претходна
наредна
СР 2017 Н - 1231
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NK34-6/7-2-1, Жеравино. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2012. година. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Жеравино)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241516556

СР 2017 Н - 1232
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NK34-7/2-4-3, Пригревица. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2014. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Пригревица)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241480716

СР 2017 Н - 1233
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NL34-10/3-2-3, Хртковци. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2014. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Хртковци)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241590796

СР 2017 Н - 1234
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NL34-10/3-2-4, Пећинци. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2014. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Пећинци)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241577484

СР 2017 Н - 1235
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NL34-10/3-4-1, Кленак. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Тираж 1 000. - Стање садржаја: 2014.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Кленак)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241594124

СР 2017 Н - 1236
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NL34-10/3-4-2, Грабовци. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2014. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Грабовци)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241593612

СР 2017 Н - 1237
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NL34-10/3-4-3, Поцерски Причиновић. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2014. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Поцерски Причиновић)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241592844

СР 2017 Н - 1238
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NL34-11/1-1-3, Шимановци. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Тираж 1000. - Стање садржаја: 2014.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Шимановци)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241620748

СР 2017 Н - 1239
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NL34-11/1-3-1, Ашања. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2014. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Ашања)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241622796

СР 2017 Н - 1240
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NL34-11/1-3-3, Купиново. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2014. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Купиново)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241621516

СР 2017 Н - 1241
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NL34-11/2-2-1, Шушара. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2015. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Шушара)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241625868

СР 2017 Н - 1242
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NL34-11/2-2-2, Јасеново. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2015. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Јасеново)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241632524

СР 2017 Н - 1243
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NL34-11/2-2-3, Делиблато. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2015. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Делиблато)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241634060

СР 2017 Н - 1244
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NL34-11/2-2-4, Гребенац. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2015. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Гребенац)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241642252

СР 2017 Н - 1245
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NL34-11/3-4-4, Прово. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Тираж 1000. - Стање садржаја: 2014.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Прово)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241624076

СР 2017 Н - 1246
ВОЈНОГЕОГРАФСКИ институт (Београд)
        Република Србија [Картографска грађа] : топографска карта 1:25 000 / Војногеографски институт. NK346/4-3-4, Трговиште. - 4. изд. - 1:25 000. - Београд : Војногеографски институт, 2016 (Београд : Војногеографски институт). - 1 геогр. карта : у боји ; 40 x 58 cm на листу 50 x 70 cm

Стање садржаја: 2012. година. - Тираж 1 000.

ISBN 978-86-81119-00-6

912(497.11 Трговиште)(084.3-1)
COBISS.SR-ID 241573644

СР 2017 Н - 1247
ЂОРЂЕВИЋ, Синиша
        Општина Димитровград [Картографска грађа] : туристичка карта = tourist map = туристическа карта / Синиша Ђорђевић. - [4. изд.]. - 1:90 000. - Београд : Меркур-СВ, 2016 (Београд : Службени гласник). - 1 геогр. карта : у боји ; 65 x 45 cm, пресавијена на 24 x 12 cm

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-7906-123-2

338.48(497.11)(084.3)
COBISS.SR-ID 221255692

СР 2017 Н - 1248
МИЛОВАНОВИЋ, Јасмина, 1972-
        Сербия [Картографска грађа] : карта монастырей / текст Ясмина Милованович ; переводчик Василие Корняча. - 4. изд. - Белград : Туристическая организация Сербии, 2016 (Београд : Службени гласник). - 1 геогр. карта : у боји ; 70 x 50 cm, пресавијена на 21 x 11 cm

Тираж 2.000. - Садржи легенду, списак манастира и кратке текстове о српској средњевековној уметности са фотографијама.

ISBN 978-86-6005-470-0

271.222(497.11)-523.4/.6(084.3)
COBISS.SR-ID 222788108

СР 2017 Н - 1249
        MOJ prvi atlas svijeta [Kartografska građa]. - Beograd : Knjiga komerc, 2017 (Beograd : Knjiga komerc). - 1 atlas (39 str.) : geogr. karte u boji ; 29 cm

ISBN 978-86-7712-411-3 (broš.)

