претходна
наредна
СР 2017 Н - 571
ELEZOVIĆ, Dejan, 1977-
        Elezovic : sculptures : vision du rêve = Vision des Traumes : Swiss Art Space = Place suisse des arts = Schweizer Kunstraum, Grey Gallery, Lausanne Switzerland. - Lausanne : Swiss Art Space, 2017 ([s. l. : s. n.]). - 16 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Contemporary Art Review)

Uporedo tekst na franc. i nem. jeziku. - Autorova slika.

(Broš.)

730.071.1:929 Елезовић Д.(083.824)
730(497.11)"19/20"(083.824)
COBISS.SR-ID 252028172

СР 2017 Н - 572
ЕЛЕЗОВИЋ, Звездана, 1977-
        Звездана Елезовић : скулптуре : Музеј - Народни универзитет Трстеник, август, 2016. / [аутор текста каталога Саша Радовановић]. - Лепосавић ; Приштина : Институт за српску културу, 2016 (Косовска Митровица : Отисак). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у боји ; 20 cm

Кор. насл. - Тираж 300. - Биографски подаци о вајарки.

ISBN 978-86-89025-27-9 (брош.)

730.071.1:929 Елезовић З.(083.824)
730(497.115)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 225096204

СР 2017 Н - 573
МИЛЕТИЋ, Јелена, 1976-
        Изложба скулптурa ''Магични плес'' Јелене Милетић = Jelena Мiletić ''Varázslatos világ'' kerámia kiállítása. - Темерин : Културни центар општине Темерин, 2016 (Нови Сад : Артпринт медиа). - [12] стр. : илустр. у боји ; 15 x 21 cm

Упоредо срп. текст и мађ. превод. - Кор. насл. - Тираж 50.

ISBN 978-86-80318-09-7 (брош.)

730.071.1:929 Miletić J.(083.824)
COBISS.SR-ID 310771207

СР 2017 Н - 574
НИКОЛИЋ, Борислав, 1978-
        Борислав Николић : шпиц форме и отисци : скулптуре и графике : Културни центар Новог Сада, Мали ликовни салон, 5-17.6. 2017. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Биографски подаци о уметнику. - Тираж 70. - Стр. [3]: "Шпиц форме" / Радмила Савчић.

ISBN 978-86-7931-596-0 (брош.)

730.071.1:929 Nikolić B.(083.824)
76.071.1:929 Nikolić B.(083.824)
COBISS.SR-ID 314816775

СР 2017 Н - 575
ПАВЛОВИЋ, Станимир, 1945-
        Stanimir Pavlović : skulpture / [uvodni tekst] Stanislav Živković ; [engleski prevod Tijana Ružić ; fotografije Mirko Lovrić]. - Beograd : ULUPUDUS, 2016 (Beograd : Grafički atelje Sanja). - [12] str. : ilustr. u boji ; 21 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Kor. nasl. - Tiraž 300. - Biografski podaci o umetniku.

ISBN 978-86-6213-048-8 (broš.)

730.071.1:929 Павловић С.(083.824)
730(497.11)(083.824)
COBISS.SR-ID 224562188

СР 2017 Н - 576
ПЕТКОВИЋ, Јована
        Јована Петковић : скулптуре и цртежи : допунити празнину / [текст каталога Игор Вокоун]. - Бела Црква : Народна библиотека у Белој Цркви, 2016 (Бела Црква : Бирокуп). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у боји ; 16 cm

Тираж 100.

730.071.1:929 Petković J.(083.824)
COBISS.SR-ID 311714567

СР 2017 Н - 577
ТОДОРОВИЋ, Томислав, 1948-
        Томислав Тодоровић : скулптуре у стаклу : Галерија Србија, 18. 10 - 6. 11. 2016. / [предговор Душан Ђокић ; фотографија Владимир Поповић]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности, 2016 (Ниш : Nais print). - 11 стр. : илустр. у боји ; 24 cm

Кор. насл. - Тираж 300. - Томислав Тодоровић: стр. 11.

ISBN 978-86-7740-104-7 (брош.)

730.071.1:929 Тодоровић Т.(083.824)
730(497.11)"19/20"(083.824)
COBISS.SR-ID 226476300


74 ПРИМЕЊЕНА УМЕТНОСТ. УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ

СР 2017 Н - 578
БЈЕКИЋ, Марија, 1979-
        Марија Бјекић : за новог човека : цртежи : Културни центар Новог Сада, Мали ликовни салон, 30.1-11.2. 2017. / [текст Марија Бјекић]. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Артпринт). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Тираж 100.

