претходна
наредна
СР 2017 Н - 361
        ПОРТФОЛИО детета : у узрасту до три године / уредник Анђелка Ружић. - 2. изд. - Београд : Креативни центар, 2016 (Крагујевац : Графостил). - 1 фасцикла ([12] стр., [1] картон) ; 33 cm. - (Креативна школа)

Ом. насл. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-529-0141-8 (у заштитном омоту)

159.922.72-053.4(083.2)
COBISS.SR-ID 227208204

СР 2017 Н - 362
        ПОРТФОЛИО детета : у узрасту од три године до поласка у школу / уредник Анђелка Ружић. - 3. изд. - Београд : Креативни центар, 2016 (Крагујевац : Графостил). - 1 фасцикла ([16] стр., [1] картон) ; 33 cm

Ом. насл. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-529-0093-0 (у заштитном омоту)

159.922.72-053.4(083.2)
COBISS.SR-ID 225974284

СР 2017 Н - 363
РОСАНЕС, Керби
        Animorfija / Kerbi Rosanes ; [prevod Dijana Radinović]. - Beograd : Laguna, 2017 (Beograd : Margo-art). - [96] str. : ilustr. ; 23 x 23 cm

Prevod dela: Animorphia. - Tiraž 1.500

ISBN 978-86-521-2478-7 (broš.)

159.937.51(084.11)
COBISS.SR-ID 234915084

СР 2017 Н - 364
        ЧУЈТЕ Срби! [Вишеврсна грађа] / Родолф Арчибалд Рајс. - Нови Сад : Атос медија, 2016 (Београд : Ringier Axel Springer). - 1 књ., 1 DVD, 1 плакат

Превод дела: Ecoutez Serbes! / Rodolphe Archibald Reiss. - На корицама књ. белешка о аутору с његовом сликом.

ISBN 978-86-920229-0-6 (брош.)

isan: 0000-0004-42A8-0000-D-0000-0000-Z (DVD)

159.922.4(=163.41)
316.344.42(497.11)(091)
COBISS.SR-ID 307810311

СР 2017 Н - 365
ШИН, Флоренс Сковел, 1871-1940
        Život je igra! : bojanka za odrasle / Florens Skovel Šin. - Beograd : Leo commerce, 2016 (Novi Sad : Sajnos). - [95] str. : ilustr. ; 20 x 20 cm

Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-7950-421-0 (broš.)

159.937.51(084.11)
COBISS.SR-ID 227536396


159.922.7/.8 ДЕЧЈА ПСИХОЛОГИЈА. ПСИХОЛОГИЈА АДОЛЕСЦЕНЦИЈЕ

СР 2017 Н - 366
СТОЈКОВИЋ, Бранкица
        Дневник развоја и напредовања деце узраста 6-36 месеци старости / Бранкица Стојковић, Јованка Мирчетић. - Београд : Публик практикум, 2017 (Београд : Alpha print). - 64 стр. : илустр. ; 32 cm

Кор. насл. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-6035-469-5 (брош.)

159.922.7(083.2)
COBISS.SR-ID 242060044


159.93/.94 ЧУЛНО ОПАЖАЊЕ. НИЖИ МЕНТАЛНИ ПРОЦЕСИ

СР 2017 Н - 367
БЕРНСТАЈН, Габријела, 1979-
        Vreme je za čuda [Slikovna građa] : inspirativne afirmacije i tehnike za promenu života / Gabrijela Bernstajn. - Beograd : Leo Commerce, 2017 (Novi Sad : Sajnos). - 1 kutija ([62] kartice) : ilustr. ; 10 x 10 x 4 cm

Nasl. sa kutije. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-7950-425-8 (u kutiji)

159.947.3
COBISS.SR-ID 228445964

СР 2017 Н - 368
БОЖИЋ, Снежана, 1981-
        Psovanka : bojanka za odrasle : br. 1 / autor Snežana Božić. - Beograd : Božić S., 2017 (Beograd : Anagram studio). - [31] лист с таблама : ilustr. ; 24 cm

Podatak o autorki preuzet iz kolofona. - Tiraž 500.

