претходна
наредна
СР 2017 Н - 871
ЧАКИЋ, Тијана, 1980-
        Тијана Чакић : Културни центар Новог Сада, Ликовни салон, 24.4-8.5. 2017. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Биографски подаци о уметници. - Тираж 50.

ISBN 978-86-7931-586-1 (брош.)

75.071.1:929 Čakić T.(083.824)
COBISS.SR-ID 313771783

СР 2017 Н - 872
ЧОЊАГИЋ Спасојевић, Јелена, 1983-
        Јелена Спасојевић : Културни центар Новог Сада, Мали ликовни салон, 24.10-5.11. 2016. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2016 ([Нови Сад] : Арт принт). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Биографски подаци о уметници. - Тираж 50. - Стр. [3]: Срећа је као папир / Филип Ковачевић.

ISBN 978-86-7931-549-6 (Брош.)

75.071.1:929 Čonjagić Spasojević J.(083.824)
COBISS.SR-ID 309188359

СР 2017 Н - 873
ШОК задруга (уметничка група)
        Допунски часови из цртања : хронологија једног дијалога : ММЦ Лед Арт, Арт Клиника, Шок Задруга : Галерија савремене уметности Ниш од 19. до 29. августа 2016. / [текстови у каталогу Силвиа Дражић ; обликовање Јована Будошан]. - Ниш : Галерија савремене ликовне уметности, 2016 (Ниш : Nais print). - 8 стр. : илустр. у боји ; 25 cm

Кор. насл. - Тираж 300.

ISBN 978-86-7740-101-6 (брош.)

75(497.11)"19/20"(083.824)
COBISS.SR-ID 225387788


76 ГРАФИКА

СР 2017 Н - 874
АНДРЕЈЕВИЋ, Марјан, 1975-
        Марјан Андрејевић : ткање расе : Културни центар Новог Сада, Трибина младих. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Art print studio). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Тираж 50.

ISBN 978-86-7931-581-6 (брош.)

76.071.1:929 Andrejević M.(083.824)
COBISS.SR-ID 313089031

СР 2017 Н - 875
ИГЊАЦ, Вања, 1992-
        Вања Игњац : графике : Културни центар Новог Сада, Мали ликовни салон,10. 4 - 22. 4. 2017. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Биографски подаци о уметници. - Тираж 70. - Стр. [3]: Човек и уметност (данас) / Дијана Метлић.

ISBN 978-86-7931-572-4 (брош.)

76.071.1:929 Ignjac V.(083.824)
COBISS.SR-ID 313569287

СР 2017 Н - 876
МАРИНКОВИЋ, Слађана, 1982-
        Слађана Маринковић : Културни центар Новог Сада, Ликовни салон, 19.12. 2016-10.1. 2017. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2016 (Нови Сад : Art print). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Биографски подаци о уметници. - Стр. [4]: Dinamic of the light in landscape / Slađana Marinković.

ISBN 978-86-7931-564-9 (брош.)

76.071.1:929 Marinković S.(083.824)
COBISS.SR-ID 310844167

СР 2017 Н - 877
МЕЗЕИ, Ержебет, 1947-
        Ержебет Мезеи : изложба графика "Потонуће" = Mezei Erzsébet : "Alámerülés" grafika kilállítása. - Темерин : Културни центар општине Темерин = Temerin : Temerin Község Kulturális Központja, 2017 (Нови Сад : Артпринт медиа). - [12] стр. : илустр. у боји ; 15 x 21 cm

Упоредо срп. текст и мађ. превод. - Кор. насл. - Тираж 50. - Стр. [3-4]: Уметност Ержебете Мезеи / Ото Толнаи.

ISBN 978-86-80318-11-0 (брош.)

76.071.1:929 Mezei E.(083.824)
COBISS.SR-ID 313322503

СР 2017 Н - 878
МИЛОСАВЉЕВИЋ, Ана, 1979-
        Ана Милосављевић : графике : Културни центар Новог Сада, Ликовни салон, 13 - 27. 2. 2017. / [текст Мирјана Драгосављевић]. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Art print). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Тираж 50.

ISBN 978-86-7931-578-6 (брош.)

76.071.1:929 Милосављевић А.(083.824)
COBISS.SR-ID 312170247

СР 2017 Н - 879
ПАВЛИЋ, Душан, 1968-
        Стилске игре : изложба илустрација Душана Павлића : Галерија Атријум, Библиотека града Београда, од 28. марта до 19. априла 2017. - Београд : Креативни центар, 2017 (Београд : Клик тим). - 15 стр. : илустр. у боји ; 20 cm

Кор. насл. - Слика Д. Павлића. - Тираж 200.

