претходна
наредна

СР 2009 М - 1741
ВУЈЧИЋ, Никола, 1956-
        Нови прилози за аутобиографију / Никола Вујчић. - 2. допуњено изд. - Београд : Књижевно друштво "Свети Сава", 2008 (Земун : Горапрес). - 44 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Песничка мануфактура Београдске мануфактуре снова)

Тираж 300. - Стр. 33-35: Над комплетним прилозима / Васа Павковић. - О песнику: стр. 41-42.
ISBN 978-86-86143-97-6

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 153146124

СР 2009 М - 1742
ВУКАШИНОВИЋ, Верољуб, 1959-
        Вртлар / Верољуб Вукашиновић. - Крушевац : Багдала, 2008 (Крушевац : Графика Симић). - 59 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - На корицама ауторова слика и белешка о њему.
ISBN 978-86-84233-27-3 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 153838348

СР 2009 М - 1743
ВУКОЈЕ, Јована, 1986-
        Нико не мора да зна / Јована Вукоје. - Рума : Српска књига ; Нови Сад : Инстел-инжењеринг, 2008 (Рума : Српска књига). - 56 стр. : ауторова слика ; 20 cm. - (Библиотека Инстелови писци)

Тираж 300. - Стр. 55: Песме преиспитивања / Перо Зубац. - О песникињи: стр. 56.
ISBN 978-86-7564-493-4 (СК; картон)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 233548295

СР 2009 М - 1744
ГАВАРИЋ, Бојана, 1980-
        Иза погледа : песме / Бојана Гаварић. - Земун : Естарт, 2009 (Земун : Академска штампа). - 75 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Песнички првенци)

Тираж 300. - Стр. 73-75: Рецензија на рукопис "Иза погледа" Бојане Гаварић / Радмила Поповић. - Белешка о аутору: стр. [76].
ISBN 978-86-84485-12-2 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 156303116

СР 2009 М - 1745
ГАВРИЛОВИЋ, Зорана, 1968-
        Kestenova fuga / Zorana Gavrilović. - 1. izd. - Beograd : Алма, 2009 (Beograd : Skripta internacional). - 69 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Savremena književnost / [Алма] ; knj. 58)

Tiraž 300.
ISBN 978-86-7974-103-5 (broš.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 156269324

СР 2009 М - 1746
ГАЋИНОВИЋ, Мишо, 1958-
        Из наде роса : пјесме / Мишо Гаћиновић. - Београд : М. Гаћиновић : Чигоја штампа, 2008 (Београд : Чигоја штампа). - 75 стр. ; 20 cm

Тираж 300. - Стр. 67-70: Ововремена поетика / Душан Говедарица.
ISBN 978-86-7558-634-0 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 153949964

СР 2009 М - 1747
ГЕРОВ, Петар, 1933-
        Земљом немуштих / Петар Геров ; [илустрације Димитрије Поповић]. - 1. изд. - Књажевац : Књижевни клуб "Бранко Миљковић" ; Димитровград : Библиотека "Детко Петров", 2008 (Ниш : Свен). - 56 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Време поезије ; књ. 2)

Тираж 600. - Стр. 4: Hoc erat in votis / Небојша Ђорђевић. - На корицама ауторова слика и белешка о њему.
ISBN 978-86-6001-011-9 (КК"БМ"; брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 152725516

СР 2009 М - 1748
ГЕРОНТОЛОШКИ фестивал књижевног стваралаштва Србије (6 ; 2008 ; Параћин)
        Лепота заласка 2 : зборник радова 6. Геронтолошког фестивала књижевног стваралаштва Србије, Параћин, 2008. [и] 2. Књижевних сусрета запослених у институцијама социјалне заштите Републике Србије / приредили и уредили Предраг Јашовић, Ђорђе Петковић, Милан Влајковић. - Параћин : Центар за социјални рад : Графопромет, 2008 (Параћин : Графопромет). - 64 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Социјална заштита и социјални рад у општини Параћин ; књ. 4)

Тираж 300. - Реч издавача: стр. 5-6.
ISBN 978-86-83457-23-6 (ЦСР; брош.)