ISBN 978-86-7931-567-0 (брош.)

74.071.1:929 Bjekić M.(083.824)
COBISS.SR-ID 311699719

СР 2017 Н - 579
БРАНКОВИЋ, Тамара, 1987-
        Тамара Бранковић : Културни центар Новог Сада, Ликовни салон, 5-19. децембра 2016. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2016 (Novi Sad : Art print). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Тираж 50. - Биографски подаци о уметници. - Стр. [3]: Ту негде / Јелена Гагић.

ISBN 978-86-7931-563-2 (брош.)

74.071.1:929 Branković T.(083.824)
COBISS.SR-ID 310348807

СР 2017 Н - 580
ДРИНЧИЋ, Жарко, 1964-
        Жарко Дринчић : Културни центар Новог Сада, Ликовни салон, 24.10-7.11. 2016. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2016 (Novi Sad : Art print). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Биографски подаци о уметнику. - Тираж 50. - Стр. [3]: Траг оловке / Силвиа Јелачић.

ISBN 978-86-7931-541-0 (брош.)

74.071.1:929 Drinčić Ž.(083.824)
COBISS.SR-ID 309221895

СР 2017 Н - 581
ЖДЕРИЋ, Тамара, 1990-
        Тамара Ждерић : цртежи и акварели : Културни центар Новог Сада, Мали ликовни салон, 21.11-3.12. 2016. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2016 (Novi Sad : Артпринт). - [12] стр. : илустр. ; 21 cm

Кор. насл. - Биографски подаци о уметници. - Тираж 50. - Стр. [3]: Цртежи и акварели / Тамара Ждерић.

ISBN 978-86-7931-554-0 (брош.)

74.071.1:929 Žderić T.(083.824)
75.071.1:929 Žderić T.(083.824)
COBISS.SR-ID 309663239

СР 2017 Н - 582
ЈОТИЋ, Биљана, 1977-
        Фигурације на папиру : регионални ауторски пројекат "Уметност на папиру" : II изложба : Народни музеј Ужице, април-мај 2017. / аутор Биљана Јотић. - Ужице : Народни музеј, 2017 (Севојно : Графичар). - [12] стр. : илустр. ; 16 x 16 cm

Кор. насл. - Тираж 200. - Биографски подаци о ауторки.

ISBN 978-86-84859-95-4 (брош.)

74/76(497.11)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 231683340

СР 2017 Н - 583
КОКИЋ, Наташа, 1979-
        Наташа Кокић : дистрибуција вероватноће : цртежи : Културни центар Новог Сада, Мали ликовни салон, 27.3-8.4. 2017. / [текст Наташа Кокић]. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Биографски подаци о уметници. - Тираж 70.

ISBN 978-86-7931-583-0 (брош.)

74.071.1:929 Kokić N.(083.824)
COBISS.SR-ID 313244679

СР 2017 Н - 584
СЛОВИЋ, Драган, 1935-
        Поглед који не мирује : дела Драгана Словића, цртача Народног музеја Ужице : Народни музеј Ужице, октобар 2016. / [аутор текста и уредник каталога Катарина Доганџић-Мићуновић ; фотографија Зоран Домановић]. - Ужице : Народни музеј, 2016 (Ужице : Графичар). - [8] стр. : илустр. у боји ; 30 cm

Кор. насл. - Тираж 200. - Слика Д. Словића.

ISBN 978-86-84859-91-6 (брош.)

74.071.1:929 Словић Д.(083.824)
74(497.11)"19/20"(083.824)
COBISS.SR-ID 226378252

СР 2017 Н - 585
ТРТОВАЦ, Селман, 1970
        Селман Тртовац : spiritus movens : Културни центар Новог Сада, Мали ликовни салон, 22.5-3.6. 2017. / [са уметником разговарала Маја Ердељанин]. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - [12] стр. : илустр. ; 21 cm

Кор. насл. - Биографски подаци о уметнику. - Тираж 100.

ISBN 978-86-7931-594-6 (брош.)

74.071.1:929 Trtovac S.(083.824)
COBISS.SR-ID 314301703

СР 2017 Н - 586
ФЕРЛАН, Славко, 1953-
        Славко Ферлан : исечци : Културни центар Новог Сада, 31 - 11. августа 2017. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Биографски подаци о уметнику. - Тираж 50. - Стр. [3]: Мистик цртачке вештине / Здравко Вучинић.

ISBN 978-86-7931-608-0 (брош.)

