претходна
наредна
СР 2017 Н - 31
        X означава место [Вишеврсна грађа]. - Београд : Музеј науке и технике, 2016 (Нови Сад : Сајнос). - 1 омот (4 публикације) ; 33 cm

Текст на срп. и енгл. језику. - Тираж 300. - Садржај: Светлост : изложба X-означава место : Музеј науке и технике, Сала Кула, Београд / aутoр Наталија Јеленковић ; aутoр каталошког дела Душан Петровић ; фотограф Милош Јуришић. - 48 стр. : фотогр. ; 18 x 20 cm. Тама : изложба X-означава место : Музеј науке и технике, Галерија "Александар Деспић", Београд, октобар 2016 / aутoр Предраг Царановић ; фотограф Милош Јуришић. - 48 стр. : фотогр. ; 12 x 21 cm. Фестивал С.У.Т.Р.А. - Спој Уметности, Технологије, Разноврсног и Аутентичног : изложба X-означава место : Музеј науке и технике, Београд / aутoр Иван Станић. - 48 стр. : фотогр. ; 30 cm . X Marks the Spot [Elektronski izvor]. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst, fotogr. ; 12 cm.

ISBN 978-86-82977-50-6 (картон)

069.51:5/6(497.11)(083.824)
7.038.55"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 227010316


087.5 ПУБЛИКАЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

СР 2017 Н - 32
АЛАРД, Мерилис
        У потрази за Дори : воштане боје / [написала Marilyse Allard ; превод Милорад Вујошевић]. - Београд : Egmont, 2016 (Кина). - [24] стр. : илустр. ; 28 cm + 12 воштаних бојица. - (Disney Pixar)

Превод дела: Finding Dory crafty crayons. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-6243-172-1 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 221483020

СР 2017 Н - 33
АНЂЕЛКОВИЋ, Младен, 1976-
        Речи / [илустрације Младен Анђелковић]. - 2. изд. - Чачак : Пчелица, 2016 (Чачак : Мајсторовић). - [13] стр. : илустр. у бојама ; 16 cm. - (Бебина прва књига)

Кор. насл. - Податак о аутору преузети из колофона. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-8465-432-0 (картон)

087.5
COBISS.SR-ID 227351308

СР 2017 Н - 34
        БАЈКОВИТА бојанка. 1 / [уредници Небојша Бурзан и Александра Голубовић]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2017 (Индија). - [64] стр. : илустр. ; 28 cm. - (Вулканчић)

Кор. насл. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-10-01945-2 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 231336204

СР 2017 Н - 35
        БАЈКОВИТА бојанка. 2 / [уредници Небојша Бурзан и Александра Голубовић]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2017 (Индија). - [64] стр. : илустр. ; 28 cm. - (Вулканчић)

Кор. насл. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-10-01946-9 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 231336716

СР 2017 Н - 36
        БАЈКОВИТА бојанка. 3 / [уредници Небојша Бурзан и Александра Голубовић]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2017 (Индија). - [64] стр. : илустр. ; 28 cm. - (Вулканчић)

Кор. насл. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-10-01947-6 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 231646732

СР 2017 Н - 37
        БАЈКОВИТА бојанка. 4 / [уредници Небојша Бурзан и Александра Голубовић]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2017 (Индија). - [64] стр. : илустр. ; 28 cm. - (Вулканчић)

Кор. насл. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-10-01948-3 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 231647244

СР 2017 Н - 38
        БАМБИ / [уредник Небојша Бурзан]. - 2. изд. - Београд : Вулкан издаваштво, 2017 (Индија). - [8] стр. : илустр. у бојама ; 15 cm. - (Вулканчић)

Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-01398-6 (картон)

087.5
COBISS.SR-ID 229381132

СР 2017 Н - 39
        БАМБИ / [уредници Небојша Бурзан и Александра Голубовић]. - Београд : Вулкан издаваштво ; Нови Сад : Ружно паче, 2017 (Индија). - [10] стр. : илустр. ; 17 x 17 cm. - (Вулканчић) (Моја књига слагалица)

Кор. насл. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-10-01895-0 (пласт.)

087.5
COBISS.SR-ID 230376716

СР 2017 Н - 40
        БАМБИ : сликовница слагалица / [уредник Зоја Павловић ; превод Марија Алексић]. - Београд : Егмонт, 2017 (Кина). - [8] стр. : илустр. у бојама ; 20 cm. - (Disney / Egmont)

Превод дела: Bambi puzzle book. - Кор. насл. - Тираж 2.500.