821.163.41-1-053.9(082)
821.163.41-3-053.9(082)
COBISS.SR-ID 147746316

СР 2009 М - 1749
ГЛИШИЋ, Гордана, 1942-
        Makovi pored puta : pesme / Gordana Glišić. - 1. izd. - Novi Beograd : Savez književnika u otadžbini i rasejanju - SKOR, 2009 (Zemun : Gorapres). - 102 str. ; 21 cm

Na nasl. str. naziv mesta izdavanja: Beograd. - Tiraž 350. - Str. 99-102: Trajanje u tišini nesna / Nenad Radoš. - Na presavijenom delu koričnog lista autorkina slika i beleška o njoj.
ISBN 978-86-7970-036-0 (broš.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 155524364

СР 2009 М - 1750
ГОЈКОВИЋ, Момчило А.
        Да се не заборави / Момчило А. Гојковић. - Београд : Удружење писаца Поета, 2008 (Београд : Гора прес). - 110 стр. ; 21 cm. - (Библиотека "Говор душе")

Тираж 500. - Стр. 5-7: Рецензија / Павле Џелетовић Иванов.
ISBN 978-86-86863-11-9 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 151721740

СР 2009 М - 1751
ГОЛЕВИЋ, Милутин, 1927-
        Душа на мукама / Милутин Голевић. - 2. изд. - Београд : Партенон, 2009 (Београд : Меграф). - 190 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Поезија / [Партенон])

Тираж 500. - Стр. 7-12: Дух који стреми Богу / Веселин Брновић. - Стр. 177-183: Прилози / Јован Поповић ... [и др.]. - Белешка о писцу: стр. 185. - Напомене уз текст. - Садржи и: Голооточко искуство - аларм духа
ISBN 978-86-7157-453-2 (картон)

821.163.41-1
821.163.41-94
COBISS.SR-ID 154226956

СР 2009 М - 1752
ГОЛИЋ, Светислав
        Врели осмех / Светислав Голић Стив. - Београд : Књижевна заједница Југославије, 2008 (Београд : Гора прес). - 75 стр. : илустр. ; 15 cm. - (Библиотека Савремена поезија Едиција Бдења ; коло 15 ; књ. 96)

Ауторова слика на корицама. - Тираж 300. - Стр. 5-8: Предговор / Васа Радовановић.
ISBN 978-86-7864-043-8 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 149871628

СР 2009 М - 1753
ГОЛУБОВИЋ, Милијана, 1952-
        Недосањани снови / Милијана Мика Голубовић. - Ужице : Књижевни клуб "Рујно", 2008 (Пожега : Жиравац). - 77 стр. : вињете ; 21 cm

Ауторкина слика на корицама. - Тираж 400. - Стр. [79]: Лично пре свега / Слободан Вучинић.
ISBN 978-86-84401-16-0 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 152870156

СР 2009 М - 1754
ГРЧИНА, Невенка, 1940-
        Обрадујте најдраже / Невенка Сека Грчина. - 2. изд. - Београд : Свет књиге, 2008 (Београд : Драслар партнер). - 74 стр. ; 21 cm. - (Едиција Савремена поезија / [Свет књиге])

Тираж 700. - О аутору: стр. 73-74.
ISBN 978-86-7396-195-8 (брош.)