ISBN 978-86-921113-0-3 (брош. са спиралом)

159.937.51(084.11)
COBISS.SR-ID 234481164

СР 2017 Н - 369
ПРВУЛОВИЋ, Срђан, 1964-
        Skarabej igra [Slikovna građa] : psihološka alatka za lični razvoj / Srđan Prvulović. - Beograd : Prometej, 2016 (Beograd : Prometej). - 1 kutija (1 uputstvo, [247] kartica) : ilustr. ; 16 x 16 x 12 cm

Nasl. sa kutije. - Tiraž 200. - "Skarabej je psihološka alatka za lični razvoj utkana u igru koja pomaže igraču da na interesantan i inovativan način bolje upozna sebe i svoje odluke u životu" --> uputstvo za igru.

ISBN 978-86-87971-74-5 (u zaštitnoj kutiji)

159.947.3
COBISS.SR-ID 226053132

СР 2017 Н - 370
ХЕЈ, Лујза Л., 1926-
        Afirmacije : bojanka za odrasle / Lujza L. Hej i Alberta Hačinson ; [prevod Marija Marić]. - Beograd : Leo Commerce, 2016 (Novi Sad : Sajnos). - [96] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Affirmations Colouring Book / Louise L. Hay & Alberta Hutchinson. - Kor. nasl. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-7950-389-3 (broš.)

159.947.3(084.11)
COBISS.SR-ID 223896588


2 РЕЛИГИЈА. ТЕОЛОГИЈА


233 ОСНОВНИ ХИНДУИЗАМ

СР 2017 Н - 371
МИЛОВАНОВИЋ, Душанка, 1986-
        Joga bojanka / Dušanka Milovanović i Tijana Ćosić. - Beograd : Joga savez Srbije : Međunarodno društvo za naučna interdisciplinarna istraživanja u oblasti joge : Međunarodni joga akademski centar, 2016 (Beograd : TM Print). - [40] str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 100.

ISBN 978-86-88569-16-3 (broš.)

233-852.5Y(084.11)
COBISS.SR-ID 226840076


27-565 ЛИТУРГИЈСКИ ПРАЗНИЦИ. ХРИСТОВИ, БОГОРОДИЧНИ И СВЕТИТЕЉСКИ ПРАЗНИЦИ

СР 2017 Н - 372
ПЛАМЕНАЦ, Јован, 1955-
        Православни дечји календар : 2017 / [аутор текста и уредник Јован Пламенац ; дизајн Александар Орландић]. - Београд : Портал : Медиа планет, 2016 (Београд : Портал). - [28] стр. : илустр. ; 30 cm

Кор. насл. - Тираж 4.000.

ISBN 978-86-89459-31-9 (брош.)

271.222(497.11)-565.79(059)
398.3(=163.41)(059)
271.222-564"2015"
COBISS.SR-ID 225132300


271.2 ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА. ИСТОЧНО ПРАВОСЛАВЉЕ. РУСКА И ГРЧКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

СР 2017 Н - 373
ВЕЉКОВИЋ, Горан, 1964-
        Православни подсетник за просту 2017. / [аутор подсетника и светлописи Горан Вељковић]. - Крагујевац : Духовни луг, [2016] (Крагујевац : Графостил). - 95 стр. : илустр. ; 14 cm

Кор. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-89361-54-4 (broš.)

271.222-562(497.11)"2014"(059)
COBISS.SR-ID 225280524

СР 2017 Н - 374
ВЕЉКОВИЋ, Горан, 1964-
        Православни подсетник за просту 2018. / [аутор подсетника и светлописи Горан Вељковић]. - Крагујевац : Духовни луг, 2017 (Крагујевац : Графостил). - 93 стр. : илустр. ; 14 cm

Кор. насл. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-89361-70-4 (брош.)

