претходна
наредна

СР 2005 М - 6541
ВОЈВОДИЋ, Момир
        Ребра Проклетија / Момир Војводић. - Београд : Ваша књига, 2004 (Земун : Пекограф). - 134 стр. : илустр. ; 20 cm

Ауторове слике. - Тираж 500. - Пјесникови био-библиографски подаци: стр. 128-129. - Напомене уз текст.
ISBN 86-7678-023-4 (картон)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 117838348

СР 2005 М - 6542
ВОЈИНОВИЋ, Саша
        Линија раздвајања / Саша Војиновић. - 1. изд. - Трстеник : Љубостиња, 2005 (Трстеник : Графика Нешић). - 56 стр. ; 21 cm. - (Едиција Стихоречје)

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 53. - На корицама ауторова слика и белешка о њему.
ISBN 86-7406-057-9 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 124116236

СР 2005 М - 6543
        ВРЕМЕ сна : поетска панорама Књижевног клуба "Бриле" Беочин / [приредили Недељко Терзић, Секула Петровић ; поговор Недељко Терзић ; вињете Славица Нићифоровић-Веселиновић]. - Рума : Српска књига, 2005 (Рума : Српска књига - Графампромет). - 138 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Посебна издања / Српска књига)

Тираж 900. - Судбина воденог цвета: стр. 137-138. - Садржи биографске белешке о песницима с њиховим сликама.
ISBN 86-7564-285-7 (брош.)

821.163.41-1(082.2)
COBISS.SR-ID 200861703

СР 2005 М - 6544
        ВРЧ пун латица = A Jug Full of Petals : преведени хаику на енглески= translated haiku into English / [уредник издања и избор песама Васа Радовановић]. - Београд : Књижевна академија, 2005 (Београд : Величковић). - 50 стр. ; 21 cm. - (Издања Васе Радовановића и Горадане Ћулибрк)

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 200. - Белешка о састављачу књиге: стр. 48.
ISBN 86-906909-1-6 (брош.) ISBN 86-906909-0-5 (за издавачку целину)

821.163.41-193(082.2)
COBISS.SR-ID 122110732

СР 2005 М - 6545
ВУЈАЧИЋ, Бранислава
        Песма за Јефимију / Бранислава Вујачић. - Приштина : Панорама, 2004 (Београд : Проекс комерц). - 70 стр. ; 21 cm. - (Библиотека "Григорије Божовић")

Тираж 1.000. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему.
ISBN 86-7019-242-X (брош.)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 117282572

СР 2005 М - 6546
ВУЈИНОВИЋ Танасковић, Божидарка
        Книнска ноћ / Божидарка Вујиновић Танасковић. - Исток ; Хвосно : Дом културе "Свети Сава", 2005 (Рашка : Грамис). - 64 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Храстови ; књ. 12)

Тираж 500. - Белешка о песнику: стр. 64.
ISBN 86-83629-23-6 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 125059340

СР 2005 М - 6547
ВУЈИНОВИЋ Танасковић, Божидарка
        Шапат са Звечана / Божидарка Вујиновић Танасковић. - Хвосно : Дом културе "Свети Сава", 2005 (Рашка : Грамис). - 91 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Храстови ; књ. 14)

Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 91.
ISBN 86-83629-27-9 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 126277388

СР 2005 М - 6548
ВУЈИНОВИЋ Танасковић, Божидарка
        Шапат срца / Божидарка Вујиновић Танасковић. - Косовска Митровица : Градска библиотека "Вук Караџић", 2004 (Краљево : Слово). - 101 стр. : ауторова слика ; 19 cm. - (Библиотека "Корени" / [Градска библиотека "Вук Караџић", Косовска Митровица])

Тираж 300. - Стр. 94-95: Онима који воле / Нинослав Сташић. - Белешка о писцу: стр. 98.
ISBN 86-82907-21-6 (брош.) ISBN 86-82907-19-4 !

821.163.41-146.2
COBISS.SR-ID 117633804

СР 2005 М - 6549
ВУЈОВИЋ, Владимир М.
        Gubilište reči : pesme / Vladimir M. Vujović. - Beograd : Makler, 2005 (Beograd : Vova). - 79 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Biblioteka Savremena poezija / [Makler])

Tiraž 300. - Beleška o piscu: str. 5. - Str. 71-74: Reč recezenta / Milovan J. Bogavac.
ISBN 86-907203-0-8 (broš.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 123997964

СР 2005 М - 6550
ВУЈЧИЋ, Првослав
        Девето колено све/мира / Првослав Вујчић ; [фотографија Славиша Стаменковић Цака ; илустрације Димитрије Вујчић, Ђурађ Вујчић]. - Београд : Београдска књига, 2005 (Београд : Радунић). - 113 стр. : илустр. ; 21 cm

Ауторова слика на кор. - Тираж 500. - Стр. 7-9: У трагању за новом речи / Живко Церовић. - Стр. 105-108: Неискрено песништво је заборављено песништво / Радован Гајић. - Белешка о аутору: стр. 109-110.
ISBN 86-7590-108-9 (картон)

