претходна
наредна


616 ПАТОЛОГИЈА. КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА

СР 2017 Н - 481
НЕШКОВИЋ, Војислава, 1966-
        Portret savremenika : profesor Predrag Lalević : anesteziolog je: ... lekar specijalista! / [Vojislava Nešković i Predrag Lalević]. - Beograd : Udruženje anesteziologa i intenzivista Srbije, 2016 (Beograd : Studio Znak). - [6] str. : ilustr. ; 21 cm

Kor. nasl. - Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Tiraž 400.

ISBN 978-86-920595-1-3 (broš.)

616-089.5:929 Лалевић П.
COBISS.SR-ID 227418892


624 ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

СР 2017 Н - 482
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Авалски торањ [Сликовна грађа] = Avala tower / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - [2. изд.]. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 21 x 15 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 1.000. - БС 0308.

ISBN 978-86-84645-79-3

624.97(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230973708


629 ТЕХНИКА САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВА

СР 2017 Н - 483
        AUTOMOBILI kroz istoriju / [prevodilac Nevena Đuvelek Tomašević ; ilustratori Met Edvards ... [et al.] ; dizajneri maketa Brajan Bart, Nil Kejpel]. - Čačak : Pčelica, 2016 (Kina). - 116 str. : ilustr. ; 30 cm

Knjiga sadrži listove za isecanje sa elementima za makete. - Tiraž 2.000. - Registar.

ISBN 978-86-6089-589-1 (broš.)

629.331(086.4)
COBISS.SR-ID 221997324

СР 2017 Н - 484
ГРАНТ, Р. Г.
        Avioni kroz istoriju : [makete za sklapanje i knjiga za kolekcionare; 2 knjige u 1 sa 50 lako sklopivih modela / autor R. G. Grant ; prevodilac Tanja Ćetojević ; ilustratori Met Edvards ... [et al.] ; dizajneri maketa Brajan Bart, Nil Kejpel]. - Čačak : Pčelica, 2016 (Kina). - 116 str. : ilustr. ; 30 cm

Knjiga sadrži listove za isecanje sa elementima za makete. - Tiraž 2.000. - Registri.

ISBN 978-86-6089-588-4 (broš.)

629.735(086.4)
COBISS.SR-ID 221994508


639 ЛОВ. РИБОЛОВ. ГАЈЕЊЕ РИБА. АКВАРИСТИКА

СР 2017 Н - 485
САЈАМ опреме за риболов и активан боравак у природи (2017 ; Нови Сад)
        Katalog : sajam opreme za ribolov i aktivan boravak u prirodi "Fishing show & outdoor world" : [Novi Sad], 16 - 19/3/2017 / [glavni i odgovorni urednik Jelena Marinković]. - Novi Sad : Novosadski sajam, 2017 (Novi Sad : Promo office). - 39 str. : ilustr. ; 22 cm + Naknadno prispele prijave ([1] list)

Tiraž 150. - Str. 3: [Predgovor] / Slobodan Cvetković.

ISBN 978-86-89579-22-2 (broš.)

639.2.081:061.43]:005.745(497.113 Novi Sad)"2017"(085)
COBISS.SR-ID 312947719

СР 2017 Н - 486
ЋЕРАНИЋ, Александар
        Katalog izložbe lovačkih trofeja "50 godina Lorista" : pod pokroviteljstvom Međunarodnog saveta za lovstvo i zaštitu lovne faune : Novi Sad, 3-8.10.2017. godine / [autor kataloga Aleksandar Ćeranić]. - Novi Sad : Novosadski sajam, 2017 (Kisač : Grafo office). - 37 str. : ilustr. ; 21 cm

Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-89579-25-3 (broš.)

639.11/.16(497.113 Novi Sad)''2017''(085)
COBISS.SR-ID 317363207


64 ДОМАЋИНСТВО. СТАНОВАЊЕ

СР 2017 Н - 487
        SUPER kartica : katalog : ponuda važi od 05. 12. 2016. do 31. 01. 2017. - [S. l. : s. n.], 2016 ([s. l. : s. n.]). - 63 str. : ilustr. ; 26 cm

Kor. nasl.

(Broš.)

645.63(085)
COBISS.SR-ID 236213516

СР 2017 Н - 488
        SUPER kartica : katalog : ponuda važi od 06. 04. 2017. do 25. 05. 2017. - [S. l. : s. n.], 2017 ([s. l. : s. n.]). - 69 str. : ilustr. ; 26 cm

Kor. nasl.

(Broš.)

