 7-9: Recenzija / Miloš R. Perović, Ljiljana Blagojević. - Napomene: str. 94-99. - Bibliografija: str. 100-103. - Abstract. - Sadržaj s nasl. str.: Alternativ(n)a arhitektura u periodu 70-ih i 80-ih godina XX veka u Beogradu / Marija Josifovski. Umetnost u uslovima zatvorenog društva u periodu 90-ih godina XX veka do danas u Beogradu / Olivera Stanković.

ISBN 978-86-7924-066-8 (broš.)

72.071.1:929 Мусић. М.
72(497.11)"19"
COBISS.SR-ID 189151244

СР 2012 М - 1262
НАУЧНО-стручни симпозијум Инсталације и архитектура (2011 ; Београд)
        Zbornik radova / Naučno-stručni simpozijum Instalacije & arhitektura 2011, Beograd, 27-28. oktobar 2011. ; [organizator] Универзитет у Београду, Архитектонски факултет = [organizer] University of Belgrade, Faculty of Architecture ; urednik G. [Gordana] Ćosić. - Beograd : Arhitektonski fakultet, 2011 (Petrovaradin : Futura). - 299 str. : ilustr. ; 24 cm

Radovi na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 500. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-7924-058-3 (broš.)

721.01(082)
69(082)
COBISS.SR-ID 266993927

СР 2012 М - 1263
NOJFERT, Ernst, 1900-1986
        Arhitektonsko projektovanje : osnove, norme, propisi o lokaciji, građenju, oblikovanju, potrebnom prostoru, odnosu prostorija, merama za zgrade, prostorije, opremu i uređaje sa čovekom kao merilom i ciljem : priručnik za građevinske stručnjake, investitore, predavače i studente : sa preko 6000 slika i tabela / Ernst Nojfert ; [preuzeti delovi postojećih prevoda iz prethodnih izdanja Verka Jovanović, Milojka Stanišić, Ljubica Lodomerski, prevod novih delova iz 39. izd. Milan Jevtić]. - 39. prerađeno i osavremenjeno izd. - Beograd : Građevinska knjiga, 2012 (Novi Sad : ABM grafika). - 568 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Bauentwurfslehre / Ernst Neufert. - Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 549-558. - Registar.

ISBN 978-86-395-0628-5 (karton)

72.011(035)
69(035)
COBISS.SR-ID 189042956

СР 2012 М - 1264
ПОПОВИЋ, Марко, 1944-
        Maglički zamak = Maglič Castle / Marko Popović. - Beograd : Arheološki institut ; Kraljevo : Zavod za zaštitu spomenika kulture, 2012 (Beograd : Altanova). - 253 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Posebna izdanja / Arheološki institut = Monographs / Archeological institute)

Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 800. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary : Maglič Castle. - Bibliografija: str. 239-243.

Sadrži i:
Trpezno posuđe iz Magličkog zamka / Vesna Bikić

ISBN 978-86-80093-79-6 (broš.)

725.182(497.11)
904"653"(497.11)
COBISS.SR-ID 189165324

СР 2012 М - 1265
        СРПСКЕ Леониде : браћа Недићи из Осечине, јунаци боја на Чокешини / приредио Драган Савић. - Осечина : Народна библиотека, 2012 (Ваљево : Топаловић). - 45 стр. : илустр. ; 21 cm + 1 електронски оптички диск (CD-ROM; 12 cm)

Тираж 500. - Библиографија: стр. 43.

ISBN 978-86-905293-8-4 (картон)

725.945(497.11 Осечина)
821.163.41-13:398
COBISS.SR-ID 190165772

СР 2012 М - 1266
СТЕПАНОВИЋ, Зоран, 1956-
        Arhitektonski detalj kao element uspostavljanja identiteta prostora kroz odnos koncepta celine objekta i pojedinih elemenata / Zoran Stepanović ; [fotografija Petar Bojović, Slavoljub Ljubić]. - Beograd : Arhitektonski fakultet Univerziteta, 2012 (Beograd : Publikum). - 126 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 200. - Str. 9: Predgovor / Vladimir Mako. - Bibliografija: str. 126.

ISBN 978-86-7924-059-0 (broš.)