821.163.41(71)-1
821.163.41(71).09-1 Вујчић П.
COBISS.SR-ID 120429324

СР 2005 М - 6551
ВУЈЧИЋ, Првослав
        Кастрирање ветра / Првослав Вујчић ; [илустрације Јефимија Вујчић]. - Београд : Београдска књига, 2005 (Београд : Радунић). - 96 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 500. - Стр. 7-17: Слутња нереда детета које се не маскира / Радован Гајић. - Стр. 91-92: Жестока ватра истине / Драгомир Брајковић. - Белешка о аутору: стр. 93-95.
ISBN 86-7590-107-0 (картон)

821.163.41(71)-1
821.163.41(71).09-1 Вујчић П.
COBISS.SR-ID 120429580

СР 2005 М - 6552
ВУЈЧИЋ, Стефан
        Водени огањ / Стефан Вујчић. - Прибој : Дом културе "Пиво Караматијевић" ; Пљевља : Међурепубличка заједница за кулурно просвјетну дјелатност, 2005 (Ужице : Графичар). - 54 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Лимске вечери поезије / [Дом културе "Пиво Караматијевић", Прибој])

Тираж 500. - Стр. 45-48: [О књизи] / Петар В. Арбутина. - Белешка о аутору: стр. 49-51.
ISBN 86-84477-05-7 (Дом културе; брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 125886988

СР 2005 М - 6553
ВУКАДИНОВИЋ, Алек
        Песнички атеље / Алек Вукадиновић. - Београд : Рад, 2005 (Београд : Спринт). - 80 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Успон ; књ. 14)

Тираж 500. - Белешка о песнику: стр. 77-78.
ISBN 86-09-00875-4 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 122979084

СР 2005 М - 6554
ВУКАДИНОВИЋ, Миљурко
        Америка је нео брађени виноград : приручник за оповргавање младој књижевној Србадији : о: Једном ногом у Америци, другом у модерним временима! / Миљурко Вукадиновић. - 1. изд. - Смедерево : Арка, 2004 (Смедерево : Радојковић). - 69 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Годови)

Тираж 300. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему.
ISBN 86-7610-038-1 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 113668108

СР 2005 М - 6555
ВУКАДИНОВИЋ, Миодраг
        Огледала месеца / Миодраг Мија Вукадиновић. - Београд : Књижевна заједница Југославије, 2005 (Београд : Студио МС). - 54 стр. : ауторова слика ; 20 cm. - (Библиотека Савремена поезија / [Књижевна заједница Југославије]. Едиција Бдења ; коло 11, књ. 55)

Тираж 301. - Стр. 5-6: Миодраг Мија Вукадиновић "Огледала месеца" / Ивана М. Миланкова. - Белешка о писцу: стр. 52.
ISBN 86-83827-85-2 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 123635212

СР 2005 М - 6556
ВУКАСОВИЋ, Вид
        Ослушкивање тишине : хаибуни трећег летњег дана / Вид Вукасовић ; [ликовни прилози Вид Вукасовић]. - Београд : Књижевно друштво "Свети Сава", 2005 (Београд : Графокомерц). - 58 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Златни пресек ; књ. 2)

Ауторова слика на пресавијеном делу коричног листа. - Тираж 300. - Стр. 53-56: Драгоцени прилог духовној екологији / Светлана Станковић. - Белешка о аутору: стр. 57-58. - Садржи и: Михољско лето / Вид Вукасовић, Павле Ађански.
ISBN 86-82309-98-X (брош.)

821.163.41-193
COBISS.SR-ID 126345228

СР 2005 М - 6557
ВУКМИРОВИЋ, Мирјана
        Сонети за губитника и друге песме / Мирјана Вукмировић. - Београд : "Филип Вишњић", 2005 (Београд : "Филип Вишњић"). - 94 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Талас / ["Филип Вишњић"])

Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 93-94.
ISBN 86-7363-456-3 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 125928204

СР 2005 М - 6558
ВУКОВИЋ, Зоран
        Узети од богатих и дати сиромашнима : (песме, приче, мисли, итд.) / Зоран Вуковић. - Нови Сад : Прометеј, 2004 (Нови Сад : Прометеј). - 94 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Стр. 89-92: Белина која вапи за словом / Милутин Ж. Павлов. - На кор. ауторова слика и белешка о њему.
ISBN 86-7639-839-9 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 197099527

СР 2005 М - 6559
ВУКОВИЋ, Марко
        Дивљи камен / Марко Вуковић. - 1. изд. - Зајечар : Дом омладине, 2005 (Краљево : Анаграф). - 47 стр. : ауторова слика ; 20 cm. - (Фестивал младих песника СЦГ)

Тираж 400. - Стр. 41-47: Поезија концентричних кругова / Ђорђе Деспић. - Белешка о аутору: стр. [49].
ISBN 86-905459-2-1 (брош.)

