претходна
наредна
СР 2017 - С 31
        АНАЛИ Економског факултета у Суботици = The Annals of the Faculty of Economics Subotica / главни и одговорни уредник Јелена Кончар. - Год. 1, бр. 1 (1965)-1981, бр. 7 ; 1996, бр. 1-        . - Суботица : Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, 1965-1981; 1996- (Нови Сад : Сајнос). - 24 cm

Годишње.
ISSN 0350-2120 = Анали - Економски факултет у Суботици

33(497.113)

СР 2017 - С 32
        АНАЛИ Огранка САНУ у Новом Саду = Annals of the branch of SANU in Novi Sad / главни и одговорни уредник Зоран Л. Ковачевић. - 2004/2005, бр. 1-        . - Нови Сад : Огранак САНУ у Новом Саду, 2006- (Београд : Планета принт). - 29 cm

Годишње. - [2016]
ISSN 1452-4112 = Анали Огранка САНУ у Новом Саду

061.12(497.11)

СР 2017 - С 33
        АНАЛИ Правног факултета у Београду [Електронски извор]. - [Онлајн изд.]. - Електронски часопис. - 200?-        . - Београд : Правни факултет, 200?-

Način dostupa (URL): http://anali.ius.bg.ac.rs/. - Насл. са насл. екрана. - Опис извора дана 21. 11. 2017. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Анали Правног факултета у Београду = ISSN 0003-2565
ISSN 2406-2693 = Анали Правног факултета у Београду (Online)

34

СР 2017 - С 34
        АНАЛИ Правног факултета у Београду = Annals of the Faculty of Law in Belgrade : Belgrade Law Review : Journal of Legal and Social Sciences / главни и одговорни уредници Мирко Васиљевић, Alan Watson. - Српско изд. - Год. 1, бр. 1 (1953)-        . - Београд : Правни факултет, 1953- (Београд : Службени гласник). - 24 cm

Preuzeo je: Annals of the Faculty of Law in Belgrade = ISSN 1452-6557. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Анали Правног факултета у Београду (Online) = ISSN 2406-2693
ISSN 0003-2565 = Анали Правног факултета у Београду

34(497.11)

СР 2017 - С 35
        АНАЛИ Филолошког факултета / Универзитет у Београду = Annales de la Faculté de philologie / Université dé Belgrade ; главни и одговорни уредник Весна Половина. - Књ. 1 (1961)-        . - Београд : Филолошки факултет, 1961- (Београд : Белпак). - 24 cm

Годишње. - Текст на срп. (ћир. и лат.) и енгл. језику. - [2016]
ISSN 0522-8468 = Анали Филолошког факултета (Београд)

80(497.11)

СР 2017 - С 36
        АНАЛИЗА о раду народних библиотека у САП Војводини за ... годину / уредник Селимир Радуловић. - 1984/1985-1993 ; 2002-        . - Нови Сад : Библиотека Матице српске, 1986-1993; 2003-. - 30 cm

Годишње. - Drugačije povezano delo: Анализа рада високошколских библиотека у Војводини = ISSN 0354-9798
ISSN 0353-1104 = Анализа о раду народних и високошколских библиотека у Војводини

02

СР 2017 - С 37
        ANDRAGOŠKE studije [Elektronski izvor] : časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih = Andragogical Studies : journal for the Study of Adult Education and Learning. - [Onlajn izd.]. - Elektronski časopis. - 2015, br. 1-        . - Beograd : Institut za pedagogiju i andragogiju, 2015-

Način dostupa (URL): http://www.as.edu.rs/. - Polugodišnje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 18. 12. 2017. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Andragoške studije = ISSN 0354-5415
ISSN 2466-4537 = Andragoške studije (Online)

37.013.83

СР 2017 - С 38
        ANDRAGOŠKE studije : časopis za proučavanje obrazovanja i učenja odraslih = Andragogical Studies : journal for the Study of Adult Education and Learning / urednici Miomir Despotović, Katarina Popović. - God. 1, br. 1/2 (apr./okt. 1994)-        . - Beograd : Institut za pedagogiju i andragogiju, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, 1994- (Beograd : Službeni glasnik). - 24 cm

Polugodišnje. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Andragoške studije (Online) = ISSN 2466-4537
ISSN 0354-5415 = Andragoške studije

37.013.83(497.11)

СР 2017 - С 39
        ANNA. Modellina / glavni i odgovorni urednik Aida Bajazet. - 2014, br. 1 (sep./okt.)-        . - Novi Sad : Color Media International, 2014- (Novi Sad : Color print). - Ilustr. ; 30 cm

Dvomesečno. - Publikacija sadrži uputstvo za krojenje i šivenje.
ISSN 2335-0555 = Anna. Modellina

646.2

СР 2017 - С 40
        ANNA. Specijal / glavni i odgovorni urednik Aida Bajazet. - 2014/2015, br. 1 (dec./feb.)-        . - Novi Sad : Color Press Group, 2014- (Novi Sad : Color print). - 30 cm

