претходна
наредна


37.016:78(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ МУЗИКЕ

СР 2017 Н - 421
ВАСИЉЕВИЋ, Зорислава М., 1932-2009
        Solfeđo-ritam I [Štampana muzikalija] : udžbenik za učenike I i II razreda škole za osnovno muzičko obrazovanje / Zorislava M. Vasiljević ; saradnik Tatjana Drobni ; notografija Marija Simić. - 22. izmenjeno i dopunjeno izd. - Knjaževac : Nota, 2017 (Zaječar : Popović). - 120 str. : note ; 24 cm

Tiraž 700. - Str. 105-113: Metodska uputstva. - Rečnik. - Registar pesama i primera iz literature.

ISMN 979-0-69600-067-5 (broš.)

37.016:78(075.2)
784.9(075.2)
COBISS.SR-ID 229721868

СР 2017 Н - 422
ВАСИЉЕВИЋ, Зорислава М., 1932-2009
        Solfeđo-ritam I [Štampana muzikalija] : udžbenik za učenike I i II razreda škole za osnovno muzičko obrazovanje / Zorislava M. Vasiljević ; saradnik Tatjana Drobni ; notografija Marija Simić. - 22. izmenjeno i dopunjeno izd. - Knjaževac : Nota, 2017 (Zaječar : Popović). - 120 str. : note ; 24 cm

Tiraž 700. - Str. 105-113: Metodska uputstva. - Rečnik. - Registar.

ISMN 979-0-69600-068-2 (broš.)

37.016:78(075.2)
784.9(075.2)
COBISS.SR-ID 229721100

СР 2017 Н - 423
ВАСИЉЕВИЋ, Зорислава М., 1932-2009
        Solfeđo-ritam III [Štampana muzikalija] : udžbenik za učenike V i VI razreda škole za osnovno muzičko obrazovanje / Zorislava M. Vasiljević ; saradnik Tatjana Drobni ; notografija Marija Simić. - 15. izmenjeno i dopunjeno izd. - Knjaževac : Nota, 2017 (Zaječar : Popović). - 149 str. : note ; 24 cm

Tiraž 300. - Str. 135-140: Metodska uputstva. - Rečnik: str. 142-149. - Registar pesama i primera iz literature.

ISMN 979-0-69600-069-9

37.016:78(075.2)
784.9(075.2)
COBISS.SR-ID 229722636

СР 2017 Н - 424
ИЛИЋ, Гордана, 1961-
        Певајмо сви [Вишеврсна грађа] : до, ре, ми, фа, сол, ла, си : комплет додатних наставних средстава за предмет музичка култура од првог до четвртог разреда основне школе / Гордана Илић ; [текст читали Иван Босиљчић ... [и др.] ; ритмичке и мелодијске вежбе у нумерама 9, 10-17 изводила Андријана Манојловић ; илустрације Немања Ристић]. - Београд : Klett, 2017 (Београд : ДМД). - 1 CD, 32 стр., 1 плакат, 25 картица : у боји ; у кутији, 24 x 16 x 3 cm

Насл. са заштитне кутије. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-7762-721-8 (у зашт. кутији)

37.016:78(075.2)
COBISS.SR-ID 240872204

СР 2017 Н - 425
ЦВЕТКОВИЋ, Весна, 1954-
        Солфеђо [Штампана музикалија] : за I разред шестогодишње основне музичке школе / Весна Цветковић, Јасмина Михаљица ; [нотографија Марија Симић ; илустратор Лидија Тарановић]. - 11. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - 138 стр. : ноте ; 28 cm

Тираж 1.500.

ISMN 979-0-69601-015-5 (брош.)

37.016:784.9(075.2)
COBISS.SR-ID 229303052


37.016:8(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

СР 2017 Н - 426
ГЕРНГРОС, Гинтер
        Playway to English 3 : енглески језик за трећи разред основне школе : комплет картица / Гинтер Гернгрос, Херберт Пухта. - 3. изд. - Београд : Klett, 2017 (Смедерево : SD press). - 1 omot ([101] kartica, [33] nepovezana lista sa tablama) : ilustr. ; 30 cm

Kor. nasl. - "Комплет картица Playway to English садржи: флеш картице за сликовно представљање речи и њихово увежбавање [и] картице са речима које омогућавају лакше памћење нових речи и израза" --> zadnja str. - Tiraž 500.