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Вуковић М.
COBISS.SR-ID 122765068

СР 2005 М - 6560
ВУКОМАНОВИЋ, Владимир
        Упорност сећања / Владимир Вукомановић. - 1. изд. - Трстеник : Љубостиња, 2005 (Трстеник : Љубостиња). - 64 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Стр. 57-61: О озарењу на другом небу / Радомир Андрић. - На корицама ауторова слика и белешка о њему.
ISBN 86-7406-058-7 (брош.)

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Вукомановић В.
COBISS.SR-ID 124937484

СР 2005 М - 6561
ВУЧИЋЕВИЋ, Милан
        Папирићи, плавет / Милан Вучићевић. - Београд : Народна књига - Алфа, 2005 (Београд : Алфа). - 48 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Алфа. Поезија 2005.)

Ауторова слика на кор. - Тираж 500. - Белешка о песнику: стр. [49].
ISBN 86-331-2122-0 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 122985996

СР 2005 М - 6562
ВУЧКОВИЋ, Светлана
        Траг свица / Светлана Вучковић. - Београд : С. Вучковић : Чигоја штампа, 2005 (Београд : Чигоја штампа). - 93 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Посебна издања / [Чигоја штампа, Београд])

Тираж 500. - Стр. 81-87: Вирови и Трагови Светлане Вучковић / Димитрије Тасић. - Белешка о аутору: стр. 89.
ISBN 86-7558-295-1 (брош.)

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Вучковић С.
COBISS.SR-ID 119289612

СР 2005 М - 6563
ГАВРИЛОВИЋ, Весна
        Трагом изгубљеног лептира / Весна Гавриловић. - Књажевац : Књижевни клуб "Бранко Миљковић", 2005 (Ваљево : Графичар). - 70 стр. ; 20 cm

Тираж 300. - Стр. 69-70: Трагом изгубљеног лептира / Маријана Гоч. - На корицама ауторова слика и белешка о њему.
ISBN 86-83977-23-4 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 126690060

СР 2005 М - 6564
ГАВРИЛОВИЋ, Манојле
        Пријездина љубав / Манојле Гавриловић. - Београд : Просвета, 2004 (Београд : VMD). - 159 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Савремена поезија 2004 / [Просвета, Београд])

Ауторова слика на кор. - Тираж 500. - Белешка о песнику: стр. 155.
ISBN 86-07-01553-2 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 116391180

СР 2005 М - 6565
ГАЂАНСКИ, Иван
        Ситуација / Иван Гађански ; превели на енглески Марк Стренд ... [и др.] = Situation / Ivan Gadjanski ; translated from the serbian by Mark Strand ... [et al.]. - Смедерево : Међународни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен, 2005 (Београд : Жиг). - 71 стр. : ауторова слика ; 20 cm. - (Меридијани)

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 500. - Белешка о аутору: стр. 68-71.
ISBN 86-84201-20-5 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 125933324

СР 2005 М - 6566
ГАЈИЋ, Марија
        Poslednji ostaci poezije / Marija Gajić. - 1. izd. - Beograd : LOM, 2005 (Beograd : Caligraph). - 66 str. ; 21 cm. - (Poezija je in!)

Tiraž 200. - Na presavijenom delu koričnog lista autorova slika i beleška o njemu.
ISBN 86-83499-75-8 (broš.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 126318092

СР 2005 М - 6567
ГАЈИЋ, Радован
        Уклети лађар дунавски / Радован Гајић ; [илустрације Мића Стоиљковић]. - Београд : Београдска књига, 2005 (Београд : Радунић). - 116 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Путокази духа ; књ. 5)

Тираж 500. - Стр. 113-114: Поговор / Драгомир Брајковић. - Белешка о аутору: стр. 115.
ISBN 86-7590-128-3 (картон)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 125222668

СР 2005 М - 6568
ГАЈТАНОВИЋ, Небојша
        Бивши свет / Небојша Гајтановић. - Рашка : Градац, 2005 (Рашка : Грамис). - 105 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - Стр. 101-102: Бивши свет Н. Гајтановића / Петар В. Арбутина. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему.
ISBN 86-82497-57-3 (брош.)

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Гајтановић Н.
COBISS.SR-ID 121377548

СР 2005 М - 6569
ГАЛЕТИН, Милош
        Делфин, горки стихови и лирика / Милош Галетин ; [илустрације Милорад Јоксимовић]. - Нови Бечеј : Народна библиотека ; Врбас : Слово, 2005 (Нови Сад : Будућност). - 71 стр. : илустр. ; 18 cm

Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. 69.
(Картон)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 200843271

СР 2005 М - 6570
ГАЋИНОВИЋ, Мишо
        Оаза / Мишо Гаћиновић. - Београд : Чигоја штампа, 2005 (Београд : Чигоја штампа). - 63 стр. ; 20 cm

Тираж 300. - Стр. 63: Поетске синтезе Миша Гаћиновића / Чедо Вуковић.
ISBN 86-7558-301-X (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 119626252