претходна
наредна

СР 2004 МА - 1111
ЖИВКОВИЋ, Живодраг
        Боја окрутности : кратке приче / Живодраг Живковић. - Крагујевац : Нова светлост, 2002 (Крагујевац : Балша). - 82 стр. ; 20 cm. - (Савремена проза / [Нова светлост])

Тираж 500. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему.
ISBN 86-7247-084-2 (брош.)

821.163.41-36
COBISS.SR-ID 101071884

СР 2004 МА - 1112
        ЛОВАЧКИ оглед и огледалца / [приредио] Божин Јаневски. - 2. изд. - Ваљево : Еколошко друштво Градац, 2002 (Ваљево : Графичар). - 186 стр. ; 21 cm. - (Едиција Завичајне књиге)

Тираж 500.
ISBN 86-83949-02-8 (картон)

821.163.41-36
639.1
COBISS.SR-ID 101534220

СР 2004 МА - 1113
МАТИЋ, Гордана
        Хенри, па то си ти / Гордана Матић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2001 (Београд : Admiral books). - 95 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Праг / [Народна књига - Алфа])

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 95.
(Брош.)

821.163.41-36
COBISS.SR-ID 94418700

СР 2004 МА - 1114
ЏАМИЋ, Никола
        Карирани столњак / Никола Џамић ; [илустрације Милан Тодоровић Рубљов]. - Врњачка Бања : Народна библиотека "Др Душан Радић", 2001 (Врњачка Бања : Интерклима). - 161 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Fons Romanus)

Ауторова слика. - Тираж 1.000. - Стр. 9-13: Поглед с обе стране шанка / Огњан Топаловић. - Белешка о аутору: стр. [163].
ISBN 86-82843-14-5 (картон)

821.163.41-36
COBISS.SR-ID 94499340


821.163.41-4 ЕСЕЈИ


СР 2004 МА - 1115
ДУЧИЋ, Јован
        Blago cara Radovana : knjiga o sudbini / Jovan Dučić. - 1. izd. - Beograd : Maxum, 2000 (Beograd : Maxum). - 352 str. ; 17 cm

Tiraž 500. - Beleška o autoru: str. [353].

821.163.41-4
COBISS.SR-ID 82518028

СР 2004 МА - 1116
ДУЧИЋ, Јован
        Благо цара Радована ; Јутра са Леутара / Јован Дучић. - Београд : Дом и школа, 2002 (Београд : Зале-комерц). - 385 стр. ; 19 cm

Тираж 1.000. - Хронологија живота и стваралаштва Јована Дучића: стр. 382-385.
ISBN 86-83751-08-2 (картон)

821.163.41-4
COBISS.SR-ID 98359308


821.163.41-7 САТИРЕ. ХУМОРЕСКЕ


СР 2004 МА - 1117
КОПРИВИЦА, Драгослава
        Скице за ново доба / Драгослава Копривица. - Београд : Октоих, 2002 (Ужице : Лапчевић). - 97 стр. ; 17 cm

Тираж 1.000. - Стр. 7-9: Скице за нову сензибилност / Момо Капор. - Стр. 97: Поговор / Михајло Марковић. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему.
ISBN 86-7659-271-3 (брош.)

821.163.41-7
COBISS.SR-ID 101687052


821.163.41-84 ИЗРЕКЕ. АФОРИЗМИ. ПОСЛОВИЦЕ


СР 2004 МА - 1118
        ГОТОВ је! : живот узима страшно много времена : графити и оно што би могло бити графит да има довољно зидова, зграда, градова и другог потрошног материјала / сам против свих графита приређивач [Весић Љубодраг]. - Београд : Сазвежђа, 2001 (Велика Плана : Електра). - 104 стр. : илустр. ; 10 cm

Тираж 200.
ISBN 86-83699-04-8

821.163.41-84(082.2)
COBISS.SR-ID 114443020

СР 2004 МА - 1119
ЂОРИЋ, Душан
        Pravila igre. Knj. 1 / Dušan Đorić. - 1. izd. - Beograd : Predrag & Nenad, 2000 (Beograd : Janus). - 130 str. ; 21 cm. - (Serija Putokazi života ; kolo 1, 2)

Kor. stv. nasl.: Putokazi ili stvarnost. - Str. 7-8: Predgovor / Radojica Damjanović.
ISBN 86-80001-22-8 (broš.)