ISBN 978-86-7762-502-3

37.016:811.111(075.2)(084)
COBISS.SR-ID 237673740

СР 2017 Н - 427
GERNGROSS, Günter
        Playway to English 1 [Video snimak] : cartoon stories and Mr Matt stories : [енглески језик за први разред основне школе] / [Гинтер Гернгрос, Херберт Пухта ; illustrations Svjetlan Junaković ; director (Matt stories) Matt Devitt]. - [Beograd] : Klett, 2017. - 1 DVD ; 12 cm

Nasl. sa naslovnog ekrana. - "DVD садржи: анимиране приче [и] забавне скечеве са господином Метом" --> zadnja strana kontejnera. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-7762-468-2 (Klett)
ISBN 978-1-107-62931-8 (Cambridge University Press)

37.016:811.111(075.2)(086.8)
COBISS.SR-ID 235508236

СР 2017 Н - 428
GERNGROSS, Günter
        Playway to English 2 [Video snimak] : cartoon stories and Mr Matt stories : [енглески језик за други разред основне школе] / [Гинтер Гернгрос, Херберт Пухта ; illustrations Svjetlan Junaković ; director (Matt stories) Matt Devitt]. - [Beograd] : Klett, 2017. - 1 DVD ; 12 cm

Nasl. sa naslovnog ekrana. - "DVD садржи: анимиране приче [и] забавне скечеве са господином Метом" --> zadnja strana kontejnera. - Tiraž 200.

ISBN 978-86-7762-469-9 (Klett)
ISBN 978-1-107-69998-4 (Cambridge University Press)

37.016:811.111(075.2)(086.8)
COBISS.SR-ID 235504908

СР 2017 Н - 429
GERNGROSS, Günter
        Playway to English 3 [Video snimak] : cartoon stories and Mr Matt stories : [енглески језик за трећи разред основне школе] / [Гинтер Гернгрос, Херберт Пухта ; illustrations Svjetlan Junaković ; director (Matt stories) Matt Devitt]. - [Beograd] : Klett, 2017. - 1 DVD ; 12 cm

Nasl. sa naslovnog ekrana. - "DVD садржи: анимиране приче [и] забавне скечеве са господином Метом" --> zadnja strana kontejnera. - Tiraž 200.

ISBN 978-86-7762-470-5 (Klett)
ISBN 978-1-107-65779-3 (Cambridge University Press)

37.016:811.111(075.2)(086.8)
COBISS.SR-ID 235509004

СР 2017 Н - 430
GERNGROSS, Günter
        Playway to English 4 [Video snimak] : cartoon stories and Mr Matt stories : [енглески језик за четврти разред основне школе] / [Гинтер Гернгрос, Херберт Пухта ; illustrations Svjetlan Junaković ; director (Matt stories) Matt Devitt]. - [Beograd] : Klett, 2017. - 1 DVD ; 12 cm

Nasl. sa naslovnog ekrana. - "DVD sadrži: animirane priče [i] zabavne skečeve sa gospodinom Metom" --> zadnja strana kontejnera. - Tiraž 200.

ISBN 978-86-7762-471-2 (Klett)
ISBN 978-1-107-66585-9 (Cambridge University Press)

37.016:811.111(075.2)(086.8)
COBISS.SR-ID 235506956


37.016:91(075.2/.3) УЏБЕНИЦИ ГЕОГРАФИЈЕ

СР 2017 Н - 431
        ГЕОГРАФСКИ атлас за пети, шести, седми и осми разред основне школе [Картографска грађа] / аутори Зорица Грујић-Киш ... [и др.]. - 6. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2017 (Београд : Планета принт). - 1 атлас (102 стр.) : илустр. у боји ; 30 x 23 cm

Тираж 24.000.

ISBN 978-86-17-19600-2 (Завод за уџбенике; картон)

37.016:912(100)(075.2)(084.4)
COBISS.SR-ID 229985804

СР 2017 Н - 432
КОЦИЋ-Мирјанић, Ивана Ж., 1959-
        Европа [Картографска грађа] : вежбанка за географију за шести разред основне школе / Ивана Ж. Коцић-Мирјанић. - 9. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2017 (Београд : Планета принт). - 1 атлас (20 стр.) : неме геогр. карте ; 31 x 23 cm

Тираж 8.000.

ISBN 978-86-17-19573-9 (брош.)

