претходна
наредна
СР 2017 Н - 391
        SERBIA Accommodation = Unterkunft Serbien / [editor, Redakteur Aleksandar Šuša ; photos Branko Jovanović, Dragan Bosnić, Slava Mićić]. - 7th ed. = 7. Aufl. - Belgrade : National Tourism Organisation of Serbia, 2017 (Belgrade : Službeni glasnik). - 72 str. ; 20 cm

Uporedo engl. i nem. tekst. - Tiraž 3.000. - Serbia ; Serbien: str. 1-2.

ISBN 978-86-6005-490-8 (broš.)

338.488.2:640.412(497.11)(058)
COBISS.SR-ID 228834828

СР 2017 Н - 392
        SRBIJA [Kartografska građa] : turistička karta / [tekst Olgica Miljković]. - 6. izd. - [Razmera] 1:800 000. - Beograd : Turistička organizacija Srbije, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 1 geogr. karta : u bojama ; 68 x 49 cm na listu 50 x 70 cm, presavijena na 24 x 11 cm

Tiraž 40.000 Sadrži legendu.

ISBN 978-86-6005-472-4

338.48(497.11)(084.3)
COBISS.SR-ID 222914060

СР 2017 Н - 393
STOJAKOVIĆ, Gordana, 1957-
        Novi Sad : a missing view / [text and data Gordana Stojaković ; photographs Dragan Kurucić]. - Novi Sad : Tourist Organisation of the City of Novi Sad, 2016 (Novi Sad : Grafomarketing). - 12 str. : fotogr. u bojama ; 20 cm

Kor. nasl. - Podatak o autorki preuzet iz kolofona. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-88855-57-0 (broš.)

338.48-6:2(497.113 Novi Sad)(036)
726(497.113 Novi Sad)(036)
COBISS.SR-ID 308019719

СР 2017 Н - 394
СТОЈАКОВИЋ, Гордана, 1957-
        Novi Sad : pogled koji nedostaje / [tekst, podaci Gordana Stojaković ; fotografije Dragan Kurucić]. - Novi Sad : Turistička organizacija Grada Novog Sada, 2016 (Novi Sad : Grafomarketing). - 12 str. : fotogr. u bojama ; 20 cm

Kor. nasl. - Podatak o autorki preuzet iz kolofona. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-88855-56-3 (broš.)

338.48-6:2(497.113 Novi Sad)(036)
726(497.113 Novi Sad)(036)
COBISS.SR-ID 308020231

СР 2017 Н - 395
ШУША, Александар, 1967-
        Србија : туристичка понуда за зимску сезону 2016/17 / [уредник и аутор Александар Шуша]. - Београд : Туристичка организација Србије, 2016 (Београд : Службени гласник). - 68 стр. ; 21 cm. - (Билтен / [Туристичка организација Србије] ; бр. 51)

Кор. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-6005-491-5 (брош.)

338.48(497.11)"2016/2017"(085.6)
COBISS.SR-ID 228153356


339 ТРГОВИНА. МЕЂУНАРОДНИ ПРИВРЕДНИ ОДНОСИ. СВЕТСКА ПРИВРЕДА

СР 2017 Н - 396
КОНФЕРЕНЦИЈА о регионалној стабилности (2017 ; Нови Сад)
        Конференција о regionalnoj стабилности / 9. јун 2017. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 ([б. м. : б. и.]). - [8] стр. ; 15 cm

Кор. насл. - Текст ћир. и лат. - Слика Б. Панаотовића на корицама. - Садржи биографске белешке о учесницима.

(Брош.)

339.92(497)(083.97)
COBISS.SR-ID 316357127


34 ПРАВО. ЗАКОНОДАВСТВО

СР 2017 Н - 397
МАТИЦА српска (Нови Сад)
        Трибина Савремени човек и савремени свет [Сликовна грађа] : говори академик Коста Чавошки : Атријум Библиотеке, четвртак, 23. јун 2016. у 19,00 сати / [организатори] Матица српска [и] Библиотека Матице српске. - Нови Сад : Матица српска : Библиотека Матице српске, 2016 ([б. м. : б. и.]). - 1 плакат : илустр. у боји ; 42 x 30 cm

34:929 Чавошки К.(084.5)
COBISS.SR-ID 310957831

СР 2017 Н - 398
        POSLOVNI sudsko-advokatski rokovnik : 2018 / [urednik Gordana Stanojčić]. - Beograd : Poslovni biro, 2017 (Beograd : Poslovni biro). - 224 str. : tabele ; 25 cm

Tiraž 2.000.
- - Imenik advokata, sudskih veštaka, sudskih izvršitelja, javnih beležnika [Elektronski izvor] ; Elektronski dodatak sa propisima koji regulišu krivični, parnični, vanparnični i postupak izvršenja i obezbeđenja kao i sudske takse i tarife. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : 12 cm

ISBN 978-86-7889-637-8 (plast.)