ISBN 978-86-6243-195-0 (картон)

087.5
COBISS.SR-ID 230021388

СР 2017 Н - 41
БАРСОТИ, Елеонора
        Ја сам стилисткиња. Венчаница / [Eleonora Barsotti ; превела Валентина Ћирић]. - Земун : Публик Практикум, 2016 (Земун : Alpha print). - [72] стр. : илустр. у бојама ; 30 cm

Превод дела: I am a stylist. Wedding Dress. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-368-1 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 225239564

СР 2017 Н - 42
БАРСОТИ, Елеонора
        Ја сам стилисткиња. Вечерња хаљина / [Eleonora Barsotti ; превела Валентина Ћирић]. - Земун : Публик Практикум, 2016 (Земун : Alpha print). - [72] стр. : илустр. у бојама ; 30 cm

Превод дела: I am a stylist. Evening Dress. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-369-8 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 225239052

СР 2017 Н - 43
БАРСОТИ, Елеонора
        Ја сам стилисткиња. Модни изглед / [Eleonora Barsotti ; превела Валентина Ћирић]. - Земун : Публик Практикум, 2016 (Земун : Alpha print). - [72] стр. : илустр. у бојама ; 30 cm

Превод дела: I am a stylist. Fashion Look. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-367-4 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 225236236

СР 2017 Н - 44
БАРСОТИ, Елеонора
        Ја сам стилисткиња. Рокерски гламур / [Eleonora Barsotti ; превела Валентина Ћирић]. - Земун : Публик Практикум, 2016 (Земун : Alpha print). - [72] стр. : илустр. у бојама ; 30 cm

Превод дела: I am a stylist. Glam Rock. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-366-7 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 225239308

СР 2017 Н - 45
БАРСОТИ, Елеонора
        Логика : 4-6 година / [Eleonora Barsotti ; уредник Јована Митић ; превод са енглеског Душан Вучковић]. - 1. изд. - Београд : Публик Практикум, 2017 (Земун : Alpha print). - [37] листова с таблама, [2] листа за исецање : илустр. ; 31 x 24 cm. - (Играм се и учим)

Превод дела: Let's play with Logic. - Податак о аутору преузет са кор. стр. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-434-3 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 230980364

СР 2017 Н - 46
БАРСОТИ, Елеонора
        Математика : 4-6 година / [Eleonora Barsotti ; уредник Јована Митић ; превод са енглеског Душан Вучковић]. - 1. изд. - Београд : Публик Практикум, 2017 (Земун : Alpha print). - [36] листова с таблама, [2] листа за исецање : илустр. ; 31 x 25 cm. - (Играм се и учим)

Превод дела: Let's play with Math. - Податак о аутору преузет са кор. стр. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-433-6 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 230982156

СР 2017 Н - 47
БАРСОТИ, Елеонора
        Писање : 4-6 година / [Eleonora Barsotti ; уредник Јована Митић ; превод са енглеског Душан Вучковић]. - 1. изд. - Београд : Публик Практикум, 2017 (Земун : Alpha print). - [36] листова с таблама, [2] листа за исецање : илустр. ; 31 x 25 cm. - (Играм се и учим)

Превод дела: Let's play with Write. - Податак о аутору преузет са кор. стр. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-435-0 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 230981388

СР 2017 Н - 48
БАРСОТИ, Елеонора
        Рокерска шминка : [осмисли своју гламурозну шминку] / [Eleonora Barsotti ; превела Валентина Ћирић. - Земун : Публик Практикум, 2016 (Земун : Alpha print). - [48] стр., [4] листа са налепницама : илустр. ; 31 cm

Превод дела: The book of rock - Make up. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-395-7 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 227186700

СР 2017 Н - 49
БАРСОТИ, Елеонора
        Тражи и пронађи : бајке / [Eleonora Barsotti ; превела Валентина Ћирић]. - Земун : Публик Практикум, 2017 (Земун : Alphaprint). - [28] стр. : илустр. ; 32 cm

Превод дела: Look and Find: Fairy Tales. - Подаци о аутору преузети из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-418-3 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 228300300

СР 2017 Н - 50
БАРСОТИ, Елеонора
        Тражи и пронађи : град животиња / [Eleonora Barsotti ; превела Валентина Ћирић]. - Земун : Публик Практикум, 2017 (Земун : Alphaprint). - [28] стр. : илустр. ; 32 cm

Превод дела: Look and Find: Animal Town. - Подаци о аутору преузети из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-416-9 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 228301836