271.222-562(497.11)"2018"(059)
COBISS.SR-ID 239040780

СР 2017 Н - 375
        ЦРКВЕНИ календар за просту годину 2017.. - Београд : Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 2017 (Београд : Штампарија Издавачке Фондација Архиепископије београдско-карловачкe). - [32] стр. : илустр. ; 12 cm

Тираж 1.500.000.

ISBN 978-86-7295-048-9 ! (брош.)

271.2-562(059)
COBISS.SR-ID 247977228

СР 2017 Н - 376
        ЦРКВЕНИ календар и планер за просту 2017. годину. - Пожаревац : Епархија браничевска, Одбор за просвету и културу, 2016 (Ужице : Графичар). - 159 стр. ; 12 cm

ISBN 978-86-87329-57-7 (брош.)

271.2-562(059)
COBISS.SR-ID 227379724


271.222(497.11) СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА

СР 2017 Н - 377
ВЕЉКОВИЋ, Горан, 1964-
        Православни календар 2018. лета господњег [Сликовна грађа] / [светлописао, уредио и саставио Горан Вељковић]. - Крагујевац : Духовни луг, 2018 (Крагујевац : Графостил). - 1 календар (14 листова) : илустр., у боји ; 31 x 33 cm

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-89361-72-8

271.222(497.11)-523.4/.6-9(059)
050.8/.9"2017"
COBISS.SR-ID 241068044

СР 2017 Н - 378
СТАНОЈЕВИЋ, Петар, 1925-
        Беседе Оца Петра Денковачког [Звучни снимак] / [аутор и говори] Петар Станојевић. - 1. изд. - Крагујевац : Духовни луг, 2016 (Нови Сад : Арт Принт). - 1 CD (246 мин) : MP3 ; 12 cm. - ([Беседе светих отаца])

На омоту белешка о аутору. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-89361-52-0

271.2-475.5(086.76)
COBISS.SR-ID 223415052


3 ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ


32 ПОЛИТИКА

СР 2017 Н - 379
МАТИЦА српска (Нови Сад)
        Трибина Савремени човек и савремени свет [Сликовна грађа] : говори Мирослав Лазански : Атријум Библиотеке, петак, 8. септембар 2016. у 19,00 сати / [организатори] Матица српска [и] Библиотека Матице српске. - Нови Сад : Матица српска : Библиотека Матице српске, 2016 ([б. м. : б. и.]). - 1 плакат : илустр. у боји ; 42 x 30 cm

32:929 Лазански М.(084.5)
COBISS.SR-ID 310955015

СР 2017 Н - 380
МАТИЦА српска (Нови Сад)
        Трибина Савремени човек и савремени свет [Сликовна грађа] : говори проф. др Срђа Трифковић : Свечана сала Матице српске, петак, 9. децембар 2016. у 19,00 сати / [организатори] Матица српска [и] Библиотека Матице српске. - Нови Сад : Матица српска : Библиотека Матице српске, 2016 ([б. м. : б. и.]). - 1 плакат : илустр. у бојама ; 42 x 30 cm

32:929 Trifković S.(084.5)
COBISS.SR-ID 310922247


327 МЕЂУНАРОДНИ ПОЛИТИЧКИ ОДНОСИ. СВЕТСКА ПОЛИТИКА. СПОЉНА ПОЛИТИКА

СР 2017 Н - 381
МАТИЦА српска (Нови Сад)
        Трибина Савремени човек и савремени свет [Сликовна грађа] : говори проф. др Миломир Степић : Свечана сала Матице српске, 21. септембар 2017. у 19,00 сати : добро нам дошли! / [организатори] Матица српска [и] Библиотека Матице српске. - Нови Сад : Матица српска : Библиотека Матице српске, 2017. - 1 плакат : илустр. у боји ; 42 x 30 cm