34(497.11)"2017"(058)
347.96(497.11)(058)
347.965.7(497.11)"2017"(094.5)
336.284(497.11)"2017"
COBISS.SR-ID 239747596


343.8 ПЕНОЛОГИЈА. ИЗВРШАВАЊЕ КАЗНИ. ПРЕВЕНЦИЈА

СР 2017 Н - 399
МИХАЈЛОВ, Саша, 1975-
        Старо сајмиште - логор Гестапоа = The old fairground - Gestapo camp / [аутор Саша Михајлов ; фотографија Снежана Неговановић]. - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда = Belgrade : Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, 2017 (Београд : Birograf). - 10 стр. : илустр. ; 20 cm

Кор. насл. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Податак о ауторки преузет из колофона. - Текст штампан двостубачно. - Тираж 1.000. - Библиографија: стр. 6.

ISBN 978-86-89779-38-7 (брош.)

343.819.5(497.11)"1941/1945"(036)
711.57(497.11)"1937/..."(036)
COBISS.SR-ID 246620684


347.9 ПРАВНИ ПОСТУПАК. УСТРОЈСТВО СУДОВА И КАДРОВА

СР 2017 Н - 400
        DŽEPNI rokovnik : 2018 / [urednik Gordana Stanojčić]. - Beograd : Poslovni biro, 2017 (Beograd : Poslovni biro). - 176 str. : tabele ; 18 cm

Tiraž 1.000.
- - Imenik advokata, sudskih veštaka, sudskih izvršitelja, javnih beležnika [Elektronski izvor] ; Potpuni tekstovi zakona koji regulišu krivični, parnični, vanparnični i postupak izvršenja i obezbeđenja.... - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : 12 cm

ISBN 978-86-7889-634-7 (plast.)

347.965.7(497.11)"2017"(094.5)
336.284(497.11)"2017"
COBISS.SR-ID 238077196


355/359 ВОЈНЕ ВЕШТИНЕ. ВОЈНЕ НАУКЕ

СР 2017 Н - 401
БОЖОВИЋ, Срђан, 1964-
        Униформе, ордени и медаље ЈНА / [аутор изложбе и текста каталога] Срђан Божовић ; [фотографије Радован Ђерић]. - Панчево : Народни музеј, 2017 (Београд : Dexin). - 7 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 200.

ISBN 978-86-919075-4-9 (брош.)

355.141(397.1):737.2(083.824)
COBISS.SR-ID 318332167


37.016 САДРЖАЈ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА

СР 2017 Н - 402
КОЦИЋ-Мирјанић, Ивана Ж., 1959-
        Ваневропски континенти [Картографска грађа] : вежбанка за географију за седми разред основне школе / Ивана Ж. Коцић-Мирјанић. - 8. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2017 (Београд : Планета принт). - 1 атлас (20 стр.) : неме геогр. карте ; 31 x 23 cm

Тираж 11.000.

ISBN 978-86-17-19574-6 (брош.)

37.016:91(5/9)(075.2)(084.3-21)
COBISS.SR-ID 228719884


37.016:0/9-028.31 УЏБЕНИЦИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ПОЧЕТНУ НАСТАВУ

СР 2017 Н - 403
КОРАКСИЋ, Маја, 1968-
        Лепилица : радна свеска за предшколце : запажање облика, боја, појава, разлика и сличности, подстицање маште и истраживачких активности код деце, развијање стрпљења, уредности и прецизности, извођење моторичких вежби и финих покрета шаке / [аутор] Маја Кораксић ; [илустрације Мијат Мијатовић]. - 2. изд. - Чачак : Пчелица, 2016 (Чачак : Мајсторовић). - 16 стр., [6] листoва са налепницама : илустр. ; 30 cm

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-6089-501-3 (брош.)