912(100)(084.4)
COBISS.SR-ID 229568524

СР 2017 Н - 1250
        МОЈА прва карта света [Картографска грађа]. - 1. изд. - [Без размере]. - Чачак : Пчелица издаваштво, 2017 (Чачак : Мајсторовић). - 1 геогр. карта : у боји ; на листу 48 x 68 cm

Тираж 5000.

ISBN 978-86-6089-685-0 !

912(100)(084.3)
COBISS.SR-ID 228977164

СР 2017 Н - 1251
        SERBIA [Kartografska građa] : tourist map / text [and] editor Olgica Miljković. - 8th ed. in English. - Razmera 1:800 000. - Belgrade : National tourism organisation of Serbia, 2016 (Belgrade : Službeni glasnik). - 1 geogr. karta : u boji ; 68 x 48 cm, presavijena na 24 x 12 cm

Tiraž 40.000.

ISBN 978-86-6005-480-9

338.48(497.11)(084.3)
COBISS.SR-ID 224812300

СР 2017 Н - 1252
        SERBIA [Kartografska građa] : cartina turistica / redattore Olgica Miljković ; traduzione Damir Biuklić. - 5. ed. - [Razmera] 1:800 000. - Belgrado : Ente nazionale del turismo della Serbia, 2016 (Belgrado : Službeni glasnik). - 1 geogr. karta : u boji ; 68 x 48 cm, presavijena na 24 x 12 cm

Base cartografica: Merkur-SV, Belgrado, 2012. - Tiraž 3.000.

ISBN 978-86-6005-481-6

338.48(497.11)(084.3)
COBISS.SR-ID 224813836

СР 2017 Н - 1253
        SERBIEN [Kartografska građa] : Karte der Klöster / redakteur Smiljana Novičić. - 4. Aufl. - [Razmera] 1:800 000. - Belgrad : Nationale Tourismus Organisation Serbiens, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 1 geogr. karta : u boji ; 68 x 49 cm, presavijena na 24 x 11 cm

Tiraž 2.000.

ISBN 978-86-6005-469-4

338.48(497.11)(084.3)
COBISS.SR-ID 222787596

СР 2017 Н - 1254
        СЕРБИЯ [Картографска грађа] : туристическая карта / редактор Олгица Милькович. - 4. изд. - 1:800 000. - Београд : Туристичка организација Србије, 2016 (Београд : Службени гласник). - 1 геогр. карта : у боји ; 68 x 48 cm, пресавијена на 24 x 12 cm

Тираж 5.000.

ISBN 978-86-6005-463-2

338.48(497.11)(084.3)
COBISS.SR-ID 222475788

СР 2017 Н - 1255
        FRUŠKA gora [Kartografska građa] : tourist map / text Branislav Knežević, Gordana Stojaković. - [Bez razmere]. - Novi Sad : Tourist organization of the city of Novi Sad, 2016 (Novi Sad : Grafomarketing). - 1 geogr. karta : u boji ; na listu 60 x 42 cm, presavijenа na 21 x 10 cm

Tiraž 1.000 Sadrži legendu, kratke tekstove o manastirima Fruške gore i druge turističke informacije sa fotografijama.

ISBN 978-86-88855-59-4

912(497.113 Fruška gora)(084.3)
338.48(497.113 Fruška gora)(084.3)
COBISS.SR-ID 305820423

СР 2017 Н - 1256
        FRUŠKA gora [Kartografska građa] : Touristische Karte / Text Gordana Stojaković ; Fotografien Dragan Kurucić ; Design und Karte Mirjana Isakov. - [Bez razmere]. - Novi Sad : Touristische Organisation der Stadt Novi Sad, 2016 (Novi Sad : Grafomarketing). - 1 geogr. karta : u boji ; na listu 60 x 42 cm, presavijenа na 21 x 10 cm

Tiraž 1.000. Sadrži legendu, kratke tekstove o manastirima Fruške gore i druge turističke informacije sa fotografijama.

