претходна
наредна

СР 2009 - С 271
        ГИМНАЗИЈСКИ гласник : лист ученика Шабачке гимназије. - Год. 1, бр. 1 (мај 1997)- . - Шабац : [Шабачка гимназија], 1997- (Шабац : Графика). - 29 cm

373.5(497.11)

СР 2009 - С 272
        GINEKOLOGIJA i perinatologija : časopis Udruženja ginekologa i opstetičara Srbije i Crne Gore / glavni i odgovorni urednik Slobodan Arsenijević. - [200?]- . - Beograd (Koste Todorovića 26) : Udruženje ginekologa i opstetičara Srbije i Crne Gore, [200?]- (Kragujevac : Prizma). - 30 cm

- Delimično je nastavak: Jugoslavenska ginekologija i perinatologija = ISSN 0352-5562
ISSN 1452-6727 = Ginekologija i perinatologija

618

СР 2009 - С 273
        GIPSWARE / Knauf, Beograd. - God. 1, br. 1 (2007)- . - Beograd (Ulica Dalmatinska 65) : Knauf, 2007- ([s. l.] : Grafonin). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.knauf.co.yu. - Tromesečno.

691

СР 2009 - С 274
        GLAM shopping / glavna i odgovorna urednica Mina Bulić. - God. 1, br. 1 (decembar 2007)- . - Beograd (Resavska 24) : Media max, 2007- (Beograd : Politika). - 28 cm

Mesečno
ISSN 1820-6352 = Glam shopping

050.8:658.7

СР 2009 - С 275
        ГЛАС / главни и одговорни уредник Марко Кековић. - Год. 1, бр, 1 (1960)-год. 2, бр. 13 (1961) ; год. 1, бр. 1 (1972)- . - Врбас : Самостална агенција "Новине", 1960-1961;1972- (Нови Сад : Дневник). - 46 cm

Недељно
ISSN 0350-3917 = Глас (Врбас)

32+659(497.113)

СР 2009 - С 276
        ГЛАС / Српска академија наука и уметности. Одељење медицинских наука = Glas / Académie serbe des Sciences et des Arts. Classe des Sciences médicales ; уредник Веселинка Шушић. - 1949, књ. 1- . - Београд (Кнез Михаилова 35) : Српска академија наука и уметности, 1949- (Београд : Colorgrafx). - 24 cm

ISSN 0371-4039 = Глас - Српска академија наука и уметности. Одељење медицинских наука

61

СР 2009 - С 277
        ГЛАС / Српска академија наука и уметности. Одељење техничких наука = Glas / Academie serbe des sciences et des arts. Classe des sciences techniques ; уредник Петар Миљанић. - 1949, књ. 1- . - Београд : Српска академија наука и уметности, 1949- (Београд : Colorgrafx). - 24 cm

ISSN 0081-3974 = Глас - Српска академија наука и уметности. Одељење техничких наука

62

СР 2009 - С 278
        ГЛАС јавности / одговорни уредник Игор Ћузовић. - 1998, бр. 1 (25/26 април)- . - Београд (Влајковићева 8) : Глас, 1998- (Београд : Глас). - 39 cm

Дневно (сем недеље). - Бројеви од 1-5 (1998) означени као пилот бројеви. - Је наставак: Нови Блиц = ISSN 1450-720X
ISSN 1450-7218 = Глас јавности

32+659(497.11)"52"

СР 2009 - С 279
        GLAS jevanđelja : časopis Evangeličke metodističke crkve u SRB / odgovorni urednik Janko Bako. - God. 1, br. 1 (1963)- . - Novi Sad (L. Mušickog 7) : Sekretarijat Evangeličke metodističke crkve u SRB, 1963-. - 24 cm

ISSN 1451-6527 = Glas jevanđelja

277.6

СР 2009 - С 280
        ГЛАС Карловчана : билтен Општинског одбора СПС Сремски Карловци. - Год. 1, бр. 1 (2008)- . - Сремски Карловци : [СПС, Општински одбор], 2008-. - 40 cm

[2008]

329(497.11)

СР 2009 - С 281
        ГЛАС осигураника : лист Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање / главни и одговорни уредник Славица Чедић. - Год. 1, бр. 1 (1969)- . - Београд : Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, 1969- (Београд : Службени гласник). - 30 cm