СР 2017 Н - 51
БАРСОТИ, Елеонора
        Тражи и пронађи : око света / [Eleonora Barsotti ; превела Валентина Ћирић]. - Земун : Публик Практикум, 2017 (Земун : Alphaprint). - [28] стр. : илустр. ; 32 cm

Превод дела: Look and Find: Around the World. - Подаци о аутору преузети из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-419-0 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 228302348

СР 2017 Н - 52
БАРСОТИ, Елеонора
        Тражи и пронађи : превозна средства / [Eleonora Barsotti ; превела Валентина Ћирић]. - Земун : Публик Практикум, 2017 (Земун : Alphaprint). - [28] стр. : илустр. ; 32 cm

Превод дела: Look and Find: Transports. - Подаци о аутору преузети из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-417-6 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 228300812

СР 2017 Н - 53
БАРСОТИ, Елеонора
        Цртање : облици и боје : 4-6 година / [Eleonora Barsotti ; уредник Јована Митић ; превод са енглеског Душан Вучковић]. - 1. изд. - Београд : Публик Практикум, 2017 (Земун : Alpha print). - [36] листова с таблама, [2] листа за исецање : илустр. ; 31 cm. - (Играм се и учим)

Превод дела: Let's play with Art. - Податак о аутору преузет са кор. стр. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-436-7 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 230974220

СР 2017 Н - 54
БАРСОТИ, Елеонора
        Шминка за вече : [осмисли своју гламурозну шминку] / [Eleonora Barsotti ; превела Валентина Ћирић]. - Земун : Публик Практикум, 2016 (Земун : Alpha print). - [48] стр., [4]листа са налепницама : илустр. ; 31 cm

Превод дела: The book of evening - Make up. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-396-4 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 227194124

СР 2017 Н - 55
БАРСОТИ, Елеонора
        Шминка за журке : [осмисли своју гламурозну шминку] / [Eleonora Barsotti ; превела Валентина Ћирић]. - Земун : Публик Практикум, 2016 (Земун : Alpha print). - [48] стр., [4] листа са налепницама : илустр. ; 31 cm

Превод дела: The book of party - Make up. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-398-8 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 227192332

СР 2017 Н - 56
БАРСОТИ, Елеонора
        Шминка за звездице : [осмисли своју гламурозну шминку] / [Eleonora Barsotti ; превела Валентина Ћирић]. - Земун : Публик Практикум, 2016 (Земун : Alpha print). - [48] стр., [4] листа са налепницама : илустр. ; 31 cm

Превод дела: The book of stars - Make up. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-397-1 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 227193612

СР 2017 Н - 57
        The BATMAN Movie. Изабери суперхероја : књига креативних занимација / [превод са енглеског Ана Грбић]. - 1. изд. - Земун : Публик Практикум, 2016 (Пољска). - [96] стр. : илустр. ; 25 cm. - (Lego DC Comics)

Превод дела: The Batman movie. Choose your Super hero. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-6035-387-2 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 226225420

СР 2017 Н - 58
        The BATMAN Movie. Хаос у Готам Ситију : 7+ : задаци, прича, стрипови / [превод са енглеског Ана Грбић]. - 1. изд. - Земун : Публик Практикум, 2016 (Пољска). - 32 стр. : илустр. ; 30 cm + фигурица за састављање. - (Lego)

Превод дела: The Batman Movie. Chaos in Gotham City. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-6035-386-5 (брош.)

087.5
COBISS.SR-ID 226222348

СР 2017 Н - 59
        BEBIN album / [urednik Nebojša Burzan ; prevod Amalija Vitezović]. - 2. izd. - Beograd : Vulkan izdavaštvo, 2017 (Malezija). - [60] str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: L'album Bébé. - Tiraž 2.000. - Publikacija sadrži džepiće, blokčiće, pop-ap sličice, klapne, metar za merenje visine.

ISBN 978-86-10-01563-8 (karton)

087.5
COBISS.SR-ID 229185548

СР 2017 Н - 60
БЕЈЛИ, Елен
        Sve o nama : naši svoji, naš svet, naše prijateljstvo / [napisala Elen Bejli ; Ilustrovala Neli Rajan ; prevela Branka Josipović]. - Beograd : Vulkan izdavaštvo ; Novi Sad : Ružno pače, 2017 (Vulkan štamparija). - 128 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Vulkančić)

Prevod dela: All About Us. - Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-10-02109-7 (broš.)

087.5
COBISS.SR-ID 247360780