821.163.41(497.6)-1
COBISS.SR-ID 154616076

СР 2009 М - 1755
ДАВИДОВИЋ, Јован М.
        Како је човек полетео : истинита бајка о летењу / Јован М. Давидовић. - Београд : Ј. Давидовић, 2008 (Београд : Colorgrafx). - 141 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 500. - Поговор: стр. 141.
ISBN 978-86-912181-0-2 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 154246412

СР 2009 М - 1756
ДАНОЈЛИЋ, Милутин, 1939-
        Са шљунка преписано / Милутин Лујо Данојлић. - 1. изд. - Београд : Графички атеље Богдановић, 2008 (Београд : Богдановић). - 119 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Савремена српска књижевност / [Графички атеље Богдановић] ; коло 1, књ. 8)

Тираж 300. - Белешка о писцу: стр. 117.
ISBN 978-86-85125-13-3 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 147944972

СР 2009 М - 1757
ДЕЛИЋ, Олга
        Јеленини гласови / Олга Делић. - Рума : Српска књига, 2008 (Рума : Српска књига). - 90 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Посебна издања / Српска књига, Рума)

Тираж 300. - Стр. 86-89: Прејаке речи чекају свитање / Раде Вучићевић. - Белешка о песникињи: стр. 90.
ISBN 978-86-7564-462-0 (брош.)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 230167047

СР 2009 М - 1758
ДОДЕРОВИЋ, Милан Р., 1932-2001
        Гусларске пјесме / Милан Р. Додеровић. - 2. проширено изд. - Нови Београд : Енергопројект инГраф, 2008 (Нови Београд : Енергопројект инГраф). - 134 стр. : илустр. ; 21 cm

Насл. стр. приштампаног текста: Слово о родослову / Симо Додеровић. - Тираж 500. - Биљешка о писцу: стр. 3
ISBN 978-86-83723-25-6 (брош.)

821.163.41-1(082.2)
929.52 Додеровић
COBISS.SR-ID 154376204

СР 2009 М - 1759
ДОНЧИЋ, Милоје, 1963-
        Глодар над хумком / Милоје Дончић. - Исток : Дом културе "Свети Сава"-Хвосно, 2009 (Лазаревац : Елвод-принт). - 88 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Храстови ; књ. 21)

На насл. стр. назив места издавања: Косовска Митровица. - Тираж 1.000. - Стр. 5-6: Феномен Дончић / Драгомир Костић. - Стр. 83-85: Потрошена домовина, по песнику Дончићу / Милан Недић. - Стр. 86-87: Рекли су о збирци / Светислав Влаховић ...[и др.]. - Белешка о аутору: стр. 88.
ISBN 978-86-83629-44-2 (картон)

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Дончић М.
COBISS.SR-ID 155141644

СР 2009 М - 1760
ДОШЕНОВИЋ, Миливоје, 1950-
        Пегазов лет : (збирка сонетних венаца) / Миливоје Дошеновић. - 1. изд. - Нови Сад : Domla-publishing, 2008 (Нови Сад : Alfa-graf NS). - 144 стр. : илустр. ; 25 cm

Ауторова слика. - Тираж 200. - Напомене и објашњења у белешкама уз текст. - Стр. 13-15: Извод из рецензија / архимандрит Теодор (световно име Живко Сувајџић), Радован Чокорило. - Извод из биографије аутора књиге: стр. 137-139. - Библиографија: стр. 143. - На корицама библиографија радова М. Дошеновића.
ISBN 978-86-81951-31-9 ! (картон)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 227859207

СР 2009 М - 1761
ДРАГАШ, Немања, 1992-
        Fantazija u plavom / Nemanja Dragaš. - Beograd : Putokazi, 2008 (Beograd : Studio MS). - 47 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Prvi koraci ; knj. 1)

Autorova slika. - Tiraž 300. - Str. 43: San i java odjednom / Ilija Vuković. - Str. 44: Dječak koji izrasta u pjesnika / Ana Spasić. - Bilješka o autoru: str. 45.
ISBN 978-86-87623-09-5 (broš.)

