претходна
наредна
СР 2017 Н - 541
        ZGRADE, mostovi i znamenitosti sveta kroz istoriju / [prevodilac Tanja Brkljač ; dizajneri maketa Brajan Bart, Nil Kejpel]. - Čačak : Pčelica, 2016 (Kina). - 116 str. : ilustr. ; 30 cm

Knjiga sadrži listove za isecanje sa elementima za makete. - Tiraž 2.000. - Registar.

ISBN 978-86-6089-587-7 (broš.)

725/726(5/8)(086.4)
COBISS.SR-ID 222000652

СР 2017 Н - 542
ИБРАЈТЕР-Газибара, Бојана, 1976-
        Зграда Аграрне банке = The Building of Agrarian Bank / [аутор Бојана Ибрајтер-Газибара ; фотографија Снежана Неговановић]. - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда = Belgrade : Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, 2017 (Београд : Birograf). - 10 стр. : илустр. ; 20 cm

Кор. насл. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Податак о ауторки преузет из колофона. - Текст штампан двостубачно. - Тираж 1.000. - Библиографија: стр. 6.

ISBN 978-86-89779-42-4 (брош.)

725.12(497.11)(036)
COBISS.SR-ID 246660108

СР 2017 Н - 543
КНЕЖЕВИЋ, Неда, 1973-
        /Pre/poznavanje : Muzej 25. maj = [Recognition]/Re/cognition : May 25 Museum / [autorke projekta Neda Knežević, Marija Đorgović ; prevod Irina Vujičić, Ivana Tomić]. - Beograd : Muzej istorije Jugoslavije, 2016 (Beograd : Standard 2). - [48] str. : ilustr. ; 21 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Kor. nasl. - Tiraž 300.

ISBN 978-86-84811-34-1 (broš.)

725.91(497.11 Београд)
069(497.11 Београд)
COBISS.SR-ID 226028044

СР 2017 Н - 544
НЕШКОВИЋ, Марина, 1959-
        55 јубилеј конзерватора - шест деценија рада на истраживању и заштити градитељског наслеђа архитекте Зорана Јаковљевића / [аутори Марина Нешковић, Вера Павловић Лончарски]. - Београд : Друштво конзерватора Србије, 2016 (Београд : Sapient). - 1 пресавијени лист ([8] стр.) : илустр. ; 30 cm

Податак о ауторкама преузет из колофона. - Посебно издање ДКС штампано поводом Дана Друштва конзерватора Србије 22. фебруара 2016. Београд --> колофон. - Тираж 500.

ISBN 978-86-80200-00-2

72.071.1:929 Јаковљевић З.
726.7.025.3/.4(497.11)
COBISS.SR-ID 222029324

СР 2017 Н - 545
НЕШКОВИЋ, Марина, 1959-
        60 јубилеј конзерватора - шест деценија рада на изучавању и заштити градитељског наслеђа др Милке Чанак-Медић / [аутори Марина Нешковић, Гордана Митровић]. - Београд : Друштво конзерватора Србије, 2016 (Београд : Академија). - 1 пресавијени лист ([8] стр.) : илустр. ; 28 cm

Податак о ауторкама преузет из колофона. - Посебно издање ДКС штампано поводом Дана Друштва конзерватора Србије 22. фебруара 2016. Београд --> колофон. - Тираж 500.

ISBN 978-86-80200-01-9

72.071.1:929 Чанак Медић М.
726.7.025.3/.4(497.11)
COBISS.SR-ID 222019596

СР 2017 Н - 546
СИБИНОВИЋ, Ана, 1976-
        Споменик и гробље ослободилаца Београда 1806. године = The monument and cemetery of the liberators of Belgrade in 1806 / [аутор Ана Сибиновић ; фотографија Снежана Неговановић]. - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда = Belgrade : Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, 2017 (Београд : Birograf comp). - 10 стр. : илустр. ; 20 cm

Кор. насл. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Податак о ауторки преузет из колофона. - Штампано двостубачно. - Тираж 1.000. - Напомене и библиографске референце на крају текста. - Библиографија: стр. 6.

ISBN 978-86-89779-40-0 (брош.)