327:929 Stepić M.(084.5)
COBISS.SR-ID 317249799


334 ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА И САРАДЊЕ У ПРИВРЕДИ. КООПЕРАЦИЈА

СР 2017 Н - 382
ШАЛЕР, Драган, 1959-
        Занатство Округа пожаревачког [Електронски извор] / [аутор електронског издања Драган Шалер ; превод Милица Живковић] = Craftsmanship of Pozarevac District / [author of e-publication Dragan Šaler ; translate Milica Zivkovic]. - Пожаревац : Историјски архив Пожаревац = Pozarevac : Historical archive Pozarevac, 2017 (Смедерево : Newpress). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) : илустр. ; 12 cm. - (Едиција електронска издања и виртуелне изложбе ; 14 = Edition e-publishing and virtual exhibitions ; 14)

Системски захтеви: Нису наведени. - Насл. са насловног екрана. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 150.

ISBN 978-86-84969-82-0 (pptx)

334.782"1893/1945"(497.11 Пожаревац)(084.12)
COBISS.SR-ID 244917004


338 ПРИВРЕДНА СИТУАЦИЈА. ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА.УПРАВЉАЊЕ У ПРИВРЕДИ. ПРИВРЕДНО ПЛАНИРАЊЕ. ПРИВРЕДНИ СЕКТОРИ. ЦЕНЕ

СР 2017 Н - 383
МАЛЕК, Бранко, 1967-
        Putovanje kakvo zaslužujete : Turska, Kipar, Egipat / [autor Branko Malek]. - Beograd : 1 A travel, 2016 (Subotica : Rotografika). - 242 str. : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl. - Tiraž 7.500.

ISBN 978-86-919595-0-0 (broš.)

338.48(100)"2015"(085)
COBISS.SR-ID 221305356

СР 2017 Н - 384
МАЛЕК, Бранко, 1967-
        Putovanje kakvo zaslužujete : Turska, Kipar, Egipat / [autor Branko Malek]. - Beograd : 1 A travel, 2016 (Subotica : Rotografika). - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Nasl. u kolofonu: Leto 2016. - Tiraž 12.000.

ISBN 978-86-919595-1-7 (broš.)

338.48(100)"2015"(085)
COBISS.SR-ID 221331468

СР 2017 Н - 385
МИЛОВАНОВИЋ, Јасмина, 1972-
        Культурное наследие Сербии / [текст Ясмина Милованович ; перевод Инна Сидорова]. - 3. изд. на русском языке, (репринт, 2017). - Белград : Туристическая организация Сербии, 2017 (Белград : Службени гласник). - 1 омот ([52] стр.) : фотогр. у бојама ; 25 x 21 cm

Изв. ств. насл.: Културно благо Србије. - Кор. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 2.000. - Садржи: Праистория на Сербской земле ; Сербия времен Римской империи ; Монастыри Сербии ; Крепости в Сербии ; Галереи в Сербии ; Промышленное наследие в Сербии ; Музеи Сербии / [текст Ясмина Милованович].

ISBN 978-86-6005-482-3 (брош. у заштитној кутији)

338.48(497.11)(036)
908(497.11)(036)
COBISS.SR-ID 247527180

СР 2017 Н - 386
МИЛОВАНОВИЋ, Јасмина, 1972-
        Културно благо Србије / [текст Јасмина Миловановић]. - 5. изд. на срп. језику, (репринт, 2017). - Београд : Туристичка организација Србије, 2017 (Београд : Службени гласник). - 1 омот [52] стр. : фотогр. у бојама ; 25 x 21 cm

Кор. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 3.000. - Садржи: Праисторија на тлу Србије ; Србија у доба Римског царства ; Манастири Србије ; Тврђаве у Србији ; Галерије у Србији ; Музеји Србије ; Индустријско наслеђе у Србији / [текст Јасмина Миловановић].