37.016:91(075.2)(076)(084.3-21)
COBISS.SR-ID 228720396

СР 2017 Н - 433
КОЦИЋ-Мирјанић, Ивана Ж., 1959-
        Моја Србија [Картографска грађа] : вежбанка за географију за осми разред основне школе / Ивана Ж. Коцић-Мирјанић. - 7. изд. - [Више размера]. - Београд : Завод за уџбенике, 2016 (Београд : Службени гласник). - 1 атлас (20 стр.) : неме геогр. карте ; 31 cm

Тираж 9.000.

ISBN 978-86-17-19346-9 (брош.)

37.016:91(497.11)(075.2)(076)(084.3-21)
COBISS.SR-ID 224659980

СР 2017 Н - 434
КОЦИЋ-Мирјанић, Ивана Ж., 1959-
        Моја Србија [Картографска грађа] : вежбанка за географију за осми разред основне школе / Ивана Ж. Коцић-Мирјанић. - 8. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2017 (Београд : Планета принт). - 1 атлас (20 стр.) : неме геогр. карте ; 31 x 23 cm

Тираж 10.000.

ISBN 978-86-17-19575-3 (брош.)

37.016:91(497.11)(075.2)(076)(084.3-21)
COBISS.SR-ID 228719628


371.2 ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА И НАСТАВЕ

СР 2017 Н - 435
        КЊИГА рада за рад наставника и одељењских старешина у основној и средњој школи : за школску 2017/2018. годину / [уредник Гордана Станојчић]. - Београд : Пословни биро, 2017 (Београд : Пословни биро). - 128 стр. : табеле ; 30 cm

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-7889-635-4 (брош.)

371.2(083.9)
COBISS.SR-ID 239694092


371.26/.27 ОЦЕЊИВАЊЕ. ИСПИТИ

СР 2017 Н - 436
МИЛОЈЕВИЋ, Владимир, 1978-
        Педагошка свеска : сумативно и формативно оцењивање ученика у основној и средњој школи / Владимир Милојевић. - 3. изд. - Београд : Креативни центар, 2016 (Крагујевац : Графостил). - [196] стр. : табеле ; 29 cm. - (Креативна школа)

Тираж 1.000. - Белешка о аутору: стр. [196].

ISBN 978-86-7781-989-7 (брош.)

371.26/.27(035)
COBISS.SR-ID 224159756

СР 2017 Н - 437
ЧАБРИЋ, Наташа, 1973-
        Педагошка свеска : формативно и сумативно оцењивање ученика од првог до четвртог разреда основне школе / Наташа Чабрић. - 2. изд. - Београд : Креативни центар, 2016 (Крагујевац : Графостил). - [148] стр. : табеле ; 29 cm. - (Креативна школа)

Тираж 3.000.

ISBN 978-86-529-0073-2 (брош.)

371.26/.27(035)
COBISS.SR-ID 224160268


371.3::0/9 НАСТАВНЕ МЕТОДЕ ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ

СР 2017 Н - 438
СУДЗИЛОВСКИ, Данијела, 1963-
        Вокално-инструментална настава : практикум / Данијела Судзиловски, Марија Ивановић. - Ужице : Учитељски факултет, 2016 (Чачак : Бајић). - 53 стр. : ноте ; 30 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-6191-041-8 (брош.)

371.3::78(076)
COBISS.SR-ID 227458572


373.2 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

СР 2017 Н - 439
ЧОЛАКОВА, Петја, 1975-
        Игрице за паметне главице : 6+. Књ. 2 / [Петја Чолакова ; превод с бугарског Соња Жикић]. - Пирот : Pi-press, 2016 (Пирот : Pi-press). - 48 стр. : илустр. ; 30 cm

Кор. насл. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6023-361-7 (брош.)

373.29-053.4
COBISS.SR-ID 227992332


373.5 ОПШТЕОБРАЗОВНЕ ШКОЛЕ ДРУГОГ СТУПЊА

СР 2017 Н - 440
        ПОЉОПРИВРЕДНА школа са домом ученика Ваљево : основана 1923. - Ваљево : Пољопривредна школа, 201? ([б. м. : б. и.]). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. ; 22 cm

Кор. насл.

(Брош.)

373.54:631(497.11)
COBISS.SR-ID 247803660


379.8 СЛОБОДНО ВРЕМЕ И РЕКРЕАЦИЈА. АМАТЕРИЗАМ. ХОБИ. УРАДИ САМ

СР 2017 Н - 441
        АРТИ - миш уметник. Исеци : вежбанка / [превод Зоран Пеневски]. - Београд : Лагуна, 2016 (У Кини). - [48] стр. : илустр. ; 28 cm

Превод дела: Arty Mouse - cutting. - Кор. насл. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-521-2393-3 (брош.)