Петнаестодневно
ISSN 0533-7720 = Глас осигураника

369

СР 2009 - С 282
        ГЛАС Подриња / в.д. главног и одговорног уредника Јела Лукић. - Год. 1, бр. 1 (1944)- . - Шабац (Кнеза Лазара 1) : Глас Подриња, 1944- (Београд : Борба). - 39 cm

Недељно
ISSN 0017-081X = Глас Подриња

32+659(497.11)

СР 2009 - С 283
        ГЛАС потомака / за издавача Милош Илић. - Год. 1, бр. 1 (2003)- . - Смедерево (Горанска бб) : Удружење потомака ратника 1912-1918, 2003- (Смедерево : Newpress). - 30 cm

Тромесечно
ISSN 1820-9351 = Глас потомака

355.48

СР 2009 - С 284
        ГЛАС произвођача : информативно гласило Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Јавних предузећа Површински копови "Костолац", Термоелектране "Костолац" и Д.о.о. "Стандард" / главни и одговорни уредник Милош Јањетовић. - Год. 1/2, бр. 1 (1957/58)- . - Костолац (Николе Тесле 5-7) : [ЈП "Електропривреда Србије"], 1957/58- (Нови Сад : Дневник). - 47 cm

Двонедељно
ISSN 1452-9513 = Глас произвођача

658.1(497.11)(085.3)

СР 2009 - С 285
        ГЛАС рачуновођа : информативно гласило чланова Савеза РР Србије / одговорни уредник Миодраг Живковић. - 2000, бр. 1 (мај)- . - Београд (Његошева 19) : Савез рачуновођа и ревизора Србије, 2000- (Београд : Космос). - 24 cm

ISSN 1450-9172 = Глас рачуновођа

657(497.11)

СР 2009 - С 286
        ГЛАС са Цера : часопис за духовни и национални препород / главни и одговорни уредник Пантелија Петровић. - 2009, бр. 5 (1. јануар)- . - Јадранска Лешница (Јошева б.б.) : Духовно-национални центар "Свети владика Николај", 2009- (Београд : Скрипта штампарија). - 29 cm

Месечно. - Је наставак: Билтен Храма Св. цара Николаја = ISSN 1820-9327
ISSN 1821-0317 = Глас са Цера

271.2:061(497.11)

СР 2009 - С 287
        ГЛАС Светог Трифуна : билтен храма Св. муч. Трифуна / главни и одговорни уредник Илија М. Ђурић. - 2001, бр. 1- . - Мали Мокри Луг (20. октобра 13 ц) : Пододбор Верско-добротворног старатељства Архиепископије београдско-карловачке при храму Св. муч. Трифуна, 2001- (Београд : М. Ц. Меркур). - 20 cm

Тромесечно
ISSN 1452-6565 = Глас Светог Трифуна

271.222(497.11)

СР 2009 - С 288
        ГЛАС села / главни и одговорни уредник Весна Ристић. - Год. 1, бр. 1 (2. август 2009)- . - Смедерево (Трг Републике 6) : Наш глас, 2009- (Београд : АПМ принт). - 30 cm

Петнаестодневно
ISSN 1821-2204 = Глас села (Смедерево)

63

СР 2009 - С 289
        ГЛАС Центара : информативни билтен Асоцијације центара за социјални рад / за издавача Раде Чеперковић. - Год. 1, бр. 1 (децембар 2003)- . - Врњачка Бања (Ж. Ваљаревића 1) : Асоцијација центара за социјални рад, 2003- (Врњачка Бања : Интерклима-Графика). - 30 cm

Тромесечно. - Поднаслов преузет са коричне стране
ISSN 1820-404X = Глас Центара

364(497.11)

СР 2009 - С 290
        GLAS Šokadije : list Kulturno-prosvjetne zajednice Hrvata Šokadija iz Sonte / glavni i odgovorni urednik Ivan Andrašić. - 2007, br. 1- . - Subotica : Hrvatska riječ, 2007- ; [Sonta] : [Kulturno-prosvjetna zajednica Hrvata "Šokadija"]. - Ilustr. ; 30 cm

Tromesečno. - [2007]
ISSN 1820-6263

061.237(=163.42)(497.113)

СР 2009 - С 291
        ГЛАСНИК / Историјски архив Ваљево = Herald / History Archive Valjevo ; главни уредник Алекса Томић. - 1994, бр. 28/29- . - Ваљево : Историјски архив, 1995- (Ваљево : Графичка радња "МС"). - 24 cm

Годишње. - [2008]. - Је наставак: Гласник Међуопштинског историјског архива Ваљево = ISSN 0352-2008
ISSN 0354-9143 = Гласник - Историјски архив Ваљево (1994)

93/94

СР 2009 - С 292
        GLASNIK : list PTP DIS d.o.o. / redakcija Danijela Milovanović... [et al.]. - God. 1, br. 1 (2009)- . - Krnjevo (Bulevar oslobođenja 1b) : DIS, 2009- ([Subotica] : Rotografika). - Ilustr. ; 30 cm

Dostupno i na: http://www.dismarket.rs. - Dvomesečno.