821.163.41-84
COBISS.SR-ID 173407495

СР 2004 МА - 1120
ЛАИНОВИЋ, Цветко
        Bijelo nebo / Cvetko Lainović. - Beograd : Tajm press, 2001 (Beograd : Timgraf). - 94 str. : ilustr. ; 21 cm

Autorova slika na kor. - Tiraž 500.
(Broš.)

821.163.41-84
COBISS.SR-ID 94419468

СР 2004 МА - 1121
        МАКСИМЕ и мисли српских писаца / одабрао и приредио Стојан Ристић. - Ниш : Grafika Galeb, 2000 (Ниш : Графика Галеб). - 181 стр. ; 20 cm

Тираж 300. - О ауторима: стр. 167-173. - О приређивачу збирке: стр. 174. - Библиографија: стр. 175-177.
ISBN 86-7480-006-8 (брош.)

821.163.41-84(082.2)
COBISS.SR-ID 84134412

СР 2004 МА - 1122
МАРЈАНОВИЋ, Милорад
        Наличје заблуде / Милорад Марјановић Марона ; [карикатура Миодраг Крстић]. - Београд : Српска реч, 2002 (Ужице : Лапчевић). - 80 стр. : карикатуре ; 17 cm

Тираж 500. - Стр. 5-6: Реч унапред / Вук Драшковић. - Стр. 7-8: Укус мора у једном гутљају / Александар Чотрић. - На кор. ауторова слика и белешка о њему.
ISBN 86-491-0027-9 (брош.)

821.163.41-84
COBISS.SR-ID 102279436

СР 2004 МА - 1123
МАРТИНОВИЋ, Саво
        Хазардни рјечник : афоризми / Саво Мартиновић. - Београд : Графокомерц, 1994 (Београд : Графокомерц). - 77 стр. ; 20 cm

Тираж 800. - Стр. 77: Погодак у мету / Ратко Божовић. - На кор. портрет аутора и белешка о њему.
(Брош.)

821.163.41-84
COBISS.SR-ID 181638151

СР 2004 МА - 1124
ОБРЕНОВИЋ, Милад
        Додири : а(ј)форизми и (по)грешне мисли / Милад Обреновић ; [цртежи Зоран Чаркић]. - Београд : Свет књиге, 1999 (Београд : Полиграф). - 134 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Посебна издања / [Свет књиге])

Тираж 500. - Стр. 130-133: Морално искуство Милада Обреновића / Стево Ћосовић. - О аутору: стр. 134.
(Картон)

821.163.41-84
COBISS.SR-ID 76906764

СР 2004 МА - 1125
РАЦКОВИЋ, Никола
        Ознаке : филозофски фрагменти / Никола Рацковић. - Београд : Књижевна заједница Звездара, 1993 (Београд : Студио 5). - 30 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Звездара ; књ. 3)

Тираж 500. - Стр. 7-9: Противречна суштина ствари / Миодраг Цекић. - Белешка о писцу: стр. 30.
ISBN 86-7433-028-2 ! (брош.)

821.163.41-84
COBISS.SR-ID 113395980

СР 2004 МА - 1126
СИМОВИЋ, Зоран
        Афористичко лице српске пословице / Зоран Симовић ; [илустрације Милан Милетић]. - Горњи Милановац : Књижевни клуб "Запис", 2002 (Горњи Милановац : Графопринт). - 129 стр. : илустр. ; 20 cm

На насл. стр. година издавања: 2001. - Тираж 1.000. - Стр. 5-6: Пословица и афоризам у блиском сусрету / Бане Јовановић. - На кор. ауторова слика и белешка о њему.
ISBN 86-7432-010-4 (брош.)

