наредна

Библиографија Србије0 ОПШТА ГРУПА


0 ОПШТА ГРУПА

СР 2017 Н - 1
МАРКОВИЋ, Горан, 1967-
        Мозгалице 1 : књига за мале паметнице / аутор Горан Марковић ; илустрaције Младен Анђелковић. - 3. изд. - Чачак : Пчелица, 2016 (Чачак : Мајсторовић). - 60 стр. : илустр. ; 28 cm

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-6089-445-0 (брош.)

0/9(02.053.2)
COBISS.SR-ID 225117708


003 ПИСАЊЕ. СИСТЕМИ ПИСАЊА И ПИСМА. ЗНАЦИ И СИМБОЛИ. КОДОВИ. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ

СР 2017 Н - 2
        ВУЛКАНЧИЋЕВА школа. Азбука / [уредник Небојша Бурзан]. - 2. изд. - Београд : Вулкан издаваштво, 2016 (Индија). - [12] стр. : илустр. ; 20 cm. - (Вулканчић)

Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-00897-5 (картон)

003-028.31(02.053.2)
COBISS.SR-ID 224516364

СР 2017 Н - 3
        УЧИМ како се пишу графеме / [превод Александра Голубовић]. - Београд : Вулкан издаваштво : Ружно паче, 2017 (Београд : Вулкан штампарија). - [40] стр. : илустр. ; 24 x 10 cm. - (Пиши-бриши лепезице свезналице) (Вулканчић)

Превод дела: Les Incollables Maxi Eventails Effaçables - Graphismes. - Публикација повезана у облику лепезе. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-10-02032-8 (брош.)

003-028.31(072)
COBISS.SR-ID 241773068

СР 2017 Н - 4
        УЧИМ како се пишу писана слова / [превод Александра Голубовић]. - Београд : Вулкан издаваштво : Ружно паче, 2017 (Београд : Вулкан штампарија). - [40] стр. : илустр. ; 24 x 10 cm. - (Пиши-бриши лепезице свезналице) (Вулканчић)

Превод дела: Les Incollables Maxi Eventails Effaçables - Minuscules. - Публикација повезана у облику лепезе. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-10-02033-5 (брош.)

003-028.31(072)
COBISS.SR-ID 241767692

СР 2017 Н - 5
        УЧИМ како се пишу штампана слова / [превод Александра Голубовић]. - Београд : Вулкан издаваштво : Ружно паче, 2017 (Београд : Вулкан штампарија). - [40] стр. : илустр. ; 24 x 10 cm. - (Пиши-бриши лепезице свезналице) (Вулканчић)

Превод дела: Les Incollables Maxi Eventails Effaçables - Majuscules. - Публикација повезана у облику лепезе. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-10-02034-2 (брош.)

003-028.31(072)
COBISS.SR-ID 241775372


004.4 РАЧУНАРСКИ СОФТВЕР. ПРОГРАМСКА ОПРЕМА

СР 2017 Н - 6
ЈОКСИМОВИЋ Барбат, Лука, 1956-
        Мајкрософт Виндоус 10 са тастатуре [Звучни снимак] : приручник / [приредио и текст читао] Лука Јоксимовић Барбат. - Београд : Акција за слепе, 2017. - 1 CD (13 h) : MP3 ; 12 cm

Звучна књига. - Тираж 200. - Снимљено у студију АС.

ISBN 978-86-80606-01-9

004.451WINDOWS(035)(086.76)
COBISS.SR-ID 251163916


006 СТАНДАРДИЗАЦИЈА И СТАНДАРДИ

СР 2017 Н - 7
ИНСТИТУТ за стандардизацију Србије (Београд)
        Српски стандарди објављени у 2016. години [Електронски извор] / ИСС - Институт за стандардизацију Србије. - [Београд] : Институт за стандардизацију Србије, [2017] ([Б. и. : б. м.]). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) : текст ; 12 cm

Системски захтеви: Нису наведени. - Насл. са омота диска.

006.7/.8(497.11)"2016"(0.034.4)
COBISS.SR-ID 230842636


017/019 КАТАЛОЗИ

СР 2017 Н - 8
ЗАВОД за уџбенике (Београд)
        Каталог наруџбеница за 2017/2018. годину : основна школа : списак уџбеника, наставних средстава и дечјих издања / Завод за уџбенике, Београд. - Београд : Завод за уџбенике, 2017 ([б. м. : б. и.]). - 58 стр. ; 29 cm

Кор. ств. насл.: Каталог - наруџбеница

(Брош.)