Tromesečno.
ISSN 2406-1549 = Anna. Specijal

64

СР 2017 - С 41
        ANNA. Heklanje / glavni i odgovorni urednik Olivera Krajnović. - 2014, br. 1 (jul/avg.)-        . - Novi Sad : Color Media International, 2014- (Novi Sad : Color print). - Ilustr. ; 30 cm

Tromesečno. - Po licenci BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG Rheinfelden, Germany.
ISSN 2335-0563 = Anna. Heklanje

64+746.4

СР 2017 - С 42
        ANNA. Štrikanje / glavni i odgovorni urednik Olivera Krajnović. - 2014, br. 1 (okt./nov.)-        . - Novi Sad : Color Media International, 2014- (Novi Sad : Color print). - Ilustr. ; 30 cm

Tromesečno.
ISSN 2335-0571 = Anna. Štrikanje

64+746.4

СР 2017 - С 43
        ANNUAL Monetary Policy Report ... / National Bank of Serbia. - 2010-        . - Beograd : National Bank of Serbia, 2011 (Beograd : Zavod za izradu novčanica i kovanog novca Topčider). - 30 cm

Godišnje. - Varijantni naslov od 2011. god.: Semi-annual Monetary Policy Report. - Ima izdanje na drugom jeziku: Годишњи извештај о монетарној политици (Народна банка Србије) = ISSN 2217-6292
ISSN 2217-6535 = Annual Monetary Policy Report (National Bank of Serbia)

336.7

СР 2017 - С 44
        ANNUAL Report on Activities and Results / National Bank of Serbia. - 2010-        . - Belgrade : National Bank of Serbia, 2010-. - 30 cm

Godišnje. - [2016]. - Ima izdanje na drugom jeziku: Годишњи извештај о пословању и резултатима рада (Народна банка Србије) = ISSN 2217-6284
ISSN 2217-7167 = Annual Report on Activities and Results (National Bank of Serbia)

336.71

СР 2017 - С 45
        ANNUAL Financial Stability Report / National Bank of Serbia. - 2010-        . - Belgrade : National Bank of Serbia, 2011-. - 30 cm

Godišnje. - [2016]. - Je nastavak: Financial Stability Report = ISSN 1820-9106. - Ima izdanje na drugom jeziku: Годишњи извештај о стабилности финансијског система (Народна банка Србије) = ISSN 2217-6306
ISSN 2217-6942 = Annual Financial Stability Report

336

СР 2017 - С 46
        ANTROPOLOGIJA [Elektronski izvor]. - [Onlajn izd.]. - Elektronski časopis. - 2006-        . - Beograd : Centar za etnološka i antropološka istraživanja Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2006-

Način dostupa (URL): http://www.anthroserbia.org/Journals/. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana: 16. 01. 2018. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Antropologija = ISSN 1452-7243
ISSN 2334-881X = Antropologija (Online)

39

СР 2017 - С 47
        APOLLINEM medicum et Aesculapium : časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu / glavni i odgovorni urednik Milorad Pavlović. - 1984, br. 4-        . - Leskovac : Podružnica Srpskog lekarskog društva, 1984- (Niš : Sven). - 30 cm

Je nastavak: Zbornik radova - Podružnica Srpskog lekarskog društva u Leskovcu = ISSN 0351-6512
ISSN 0352-4825 = Apollinem medicum et Aesculapium

61

СР 2017 - С 48
        APOTEKA : časopis za popularnu medicinu i farmaciju / glavna i odgovorna urednica Estela Gaković Ranisavljević. - 2003, br. 1-        . - Novi Beograd : BB Soft, 2003- ([Beograd] : Efekt print). - 28 cm

ISSN 1820-4791 = Apoteka (Beograd)

615

СР 2017 - С 49
        АПОТЕКАРСКА пракса : гласник Фармацеутске коморе / главна и одговорна уредница Драгана Рајковић. - [2002], бр. [1]-        . - Београд : Фармацеутска комора Србије, [2002]- (Београд : "Матија"). - 24 cm

Месечно.
ISSN 1451-1827 = Апотекарска пракса

615(497.11)

СР 2017 - С 50
        APPLIED Engineering Letters [Elektronski izvor]. - [Onlajn izd.]. - Elektronski časopis. - Vol. 1, No. 1 (2016)-        . - Novi Sad : The Association of Intellectuals for the Development of Science in Serbia - "The Serbian Academic Center", 2016-. - 30 cm

Način dostupa (URL): http://www.aeletters.com. - Tromesečno. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 18. 12. 2017. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Applied Engineering Letters (Novi Sad) = ISSN 2466-4677
ISSN 2466-4847 = Applied Engineering Letters (Novi Sad. Online)

621

СР 2017 - С 51
        APPLIED Engineering Letters : јournal of Engineering and Applied Sciences / editor-in-chief Blaža Stojanović. - [Štampano izd.]. - Vol. 1, No. 1 (March 2016)-        . - Novi Sad : The Association of Intellectuals for the Development of Science in Serbia - "The Serbian Academic Center", 2016- (Kragujevac : Kopirnica "Mašinac"). - 30 cm