ISBN 978-86-529-0405-1 (брош.)

766.071.1:929 Павлић Д.(083.824)
766(497.11)"19/20"(083.824)
COBISS.SR-ID 230518540

СР 2017 Н - 880
РАДОСАВЉЕВИЋ, Никола, 1991-
        Никола Радосављевић : Културни центар Новог Сада, Ликовни салон, 19.06 - 03.07. 2017. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Биографски подаци о уметнику. - Тираж 50. - Стр. [3]: Кућа од мермера / Никола Радосављевић.

ISBN 978-86-7931-600-4 (брош.)

76.071.1:929 Radosavljević N.(083.824)
COBISS.SR-ID 315073543

СР 2017 Н - 881
РАКИЏИЋ, Мина, 1991-
        Мина Ракиџић : memories of Zrenjanin : 1940 : Културни центар Новог Сада, Ликовни салон, 25.01-07.02. 2017. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Novi Sad : Art print). - [12] стр. : илустр. у бојама ; 21 cm

Кор. насл. - Биографски подаци о уметници. - Тираж 50. - Стр. [3]: О графикама из прелудијског периода уметности Мине Ракиџић / Сава Степанов.

ISBN 978-86-7931-551-9 (брош.)

76.071.1:929 Rakidžić M.(083.824)
COBISS.SR-ID 309305351

СР 2017 Н - 882
        UNDER cover : изложба насловница албума независних музичара из Хрватске и регије : у склопу циклуса "Само једном први пут" : Културни центар Новог Сада, Трибина младих, 3. 05 - 14. 05. 2017. - Нови Сад : Културни центар Новог Сада, 2017 (Нови Сад : Сајнос). - [12] стр. : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Испод површине indie омота: стр. 3-11. - Тираж 50.

ISBN 978-86-7931-589-2 (брош.)

766(497)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 314089991


77 ФОТОГРАФИЈА

СР 2017 Н - 883
ГЕРГЕЉ, Јожеф
        Senta [Slikovna građa] = Zenta : 2017 / fotó Gergely József. - Subotica : Grafoprodukt, 2016 (Subotica : Grafoprodukt). - 1 kalendar (13 listova) : u boji ; 48,5 x 33,5 cm

Uporedo srp. tekst i mađ. prevod. - Tiraž 2.000.

ISBN 978-86-88073-61-5

77.04(497.113 Senta)(059)
050.8/.9
COBISS.SR-ID 309193223

СР 2017 Н - 884
ПОПОВИЋ, Александра, 1981-
        Александра Поповић : WoMen : Уметничка галерија, Крушевац, 4 - 24. март 2016. / [кустоси изложбе Биљана Грковић, Јелена Павловић ; графички дизајн Милијана Радосављевић]. - Крушевац : Народни музеј, 2016 (Крушевац : Сиграф плус). - 1 пресавијен лист ([6] стр.) : илустр. у боји ; 21 cm

Кор. насл. - Тираж 300. - Стр. [3]: Обукла сам твоје гаће драги--- / Љубиша Симовић. - Стр. [5]: Александра Поповић.

ISBN 978-86-80416-02-1 (брош.)

77:929 Поповић А.(083.824)
77(497.11)"20"(083.824)
77.04:316.472.4(083.824)
COBISS.SR-ID 221758220

СР 2017 Н - 885
ШВАБИЋ, Горан, 1947-
        Горан Швабић : савременици : изложба фотографија : новембар 2016. - Niš : Niški kulturni centar, 2016 (Niš : Medivest KT). - [16] стр. : фотогр. ; 21 cm

Кор. насл. - Текст ћир. и лат. - Тираж 200. - О фотографијама Горана Швабића: стр. [14]. - Горан Швабић: стр. [16].

ISBN 978-86-6101-132-0

77.04:929 Швабић Г.(083.824)
77.04(497.11)"19/20"(083.824)
COBISS.SR-ID 227148044

СР 2017 Н - 886
ШУШЊЕВИЋ, Слободан, 1965-
        Срем : ожиљак и лек : изложба фотографија Слободана Шушњевића : Музеј Војводине, Нови Сад / [аутор текстова Дарјуш Самии ; дизајн Ивана Њежић]. - Нови Сад : Музеј Војводине, 2017 (Novi Sad : D punkt). - 1 пресавијен лист ([6]) стр. : илустр. у боји ; 22 cm

Биографски подаци о фотографу. - Тираж 300.