017.42:655.41(497.11)"2017/2018"
COBISS.SR-ID 236217356

СР 2017 Н - 9
КРЕАТИВНИ центар (Београд)
        Zimske vesti : 2016/2017 / Kreativni centar, Beograd. - 1. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2016 (Beograd : Grafiprof). - [8] str. : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl. - Tiraž 2.000.

ISBN 978-86-529-0371-9 (broš.)

017.42:655.41(497.11)
COBISS.SR-ID 227808524

СР 2017 Н - 10
КРЕАТИВНИ центар (Београд)
        Letnje vesti iz "Kreativnog centra" / Kreativni centar, Beograd. - Beograd : Kreativni centar, 2017 (Beograd : Grafiprof). - [8] str. : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl. - Tiraž 2.500.

ISBN 978-86-529-0432-7 (broš.)

017.42:655.41(497.11)"2017"
COBISS.SR-ID 236750348

СР 2017 Н - 11
КРЕАТИВНИ центар (Београд)
        Предшколски каталог : 2017/2018 / Креативни центар. - Београд : Креативни центар, 2017 (Београд : Графипроф). - 23 стр. : илустр. ; 29 cm

Кор. насл. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-529-0420-4 (брош.)

017.42:655.41(497.11)"2017/2018"
COBISS.SR-ID 233363724

СР 2017 Н - 12
КРЕАТИВНИ центар (Београд)
        Prolećne vesti iz "Kreativnog centra" / Kreativni centar. - 1. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2017 (Beograd : Grafopapir). - [12] str. : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl. - Tiraž 2.000.

ISBN 978-86-529-0395-5 (broš.)

017.42:655.41(497.11)"2017"
COBISS.SR-ID 230221836

СР 2017 Н - 13
ЛАГУНА (Београд)
        Laguna : knjige o kojima se priča : jun-jul 2016. - Beograd : Laguna, 2016 (Subotica : Rotografika). - [22] str. : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl. - Tiraž 40.000.

ISBN 978-86-521-2291-2 (broš.)

017.42:655.41(497.11)"2016"
COBISS.SR-ID 224004620


050.8/.9 АДРЕСАРИ. АЛМАНАСИ. КАЛЕНДАРИ

СР 2017 Н - 14
ДАЧОВИЋ, Јана
        Janin kalendar : planer za 2017. godinu / Jana Dačović. - Београд : Laguna, 2017 (Beograd : Službeni glasnik). - [26] стр. : илустр. ; 30 cm

Кор насл. - Ауторкина слика на корицама. - Подаци о аутору преузети из колофона. - Tiraž 5.000.

ISBN 978-86-521-2515-9

050.8/.9-055.25"2017"
COBISS.SR-ID 229907980

СР 2017 Н - 15
ПАВЛИЋ, Душан
        Креативни центар 2017 [Сликовна грађа] : Срећна Нова година! = Happy New Year! / [илустрације Душан Павлић]. - Београд : Креативни центар, 2016 (Крагујевац : Графостил). - 1 календар [26] стр. : у боји ; 21 x 30 cm

Садржи илустрације из дечјих књига Кративног центра, Београд. - Тираж 17.000.

ISBN 978-86-529-0369-6

050.8/.9"2017"
COBISS.SR-ID 227223308


050 СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ. ПЕРИОДИКА

СР 2017 Н - 16
КОПОРАН, Горана
        150 година сомборске периодике / [аутори каталога Горана Копоран, Наташа Плавшић]. - Сомбор : Градска библиотека "Карло Бијелицки", 2016 (Будисава : Кримел). - [16] стр. ; 14 x 20 cm

Кор. насл. - Податак о ауторкама преузет из колофона. - Тираж 100. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. [15].

ISBN 978-86-81749-79-1 (брош.)

050(497.113 Sombor)"1865/2015"(083.824)
COBISS.SR-ID 303119367


061 ОРГАНИЗАЦИЈЕ. УДРУЖЕЊА. КОРПОРАЦИЈЕ. ДРУШТВА

СР 2017 Н - 17
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ фестивал алтернативног и новог театра (44 ; 2017 ; Нови Сад)
        44. интернационални фестивал алтернативног и новог театра [Сликовна грађа] : Нови Сад, 25. јун - 1. јул 2017. = [Fortyfourth]44th International festival of alternative and new theatre : Novi Sad, 25th June - 1st July 2017. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017. - 1 плакат : илустр. у боји ; 98 x 69 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод.