821.163.41-1-053.2
COBISS.SR-ID 153709580

СР 2009 М - 1762
ДРАГОЈЛОВИЋ, Драган, 1941-
        Трагови нашег живота : песме / Драган Драгојловић. - Рума : Српска књига, 2008 (Рума : Српска књига). - 84 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Ружа ветрова : песници српске књиге. коло 3 ; књ. 10)

Ауторова слика на корицама. - Тираж 500. - Белешка о песнику: стр. 83-84.
ISBN 978-86-7564-496-5 (брош.)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 233934855

СР 2009 М - 1763
ДРАШКОВИЋ, Татјана, 1979-
        Anđeoski milenijum / Tatjana Drašković. - Novi Sad : T. Drašković, 2008 (Novi Sad : Graph style). - 94 str. : autorova slika ; 21 cm

Tiraž 300. - O autoru: str. 87-88. - Str. 89-92: Za Anđeoski milenijum / Divna Bijelić, Igor Stanković alias Zmaj Vranjski.
ISBN 978-86-911525-0-5 (broš.)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 231842311

СР 2009 М - 1764
ДУЈАКОВИЋ, Недељко, 1954-
        Палићка вила : љубавна поезија / Недељко Дујаковић. - 1. изд. - Суботица : Н. Дујаковић, 2009 (Суботица : Н. Дујаковић). - 40 стр. ; 21 cm. - (Едиција Љубавно шапутање)

Тираж 100. - Белешка о песнику: стр. 39.
ISBN 978-86-907011-1-7 (брош.)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 237249287

СР 2009 М - 1765
ДУНЂЕРСКИ, Милан, 1952-2007
        Pesme : 1973-2007 / Milan Dunđerski ; [izbor i pogovor Jovan Zivlak]. - 1. izd. - Novi Sad : Društvo književnika Vojvodine, 2008 (Novi Sad : MBM plas). - 215 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Zlatna greda)

Tiraž 300. - Str. 201: Napomena o izdanju / J. Z. - Poezija: deziluzija i uteha: str. 203-208. - Biografska beleška: str. 209.
ISBN 86-84547-02-0 (broš.) ISBN 978-86-84547-02-8 (broš.)

821.163.41-14
821.163.41-14.09 Dunđerski M.
COBISS.SR-ID 233034759

СР 2009 М - 1766
ДУРУТОВИЋ, Драгомила, 1937-
        Грешница / Драгомила Дурутовић. - Нови Сад. - Петроварадин : Alfagraf, 2008 (Петроварадин : Alfagraf). - 76 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Сана. Поезија ; 1)

Тираж 500. - На корицама белешка о аутору и делу с ауторовом сликом.
ISBN 978-86-83681-34-1 (брош.)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 235133959

СР 2009 М - 1767
ДУЧИЋ, Јован
        Ljubavna poezija / Jovan Dučić ; priredio Stevan Krstec Starčinski. - Beograd : Beoknjiga, 2008 (Beograd : Beoknjiga). - 142 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Poezija / [Beoknjiga])

Autorova slika. - Tiraž 1.000. - Str. 5-10: Pesnik najviših dometa / priredio Stevan Krstec Starčinski.
ISBN 978-86-7694-209-1 (broš.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 153488652

СР 2009 М - 1768
ЂЕРИЋ, Мирко
        Из срца и душе / Мирко Ђерић. - Београд : MD style, 2008 (Београд : MD style). - 93 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - Стр. 3: Предговор / Вукица Пецовић. - Стр. 87-90: Песник песнику / Милена Филипов-Вишнић.
ISBN 978-86-85189-14-2 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 149352716

СР 2009 М - 1769
ЂОРЂЕВИЋ, Дејан, 1970-
        Непристајање : песме / Дејан Ђорђевић. - Лесковац : Fileks, 2008 (Лесковац : Fileks). - 51 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Звезде / Fileks, Лесковац)

Тираж 300. - На пресавијеном делу кор. листа ауторова слика и белешка о њему.
ISBN 978-86-85341-69-4 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 149486860

СР 2009 М - 1770
ЂОРЂЕВИЋ, Зоран, 1931-
        Веза за сећање / Зорен Ђорђевић Мид. - Београд : З. Ђорђевић, 2009 (Београд : Чигоја штампа). - 97 стр. ; 20 cm

Тираж 150. - Стр. 5-6: Великан међу нама / Јулка Радишић. - Белешка о писцу: стр. 95.
ISBN 978-86-903363-7-1 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 154891788