728.2(497.11)"20"
72.01
COBISS.SR-ID 189548556

СР 2012 М - 1267
        UMETNOST u javnom prostoru : ekspertska studija prostorne provere užeg gradskog jezgra Užica za potrebe umetničke produkcije u javnom prostoru / [autor projekta i priređivač publikacije Zoran Đukanović]. - Beograd : Academica - Akademska grupa, 2011 (Beograd : Digital art). - 184 str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

Tiraž 100. - Str. 3-4: Predgovor drugom izdanju / Aleksandar Đerić. - Str. 5-8: Subverzivna moć kreativnosti i javnog prostora / Darko Radović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 8.

ISBN 978-86-88835-01-5 (broš.)

725.822.5(497.11)(082)
711.57(497.11)(082)
COBISS.SR-ID 188187148

СР 2012 М - 1268
FEJZIĆ, Emir, 1955-
        Pojava i razvoj željeznice i željezničkih putničkih terminala / Emir Fejzić. - Sarajevo : University Press ; Beograd : Građevinska knjiga, 2011 (Novi Sad : AMB grafika). - 215 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Tiraž 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract. - Bibliografija: str. 189-195. - Registar.

ISBN 978-86-395-0616-2 (GK; broš.)

725.31/.33
656.2(091)
COBISS.SR-ID 187342860

СР 2012 М - 1269
FEJZIĆ, Emir, 1955-
        Suvremeni željeznički putnički terminali / Emir Fejzić. - Sarajevo : University Press ; Beograd : Građevinska knjiga, 2011 (Novi Sad : AMB grafika). - 205 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Tiraž 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract. - Bibliografija: str. 181-188. - Registar.

ISBN 978-86-395-0617-9 (GK; broš.)

725.31/.33
656.211
COBISS.SR-ID 187343884

СР 2012 М - 1270
FEJZIĆ, Emir, 1955-
        Funkcioniranje i proračun željezničkih putničkih terminala / Emir Fejzić. - Sarajevo : University Press ; Beograd : Građevinska knjiga, 2011 (Novi Sad : AMB grafika). - 155 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Tiraž 500. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract. - Bibliografija: str. 137-142. - Registar.

ISBN 978-86-395-0618-6 (GK; broš.)

725.31/.33
656.211
COBISS.SR-ID 187343628


726 САКРАЛНА АРХИТЕКТУРА


СР 2012 М - 1271
HADŽIĆ, Fatih
        Džamije u Sandžaku / Fatih Hadžić. - Novi Pazar : El-kelimeh, 2012 (Užice : Grafičar). - 315 str. : fotogr. ; 25 cm

Tiraž 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 291-294.

ISBN 978-86-7980-132-6 (karton)

726.2(497.11)
COBISS.SR-ID 190609420


73/76 ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ


СР 2012 М - 1272
        BITTA Generation : [collection of artworks created on workshops in Vasto, Italy, June 2011] / [project invented and coordinated by Mario Serrao ... [et al.] ; photo by Vladimir Palibrk]. - Šabac : Udruženje Svetlost, 2011 (Beograd : Standard 2). - 119 str. : ilustr. ; 24 cm

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Tiraž 800. - Bitta Map : (Who is Who): str. 117-119.

ISBN 978-86-88911-00-9 (broš.)

74/76(4)"20"(084.12)
7.071.1(4)"19/20":929
COBISS.SR-ID 186975500

СР 2012 М - 1273
        BRANISLAV V. Stajević : keramika na kolu = pottery on the wheel : monografija = monograph / uvodni tekst, introductory text Vesna Lakićević Pavićević ; fotografije, photos Dragiša Radulović ; [prevod, translation Snježana Mijatović]. - Subotica : Moderna galerija Likovni susret ; Beograd : Interprint, 2012 (Beograd : Interprint). - 184 str. : ilustr., fotogr. ; 24 cm

Kor. i hrpt. stv. nasl.: Branislav Stajević. - Veći deo teksta uporedo na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 500. - Keramika na kolu : stvaralaštvo: str. 7-18. - Biografija: str. 63-68.