645.63(085)
COBISS.SR-ID 236215820


641 НАМИРНИЦЕ. ПРИПРЕМАЊЕ НАМИРНИЦА

СР 2017 Н - 489
МЕНТЕЛ, Џоана
        Recepti za decu : 32 jela za mlade kuvare / [tekst i fotografije Džoana Mentel ; prevod Mirjana Popov-Slijepčević]. - Beograd : Kreativni centar, 2017 (Kragujevac : Grafostil). - 1 omot ([32] kartice, [1] presavijen list : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Children's Book of Recipes. - Kor. nasl. - Tiraž 2.000.

ISBN 978-86-529-0462-4 (u kutiji)

641.5(083.12)(084)
COBISS.SR-ID 243253772


655 ГРАФИЧКА ИНДУСТРИЈА. ШТАМПАРСТВО. ИЗДАВАЊЕ. ТРГОВИНА КЊИГАМА

СР 2017 Н - 490
МЕЂУНАРОДНИ Салон књига (23 ; 2017 ; Нови Сад)
        Каталог / 23. међународни Салон књига [и] 22. међународна изложба уметности Арт експо [и] 12. међународни сајам образовања Путокази , Нови Сад, 6. 3.-12. 3. 2017. ; [главни и одговорни уредник Јелена Маринковић]. - Нови Сад : Новосадски сајам, 2017 (Кисач : Графо офис). - 102 стр. : илустр. ; 21 cm

Tiraž 200.

ISBN 978-86-89579-21-5 (брош.)

655:061.43(497.113 Novi Sad)"2017"(085)
7:061.43(497.113 Novi Sad)"2017"(085)
COBISS.SR-ID 312743431

СР 2017 Н - 491
НЕДЕЉКОВИЋ, Оливера, 1973-
        Штампана реч 2016 : каталог 18. изложбе чачанског издаваштва / [аутор изложбе и каталога] Оливера Недељковић, Тијана Бежанић. - Чачак : Градска библиотека "Владислав Петковић Дис", 2017 (Чачак : Мултиграф 032). - 7 стр. : илустр. ; 21 cm

Кор. насл. - Тираж 100.

ISBN 978-86-83375-83-7 (брош.)

655.4/5 (497.11)"2016"(083.824)
COBISS.SR-ID 229233420


656.1 ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

СР 2017 Н - 492
        НОВИ Сад [Картографска грађа] : бициклистичка мапа / [текст Александар Станојловић ; фотографије Мартин Цандир ... [и др.]. - [Размера није уједначена]. - Нови Сад : Туристичка организација Новог Сада, 2016 (Нови Сад : Графомаркетинг). - 1 план града : у боји ; на листу 59 x 42 cm, пресавијен на 21 x 10 cm

Панорамски план је у скраћењу. - Тираж 2.000. Садржи легенду, означене бициклистичке стазе са сликовним објашњењем, на полеђини листа геогр. карту дела Новог Сада и Еуровело 6 - Дунавску руту и остале податке везане за бициклизам са фотографијама.

ISBN 978-86-88855-69-3

656.183.05(497.113 Нови Сад)(084.3)
796.61(497.113 Нови Сад)(084.3)
COBISS.SR-ID 310667015

СР 2017 Н - 493
        NOVI Sad [Kartografska građa] : Fahrradkarte / [Text Aleksandar Stanojlović ; Fotografien Marti Candir ... [et al.]. - [Razmera nije ujednačena]. - Novi Sad : Touristische Organisation der Stadt Novi Sad, 2016 (Novi Sad : Grafomarketing). - 1 plan grada : u boji ; 59 x 42 cm, presavijen na 21 x 10 cm

Tiraž 1.000. Sadrži legendu, označene biciklističke staze sa slikovnim objašnjenjem, na poleđini lista geogr. kartu dela Novog Sada i Eurovelo 6 - Dunavsku rutu i ostale podatke vezane za biciklizam sa fotografijama.

ISBN 978-86-88855-71-6

656.183.05(497.113 Нови Сад)(084.3)
796.61(497.113 Нови Сад)(084.3)
COBISS.SR-ID 311198215


67/68 РАЗНЕ ИНДУСТРИЈЕ, ЗАНАТИ И УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ

СР 2017 Н - 494
МЕЂУНАРОДНА изложба златарства и часовничарства "Сјај" (21 ; 2016 ; Нови Сад)
        Katalog / 21. međunarodna izložba zlatarstva i časovničarstva "Sjaj" = Catalogue / 21st International Exibition of Jewellery and Watches "Sjaj", [Novi Sad], 3-6/11/2016 ; [glavni i odgovorni urednik Jelena Marinković]. - Novi Sad : Novosadski sajam, 2016 (Novi Sad : Adverto). - 23 str. : ilustr. ; 21 cm + Naknadno prispele prijave ([1] list)

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 50.