061.078:792(497.113 Нови Сад)"2017"(084.5)
COBISS.SR-ID 315960839

СР 2017 Н - 18
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ фестивал алтернативног и новог театра (44 ; 2017 ; Нови Сад)
        44. интернационални фестивал алтернативног и новог театра [Сликовна грађа] : Нови Сад, 25. јун - 1. јул 2017. = [Fortyfourth]44th International festival of alternative and new theatre : Novi Sad, 25th June - 1st July 2017. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017. - 1 плакат : илустр. у боји ; 98 x 69 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод.

061.078:792(497.113 Нови Сад)"2017"(084.5)
COBISS.SR-ID 315962119

СР 2017 Н - 19
        KATALOG / Međunarodni sajmovi Lorist [i] 50. međunarodni sajam lova, ribolova, sporta [i] 24. međunarodni sajam hortikulture [i] 25. međunarodni sajam "Eko-svet" [i] 50. međunarodni sajam turizma [i] Sajam sporta [i] 8. međunarodni sajam konjarstva i sersana, [Novi Sad], 3-8/10/2017. = Catalogue / International Fairs Lorist [and] 50th International Fair of Hunting, Fishing and Sport [and] 24th International Fair of Horticulture [and] 25th International Fair "Eco-World" [and] 50th International Fair of Tourism [and] Sports Expo [and] 8th International Fair of Horse Breeding and Eqipment ; [glavni i odgovorni urednik Jelena Marinković]. - Novi Sad : Novosadski sajam, 2017 (Novi Sad : Graph style). - 181 str. : ilustr. ; 21 cm + Naknadno prispele prijave ([8] str.)

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 300.

ISBN 978-86-89579-24-6 (broš.)

061.43(497.113 Novi Sad)"2017"(085)
338.48:061.43(497.113 Novi Sad)"2017"(085)
636.1:061.43(497.113 Novi Sad)"2017"(085)
COBISS.SR-ID 317300999

СР 2017 Н - 20
ЛИКОВНА колонија "Сусрет код Боднарова" (12 ; 2016 ; Госпођинци)
        Ликовна колонија XII сусрет код Боднарова : Госпођинци, 29 - 31. 07. 2016. = Подобова колония XII стретнуце у Боднарова : Ґосподїнци, 29 - 31.07.2016. - Нови Сад : Друштво за русински језик, књижевност и културу, Клуб ликовних уметника = Дружтво за руски язик, литературу и културу, Клуб подобових уметнїкох, 2016 (Нови Сад : FB print). - [4] стр. : илустр. у боји ; 23 cm

Тираж 250.

ISBN 978-86-85619-44-1 (брош.)

061.23:73/76(497.113 Госпођинци)"2016"(083.824)
COBISS.SR-ID 309643015

СР 2017 Н - 21
МЕЂУНАРОДНА пчеларска конференција и изложба пчеларске опреме (2016 ; Нови Сад)
        Katalog / Međunarodna pčelarska konferencija i izložba pčelarske opreme [Novi Sad], 10.12. 2016. ; [glavni i odgovorni urednik Jelena Marinković]. - Novi Sad : Novosadski sajam, 2016 (Temerin : Graphis print). - 27 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 90.

ISBN 978-86-89579-20-8 (broš.)

061.43(497.113 Novi Sad)"2016"(085)
638.1:061.43(497.113 Novi Sad)"2016"(085)
COBISS.SR-ID 310723591

СР 2017 Н - 22
МЕЂУНАРОДНИ пољопривредни сајам (84 ; 2017 ; Нови Сад)
        Katalog / 84. međunarodni poljoprivredni sajam = Catalogue / 84th International Agricultural Fair, [Novi Sad] 13-19/5/2017 ; [glavni i odgovorni urednik Jelena Marinković]. - Novi Sad : Novosadski sajam, 2017 (Novi Sad : Promo office). - 461 str. : ilustr. ; 20 cm + [2] sveske

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 1.000. - Str. 6: Predgovor / Slobodan Cvetković.
- - Raspored izlagača = Commodity groups exhibited. - 34 str. : ilustr.
- - Naknadno prispele prijave = Late applications. - 8 str.

ISBN 978-86-89579-23-9 (broš.)

061.43:63(497.113 Нови Сад)"2017"(085)
COBISS.SR-ID 314153991

СР 2017 Н - 23
УМЕТНИЧКА група "СТ.АРТ" (Београд)
        Група СТ.АРТ : Културни центар Новог Сада, Ликовни салон, 27.03-10.04. 2017. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Art print). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Биографски подаци о уметницима. - Тираж 100. - Стр. [10]: Хоминис / Петар Мошић.

ISBN 978-86-7931-582-3 (брош.)