ISBN 978-86-85035-40-1 (MGLS; karton)

738.071.1:929 Stajević B.
COBISS.SR-ID 269634567

СР 2012 М - 1274
        BRACO Azarić : iz sna i iz sećanja / priredila Biljana Ocokoljić. - Kikinda : Narodna biblioteka "Jovan Popović", 2011 (Novo Miloševo : Garmond). - 50 str. : ilustr., reprodukcije u bojama ; 20 cm. - (Biblioteka "Zavičajna knjiga". Edicija "Hekeida" ; knj. 2)

Tiraž 300. - Braco Azarić o sebi ; Braco Azarić about himself / (prevod Ana Bistričić): str. 44, 48. - Str. 46-47, 49-50: Slike iz sna i iz sećanja ; Images from dreams and memories / Marija Tanackov, (prevod Ana Bistričić).

ISBN 978-86-7378-038-2 (broš.)

75.071.1:929 Azarić B.(082)
COBISS.SR-ID 267323655

СР 2012 М - 1275
        ВЕСЕЛА уметност / превели Ива и Никола Пајванчић. - Београд : Лагуна, 2011 (Сингапур). - 160 стр. : илустр. ; 31 cm. - (Мала лагуна)

Превод дела: Art Crazy. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-521-0844-2 (брош.)

73/76-02.053.2
COBISS.SR-ID 186260748

СР 2012 М - 1276
ВИТОЛИЋ, Илија, 1930-1996
        Ilija Vitolić : 4. 8. 1930 - 28. 1. 1996. : slike, reljefi, skulpture, skice = bilder, reliefe, skulpturen, skizzen = paintings, reliefs, skulptures, sketches / [autor Hristina Vitolić-Valtisbil ; prevod na srpski jezik Milana Đurđulov, prevod na engleski Dragoslava Vitolić-Đoković]. - Beograd : Žagor, 2012 (Subotica : Rotografika). - 255 str. : ilustr. ; 34 cm

Uporedo nem. tekst i srp. i engl. prevod. - Tiraž 300. - Biografska beleška: str. 188-207. - Str. 222-239: Daleko od očiju / Nikola Kusovac. - Napomene: 241-243. - Registar.

ISBN 978-86-85323-27-0 (plas. s omotom)

730.071.1:929 Витолић И.
73/75(497.11)"19"(084.12)
COBISS.SR-ID 185761292

СР 2012 М - 1277
ВУКОВИЋ, Коста
        Српска црквена уметност у Мађарској / [аутори текста Коста Вуковић, Даниела Королија Црквењаков ; фотографије Јелена Јоветић, Недељко Марковић ; превод резимеа Радмила Шевић]. - Нови Сад : Галерија Матице српске, 2011 (Нови Сад : Offset print). - 111 стр. : илустр. у бојама ; 24 cm

Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 500. - Стр. 7: Поздравно слово / епископ будимски Лукијан. - Стр. 9: Уводна реч / Тијана Палковљевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary: Serbian religious art heritage in Hungary.

ISBN 978-86-83603-94-7 (брош.)

73/76.046.3(=163.41)(439)(083.824)
COBISS.SR-ID 266800903

СР 2012 М - 1278
ДЕДИЋ, Никола, 1980-
        Slika u doba medija : Dragomir Ugren / Nikola Dedić ; [prevod sa srpskog na engleski Jagoda Topalov ; fotografije Pavle Jovanović i Goran Despotovski]. - Zrenjanin : Savremena galerija ; Niš : Filozofski fakultet, 2011 (Beograd : Publikum). - 193 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm

Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 500. - Bio-bibliografija Dragomira Ugrena: str. 189-191. - Beleška o autoru: str. 193. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Summary: A painting in the age of media.

ISBN 978-86-6063-028-7 (SG; broš.)

75.071.1:929 Ugren D.
COBISS.SR-ID 267369735

СР 2012 М - 1279
        JALOVIČKA likovna kolonija : 1978-2011 = Jalovik Art Colony : 1978-2011 / [urednik, editor Branislav Nikolić ; tekst. texts Kosta Bogdanović ... [et al.] ; prevod, translation Jasmina Perović Zečević ... et al.]. - Vladimirci : Biblioteka "Diša Atić", 2012 (Zemun : Altanova). - 195 str. : ilustr. ; 24 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 500.

ISBN 978-86-83743-42-1 (broš.)