379.8(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 225485836

СР 2017 Н - 442
        АРТИ - миш уметник. Пресликај : вежбанка / [превод Зоран Пеневски]. - Београд : Лагуна, 2016 (Кинa). - [48] стр. : илустр. ; 28 cm

Превод дела: Arty Mouse - copying. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-521-2394-0 (брош.)

379.8(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 225485324

СР 2017 Н - 443
БАБИЋ, Виолета, 1953-
        Бележница за сваку девојчицу / [аутор] Виолета Бабић ; [илустратор Ана Григоријев]. - 7. изд. - Београд : Креативни центар, 2016 (Београд : Публикум). - 120 стр., [29] стр. за попуњавање : илустр. ; 20 cm

Тираж 3.000.

ISBN 978-86-7781-703-9 (брош.)

379.82-055.25(035)
COBISS.SR-ID 222492940

СР 2017 Н - 444
БОЕС, Жералдин
        Моjа књига таjни / [текстови Жералдин Боес ; илустрациjе Candybird ; превод Катарина Трајковић]. - 3. изд. - Чачак : Пчелица, 2016 (Кина). - 144 стр. : илустр. ; 21 cm

Превод дела: Mon livre de secrets. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6089-388-0 (картон)

379.82-055.25
COBISS.SR-ID 224040204

СР 2017 Н - 445
ВОТ, Фиона
        Цртање, шарање и бојење. 1 / Фиона Вот ; дизајн и илустрације Ерика Харисон и Кејти Ловел ; [са енглеског превео Дејан Беговић]. - 3. izd. - Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). - [64] стр. : илустр. ; 28 cm

Превод дела: Drawing, Doodling and Couloring. - Тираж 1.500.

ISBN 978-86-7781-853-1

379.82-055.25(02.053.2.025)
COBISS.SR-ID 238927372

СР 2017 Н - 446
ГРЕЈПЕР, Хелен
        Моја књига са 3000 налепница : животиње : препуно задатака и забаве са налепницама / [илустровала Хелен Грејпер ; превео Зоран Пеневски]. - Београд : Лагуна, 2017 (Кина). - [24] листова с таблама, [3] листа са налепницама : илустр. ; 37 x 28 cm. - (Мала Лагуна)

Превод дела: My Book of 3000 Animal Stickers. - Податак о аутору преузет из колофона. - Публикација је у облику торбице. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-521-2502-9 (брош.)

379.8(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 229046796

СР 2017 Н - 447
ЕМБЛТОН-Хол, Крис
        Моја књига са 3000 налепница : возила : препуно задатака и забаве са налепницама / [илустроваo Крис Емблтон-Хол ; превео Зоран Пеневски]. - Београд : Лагуна, 2017 (Кина). - [24] листова с таблама, [3] листа са налепницама : илустр. ; 37 x 28 cm. - (Мала Лагуна)

Превод дела: My Book of 3000 Things That Go! Stickers. - Податак о аутору преузет из колофона. - Публикација је у облику торбице. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-521-2501-2 (брош.)

379.8(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 229047308

СР 2017 Н - 448
        ЖИВОТИЊЕ : 12 књижица уз које ћеш научити где живе животиње, шта једу и још много тога --- / [уредник Небојша Бурзан]. - Београд : Вулкан издаваштво, 2016 (Београд : Вулкан штампарија). - 1 кутија (12 књ.) : илустр. ; 20 x 24 x 4 cm. - (Вулканчић) (Моје мало свезнање)

Насл. са заштитне кутије. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-10-01004-6 (заштитна кутија)

379.8(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 222894092

СР 2017 Н - 449
ЗОРАНАХ, 1990-
        Life Journal / Zorannah. - 1. izd. - Beograd : Vulkan izdavaštvo, 2016 (Beograd : Vulkan štamparija). - 119 str. : ilustr. ; 22 cm

Pravo ime autorke: Zorana Jovanović. - Tiraž 1.500.

ISBN 978-86-10-01607-9 (karton)

379.8-055.25
COBISS.SR-ID 220858636

СР 2017 Н - 450
КАРИ, Лиса
        Knjiga o nama / Lisa Kari. - 1. izd. - Beograd : Vulkan izdavaštvo, 2016 (Beograd : Vulkan štamparija). - 183 str. : ilustr. ; 24cm

Prevod dela: Me, You, Us / Lisa Currie. - Kor. nasl. - Str. [184]: O autorki. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-10-01766-3 (broš.)

379.8(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 226300172