061.2:75(497.11)(083.824)
COBISS.SR-ID 312861447

СР 2017 Н - 24
ФЕСТИВАЛ монодраме за децу (25 ; 2016 ; Нови Сад)
        25. фестивал монодраме за децу. - Нови Сад : Међународни центар књижевности за децу, Змајеве дечје игре, 2016 (Нови Сад : Offset print). - [12] стр. : фотогр. ; 21 cm

Кор. насл. - Тираж 300. - Стр. 1-2: Тајно место / Слободан Говорчин.

ISBN 978-86-81501-88-7 (брош.)

061.7-053.2:792.071(497.113 Novi Sad)"2016"(083.97)
COBISS.SR-ID 310039559

СР 2017 Н - 25
        CROART : 6 godina rada i stvaranja lijepoga / [fotografije Ivan Šrajber]. - Subotica : Hrvatska likovna udruga Croart, 2016 (Subotica : Reprint). - 18 str. : ilustr. ; 12 x 17 cm

Kor. nasl. - Tiraž 200. - Str. 4-5: Novi doprinos subotičkoj likovnoj sceni / Branimir Kopilović.

ISBN 978-86-89083-06-4 (broš.)

061.2:73/77(497.113 Subotica)"2011/2016"(083.824)
COBISS.SR-ID 309969415


069 МУЗЕЈИ. МУЗЕОЛОГИЈА. ИЗЛОЖБЕ

СР 2017 Н - 26
БОГОЈЕВИЋ, Дејан
        Maska mladosti, međunarodna strip izložba, Galerija Narodnog muzeja Valjevo,19. IV - 5. V 2017. / [autor izložbe Dejan Bogojević]. - Valjevo : Narodni muzej, 2017 (Valjevo : Grafopres). - [12] str. : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 300.

(Broš.)

069.9:741.5(497.11)"2016"
741.5
COBISS.SR-ID 248004108

СР 2017 Н - 27
ВУКОВИЋ-Дулић, Љубица
        Upoznajmo secesiju u muzeju : muzejsko-edukativna sveska za učenike nižih razreda osnovnih škola = Ismerjük meg a szecessziót a múzeumban : múzeumi tankönyv az általános iskola alsó tagozatos diákjai számára / [autor Ljubica Vuković Dulić ; fotografije Hevér Miklós]. - Subotica : Gradski muzej, 2016 (Subotica : Grafoprodukt). - 11 str. : ilustr. ; 21 cm

Kor. nasl. - Uporedo srp. tekst i mađ. prevod. - Podatak o autorki preuzet sa zadnjeg kor. lista. - Na koricama godina izdavanja: 2015. - Tiraž 500.

ISBN 978-86-85829-58-1 (broš.)

069.013(497.113 Subotica):371.38(035)
COBISS.SR-ID 301790727

СР 2017 Н - 28
МУЗЕЈ града Новог Сада
        Изложба ''Почеци информационих технологија у Новом Саду'' [Сликовна грађа] = Exhibition ''The beginnings of information technologies in Novi Sad'' : Музеј града Новог Сада = City museum of Novi Sad : 18. март - 1. јули 2016. - [Нови Сад : Музеј града Новог Сада], 2016 ([б. м. : б. и.]). - 1 плакат : илустр. у боји ; 42 x 30 cm

069(1-21)(497.113 Нови Сад)''2016''(084.5)
COBISS.SR-ID 310967303

СР 2017 Н - 29
НАРОДНИ музеј. Уметничка галерија (Крушевац)
        Природно-урбано : из збирке Уметничке галерије : Уметничка галерија, Крушевац, јун - август 2016. / [аутор изложбе [и] уредник каталога Биљана Грковић ; фотографије Петар Ћеранић]. - Крушевац : Народни музеј, 2016 (Крушевац : Сиграф плус). - [4] стр. : илустр. у боји ; 28 cm

Кор. насл. - Тираж 300. - Стр. [3]: Природа - урбано, из збирке Уметничке галерије / Биљана Грковић.

ISBN 978-86-80416-06-9 (брош.)

069.51:76(497.11)(083.824)
73/76(497.11)"19/20"(083.824)
COBISS.SR-ID 223963916

СР 2017 Н - 30
ШИПКА, Вијерочка, 1969-
        Штитови : вештине обраде метала у прошлости / аутори изложбе и текста Вијерочка Шипка и Ивана Влајков ; фотографије Лаура Лимбургер Ракић. - Нови Сад : Музеј Војводине, 2017 (Нови Сад : D punkt). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : фотогр. ; 16 cm

Тираж 100.

ISBN 978-86-87723-86-3

069.9:621.7(497.113 Novi Sad)"2017"(083.824)
COBISS.SR-ID 314221831