Tromesečno. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Applied Engineering Letters (Novi Sad. Online) = ISSN 2466-4847
ISSN 2466-4677 = Applied Engineering Letters (Novi Sad)

621

СР 2017 - С 52
        APPLICABLE Analysis and Discrete Mathematics [Elektronski izvor]. - [Onlajn izd.]. - Elektronski časopis. - 2007-        . - Belgrade : University of Belgrade : Academic mind, 2007-

Način dostupa (URL): http://pefmath.etf.rs/home.html. - Polugodišnje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 19. 12. 2017. - Je nastavak: Publikacije Elektrotehničkog fakulteta. Serija: Matematika (Online) = ISSN 2406-0852. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Applicable Analysis and Discrete Mathematics = ISSN 1452-8630
ISSN 2406-100X = Applicable Analysis and Discrete Mathematics (Online)

51

СР 2017 - С 53
        APPLICABLE Analysis and Discrete Mathematics / editor-in-chief Milan Merkle. - Vol. 1, no. 1 (2007)-        . - Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Electrical Engineering : Academic Mind, 2007- (Beograd : Planeta print). - 30 cm

Polugodišnje. - Je nastavak: Publikacije Elektrotehničkog fakulteta. Serija: Matematika = ISSN 0353-8893. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Applicable Analysis and Discrete Mathematics (Online) = ISSN 2406-100X
ISSN 1452-8630 = Applicable Analysis and Discrete Mathematics

51

СР 2017 - С 54
        ARACS : a délvidéki Magyarság közéleti folyórata / főszerkesztő Bata János. - 1. évf., 1. sz. (2001)-        . - Horgos : Aracs Alapítvány, 2001- (Szabadka : Grafoprodukt). - 30 cm

Tromesečno.
ISSN 1451-1762 = Aracs

008

СР 2017 - С 55
        АРГУС : лист ученика Гимназије "Јосиф Панчић" Бајина Башта / уредник Наташа Савић. - 1992/93 ; 2015-        . - Бајина Башта : Гимназија "Јосиф Панчић", 1992 ; 2015-. - 30 cm

Suplement ili prilog uz: ББ глас = ISSN 1821-3774

373.5(497.11)

СР 2017 - С 56
        ARGUS books online magazine [Elektronski izvor] / glavni i odgovorni urednik Lazar Janić. - [Onlajn izd.]. - Elektronski časopis. - 2013, br. 1 (feb.)-        . - Beograd : Argus books magazines, 2013-

Način dostupa (URL): http://lazarjanic.wixsite.com/argusbooksmagazine. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 02. 02. 2018. - Nulti broj izašao jan. (2013). - Drugo izdanje na drugom medijumu: Argus books online magazine (Štampano izd.) = ISSN 2466-4758
ISSN 2466-4766 = Argus books online magazine

82

СР 2017 - С 57
        АРЛЕММ : Ариље лето у знаку музике : часопис ариљске летње музичке манифестације / главни уредник и одговорни уредник Милица Младеновић. - 2013 (јун)-        . - Београд : Удружење за ширење и подстицај музичке културе у Србији МУЗИКУС, 2013- (Београд : AvantGuarde design). - 27 cm

Годишње.
ISSN 2334-8437 = Арлемм. Ариље лето у знаку музике

78

СР 2017 - С 58
        ARTEFAKTI [Elektronski izvor] : časopis studenata arheologije = student Journal of Archaeology / urednik Perica Špehar. - Elektronski časopis. - 2017, br. 1-        . - Beograd : Filozofski fakultet, Odeljenje za arheologiju, 2017-

Način dostupa (URL): http://www.f.bg.ac.rs/artefakti/Index.html. - Godišnje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 24. 07. 2017.
ISSN 2560-4554 = Artefakti (Beograd. Online)

902/904

СР 2017 - С 59
        ARTEFACT : umetničko-naučno-stručni časopis / glavni i odgovorni urednici Miomira M. Đurđanović, Jelena Cvetković Crvenica. - [Štampano izd.]. - 2015, br. 1-        . - Niš : Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, 2015- (Niš : Atlantis). - 25 cm

Polugodišnje. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Artefact (Niš. Online) = ISSN 2406-3150
ISSN 2406-3134 = Artefact (Niš)

7:001

СР 2017 - С 60
        ARTEFACT [Elektronski izvor] : umetničko-naučno-stručni časopis Fakulteta umetnosti u Nišu. - [Onlajn izd.]. - Elektronski časopis. - 2015, br. 1-        . - Niš : Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti, 2015-

Način dostupa (URL): http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=2406-31. - Polugodišnje. - Nasl. sa nasl. ekrana. - Opis izvora dana 02. 02. 2018. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Artefact (Niš) = ISSN 2406-3134
ISSN 2406-3150 = Artefact (Niš. Online)

7:001