37.016:3/5-028.31
COBISS.SR-ID 225129996

СР 2017 Н - 404
МАРКОВИЋ, Горан, 1967-
        Бојалица : радна свеска за предшколце : препознавање и разликовање боја, подстицање прецизности и уредности, развијање фине моторике / Горан Марковић ; [илустрације Мијат Мијатовић]. - 2. изд. - Чачак : Пчелица, 2016 (Чачак : Мајсторовић). - 31 стр., [2] листа с налепницама : илустр. ; 30 cm

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-6089-452-8 (брош.)

37.016:73/76-028.31
COBISS.SR-ID 225118220

СР 2017 Н - 405
        УЧИМ енглески : домишљате и забавне вежбе. [3-4 године] / [са шпанског превела Милица Цветковић]. - Београд : Лагуна, 2016 (Београд ; Кина). - 16 стр., [2] листa са налепницама : илустр. ; 29 cm. - (Мала лагуна)

Превод дела: Yo aprendo inglés 3-4 años. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-521-2349-0 (брош.)

37.016:811.111-028.31
COBISS.SR-ID 224528140

СР 2017 Н - 406
        УЧИМ енглески : домишљате и забавне вежбе. [5-6 година] / [са шпанског превела Милица Цветковић]. - Београд : Лагуна, 2016 (Београд ; Кина). - 16 стр., [2] листa са налепницама : илустр. ; 29 cm. - (Мала лагуна)

Превод дела: Yo aprendo inglés 5-6 años. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-521-2350-6 (брош.)

37.016:811.111-028.31
COBISS.SR-ID 224528396

СР 2017 Н - 407
        УЧИМ математику : домишљате и забавне вежбе. [3-4 године] / са шпанског превела Милица Цветковић. - Београд : Лагуна, 2016 (Београд ; Кина). - 16 стр., [2] листa са налепницама : илустр. ; 30 cm. - (Мала лагуна)

Превод дела: Yo aprendo Matemáticas 3-4 años. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-521-2351-3 (брош.)

37.016:51-028.31
COBISS.SR-ID 224523020

СР 2017 Н - 408
        УЧИМ математику : домишљате и забавне вежбе. [5-6 година] / са шпанског превела Милица Цветковић. - Београд : Лагуна, 2016 (Београд ; Кина). - 16 стр., [2] листa са налепницама : илустр. ; 29 cm. - (Мала лагуна)

Превод дела: Yo aprendo Matemáticas 5-6 años. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-521-2352-0 (брош.)

37.016:51-028.31
COBISS.SR-ID 224524300


37.016:62(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ТЕХНИКЕ

СР 2017 Н - 409
ВАСИЋ, Жељко
        Свет технике 5 [Вишеврсна грађа] : збирка материјала за конструкторско моделовање : техничко и информатичко образовање за пети разред / Жељко Васић, Иван Ђисалов, Мирослав Парошкај. - 1. изд. - Београд : Нови Логос, 2017 (Београд : ДМД). - 1 комплет за техничко образовање (различити комади) : у боји ; у кутији, 5 x 21 x 29 cm

Насл. са заштитне кутије. - Тираж 2.000.
- - Упутство за коришћење збирке материјала за конструкторско моделовање : за пети разред основне школе. - 44 стр. : илустр. ; 29 cm

ISBN 978-86-6109-275-6 (брош. у зашт. кутији)

37.016:62/69(086)
COBISS.SR-ID 240256268

СР 2017 Н - 410
ВАСИЋ, Жељко
        Свет технике 6 [Вишеврсна грађа] : збирка материјала за конструкторско моделовање : техничко и информатичко образовање за шести разред / Жељко Васић, Иван Ђисалов, Мирослав Парошкај. - 1. изд. - Београд : Нови Логос, 2017 (Београд : ДМД штампарија). - 1 комплет за техничко образовање (различити комади) : у боји ; у кутији, 5 x 21 x 29 cm

Насл. са заштитне кутије. - Тираж 2.000.
- - Упутство за коришћење збирке материјала за конструкторско моделовање : за шести разред основне школе. - 56 стр. : илустр. ; 29 cm

ISBN 978-86-6109-276-3 (брош. у зашт. кутији)