659:339(497.11)

СР 2009 - С 293
        ГЛАСНИК : службени лист Српске православне цркве / главни и одговорни уредник Драгомир Сандо. - Год. 1, бр. 1 (1. јул 1920)- . - Београд (Краља Петра I бр. 5) : Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 1920- (Београд : Штампарија српске патријаршије). - 30 cm

Месечно
ISSN 0017-0925 = Гласник - Српска православна црква

271.222(497.11)

СР 2009 - С 294
        ГЛАСНИК : службено гласило Дирекције за мере и драгоцене метале / главни и одговорни уредник Јелена Пантелић-Бабић. - 2005, бр. 1 (јануар/март)- . - Београд (Мике Аласа 14) : Дирекција за мере и драгоцене метале, 2009- (Београд : Развојно-истраживачки центар графичког инжењерства Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду). - 30 cm

Тромесечно. - Је наставак: Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале = ISSN 0352-5244
ISSN 1821-0678 = Гласник (Дирекција за мере и драгоцене метале)

006.9

СР 2009 - С 295
        ГЛАСНИК Адвокатске коморе Војводине : часопис за правну теорију и праксу / главни и одговорни уредник Јанко Кубињец. - Год. 1, бр. 1 (1952)- . - Нови Сад (Змај Јовина 20) : Адвокатска комора Војводине, 1952- (Нови Сад : Offset print). - 24 cm

Месечно
ISSN 0017-0933 = Гласник Адвокатске коморе Војводине

347.9

СР 2009 - С 296
        GLASNIK Antropološkog društva Srbije = Journal of the Anthropologycal Society of Serbia / glavni i odgovorni urednik Verica Božić-Krstić. - 2008, sv. 43- . - Novi Sad : Antropološko društvo Srbije, 2008- (Veris Studio ; Novi Sad). - 24 cm

Dostupno i na: http://www.antropoloskodrustvosrbije.com/. - Godišnje. - Je nastavak: Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije = ISSN 0351-1480. - Drugo izdanje na drugom medijumu: Glasnik Antropološkog društva Srbije (Online izd.) = ISSN 1820-8827
ISSN 1820-7936 = Glasnik Antropološkog društva Srbije

572

СР 2009 - С 297
        ГЛАСНИК Друштва конзерватора Србије / главни и одговорни уредник Гордана Митровић. - 1978, бр. 1- . - Београд (Божидара Аџије 11) : Друштво конзерватора Србије : Републички завод за заштиту споменика културе, 1978- (Београд : Академија). - 29 cm

Годишње
ISSN 0350-9656 = Гласник Друштва конзерватора Србије

7

СР 2009 - С 298
        ГЛАСНИК Енигматског савеза Србије / уредник Мирослав Лазаревић. - Год. 1, бр. (1. децембар 1996)- . - Београд (Булевар Арсенија Чарнојевића 124) : Енигматски савез Србије, 1996-. - 21 cm

ISSN 1452-4791 = Гласник Енигматског савеза Србије

79

СР 2009 - С 299
[Гласник Етнографског института САНУ]
        ГЛАСНИК Етнографског института САН = Bulletin of the Institute of Ethnography / главни и одговорни уредник Драгана Радојичић. - Књ. 1, бр. 1/2 (1952)- . - Београд (Кнез Михаилова 35) : Етнографски институт САНУ, 1952- (Београд : Академска издања). - 24 cm

Годишње. - Наслов од 1955/1957. Гласник Етнографског института = Bulletin de l'Institut etnographique
ISSN 0350-0861 = Гласник Етнографског института

39(05)

СР 2009 - С 300
        GLASNIK za društvene nauke / glavni urednik Aleksandar Prnjat. - God. 1, br. 1 (2009)- . - Beograd (Palmira Toljatija 3) : Fakultet za trgovinu i bankarstvoAlfa univerziteta, 2009- (Beograd : Kosmos). - 21 cm

Godišnje
ISSN 1821-3421 = Glasnik za društvene nauke

3