821.163.41-84
821.163.41-84:398
COBISS.SR-ID 97708300

СР 2004 МА - 1127
СТОЈАНОВИЋ, Малиша
        Грех / Малиша Стојановић. - Крагујевац : Нова светлост, 2002 (Крагујевац : Балша). - 91 стр. ; 17 cm. - (Савремена проза / [Нова светлост])

Тираж 500. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему.
ISBN 86-7247-085-0 (брош.)

821.163.41-84
COBISS.SR-ID 101072140


821.163.41-92 ПЕРИОДИЧНА ЛИТЕРАТУРА. ПОЛЕМИКЕ. ПОЛИТИЧКИ СПИСИ


СР 2004 МА - 1128
ДРАИНАЦ, Раде
        Издајство интелектуалаца : политичка публицистика и друго / Раде Драинац ; приредио Гојко Тешић. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1999 (Нови Сад : Будућност). - 379 стр. : илустр. ; 22 x 22 cm. - (Дела / Раде Драинац ; том 8)

Право име аутора: Радојко Јовановић. - Тираж 1.000. - Стр. 329-376: Белешке, коментари и напомене / Г. Т. [Гојко Тешић].
ISBN 86-17-07639-9 (пласт с омотом)

821.163.41-92
COBISS.SR-ID 74189580


821.163.41-93 КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ


СР 2004 МА - 1129
АДАМОВИЋ, Нада
        Кад порастем бићу дете : збирка песама за децу и оне који расту до детета / Нада Адамовић ; [илустрације Вера Ђенге]. - Београд : Интерпрес, 2002 (Београд : Интерпрес 1847). - 46, 25 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Царске двери)

Насл. стр. приштампаног текста: Природне чаролије. - Оба текста штампана у међусобно обрнутим смеровима. - Тираж 1.000.
ISBN 86-7561-018-1 (брош.)

821.163.41-93-14
COBISS.SR-ID 98720012

СР 2004 МА - 1130
БАРЈАКТАРОВИЋ, Милосав
        Радост и срећа : песме за децу / Милосав Барјактаровић ; [вињете Вукосав Илић]. - Барајево : Књижевни клуб "Јован Дучић" : Тројан комерц, 2000 (Барајево : Тројан комерц). - 72 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 500. - На кор. ауторова слика и белешка о њему.
(Брош.)

821.163.41-93-14
COBISS.SR-ID 87187212

СР 2004 МА - 1131
БЕЛЧА, Душан
        Пријатељ са делеке звезде / Душан Белча ; [слике у књизи Горан Димитријевски]. - Београд : Нолит, 2002 (Вршац : Тритон паблик). - 119 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Моја књига / [Нолит, Београд])

Ауторова слика. - Тираж 1.000. - Белешка о писцу: стр. 117.
ISBN 86-19-02237-7 (картон)

821.163.41-93-31
COBISS.SR-ID 98478860

СР 2004 МА - 1132
ВАСИЛЕВСКИ, Ристо
        Новчаникова чудбина : роман за децу у стиховима за домишљање и допуњавање / Ристо Василевски ; [илустрације Пеђа Трајковић]. - Смедерево : Арка, 1998 (Ковин : Кобдом). - 126 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Пелуд)

Тираж 1.000. - Нека појашњења: стр. 119-122. - На кор. ауторова слика и белешка о њему.
(Брош.)

821.163.41-93-13
COBISS.SR-ID 62881036

СР 2004 МА - 1133
ДАНОЈЛИЋ, Милован
        Како спавају трамваји : песме / Милован Данојлић ; [приредио Никола Страјнић]. - Земун : Драганић, 2002 (Београд : Јанус). - 54 стр. ; 17 cm. - (Лектира за четврти разред основне школе / [Драганић])

На насл. стр. назив места издавања: Београд. - Тираж 5.000. - Белешка о писцу: стр. 51-52.
(Брош.)