73/76:061.2(497.11)"1978/2011"
73/76(497.11)"1978/2011"
COBISS.SR-ID 189903628

СР 2012 М - 1280
ЈАЛОВИЧКА ликовна колонија (34 ; 2011)
        34. jalovička likovna kolonija, [6-16. avgust] 2011 = Jalovik Art Colony, [2011] / [organizator, organization Biblioteka "Diša Atić", Vladimirci ; uvodni tekst, introductory text Maja Ćirić ; prevod, translation Jasmina Perović Zečević]. - Vladimirci : Biblioteka "Diša Atić", 2012 (Zemun : Altanova). - 33 str. : ilustr. ; 20 x 20 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 500. - Insularni postupci: str. 2-5.

ISBN 978-86-83743-43-8 (broš.)

73/76(497.11)"2011"(083.824)
73/76.071.1(497.11)"20":929(083.824)
COBISS.SR-ID 189901580

СР 2012 М - 1281
КРСТИЋ, Нина, 1965-
        Инстинктивно-интуитивно / [аутор текстова Нина Крстић ; фотографија Александар Милосављевић ... и др.]. - Београд : Фонд Вујичић колекције : Колекција Клепић, 2012 (Београд : Цицеро). - [48] стр. : репродукције, фотогр. ; 20 x 20 cm

Тираж 300. - Биографије уметника: стр. [42-48].

ISBN 978-86-87869-09-7 (брош.)

73/76.031.2(497.11)"19"(083.824)
73/76.071.1(497.11)"19":929(083.824)
COBISS.SR-ID 190094092

СР 2012 М - 1282
МИЛИКИЋ, Небојша, 1964-
        Javna tajna ZR = Public Secret ZR / [tekstovi, texts Nebojša Milikić ; urednik kataloga, catalogue editor Nebojša Milikić ; prevod, translation Vanja Savić]. - Beograd : Fond B92, 2012 (Beograd : Standard 2). - 36 str. : fotogr. ; 20 x 20 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - "Projekat 'Javna tajna Zrenjanin' deo je programa U,IZ,KA,ZA koji zajednički izvode KUDA.org (Novi Sad), STEALTH (Beograd-Roterdam), Kulturni centar REX (Beograd) i PRESS to EXIT (Skopje)" --> kolofon. - Tiraž 300. - Biografije umetnika: str. 32-35.

ISBN 978-86-910133-7-0 (broš.)

7.038.53/.55(497.11)"2011/2012"(083.12)
316.74:7(497.11)
COBISS.SR-ID 190361612

СР 2012 М - 1283
ОКТОБАРСКИ салон (52 ; 2011 ; Београд)
        Vreme je da se upoznamo = It's Time We Got to Know Each Other : izložbeni prostor: Muzej "25. maj" - Muzej istorije Jugoslavije = exhibition venue: Museum "25th May" - Museum of Yugoslav History / [52. Oktobarski salon, Beograd, 20.10 - 4.12.2011. = 52nd October Salon, Belgrade ; organizator Kulturni centar Beograda = organised by Cultural Centre of Belgrade] ; kustosi / curators Galit Eilat & Alenka Gregorič ; [autori tekstova / authors of the texts Jerko Denegri, Alenka Gregorič, Galit Eilat ; prevod / translation Amar Bašić, Slavica Miletić, Snežana Ristić]. - Beograd : Kulturni centar = Belgrade : Cultural Centre, 2011 (Beograd : Publikum). - 235 str. : ilustr. ; 24 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 1.200. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-7996-079-5 (broš.)

73/77:069.9(497.11)"2011"(083.824)
7.038.53/.55(100)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 186831628

СР 2012 М - 1284
        PAULA Kaasinen Stajević : keramoskulptura = ceramic sculpture : monografija : monograph / uvodni tekst, introductory text Spomenka Jelić Medaković ; fotografije, photos Dragiša Radulović. - Subotica : Moderna galerija Likovni susret ; Beograd : Interprint, 2011 (Beograd : Interprint). - 142 str. : ilustr., fotogr. ; 24 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 500. - Stvaralaštvo keramoskulptura: str. 7-23. - Biografija: str. 89-92. - Summary.

ISBN 978-86-85035-39-5 (MGLS; karton sa omotom)

738.071.1:929 Kaasinen-Stajević P.
COBISS.SR-ID 267838215

СР 2012 М - 1285
ТОДОРОВИЋ, Душан, 1945-
        Dušan Todorović : virtuelni muzej i retro slike : Galerija likovne umetnosti, Poklon zbirka Rajka Mamuzića, 29. mart - 29. april 2012. / [tekst Mile Ignatović ; fotografije Pavle Jovanović]. - Novi Sad : Galerija likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića, 2012 (Novi Sad : Stojkov). - 35 str. : ilustr. ; 20 x 20 cm

Tiraž 300. - Biografija: str. 34.