ISBN 978-86-88855-60-0

912(497.113 Fruška gora)(084.3)
338.48(497.113 Фрушка гора)(084.3)
COBISS.SR-ID 305821447

СР 2017 Н - 1257
        ФРУШКА гора [Картографска грађа] : туристическая карта / текст и данные: Гордана Стоякович ; дизайн и карта Мирьяна Исаков. - [Без размере]. - Нови Сад : Туристическая организация города Нови Сад, 2016 (Нови Сад : Графомаркетинг). - 1 геогр. карта : у боји ; на листу 60 x 42 cm, пресавијена на 21 x 10 cm

Тираж 1.000. Садржи легенду, кратке текстове о манастирима Фрушке горе и друге туристичке информације са фотографијама.

ISBN 978-86-88855-58-7

912(497.113 Fruška gora)(084.3)
338.48(497.113 Фрушка гора)(084.3)
COBISS.SR-ID 305821191


929 БИОГРАФИЈЕ. ГЕНЕАЛОГИЈА. ХЕРАЛДИКА

СР 2017 Н - 1258
        ЖЕНЕ српских средњовековних владара и племића на фрескама [Сликовна грађа] : 2017. / [аутор текстова Бојан Поповић]. - Београд : Политика : Народни музеј, 2017 ([Београд : Политика]). - 1 календар ([28] стр.) : фотогр. ; 21 x 30 cm

"Овај календар је резултат заједничке сарадње "Политике" и Народног музеја у Београду" --> на задњој стр. - Садржи фотографије: Жупан Петар Брајан и жупаница Струја; Ана Комнина; Јелена Анжујска; Катарина - Кателина; Симонида Палеолог; Племкиња; Струја; Јелена; Јелена, Јелисавета; Ана Марија; Владислава; Милица, Јевгенија; Јелена, Хипомова; Зора; Манастир Љубостиња.

929.731-055.2(497.11)
050.8/.9
COBISS.SR-ID 247903756

СР 2017 Н - 1259
МУЗЕЈ града Новог Сада (Нови Сад). Збирка стране уметности
        Љуба Поповић из колекције Драгослава С. Марчића [Сликовна грађа] = Ljuba Popović from The Dragoslav S. Marčić collection : Музеј града Новог Сада, Збирка стране уметности, Нови Сад = City museum of Novi Sad, Collection of Foreign Art, Novi Sad : 13.10-09.11. 2016. / [организатор] Музеј града Новог Сада. - Нови Сад : Музеј града Новог Сада, 2016 ([б. м. : б. и.]). - 1 плакат : илустр. у бојaма ; 70 x 50 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод

75.071.1:929 Поповић Љ.(084.5)
COBISS.SR-ID 311577095


930.85 КУЛТУРНА ИСТОРИЈА. ИСТОРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

СР 2017 Н - 1260
МЛИНАРЧЕК, Мирослав, 1989-
        Digitalna Kovačica [Elektronski izvor] / Miroslav Mlinarček, Slobodan Stevanovski. - Kovačica : Opštinska biblioteka Kovačica ; Kovačica : Udruženje građana "Mihajlo Pupin IdvorskI", 2017 (Kovačica : Opštinska biblioteka Kovačica). - 1 DVD ; 12 cm + Hronološki pregled istorije Kovačice do 70-tih godina XX veka ([1] presavijeni list)

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni.
Dostupno i na: http://www.biblioteka-kovacica.org.rs/Digitalna%20Kovacica%20Sajt%20verzija/Home.htm. - Nasl. sa naslovnog ekrana. - Tiraž 100. - Bibliografija.

ISBN 978-86-906587-5-6

930.85(497.113 Ковачица)(0.034.2)
COBISS.SR-ID 317624839