ISBN 978-86-87723-87-0

7.071:929 Šušnjević S.(083.824)
77.04(083.824)
COBISS.SR-ID 314703623


78 МУЗИКА

СР 2017 Н - 887
        АКАТИСТ преслатком Господу Исусу Христу [Звучни снимак] / појање протосинђел Јован са сестринством ман. Лешја и Милошем Стефановићем. - Крагујевац : Духовни луг, 2016 (Крагујевац : Графостил). - 1 CD (40 мин) ; 12 cm

Тираж 1.000. - 10 композиција духовне музике.

ISBN 978-86-89361-51-3

783.65(086.76)
COBISS.SR-ID 222618636

СР 2017 Н - 888
        ANTOLOGIJA jugoslovenske muzike za gitaru [Zvučni snimak] = Anthology of Yugoslav Guitar Music / Franciscus Bossinensis ... [et al.] ; [aranžman i izvodi] Uroš Dojčinović. - Beograd : Biveco, 2017 (Beograd : BDR : Verzal). - 1 CD (41 min) ; 12 cm + 1 prilog ([4] str.). - (Jugoslovenske premijere : istorijski snimci 1983-1993 = Yugoslav premiere : Historical recordings)

Tiraž 1.000. - 10 kompozicija muzike za gitaru. - Na propratnoj građi beleška o izvođaču i albumu na srp. i engl. jeziku.

ISBN 978-86-87119-72-7
CD 272

787.61(086.76)
COBISS.SR-ID 242209292

СР 2017 Н - 889
        АНТОЛОГИЈА најлепше духовне музике православног истока [Звучни снимак] = Anthology of the most beautiful spiritual music of the Orthodox East / [изводи] Дивна. - 3. доштампано изд. - Београд : ПГП-РТС, 2017 (Београд : GDT : РТС). - 1 CD (57 min) ; 12 cm

Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6079-176-6
CD 432255

783.25:271.2(086.76)
COBISS.SR-ID 228578828

СР 2017 Н - 890
        BAGATELLES [Zvučni snimak] / Milan Mihajlović ... [et al.] ; [izvodi] Una Stanić, violin, Uki Ovaskainen, piano. - Beograd : ArtLink, 2017 (City Records : Grafolik). - 1 CD ( 66 min) ; 12 cm + tekstualni prilog ([8] str.)

Tiraž 1.000. - 4 kompozicije umetničke muzike za violinu i klavir. - Na propratnoj građi biografije i fotogr. izvođača. - Sadrži: Bagatelles / Milan Mihajlović. Violin sonata No. 8, Op. 30 No. 3 / ludwig van Beethoven. Violin sonata in A Major / Cèsar Franck. Carmen Fantasy Op. 25 / Pablo de Sarasate.

ISBN 978-86-86647-16-0
CD 10

787.1.082.2:786.2(086.76)
787.1.083:786.2(086.76)
COBISS.SR-ID 229085708

СР 2017 Н - 891
БАЈРАМОВИЋ, Шабан, 1936-2008
        Kralj romske muzike [Zvučni snimak] / [izvodi] Šaban Bajramović. - Beograd : Biveco, 2016 (Železnik : Verzal). - 1 CD ; 12 cm + 1 prilog ([4] str.)

Nasl. sa etikete na disku. - Na propratnoj građi uporedo tekst na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-87119-55-0
CD 122

78.031.4(086.76)
COBISS.SR-ID 221969164

СР 2017 Н - 892
БАШОВИЋ, Игор
        Boban Rajović [Video snimak] : koncert : [Spaladium arena Split] / [režija Igor Bašović]. - Beograd : BR Enter Music, 2016 (Beograd : Partner Protim). - 1 DVD : zvuk, boja ; 12 cm

Tiraž 3.000

isan: 0000-0004-47E6-0000-A-0000-0000-7

784.4:785.16(086.8)
COBISS.SR-ID 226728972

СР 2017 Н - 893
        BELO vino [Zvučni snimak] / [muzika] Predrag Negovanović ; [tekst] Radmila Mudrinović ...[et al.] ; [izvodi] Dragan Jovović. - Beograd : PGP RTS, 2017 (Beograd : GDT : Štamparija RTS). - 1 CD (42 min) ; 12 cm

Tiraž 800. - 10 kompozicija narodne muzike.