725.94(497.11)(036)
COBISS.SR-ID 246478860

СР 2017 Н - 547
СРЕТЕНОВИЋ, Ирена, 1971-
        Зграда Сеизмолошког завода у Београду = The Seismological Institute Building / [аутор Ирена Сретеновић ; фотографија Снежана Неговановић]. - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда = Belgrade : Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, 2017 (Београд : Birograf). - 10 стр. : илустр. ; 20 cm

Кор. насл. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Податак о ауторки преузет из колофона. - Текст штампан двостубачно. - Тираж 1.000. - Библиографија: стр. 6.

ISBN 978-86-89779-36-3 (брош.)

725.1(497.11)(036)
COBISS.SR-ID 246560780

СР 2017 Н - 548
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Београд [Сликовна грађа] = Belgrade / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - [2. изд.]. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 15 x 21 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 2.000. - БС 0124.

ISBN 978-86-84645-47-2

725.963(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230959372

СР 2017 Н - 549
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Београд [Сликовна грађа] = Belgrade / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - Београд : Судио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 15 x 21 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - БС 0258.

ISBN 978-86-84645-45-8

725.963(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230959116

СР 2017 Н - 550
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Београд [Сликовна грађа] : Конак кнеза Милоша у Топчидеру = Belgrade : The residence of Prince Miloš Obrenović in the suburbs of Topčider / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 15 x 21 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 1.000. - БС 0150.

ISBN 978-86-902273-0-3

725.17(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230983692

СР 2017 Н - 551
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Београд [Сликовна грађа] : Народна скупштина = Belgrade : the National Assembly / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - [2. изд.]. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 21 x 15 cm

Насл. преузет са аверсне стр. разгледнице. - Тираж 2.000. - БС 0262.

ISBN 978-86-84645-41-0

725.11(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230958348

СР 2017 Н - 552
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Земун [Сликовна грађа] : [Гардош] = Zemun : the Gazebo / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - [2. изд.]. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 15 x 21 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 1.000. - БС 0129.

ISBN 978-86-84645-61-8

725.963(497.11 Земун)(084.12)
COBISS.SR-ID 230962956

СР 2017 Н - 553
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Мост на Ади [Сликовна грађа] = The Bridge on the Ada / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - [2. изд.]. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 15 x 21 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 2.000. - БС 0306.

ISBN 978-86-84645-77-9

725.95(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230972172

СР 2017 Н - 554
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Мост на Ади [Сликовна грађа] = The Bridge on the Ada / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - [2. изд.]. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 15 x 21 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 2.000. - БС 0307.

ISBN 978-86-84645-78-6

725.95(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230973196

СР 2017 Н - 555
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Хотел Москва [Сликовна грађа] = Hotel Moskva / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - [2. изд.]. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 21 x 15 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 2.000. - БС 0263.

ISBN 978-86-84645-40-3

728.5(497.11 Београд)(084.12)
725.948(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230956812

СР 2017 Н - 556
ТУЦИЋ, Хајна, 1973-
        Кућа Леоне Панајот = The House of Leona Panajot / [аутор Хајна Туцић ; фотографија Снежана Неговановић]. - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда = Belgrade : Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, 2017 (Београд : Birograf comp). - 10 стр. : илустр. ; 20 cm

Кор. насл. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Податак о ауторки преузет из колофона. - Штампано двостубачно. - Тираж 1.000. - Напомене и библиографске референце на крају текста.

ISBN 978-86-89779-41-7 (брош.)

728.37(497.11)(036)
COBISS.SR-ID 246560524

СР 2017 Н - 557
ЋИРИЋ, Ксенија, 1973-
        Београдска задруга = The Building of Belgrade Cooperative / [аутор Ксенија Ћирић ; фотографија Снежана Неговановић]. - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда = Belgrade : Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade, 2017 (Београд : Birograf). - 10 стр. : илустр. ; 20 cm

Кор. насл. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Податак о ауторки преузет из колофона. - Текст штампан двостубачно. - Тираж 1.000. - Библиографија: стр. 6.

ISBN 978-86-89779-39-4 (брош.)

