претходна


94(100) СВЕТСКА ИСТОРИЈА

СР 2017 Н - 1261
        ИСТОРИЈСКИ атлас [Картографска грађа] / главни редактор Милош Бојовић. - Београд : Завод за уџбенике, 2017 (Београд : Планета принт). - 1 атлас (112 стр.) : илустр., геогр. карте у боји ; 30 x 23 cm

Тираж 20.000.

ISBN 978-86-17-19587-6 (картон)

94(100)(084.4)
COBISS.SR-ID 229985292

СР 2017 Н - 1262
        MOJ prvi atlas sveta [Kartografska građa] : Istorijski atlas. 3, Praistorija, stari i srednji vek / [urednik Boban Stojiljković]. - Beograd : Knjiga komerc, 2016 (Beograd : Knjiga komerc). - 1 atlas (37 str.) : u boji ; 29 cm. - (Kolekcija Moj prvi atlas sveta ; 3)

Kor. nasl. - Tiraž 3.000.

ISBN 978-86-7712-371-0 (broš.)

94(100)".../04"(084.4)
94(100)"04/14"(084.4)
COBISS.SR-ID 209947916

СР 2017 Н - 1263
        MOJ prvi atlas sveta [Kartografska građa] : istorijski atlas. 4, Novi vek, XX i XXI vek / [urednik Boban Stojiljković]. - Beograd : Knjiga komerc, 2016 (Beograd : Knjiga komerc). - 1 atlas (37 str.) : u boji ; 29 cm. - (Kolekcija Moj prvi atlas sveta ; 4)

Kor. nasl. - Tiraž 3.000.

ISBN 978-86-7712-372-7 (broš.)

94(100)(084.4)
COBISS.SR-ID 217756684

СР 2017 Н - 1264
РАКОВИЋ, Љиљана
        Наполеонова освајања [Картографска грађа] / Љиљана Раковић. - 1. изд. - 1:4 500 000. - Београд : Републички геодетски завод, 2016 (Републички геодетски завод). - 1 зидна геогр. карта : у боји ; 117 х 94 cm

Тираж 200.

ISBN 978-86-459-0475-4

94(100)"1800/1815"(084.3)
COBISS.SR-ID 224809740


94(497.11) ИСТОРИЈА СРБИЈЕ

СР 2017 Н - 1265
МАТИЦА српска (Нови Сад)
        Трибина Савремени човек и савремени свет [Сликовна грађа] : говори проф. др Слободан Г. Марковић : Атријум Библиотеке, четвртак, 29. септембар 2016. у 19,00 сати / [организатори] Матица српска [и] Библиотека Матице српске. - Нови Сад : Матица српска : Библиотека Матице српске, 2016 ([б. м. : б. и.]). - 1 плакат : илустр. у боји ; 42 x 30 cm

94:929 Марковић С. Г.(084.5)
COBISS.SR-ID 308643335

СР 2017 Н - 1266
МАТИЦА српска (Нови Сад)
        Трибина Савремени човек и савремени свет [Сликовна грађа] : говори проф. др Чедомир Антић : Атријум Библиотеке, четвртак, 14. јул 2016. у 19,00 сати / [организатори] Матица српска [и] Библиотека Матице српске. - Нови Сад : Матица српска : Библиотека Матице српске, 2016 ([б. м. : б. и.]). - 1 плакат : илустр. у боји ; 42 x 30 cm

94:929 Антић Ч.(084.5)
COBISS.SR-ID 307014407

СР 2017 Н - 1267
РАКОВИЋ, Љиљана
        Бој на Косову [Картографска грађа] / Љиљана Раковић. - 1. изд. - 1:700 000. - Београд : Републички геодетски завод, 2016 (Републички геодетски завод). - 1 зидна геогр. карта : у боји ; 136 х 98 cm

Тираж 200.

ISBN 978-86-459-0476-1

94(497.11)"1389"(084.3)
COBISS.SR-ID 224812044


претходна