ISBN 978-86-6079-223-7
CD 409189

784.011.26(086.76)
COBISS.SR-ID 243987212

СР 2017 Н - 894
        BESKRAJ [Zvučni snimak] / [muzika, tekst i aražmani] Marko Louis ... [et al.] ; [izvodi] Marko Stojanović Louis. - Beograd : Stojanović M., 2017 (Beograd : City records). - 1 CD (52 min) ; 12 cm + tekstualni prilog ([12] str.)

Tiraž 400. - Na propratnoj građi tekstovi pesama i fotogr. - 11 kompozicija muzike sveta.

ISBN 978-86-89885-15-6

78.031.4(086.76)
COBISS.SR-ID 231999244

СР 2017 Н - 895
        THE Best of 2017 [Zvučni snimak] : pop zabavna : pop rock / [izvodi] Željko Bebek ... [et al.]. - Beograd : Gold Audio Video : Jugoton - Croatia Records, 2017 (Beograd : City Records : Litho Art Studio). - 2 CD (78, 79 min) ; 12 cm

Tiraž 10.000. - 41 kompozicija zabavne muzike.

ISBN 978-86-7984-499-6
CD 2513 Gold Audio Video
CD 0191 Jugoton-Croatia Records

784.011.26(086.76)
COBISS.SR-ID 252247308

СР 2017 Н - 896
        The BEST of Ana Bekuta [Zvučni snimak] / [izvodi] Ana Bekuta. - Beograd : Grand Production, 2017 (Beograd : Grand Production ; Aleksandrovac : Štamparija Erić). - 2 CD (74 min; 70 min) ; 12 cm + 1 DVD

Tiraž 8.000. - 42 kompozicije narodne muzike.
- - Кoncert - Ana Bekuta. - 1 DVD
ISAN 0000-0003-4B3B-0000-V-0000-0000-I

ISBN 978-86-7828-539-4
CD-3 704

784.011.26(086.76)
COBISS.SR-ID 238479372

СР 2017 Н - 897
        The BEST of Predrag Živković Tozovac [Zvučni snimak]. - Beograd : Grand Production, 2017 (Beograd : Grand Production ; Aleksandrovac : Štamparija Erić). - 2 CD (58, 52 min) ; 12 cm + 1 DVD

Tiraž 8.000. - 30 kompozicijа narodne muzike na 2 CD.
- - Pevajmo večeras zajedno [Video snimak]
21 kompozicija narodne muzike

ISBN 978-86-7828-538-7
CD 705

784.4:785.16(086.76)
792:784.4:785.16(086.8)
COBISS.SR-ID 237237260

СР 2017 Н - 898
        The BEST of Snežana Đurišić [Zvučni snimak] / [izvodi] Snežana Đurišić. - Beograd : Grand Production, 2017 (Beograd : Grand Production ; Aleksandrovac : Štamparija Erić). - 2 CD (52.31; 51.11 min) ; 12 cm + 1 DVD

Tiraž 8.000. - 31 kompozicijа narodne muzike na 2 CD.
- - The Best of Snežana Đurišić [Video snimak] / režija Mišo Majatović. - 1 DVD ; 12 cm
ISAN 0000-0004-918B-0000-Z-0000-0000-6. - 49 kompozicija narodne muzike.

ISBN 978-86-7828-541-7
CD 707

784.4:785.16(086.76)
792:784.4:785.16(086.8)
COBISS.SR-ID 240225804

СР 2017 Н - 899
        BEST of Ćira [Zvučni snimak] / [muzika Saša Matić ... [et al.] ; tekst Milan Burda ... [et al.]]. - Beograd : Grand Production, 2016 (Beograd : Grand Production). - 2 CD (124 min) ; 12 cm

Tiraž 5.000. - 40 kompozicija narodne muzike.

ISBN 978-86-7828-522-6
CD 685

784.011.26(086.76)
COBISS.SR-ID 228028684

СР 2017 Н - 900
        The BEST of Collection [Zvučni snimak] / [izvodi] Kemal Monteno ... [et al.]. - Beograd : Gold Audio Video : Jugoton - Croatia Records, 2017 (Beograd : City Records : Litho Art Studio). - 1 CD (78 min) ; 12 cm

Tiraž 10.000. - 21 kompozicija zabavne muzike.

ISBN 978-86-7984-481-1
CD 2493 Gold Audio Video
CD 0179 Jugoton - Croatia Records

784.011.26(086.76)
COBISS.SR-ID 236893196