претходна
наредна


91 ГЕОГРАФИЈА

СР 2017 Н - 1201
        АТЛАС за децу : [више од 100 налепница у боји] / [уредник Небојша Бурзан]. - 2. изд. - Београд : Вулкан издаваштво, 2016 (Кина). - [20] стр., [1] лист с налепницама, [1] мапа Света : илустр. ; 31 cm. - (Вулканчић)

Кор. насл. - Превод дела: Atlas for kids. - Тираж 5.000.

ISBN 978-86-10-01293-4 (картон)

913(100)(02.053.2.025.2)
COBISS.SR-ID 222894348

СР 2017 Н - 1202
ИГЊАТОВИЋ, Јасна, 1967-
        Дечји атлас Србије [Картографска грађа] / Јасна Игњатовић. - Београд : Публик практикум, 2016 (Београд : Alpha Print). - 1 атлас (56 стр.) : у боји ; 32 х 25 cm

Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6035-388-9 (картон)

91(497.11)(084.4)
COBISS.SR-ID 226226700

СР 2017 Н - 1203
        МОЈ први атлас [Картографска грађа] : откриј свет! / уредник Гвенаел Амон ; преводилац Јована Марић. - 3. изд. - Чачак : Пчелица, 2016 (Кина). - 1 атлас (80 стр, [1] пресавијени лист) : у боји ; 30 cm

Превод дела: Mon premier Atlas Auzou - À la découverte du monde. - Тираж 2.000.

ISBN 978-86-6089-336-1 (картон са омотом)

912(100)(084.4)
COBISS.SR-ID 224062988

СР 2017 Н - 1204
        MOJ prvi atlas sveta [Kartografska građa]. 1, Geografski atlas Evrope i Azije / [urednik Boban Stojiljković]. - Beograd : Knjiga komerc, 2016 (Beograd : Knjiga komerc). - 1 atlas (39 str.) : u boji ; 29 cm. - (Kolekcija Moj prvi atlas sveta ; 1)

Kor. nasl. - Tiraž 3.000.

ISBN 978-86-7712-369-7 (брош.)

913(4/5)(02.053.2)(084.4)
COBISS.SR-ID 209939980

СР 2017 Н - 1205
        MOJ prvi atlas sveta [Kartografska građa]. 2, Geografski atlas Afrike, Amerike, Australije i Okeanije / [urednik Boban Stojiljković]. - Beograd : Knjiga komerc, 2016 (Beograd : Knjiga komerc). - 1 atlas (39 str.) : u boji ; 29 cm. - (Kolekcija Moj prvi atlas sveta ; 2)

Kor. nasl. - Tiraž 3.000.

ISBN 978-86-7712-370-3 (broš.)

913(5/9)(02.053.2)(084.4)
COBISS.SR-ID 209951244

СР 2017 Н - 1206
        MOJ prvi atlas sveta [Kartografska građa]. 5, Srbija / [urednik Boban Stojiljković]. - Beograd : Knjiga komerc, 2016 (Beograd : Knjiga komerc). - 1 atlas (39 str.) : u boji ; 29 cm. - (Kolekcija Moj prvi atlas sveta ; 5)

Kor. nasl. - Tiraž 3.000.

ISBN 978-86-7712-373-4 (broš.)

913(497.11)(084.4)
COBISS.SR-ID 217757708

СР 2017 Н - 1207
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Ада Циганлија [Сликовна грађа] = Ada Ciganlija / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 21 x 15 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 1.000. - БС 0312.

ISBN 978-86-84645-85-4

911.631(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230980876

СР 2017 Н - 1208
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Београд [Сликовна грађа] = Belgrade / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - [2. изд.]. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 15 x 21 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 2.000. - БС 0128а.

ISBN 978-86-84645-62-5

911.375.631(497.11 Београд)(084.12)
725.95(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230965004

СР 2017 Н - 1209
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Београд [Сликовна грађа] = Belgrade / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - [2. изд.]. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 15 x 21 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 2.000. - БС 0270.

ISBN 978-86-84645-36-6

911.631(497.11 Београд)(084.12)
91(282)(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230955532

СР 2017 Н - 1210
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Београд [Сликовна грађа] = Belgrade / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - [2. изд.]. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 15 x 21 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 2.000. - БС 0278.

ISBN 978-86-84645-70-0

911.631(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230971660

СР 2017 Н - 1211
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Београд [Сликовна грађа] : балкони = Belgrade : balconies / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - [2. изд.]. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 21 x 15 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 2.000. - БС 0160.

ISBN 978-86-84645-55-7

911.631(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230961676

СР 2017 Н - 1212
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Београд [Сликовна грађа] : Београдска тврђава са спомеником "Победник" = Belgrade : The Belgrade fortress with the monument entitled Victor / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - [2. изд.]. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 15 x 21 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 2.000. - БС 0152.