821.163.41-93-1
COBISS.SR-ID 115213836

СР 2004 МА - 1134
ДРАГАНИЋ, Благоје
        Стиховне басне : песме за децу / Благоје Драганић ; [илустровао Вукосав Илић]. - Барајево : Књижевни клуб "Јован Дучић" : Тројан комерц, 1999 (Барајево : Тројан комерц). - 61 стр. : илустр. ; 19 cm

Тираж 500. - На кор. ауторова слика и белешка о њему.
(Брош.)

821.163.41-93-191
COBISS.SR-ID 71521804

СР 2004 МА - 1135
ДРАГИЋЕВИЋ, Радиша
        Колико дуго живи дрвеће / Радиша Драгићевић. - Београд : Апостроф', 2002 (Књажевац : Влапо комерц). - 62 стр. ; 19 cm : ауторов портрет. - (Библиотека Огледало / [Апостроф'] ; књ. 12)

Тираж 500. - Радиша Драгићевић: стр. [63].
(Брош.)

821.163.41-93-1
COBISS.SR-ID 92389132

СР 2004 МА - 1136
ЗУБАЦ, Перо
        Птице у грудима : изабране и нове песме / Перо Зубац ; [цртежи Ацо Опачић]. - Рума : Српска књига, 2002 (Рума : Српска књига - Графампромет). - 118 стр. : цртежи ; 20 cm. - (Дечја књига Добрица. Српски писци ; књ. 9)

Ауторов портрет. - Тираж 500. - Белешка о песнику: стр. 118
ISBN 86-7564-102-8 (брош.)

821.163.41-93-1
COBISS.SR-ID 182249479

СР 2004 МА - 1137
ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ, Јован
        Мала ризница песама / Ј.[Јован] Ј.[Јовановић] Змај ; [приредио Славољуб Милојковић]. - Ниш : Imprimé, 2002 (Ниш : Imprimé). - 102 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 101-102.
ISBN 86-84257-02-2 (брош.)

821.163.41-93-1
COBISS.SR-ID 102132492

СР 2004 МА - 1138
ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ, Јован
        Пролећница : песме / Јован Јовановић Змај ; [приредио Никола Страјнић]. - Земун : Драганић, 2002 (Београд : Јанус). - 54 стр. ; 17 cm. - (Лектира за први разред основне школе / [Драганић])

На насл. стр. назив места издавања: Београд. - Тираж 5.000. - Белешка о писцу: стр. 51-52.
(Брош.)

821.163.41-93-14
COBISS.SR-ID 115214348

СР 2004 МА - 1139
ЈОВИЋ, Виолета
        Писмо са месеца : [збирка песама] / Виолета Јовић ; [илустрације Ђорђе Јовић]. - 1. изд. - Ниш : Студентски културни центар, 2000 (Ниш : Студентски културни центар). - 72 стр. ; 21 цм

Тираж 500. - Стр. [1-2]: Предговор / Миња Илијева. - Белешка о писцу: стр. [69].
ISBN 86-7757-077-2

821.163.41-93-14
COBISS.SR-ID 88093964

СР 2004 МА - 1140
КОКОВИЋ, Ратомир
        Кестен са Калемегдана / Ратомир Рале Коковић ; [илустрације Мирко Мркић Острошки]. - Београд : Interpress, 2000 (Београд : Interpress 1847). - 111 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Посебна издања / [Interpress, Београд])

Ауторова слика. - Тираж 1.000. - Стр. 105-106: Песма вечности - шумор калемегданских кестенова / Слободан Станишић. - Белешка о песнику: стр. 107.
(Брош.)

821.163.41-93-1
COBISS.SR-ID 173758727