ISBN 978-86-6005-485-4 (брош. у заштитној кутији)

338.48(497.11)(036)
908(497.11)(036)
COBISS.SR-ID 247505932

СР 2017 Н - 387
MILOVANOVIĆ, Jasmina, 1972-
        Die Kulturschätze Serbiens / [text Jasmina Milovanović ; übersetzung Julia Scaramuzza, Slavica Pavlović Paunović ; fotos Dragan Bosnić, Branko Jovanović, Julka Kuzmanović-Cvetković]. - 3. Aufl. in Deutsch. - Belgrad : Nationale Tourismus Organisation Serbiens, 2016 (Belgrade : Službeni glasnik). - 1 omot ([6] brošura) : fotogr. u bojama ; 24 x 20 cm

Izv. stv. nasl.: Kulturno blago Srbije. - Kor. nasl. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 1.000. - Sadrži: Prähistorisches Serbien; Das römische Reich in Serbien; Serbische Klöster; Serbische Festungen; Galerien in Serbien; Museen Serbiens / [text Jasmina Milovanović].

ISBN 978-86-6005-486-1 (u zaštitnoj kutiji)

338.48(497.11)(036)
908(497.11)(036)
COBISS.SR-ID 227421452

СР 2017 Н - 388
MILOVANOVIĆ, Jasmina, 1972-
        Die Kulturschätze Serbiens / [text Jasmina Milovanović ; übersetzung Julia Scaramuzza, Slavica Pavlović Paunović]. - 3. Auflage in Deutsch, (Nachdruck, 2017). - Belgrad : Nationale Tourismus Organisation Serbiens, 2017 (Belgrade : Službeni glasnik). - 1 omot [44] str. : fotogr. ; 25 x 21 cm

Izv. stv. nasl.: Kulturno blago Srbije. - Kor. nasl. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 1.000. - Sadrži: Prähistorisches Serbien; Das römische Reich in Serbien; Serbische Klöster; Serbische Festungen; Galerien in Serbien; Museen Serbiens / [text Jasmina Milovanović].

ISBN 978-86-6005-486-1 (u zaštitnoj kutiji)

338.48(497.11)(036)
908(497.11)(036)
COBISS.SR-ID 247517964

СР 2017 Н - 389
MILOVANOVIĆ, Jasmina, 1972-
        The Cultural Treasures of Serbia / [text Jasmina Milovanović ; translator Slobodan Rakić]. - 5th ed. in English, (reprint, 2017). - Belgrade : National tourism organisation of Serbia, 2017 (Belgrade : Službeni glasnik). - 1 омот [52] str. : fotogr. u bojama ; 25 x 21 cm

Izv. stv. nasl.: Културно благо Србије. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 3.000. - Sadrži: Prehistory on Serbia's land ; The Roman empire in Serbia ; Monasteries of Serbia ; Fortresses in Serbia ; Galleries in Serbia ; Museums of Serbia ; Industrial Heritage in Serbia / [text Jasmina Milovanović].

ISBN 978-86-6005-468-7 (broš. u zašt. kutiji)

338.48(497.11)(036)
908(497.11)(036)
COBISS.SR-ID 247477260

СР 2017 Н - 390
        OPŠTINA Kovačica [Kartografska građa] : turistička i kulturna mapa / tekst Ivana Svetlik ; prevod na engleski Pajo Sampor = The Municipality of Kovačica : tourist and cultural map / text Ivana Svetlik ; English translation Pajo Sampor. - [Bez razmere]. - Kovačica : Tursitička organizacija opštine Kovačica ; Beograd : Princip pres, 2016 (Beograd : Portal). - 7 planova grada na 1 listu obostrano : u bojama ; 48 x 68 cm, presavijen na 24 x 12 cm

Tiraž 10.000. - Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Sadrži i planove: Padina, Crepaja, Uzdin i Putnikovo, Samoš, Debeljača, Idvor.

ISBN 978-86-6189-097-0

338.48(497.113)(084.3)
COBISS.SR-ID 227495692