ISBN 978-86-85365-38-6 (broš.)

75.071.1:929 Тодоровић Д.(083.824)
75(497.11)"19/20"(083.824)
COBISS.SR-ID 270225671

СР 2012 М - 1286
ТУЦОВИЋ, Милан, 1965-
        Milan Tucović : slike / [tekstovi Ljubica Kiselički ... [et al.] ; prevod na mađarski jezik Erika Pap]. - Суботица : Модерна галерија Ликовни сусрет = Szabadka : Képzőművészeti találkozó modern galéria = Subotica : Moderna galerija Likovni susret, 2012 (Subotica : Čikoš štampa). - 28 str. : reprodukcije u bojama ; 30 cm

Kor. stv. nasl.: The lady and the unicorn. - Deo teksta uporedo na srp. i mađ. jeziku. - Autorova slika. - Tiraž 500. - Milan Tucović: str. [31].

ISBN 978-86-85035-37-1 (broš.)

75.071.1:929 Tucović M.(083.824)
COBISS.SR-ID 270744071


73 ПЛАСТИЧНЕ УМЕТНОСТИ


СР 2012 М - 1287
МЕЂУНАРОДНА изложба Камен у архитектури и уметности (1 ; 2012 ; Крагујевац)
        I međunarodna izložba Kamen u arhitekturi i umetnosti = The First International Exibition Stone in Architecture and Art. - Beograd : Udruženje Kamena kolonija, 2012 (Kragujevac : Spektar 7). - 24 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 500. - Str. [1]: Čovek je čoveku kamen / Zoran Đajić.

ISBN 978-86-88507-05-9 (broš.)

73:069.9(497.11)"2012"(083.824)
73(497.11)"20"(083.824)
73/75.071.1(497.11)"19/20":929(083.824)
COBISS.SR-ID 189680908


730 СКУЛПТУРА. ВАЈАРСТВО


СР 2012 М - 1288
РАКИЋ, Тамара, 1961-
        Tamara Rakić : 16 : 23. 03 - 02. 04. 2012, Galerija Rima, Kragujevac / [tekst Slobodan-Giša Bogunović ; fotografija Nemanja Maraš, Branko Maričić, Boško Matijašević]. - Kragujevac : Galerija Rima, 2012 (Kragujevac : Grafostil). - 19 str. : ilustr. ; 22 x 23 cm

Tiraž 500. - Tamara Rakić : biografija: str. 19.

ISBN 978-86-88255-12-7 (broš.)

730.071.1:929 Ракић Т.(083.824)
73/75(497.11)"2009/2012"(083.824)
COBISS.SR-ID 189638156


74 ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ. УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ


СР 2012 М - 1289
ЗАРИЋ, Вера, 1948-
        Вера Зарић : цртежи и слике : из поклон збирке Завичајне галерије Музеја града Новог Сада = Vera Zarić : drawings and paintings : from the donated collection to Heritage gallery of City museum of Novi Sad / [аутор изложбе и каталога Јелена Бањац ; превод Анђелка Понго, Роберт Понго ; фотографије Феђа Киселички]. - Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 2011 (Нови Сад : Daniel print). - 30 стр. : илустр. у бојама ; 22 x 22 cm

Тираж 300. - Биографски подаци о уметници.

ISBN 978-86-7637-060-3 (брош.)

74.071.1:929 Zarić V.(083.824)
75.071:929 Zarić V.(083.824)
COBISS.SR-ID 268022535

СР 2012 М - 1290
        HIS way : sećanje na Karolja Seleša / [priredio] Vladimir Todorović ; [fotografije Dragutin Savić ; karikature Karolj Seleš]. - Novi Sad : V. Todorović, 2012 (Novi Sad : Verzal). - 111 str. : ilustr. ; 20 x 20 cm

Tiraž 500. - Str. 7-8: Umesto predgovora / Ilonka Mesaroš. - Str. 9-10: Karolj Seleš / Pal Lephaft. - Summary / prevod Jovana Todorović.

ISBN 978-86-915267-0-2 (broš.)

741.5:929 Szeles K.(093.3)
821.163.41-94
COBISS.SR-ID 268807943