74.071.1:929 Ferlan S.(083.824)
COBISS.SR-ID 316110343

СР 2017 Н - 587
        The COLLECTIVE province : Културни центар Новог Сада, Галерија Трибине младих, 1 - 10. јул 2017. : Novi Sad open art. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Биографски подаци о уметницима. - Тираж 60.

ISBN 978-86-7931-607-3 (брош.)

74(44)''20''(083.824)
COBISS.SR-ID 315478791


741/744 ЦРТАЊЕ

СР 2017 Н - 588
ГРБИЋ, Горан, 1969-
        Хајде да цртамо животиње : [3-6 година] / [текст Оливера Грбић ; илустрације Горан Грбић]. - 2. изд. - Београд : Evro Book, 2017 (Пирот : Пи прес). - 35 стр. : илустр. ; 29 cm. - (Забави се и научи)

Подаци о ауторима преузети из колофона. - Тираж 3.000.

ISBN 978-86-505-2740-5 (брош.)

741.042(035.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 229298956

СР 2017 Н - 589
ЈЕЧМЕНИЦА, Драго, 1995-
        Драго Јечменица : студија у медију цртежа : [Studentski kulturni centar, Srećna galerija, 24 - 30 maj 2017.] / [аутор изложбе и текста у каталогу Милица Црнобрња Вукадиновић]. - Београд : Факултет примењених уметности, 2017 (Београд : Byzart). - 1 пресавијен лист ([4] стр.) : илустр. ; 22 cm

Тираж 150. - Биографски подаци о уметнику.

ISBN 978-86-80245-33-1

75.071.1:929 Јечменица Д.(083.824)
741/744(497.11)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 234718988

СР 2017 Н - 590
МИЛАР, Марк, 1969-
        Vulverin. Starac Logan / [Mark Milar, Stiv Makniven ; preveo sa engleskog Darko Tuševljaković]. - Beograd : Čarobna knjiga, 2016 (Subotica : Rotografika). - [224] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Olovka, tuš i pero / [Čarobna knjiga, Beograd] ; br.60) (Biblioteka The Best of Marvel : kolekcija najboljih Marvelovih priča svih vremena! ; 10)

Prеvod dela: 1. Wolverine 1/6 ; Wolverine. Old man Logan / Mark Millar, Steven McNiven. - Podatak o autorima preuzet iz kolofona. - Tiraž 1.500. - Na koricama beleška o delu.

ISBN 978-86-7702-507-6 (karton)

741.5
COBISS.SR-ID 310375687


741.5 КАРИКАТУРА. СТРИП

СР 2017 Н - 591
АБИНАНТИ, Сал, 1963-
        Atomika. Bog je crven / [crtež i priča Abinanti Sal ; tekst Endru Dab ; tuš Baz ; prevod Vladimir Ćuk]. - Beograd : Darkwood, 2016 (Subotica : Rotografika). - 356 str. : ilustr. ; 27 cm

Kor. nasl. - Prevod dela: Atomika. God is red. - Slike autora. - Na oba spojna lista ilustr. - Tiraž: 1.000. - Str. 334-355: Panteon atomskih bogova : leksikon / priredio Vladimir Ćuk. - Reč o autorima: str. 356. - Sardržaj: Bog je crven ; Država ; Gulag ; Pripjat ; Lješij ; Baba jaga ; Marionete ; Spasitelj ; Test ; Besmrtni ; Nemilostrdni ; Postanak i propast.

ISBN 978-86-6163-366-9 (karton)

741.5
COBISS.SR-ID 225397260

СР 2017 Н - 592
ALKANT, Didije
        Ars Magna : integral / scenario [Didije] Alkant, crtež Milan Jovanović ; [prevod Branislav Glumac]. - Beograd : Moro d.o.o. / System Comics, 2016 (Beograd : AMD sistem). - 148 str. : ilustr. ; 33 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-86-89309-31-7 (karton)

741.5
COBISS.SR-ID 228207116

СР 2017 Н - 593
АЛМОНД, Дејвид, 1951-
        Миш, птица, змија, вук / Дејвид Алмонд, Дејв Мекин ; [превод Огњен Рогановић]. - Нови Сад : Комико, 2016 (Београд : Форма Б). - [80] стр. : илустр. ; 22 cm. - (Библиотека Меандри ; књ. 2)

Превод дела: Mouse, bird, snake, wolf / David Almond, Dave McKean. - Тираж 1.000.