725.1(497.11)(036)
COBISS.SR-ID 246419724


73 ПЛАСТИЧНЕ УМЕТНОСТИ

СР 2017 Н - 558
ПАНИАН, Наташа, 1985-
        Nataša Panian : dosije umetnik : Noćna galerija Petak, Beograd, 26.01-02.02. 2017. - [Beograd : Kreativna fabrika], 2017 ([Novi Sad : Štamparija-printarija]). - [4] str. : ilustr. u boji ; 13 x 19 cm

Kor. nasl. - Biografski podaci u umetnici.

ISBN 978-86-920847-0-6 (broš.)

730.071.1:929 Panian N.(083.824)
COBISS.SR-ID 312383751


73/76 ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

СР 2017 Н - 559
        VETERANI ULUS-a / [tekst Vera Grujić ; prevod na engleski jezik Marta Buzulov ; dizajn Igor Grandić ; fotografije Igor Grandić]. - Kikinda : Centar za likovnu i primenjenu umetnost Terra, 2017 (Novo Miloševo : Garmond). - [12] str. : ilustr. u boji ; 22 cm

Kor. nasl. - Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 200.

ISBN 978-86-85901-81-2 (broš.)

73/76:061.2(497.11)"2017"(083.824)
COBISS.SR-ID 314131463

СР 2017 Н - 560
ДЕЧЈА радионица "Како знам и умем - Сава Шумановић" (Нови Сад)
        Како знам и умем - Сава Шумановић (1896-1942) / уредник Јасна Јованов. - Нови Сад : Спомен-збирка Павла Бељанског, 2016 (Петроварадин : Футура). - 1 пресавијен лист ([2] стр.) : илустр. у бојама ; 22 cm

73/76-053.2:061.2(497.113 Novi Sad)(085.8)
COBISS.SR-ID 314638087

СР 2017 Н - 561
        ЗИМСКА продајна изложба : Културни центар Новог Сада, Мали ликовни салон, децембар 2016 - јануар 2017. / [графичко обликовање Марија Црвени]. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2016 (Нови Сад : Арт принт). - 1 пресавијен лист ([8] стр.) : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Тираж 140.

ISBN 978-86-7931-562-5 (брош.)

73/76(497.113)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 311104775

СР 2017 Н - 562
ИЗЛОЖБА "Нишки кадар" (2016 ; Ниш)
        Niški kadar : Galerija Srbija, 4-21. avgust 2016. / [urednik Milica Todorović ; predgovor Dušan Cvetković ; prevod Nina Lazarević]. - Niš : Galerija savremene likovne umetnosti, 2016 (Niš : Nais Print). - [12] str. : ilustr. ; 24 cm

Kor. nasl. - Deo teksta uporedo na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 300.

ISBN 978-86-7740-100-9 (broš.)

741.5:069.9(497.11)"2016"(083.824)
741.5(497.11)"20"(083.824)
7.071.1(497.11)"19/20":929(083.824)
COBISS.SR-ID 225141516

СР 2017 Н - 563
        ЛЕТЊА продајна изложба : Културни центар Новог Сада, Мали ликовни салон, 07. 07 - 12. 08. 2017. / [графичко обликовање и фото Марија Црвени]. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 ([Нови Сад] : Сајнос). - 1 пресавијен лист ([8]) стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Тираж 150.

ISBN 978-86-7931-602-8 (брош.)

73/76(497.113)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 315522823

СР 2017 Н - 564
ЛИКОВНА колонија Сићево (52 ; 2016)
        Ликовна колонија Сићево 2016. : 52. сазив : Павиљон у Тврђави, 25. новембар - 10. децембар / [предговор Соња Вукашиновић ; превод Александра Ристић ; фотографија Драган Станковић] = The Sicevo Art Colony 2016 : 52nd convocation : Pavillion in the Fortress, November 25 - December 10 / [foreward Sonja Vukašinović ; translation Aleksandra Ristić ; photography Dragan Stanković]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности = Niš : The Galery of contemporary art, 2016 (Ниш : Nais-print). - 16 стр. : илустр. у боји ; 24 cm

Кор. насл. - Тираж 300. - Биографски подаци о уметницима уз репродукције.