37.016:62/69(086)
COBISS.SR-ID 240251148

СР 2017 Н - 411
ВУЧИЋЕВИЋ, Алекса, 1978-
        Техничко и информатичко образовање [Вишеврсна грађа] : за 7 разред основне школе : материјали за конструкторско моделовање / Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић. - 4. измењено изд. - Београд : Klett, 2016 (Београд : Дрвотерм). - 1 комплет за техничко образовање (различити комади) : у боји ; у кутији, 32 x 23 x 3 cm + Модел дизалице и модел виљушкара ([6] листова)

Насл. са заштитне кутије. - Тираж 4.000.
- - Техничко и информатичко образовање : за седми разред основне школе : упутство за израду вежби : конструкторско моделовање / Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић. - 16 стр. : илустр. ; 29 cm

ISBN 978-86-7762-575-7 (у кутији)

37.016:62/69(086)
37.016:62/69(075.2)(076.1)
COBISS.SR-ID 223182604

СР 2017 Н - 412
ВУЧИЋЕВИЋ, Алекса, 1978-
        Техничко и информатичко образовање [Вишеврсна грађа] : за 8. разред основне школе : материјали за конструкторско моделовање / Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић, Ђура Пађан. - 4. измењено изд. - Београд : Klett, 2016 (Београд : Wal Talija). - 1 комплет за техничко образовање (различити комади) : у боји ; у кутији, 26 x 17 x 3 cm + Списак компонената за реализацију практичних вежби из радне свеске ([1] лист)

Насл. са заштитне кутије. - Тираж 5.000.
- - Техничко и информатичко образовање : за осми разред основне школе : упутство за израду вежби : конструкторско моделовање / Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић. - 28 стр. : илустр. ; 21 cm

ISBN 978-86-7762-588-7 (у кутији)

37.016:62/69(086)
37.016:62/69(075.2)(076.1)
COBISS.SR-ID 223179788

СР 2017 Н - 413
ГОЛУБОВИЋ, Драган М., 1947-
        Конструктор УК7 [Вишеврсна грађа] : машине и механизми / [Драган М. Голубовић, Небојша Д. Голубовић]. - 7. изд. - Београд : Едука, 2017 (Београд : Цицеро). - 1 комплет за техничко образовање (различити комади) : у боји ; у кутији, 30 x 21 x 6 cm

Насл. са кутије. - Тираж 7.000.
- - Приручник за коришћење ученичког материјала за радне вежбе из техничког и информатичког образовања за 7. разред основне школе. - 26 стр.
- - Упутство за коришћење збирке материјала за вежбе од 5. - 8. разреда [Електронски извор]. - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) ; 12 cm

ISBN 978-86-6013-069-5 (у кутији)

37.016:62/69(086)
COBISS.SR-ID 230242828

СР 2017 Н - 414
СТАМЕНОВИЋ, Ненад, 1978-
        Техничко и информатичко образовање [Вишеврсна грађа] : за 5. разред основне школе : материјали за конструкторско моделовање / Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић. - 4. измењено изд. - Београд : Klett, 2016 (Београд : Дрвотерм). - 1 комплет за техничко образовање (различити комади) : у боји ; у кутији, 32 x 23 x 3 cm

Насл. са заштитне кутије. - Тираж 3.000.
- - Техничко и информатичко образовање : за пети разред основне школе : упутство за израду вежби : конструкторско моделовање / Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић. - 16 стр. : илустр. ; 29 cm

ISBN 978-86-7762-593-1 (у кутији)

37.016:62/69(086)
37.016:62/69(075.2)(076.1)
COBISS.SR-ID 223180812

СР 2017 Н - 415
СТАМЕНОВИЋ, Ненад, 1978-
        Техничко и информатичко образовање [Вишеврсна грађа] : за 5. разред основне школе : материјали за конструкторско моделовање / Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић. - 5. изд. - Београд : Klett, 2017 (Београд : Дрвотерм). - 1 комплет за техничко образовање (различити комади) : у боји ; у кутији, 32 x 23 x 3 cm

Насл. са заштитне кутије. - Тираж 4.000.
- - Техничко и информатичко образовање : за пети разред основне школе : упутство за израду вежби : конструкторско моделовање / Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић. - 16 стр. : илустр. ; 29 cm