ISBN 978-86-87919-64-8 (картон са омотом)

741.5
COBISS.SR-ID 309116167

СР 2017 Н - 594
АМБРОЗИНИ, Карло, 1954-
        Vučje srce / [tekst i crtež] Karlo Ambrozini ; [naslovnica Aldo di Đenaro ; prevod Aleksandra Milovanović]. - Beograd : Darkwood, 2016 (Petrovaradin : Simbol). - 114 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Jedno doba, jedna priča ; 14)

Prevod dela: Cuore di lupo. - Kor. nasl. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-6163-339-3 (брош.)

741.5
COBISS.SR-ID 222538764

СР 2017 Н - 595
АМБРОЗИНИ, Карло, 1954-
        Napoleon. [Br. 4], Priča o Alegri / [autor lika Carlo Ambrosini ; tekst, crtež i naslovna strana Carlo Ambrosini ; prevod Aleksandra Milovanović]. - Beograd : Veseli četvrtak, 2016 (Smederevo : SD Press). - 98 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Veseli četvrtak)

Prevod dela: Napoleone. Storia di Allegra. - Kor. nasl. - Str. 4: Šarm paklova / Marko Šelić. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona.

ISBN 978-86-6361-034-7 ! (broš.)

741.5
COBISS.SR-ID 229689868

СР 2017 Н - 596
АМБРОЗИНИ, Карло, 1954-
        Napoleon. [Br. 5], Jesenja priča / [autor lika i tekst Karlo Ambrozini ; crtež Đampjero Kazertano ; prevod Aleksandra Milovanović]. - Beograd : Veseli četvrtak, 2017 (Smederevo : SD Press). - 98 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Veseli četvrtak)

Prevod dela: Napoleone. Racconto dʼautunno. - Kor. nasl. - Str. 4: Skrajnuti vampiri / Marko Šelić. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 3.000.

ISBN 978-86-6361-034-7 ! (broš.)

741.5
COBISS.SR-ID 229709068

СР 2017 Н - 597
АМБРОЗИНИ, Карло, 1954-
        Napoleon. [Br. 6], Kosovo proročanstvo / [autor lika i tekst Karlo Ambrozini ; crtež Paskvale Del Vekio ; prevod Aleksandra Milovanović]. - Beograd : Veseli četvrtak, 2017 (Smederevo : SD Press). - 98 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Veseli četvrtak)

Prevod dela: Napoleone. La profezia del merlo. - Kor. nasl. - Str. 4: Glavna tema / Marko Šelić. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona.

ISBN 978-86-6361-034-7 ! (broš.)

741.5
COBISS.SR-ID 246178828

СР 2017 Н - 598
АМБРОЗИНИ, Карло, 1954-
        Napoleon. [Br. 8], Gospodar senki / [autor lika Karlo Ambrozini ; tekst, crtež i naslovna strana Karlo Ambrozini ; prevod Jelena Galebović]. - Beograd : Veseli četvrtak, 2017 (Smederevo : SD Press). - 98 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Veseli četvrtak)

Prevod dela: Napoleone.Il signore delle Ombre. - Str. 4: Napoleon sa Dilanovim licem / Marko Šelić. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona.

ISBN 978-86-6361-034-7 ! (broš.)

741.5
COBISS.SR-ID 251707404

СР 2017 Н - 599
        ANIHILACIJA. Tom 1 / [scenario Kit Gifen, Den Abnet, Endi Laning ; crtež Mič Brajtvajzer ... [et al.] ; prevela sa engleskog Aleksandra Nikšić]. - Beograd : Čarobna knjiga, 2017 (Subotica : Rotografika). - [256] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Olovka, tuš i pero ; br.70) (The Best of Marvel : kolekcija najboljih Marvelovih priča svih vremena! ; 13)

Prevod dela: Annihilation book one. - Podatak o autorima preuzet iz kolofona. - Tiraž 1.200. - O autorima: str. [251-252].

ISBN 978-86-7702-532-8 (karton)

741.5
COBISS.SR-ID 315298823

СР 2017 Н - 600
        ANIHILACIJA. Tom 2 / [scenario Kit Gifen, Havijer Grilo-Marksuaš, Sajmon Furman ; crtež Renato Arlem, Gregori Tajtus, Horhe Lukas ; prevela sa engleskog Aleksandra Nikšić]. - Beograd : Čarobna knjiga, 2017 (Subotica : Rotografika). - [320] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Olovka, tuš i pero ; br.71) (The Best of Marvel : kolekcija najboljih Marvelovih priča svih vremena! ; 14)

Prevod dela: Annihilation book two. - Podatak o autorima preuzet iz kolofona. - Tiraž 1.000. - O autorima: [317-318].

ISBN 978-86-7702-533-5 (karton)

741.5
COBISS.SR-ID 315301383