ISBN 978-86-89579-19-2 (broš.)

68:061.43]:005.745(497.113 Novi Sad)"2016"(085)
COBISS.SR-ID 309519623


681 ПРЕЦИЗНА МЕХАНИКА

СР 2017 Н - 495
        СТАРА добра писаћа машина [Сликовна грађа] : изложба : Музеј града Новог Сада, Петроварадин, Тврђава 4, 24. август - 24. октобар 2017. - Нови Сад : Музеј града Новог Сада], 2017. - 1 плакат : илустр. у боји ; 70 x 51 cm

681.612(084.5)
COBISS.SR-ID 317265415


7 УМЕТНОСТ. АРХИТЕКТУРА. ФОТОГРАФИЈА. МУЗИКА. СПОРТ


7 УМЕТНОСТ. АРХИТЕКТУРА. ФОТОГРАФИЈА. МУЗИКА. СПОРТ

СР 2017 Н - 496
АНЂЕЛКОВИЋ, Сања, 1991-
        Сања Анђелковић ; Стефан Јовановић ; Андреа Палашти : исеци, па налепи : Културни центар Новог Сада, Мали ликовни салон, 24.4-6.5. 2017. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Биографски подаци о уметницима. - Тираж 100.

(Брош.)

7.038.53:929 Anđelković S.(083.824)
7.038.53:929 Jovanović S.(083.824)
7.038.53:929 Palásti A.(083.824)
COBISS.SR-ID 314114311

СР 2017 Н - 497
АНЂЕЛОВ Ал-Махамид, Марсил, 1983-
        Marsil Anđelov Al-Mahamid : sećanja : Terra galerija, Kikinda, februar 03-27. / [prevod na engleski Marta Buzulov]. - Kikinda : Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra, 2017 (Novo Miloševo : Garmond). - [8] str. : ilustr. u boji ; 24 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Kor. nasl. - Biografski podaci o fotografu. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-85901-77-5 (broš.)

7.053.38:929 Anđelov Al-Mahamid M.(083.824)
COBISS.SR-ID 311616519

СР 2017 Н - 498
ВУЈАНОВИЋ, Милош, 1965-
        Милош Вујановић ; Вељко Милковић : изументник : Културни центар Новог Сада, Ликовни салон, 27.02-13.03. 2017. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Art print). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Биографски подаци о уметнику и проналазачу. - Тираж 50. - Стр. [3-4]: Изуметник / Данило Вуксановић.

ISBN 978-86-7931-579-3 (брош.)

7.038.53:929 Vujanović M.(083.824)
7.07:929 Milković V. (083.824)
COBISS.SR-ID 312501767

СР 2017 Н - 499
ВУЈАСИНОВИЋ, Тања, 1974-
        Тања Вујасиновић : неиспоручени неони господина Лацковића : видео инсталација : Културни центар Новог Сада, Мали ликовни салон, 26.6-6.7. 2017. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Биографски подаци о уметници. - Тираж 50.

ISBN 978-86-7931-597-7 (брош.)

7.038.53:929 Vujasinović T.(083.824)
COBISS.SR-ID 315322887

СР 2017 Н - 500
ДОЗЕТ, Дарко, 1976-
        Изложба фотографија "Седам векова манастира Крупе" : изложба фотографија : Културни центар Новог Сада, Трибина младих, 26-31. јул 2017. / Дарко Дозет. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Биографски подаци о ауторима. - Тираж 50. - Стр. [2-3]: Манастир Крупа / Сњежана Орловић.

ISBN 978-86-7931-609-7 (брош.)

7.071.1:929 Дозет Д.(083.824)
COBISS.SR-ID 315978503

СР 2017 Н - 501
ДУЊИЋ, Владимир, 1957-
        Владимир Дуњић : Културни центар Новог Сада, Ликовни салон, 25. 09-16.10. 2017. / [текст Владимир Дуњић]. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - [12] стр. : илустр. ; 21 cm

Кор. насл. - Биографски подаци о уметнику. - Тираж 50.

ISBN 978-86-7931-616-5 (брош.)

7.038.53:929 Dunjić V.(083.824)
COBISS.SR-ID 316998407

СР 2017 Н - 502
КАРАНОВИЋ, Бранимир, 1948-
        Бранимир Карановић : лица у лица : Културни центар Новог Сада, Мали ликовни салон, 7-19.11. 2016. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2016 (Novi Sad : Арт принт). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Биографски подаци о уметнику. - Тираж 50. - Стр. [3-4]: Лица у лица Бранимира Карановића / Дубравка Лазић.