ISBN 978-86-7762-593-1 (у кутији)

37.016:62/69(086)
37.016:62/69(075.2)(076.1)
COBISS.SR-ID 236313100

СР 2017 Н - 416
СТАМЕНОВИЋ, Ненад, 1978-
        Техничко и информатичко образовање [Вишеврсна грађа] : за 6. разред основне школе : материјали за конструкторско моделовање / Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић. - 4. измењено изд. - Београд : Klett, 2016 (Београд : Дрвотерм). - 1 комплет за техничко образовање (различити комади) : у боји ; у кутији, 32 x 23 x 3 cm

Насл. са заштитне кутије. - Тираж 4.000.
- - Техничко и информатичко образовање : за шести разред основне школе : упутство за израду вежби : конструкторско моделовање / Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић. - 24 стр. : илустр. ; 29 cm

ISBN 978-86-7762-594-8 (у кутији)

37.016:62/69(086)
37.016:62/69(075.2)(076.1)
COBISS.SR-ID 223181836

СР 2017 Н - 417
СТАМЕНОВИЋ, Ненад, 1978-
        Техничко и информатичко образовање [Вишеврсна грађа] : за 6. разред основне школе : материјали за конструкторско моделовање / Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић. - 5. изд. - Београд : Klett, 2017 (Београд : Дрвотерм). - 1 комплет за техничко образовање (различити комади) : у боји ; у кутији, 32 x 23 x 3 cm

Насл. са заштитне кутије. - Тираж 2.000.
- - Техничко и информатичко образовање : за шести разред основне школе : упутство за израду вежби : конструкторско моделовање / Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић. - 24 стр. : илустр. ; 29 cm

ISBN 978-86-7762-594-8 (у кутији)

37.016:62/69(086)
37.016:62/69(075.2)(076.1)
COBISS.SR-ID 236313356

СР 2017 Н - 418
УРОШЕВИЋ, Драган
        Свет технике 7 [Вишеврсна грађа] : збирка материјала за конструкторско моделовање машина и механизама : техничко и информатичко образовање за седми разред / Драган Урошевић, Иван Ђисалов. - 1. изд. - Београд : Нови Логос, 2017 (Београд : ДМД). - 1 комплет за техничко образовање (различити комади) : у боји ; у кутији, 5 x 21 x 29 cm

Насл. са заштитне кутије. - Тираж 2.000.
- - Упутство за коришћење збирке материјала за конструкторско моделовање машина и механизама : за седми разред основне школе. - 52 стр. : илустр. ; 29 cm

ISBN 978-86-6109-277-0 (брош. у зашт. кутији)

37.016:62/69(086)
COBISS.SR-ID 240264204


37.016:73/76(075) УЏБЕНИЦИ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

СР 2017 Н - 419
ЖИВКОВИЋ, Мирјана, 1970-
        Ликовна култура 4 : за четврти разред основне школе : радни листови и материјал за рад уз уџбеник / [аутор Мирјана Живковић]. - 2. изд. - Београд : Креативни центар, 2016 (Крагујевац : Графостил). - 1 омот (8 радних листова, [2] листа с таблама, [8] листова за исецање) : илустр. ; 29 cm. - (Креативна школа)

Кор. насл. - Податак о ауторки преузет из колофона. - Тираж 10.000.

ISBN 978-86-529-0128-9 (у заштитном омоту)

37.016:73/76(075.2)(076.1)
COBISS.SR-ID 223768844

СР 2017 Н - 420
ХАЏИ-Јованчић, Невена, 1954-
        Свет у мојим рукама [Вишеврсна грађа] : ликовна култура за трећи разред основне школе : распуст код бака Лале / Невена Хаџи-Јованчић ; сарадници на пројекту Светлана Веселић, Добривоје Крговић, Тамара Сандуловић ; [илустрације Невена Хаџи Јованчић ; фотографије Добривоје Крговић]. - 5. изд. - Београд : Klett, 2016 (Београд : Цицеро). - 1 комплет за ликовну културу (71 стр., разл. комади) : у боји ; у заштитном омоту, 25 x 34 cm

Насл. и подаци о одговорности преузети са насл. стр. књ. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-7762-190-2 (брош. у заштитном омоту)

37.016:73/76(075.2)
COBISS.SR-ID 225649676