ISBN 978-86-7740-106-1 (брош.)

73/76(497.11):061.2"2016"(083.824)
73/76.071.1(4)"19/20":929(083.824)
COBISS.SR-ID 227406348

СР 2017 Н - 565
МЕЂУНАРОДНИ симпозијум "Арт линк" (4 ; 2017 ; Нови Сад)
        4. art links : Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића, Нови Сад, 6-16.09. 2017. : Austria/Serbia cooperation extended : Hollabrunn on the road!. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - [12] str. : ilustr. ; 21 cm

Kor. nasl. - Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tiraž 100.

ISBN 978-86-7931-614-1 (broš.)

73/76:061.2(4)"2017"(083.824)
COBISS.SR-ID 316739079

СР 2017 Н - 566
ПОСТАВКА "Арт квадрат" (1 ; 2017 ; Нови Сад)
        Prva postavka Art[] kvadrat Srbija 2017. : Novi Sad, februar 2017. : [otvaranje izložbe u petak, 3. februara 2017. godine u 18:00]. - Novi Sad : Kulturni centar Novog Sada, 2017 ([Novi Sad : Art print]). - [8] str. : ilustr. u boji ; 21 cm

Kor. nasl.

(Broš.)

73/76(497.11)"2017"(083.824)
COBISS.SR-ID 314533383

СР 2017 Н - 567
        SLOBODA na putu bahatosti ili Arkadije : izložba : SKC Fabrika, Novi Sad, 1. oktobar 2016. / [tekst Mira Vujović]. - Novi Sad : Studentsku kulturni centar, 2016 ([s. l. : s. n.]). - 1 presavijen list ([6] str.) : ilustr. u boji ; 14 cm

Kor. nasl.

73/76(497.11)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 311710471

СР 2017 Н - 568
СТУПАР, Слободанка, 1947-
        Slobodanka Stupar : stepenice na dole su i stepenice na gore : [Galerija Srbija, 6 - 25. 12. 2016.] / [o projektu Slobodanka Stupar ; fotografije Slobodanka Stupar]. - Niš : Galerija savremene likovne umetnosti, 2016 (Niš : Nais print). - 11 str. : fotogr. ; 24 cm

Kor. nasl. - Tiraž 300. - Slobodanka Stupar: str. 9 - [10]. - Saradnici: str. 11.

ISBN 978-86-7740-107-8 (broš.)

73/76.071.1:929 Ступар С.(083.824)
7.038.55(497.11)"19/20"(083.824)
COBISS.SR-ID 227681548

СР 2017 Н - 569
ФАКУЛТЕТ уметности у Приштини. Ликовни одсек (Звечан-Косовска Митровица)
        Орнамент : синтеза форме, функције и структуре сувишног : Галерија Факултета уметности, Косовска Митровица, 05. новембар 2016. - Звечан ; Косовска Митровица : Факултет уметности у Приштини, 2016 (Звечан ; Косовска Митровица : Факултет уметности у Приштини). - [12] стр. : илустр. ; 21 х 21 cm

Кор. насл. - Тираж 50. - Стр. [2-3]: Орнамент-синтеза форме, функције и структуре сувишног / Сузана Вучковић, Љиљана Шуњаревић-Арбајтер, Естер Зајми-Милентијевић.

ISBN 978-86-83113-13-2 (брош.)

378.6:74/76(497.11)"20"(083.824)
74/76-057.875(497.11)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 227069196


730 СКУЛПТУРА. ВАЈАРСТВО

СР 2017 Н - 570
БАБОВИЋ, Миливоје, 1953-
        Бабовић : трагови : Terra galerija, Кикинда, 17. јун - 1. јул 2016. / [дизајн Игор Грандић ; аутор текста Љиљана Караџић ; превод на енглески Марта Бузулов]. - Кикинда : Центар за ликовну и примењену уметност "Terra", 2016 (Ново Милошево : Гармонд). - [8] стр. : илустр. у боји ; 23 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Кор. насл. - Тираж 150.

ISBN 978-86-85901-74-4 (брош.)

730.071.1:929 Babović M.(083.824)
COBISS.SR-ID 306230023