ISBN 978-86-7931-550-2 (брош.)

7.071.1:929 Карановић Б.(083.824)
COBISS.SR-ID 309188615

СР 2017 Н - 503
КЛАМП, Роберт
        Келтски егзодус и празна земља : фото-документарни и звучни пројекат / Robert W. Clamp ; [превод Лидија Капичић]. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2016 (Нови Сад : Артпринт медиа). - [12] : илустр. ; 21 cm

Кор. насл. - Изворник на енгл. језику. - Тираж 50.

ISBN 978-86-7931-556-4 (брош.)

7.071.1:929 Кламп Р.(083.824)
908(411)(083.824)
COBISS.SR-ID 309892615

СР 2017 Н - 504
КЛЕМЕНЦ, Иван, 1949-
        Kulturni napad / [autor projekta Ivan Klemenc ; grafičko oblikovanje Goran Despotovski]. - Novi Sad : Akademija umetnosti, 2016 (Novi Sad : Magyar Szó). - 13 str. : ilustr. ; 22 cm

Kor. nasl. - Tiraž 400.

ISBN 978-86-88191-68-5 (broš.)

378.6:7.038.53(497.113 Нови Сад)"2016"(083.824)
7.038.5(497.113)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 310952455

СР 2017 Н - 505
        КЊИГА уметника "Пергамент концертина" : пергамент Србија : Културни центар Новог Сада, Ликовни салон, 31. јул-14. август 2017. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Тираж 100. - Стр. [3]: Вода - актуелна тема у књигама уметника Пергамент концертина / Лепосава Милошевић Сибиновић.

ISBN 978-86-7931-603-5 (брош.)

7.038.53(497)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 315956999

СР 2017 Н - 506
КОЦИЋ, Илија, 1951-2016
        Избор из колекције минијатура Илије Бате Коцића : Културни центар Новог Сада, Ликовни салон, 8-22. мај 2017. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Тираж 100. - Стр. [11]: Минијатуре из колекције Илије Коцића-Бате / Душан Тодоровић.

ISBN 978-86-7931-590-8 (брош.)

7.074:929 Kocić I.(083.824)
COBISS.SR-ID 314090247

СР 2017 Н - 507
ЛАЗИЋ, Дубравка, 1974-
        Dubravka Lazić : igra vidljivog i nevidljivog : fotografije : Galerija Terra, Kikinda, jun 2017. / [prevod na engleski jezik Marta Buzulov]. - Kikinda : Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra, 2017 (Novo Miloševo : Garmond). - [8] str. : ilustr. u boji ; 24 cm

Kor. nasl. - Biografski podaci o umetnici. - Tiraž 100. - Str. [2]: Igre vidljivog i nevidljivog = The Games and invisible / Dragan Prole.

ISBN 978-86-85901-82-9 (broš.)

7.071.1:929 Lazić D.(083.824)
77.04(083.824)
COBISS.SR-ID 314657543

СР 2017 Н - 508
ЛАЗИЋ, Лазар, 1962-
        Лазар Лазић : Vojvodina rural view : Културни центар Новог Сада, Трибина младих, 05 - 10.10.2016. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2016 (Нови Сад : Art print). - [12] стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 50.

ISBN 978-86-7931-545-8 (брош.)

7.071.1:929 Lazić L.(083.824)
COBISS.SR-ID 308764167

СР 2017 Н - 509
ЛАЗИЋ, Лазар, 1962-
        Lazar Lazić : Vojvodina-rural view / [prevod na engleski jezik Marta Buzulov ; dizajn Igor Grandić]. - Kikinda : Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra, 2017 (Novo Miloševo : Garmond). - [8] str. : ilustr. ; 24 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Kor. nasl. - Biografski podaci o fotografu. - Tiraž 100.

ISBN 978-86-85901-78-2 (broš.)

7.07.1:929 Lazić L.(083.824)
COBISS.SR-ID 312516359

СР 2017 Н - 510
МАРКОВИЋ, Лазар, 1960-
        Лазар Марковић : деконструкција замка : [изложба фотопринтова] : Културни центар Новог Сада, Мали ликовни салон, Нови Сад, 12 - 24. 09. 2016. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2016 (Нови Сад : Арт принт). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Тираж 100. - Стр. [3]: Деконструкција замка / Лазар Марковић.

ISBN 978-86-7931-530-4 (брош.)

77.071.1:929 Marković L.(083.824)
COBISS.SR-ID 233216268