ISBN 978-86-84645-31-1

911.631(497.11 Београд)(084.12)
725.94(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230947852

СР 2017 Н - 1213
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Београд [Сликовна грађа] : Врачарски плато = Belgrade : the Vračar plateau / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - [2. изд.]. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 15 x 21 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 2.000. - БС 0279.

ISBN 978-86-84645-68-7

911.631(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230970124

СР 2017 Н - 1214
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Београд [Сликовна грађа] : Калемегдан са статуом "Победник" (Иван Мештровић, 1913) = Belgrade : the Victor, statue by Ivan Meštrović (1913), in the Kalemegdan fortress / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - [2. изд.]. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 15 x 21 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 2.000. - БС 0122.

ISBN 978-86-84645-69-4

911.631(497.11 Београд)(084.12)
725.94(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230971148

СР 2017 Н - 1215
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Београд [Сликовна грађа] : Трг Николе Пашића = Belgrade : Nikola Pašić Square / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - [2. изд.]. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 21 x 15 cm

Насл. преузет са аверсне, a поднаслов са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 2.000. - БС 0260.

ISBN 978-86-84645-11-3

911.631(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230947084

СР 2017 Н - 1216
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Београд [Сликовна грађа] : Трг Републике са зградом Народног позоришта саграђеном 1869. = Belgrade : Republic Square with the National Theatre built in 1869 / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - [2. изд.]. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 21 x 15 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 2.000. - БС 0020.

ISBN 978-86-84645-50-2

911.631(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230959884

СР 2017 Н - 1217
СТРУГАР, Бранислав, 1949-
        Земун [Сликовна грађа] = Zemun / фотографија Бранислав Стругар ; дизајн Радмила Лудошан. - [2. изд.]. - Београд : Студио Стругар, 2017 (Београд : Визартис). - 1 разгледница : у боји ; 15 x 21 cm

Насл. преузет са реверсне стр. разгледнице. - Тираж 2.000. - БС 0271.

ISBN 978-86-84645-35-9

911.631(497.11 Земун)(084.12)
911.631(497.11 Београд)(084.12)
COBISS.SR-ID 230954508


912 МАПЕ. АТЛАСИ

СР 2017 Н - 1218
АРГАКИЈЕВ, Стојан
        Војводина [Картографска грађа] / аутор Стојан Аргакијев. - 1. изд. - 1:200 000. - Београд : Републички геодетски завод, 2016 (Београд : Републички геодетски завод). - 1 зидна геогр. карта : у боји ; 120 x 90 cm

Тираж 200.

ISBN 978-86-459-0473-0

912.43(497.113)(084.3)
COBISS.SR-ID 222869772

СР 2017 Н - 1219
АРГАКИЈЕВ, Стојан
        Vojvodina [Kartografska građa] / autor Stojan Argakijev. - 1. izd. - 1:200 000. - Beograd : Republički geodetski zavod, 2016 (Beograd : Republički geodetski zavod). - 1 zidna geogr. karta : u boji ; 121 x 90 cm

Tiraž 200.

ISBN 978-86-459-0474-7

912.43(497.113)(084.3)
COBISS.SR-ID 222848012

СР 2017 Н - 1220
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NK34-5/9-2-1, Жујинце. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2012. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Жујинце)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241472012

СР 2017 Н - 1221
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NK34-6/4-2-1, Божица. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2014. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Божица)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241475340

СР 2017 Н - 1222
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NK34-6/4-2-3, Босилеград. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2012. година. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Босилеград)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241502220

СР 2017 Н - 1223
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NK34-6/4-2-4, Извор. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2012. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Извор)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241479692

СР 2017 Н - 1224
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NK34-6/4-3-1, Коћура. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2012. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Коћура)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241478668

СР 2017 Н - 1225
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NK34-6/4-3-4, Горњи Стајевац. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2012. година. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Горњи Стајевац)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241572108

СР 2017 Н - 1226
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NK34-6/4-4-1, Рајчиловци. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2012. година. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Рајчиловци)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241570316

СР 2017 Н - 1227
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NK34-6/4-4-3, Доње Тламино. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2012. година. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Доње Тламино)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241519116

СР 2017 Н - 1228
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NK34-6/4-4-4, Драговиштица. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2012. година. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Драговиштица)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241527308

СР 2017 Н - 1229
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NK34-6/7-1-1, Горњи Козји Дол. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2012. године. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Горњи Козји Дол)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241563148

СР 2017 Н - 1230
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NK34-6/7-1-2, Нерав. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2012. година. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Нерав)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241565708