претходна
наредна
CIP - 1081
РАДМИЛОВИЋ, Марија, 1990-
        Пиле Жика / Марија Радмиловић. - 1. изд. - Београд : Алма, 2018 (Младеновац : Пресинг). - 76 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Књижевност за децу и младе / [Алма] ; књ. 16)

Тираж 100.

ISBN 978-86-7974-575-0

821.163.41-93-1
COBISS.SR-ID 263947276

CIP - 1082
РУМЕНИЋ, Ненад, 1964-
        Тобоган на слоновој сурли / Ненад Руменић. - 1. изд. - Београд : Лотина, 2018 (Београд : Дијамант принт). - 164 стр. : илустр. ; 20 cm

Ауторов портрет. - Тираж 150. - Стр. 81-83: Стаза која води у бајку / Вељко Т. Ћирковић. - Биографија: стр. 85.

ISBN 978-86-88049-51-1

821.163.41-93-1
COBISS.SR-ID 263531788

CIP - 1083
ШОЛКОТОВИЋ, Снежана, 1962-
        Дечије маштарије / Снежана Шолкотовић ; [цртежи Шолкот]. - Корбово : С. Шолкотовић, 2018 (Неготин : Првенац). - 200 стр. : илустр. ; 21 cm

Ауторкина слика. - Тираж 100. - Стр. 3: Предговор / Златко Шолкотовић.

ISBN 978-86-907433-7-7

821.163.41-93-1
COBISS.SR-ID 264028940


821.163.41-94 ИСТОРИОГРАФИЈА. МЕМОАРИ. ДНЕВНИЦИ. БИОГРАФИЈЕ

CIP - 1084
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Зоран, 1960-
        Приче из Лондона / Зоран Димитријевић. - Крагујевац : З. Димитријевић, 2018 (Београд : Интерпринт). - 254 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. 254.

ISBN 978-86-900444-0-5

821.163.41(410)-94
COBISS.SR-ID 263976460

CIP - 1085
ИБИШБЕГОВИЋ, Денис, 1963-
        Sami na Damavandu / Denis Ibišbegović, Nenad Dikić, Zoran Vesić ; [fotografije Denis Ibišbegović, Nenad Dikić, Zoran Vesić]. - Beograd : Klub "Avantura", 2018 (Beograd : Jovanović). - 130 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Biblioteka Avantura ; knj. 5)

Tiraž 500.

ISBN 978-86-917409-2-4

821.163.41-94
796.524(235.131)
COBISS.SR-ID 264033292

CIP - 1086
ЈОВАНОВИЋ, Милан Т., 1939-
        Обуците беле дресове и предајте се! : аутобиографске приче / Милан Т. Јовановић. - 1. изд. - Београд : Алма, 2018 (Младеновац : Пресинг). - 244 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Савремена књижевност / [Алма] ; књ. 268)

Тираж 100. - О аутору: стр. 241.

ISBN 978-86-7974-570-5

821.163.41-94
COBISS.SR-ID 262847500

CIP - 1087
МАРОЈЕВИЋ, Игор, 1968-
        Krv je voda / Igor Marojević. - Beograd : Vukotić media, 2018 (Beograd : Službeni glasnik). - 256 str. ; 20 cm

Tiraž 2.000. - Beleška o autoru: str. 255-256. - Endnote: str. 243-250. - Bibliografija: str. 251-254.

ISBN 978-86-89613-84-1

821.163.41-94
341.41/.46(100)
343.85:343.575(100)
COBISS.SR-ID 264066316

CIP - 1088
МИЛОЈЕВИЋ, Милош С., 1840-1897
        Путопис : дела праве старе Србије. Св. 1 / М. С. Милојевић. - Београд : Књиге Обрадовић СМ, 2018 (Београд : Caligraph). - 284 стр. ; 21 cm

Тираж 1.000. - Стр. 5: Уводна напомена / М. Ђ.

ISBN 978-86-84441-33-3

821.163.41-94
908(497.11)"18"
COBISS.SR-ID 264471052

CIP - 1089
МИЛОЈЕВИЋ, Милош С., 1840-1897
        Путопис : дела праве старе Србије. Св. 2 / М. С. Милојевић. - Београд : Књиге Обрадовић СМ, 2018 (Београд : Caligraph). - 329 стр. ; 21 cm

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-84441-34-0

821.163.41-94
908(497.115)"18"
COBISS.SR-ID 264471308

CIP - 1090
МИЛОЈЕВИЋ, Милош С., 1840-1897
        Путопис : дела праве старе Србије. Св. 3 / М. С. Милојевић. - Београд : Књиге Обрадовић СМ, 2018 (Београд : Caligraph). - 315 стр. ; 21 cm

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-84441-35-7

821.163.41-94
908(497.115)"18"
COBISS.SR-ID 264472588

CIP - 1091
МИШКОВИЋ, Мирослав, 1945-
        Ja, tajkun / Miroslav Mišković. - 2. izd. - Beograd : Laguna, 2018 (Subotica : Rotografika). - 238 str. ; 20 cm

Tiraž 6.000. - O autoru: str. 237-238.

ISBN 978-86-521-2876-1

821.163.41-94
33:929 Мишковић М.
COBISS.SR-ID 263856396


821.163.41-992 ПУТОПИСИ

CIP - 1092
БУКОВИЋ, Стеван, 1951-
        Biber u krvi : putopisi / Stevan Buković. - Beograd : Temat, 2018 (Beograd : Skripta internacional). - 142 str. ; 20 cm

Tiraž 300. - Beleška o piscu: str. 142.

ISBN 978-86-82969-05-1

821.163.41-992
COBISS.SR-ID 262978828

CIP - 1093
ЈОЈИЋ, Небојша, 1964-
        Bukirano : priča duga 40.000 kilometara / Nebojša Jojić. - Beograd : Laguna, 2018 (Novi Sad : Artprint media). - 330 str. ; 20 cm

Tiraž 2.500. - O autoru: str. 229-230.

ISBN 978-86-521-2881-5

821.163.41-992
COBISS.SR-ID 263621644

CIP - 1094
        РИЗНИЦА сећања : "Драганова награда" за најбоље путописе старијих особа / [уредник Надежда Сатарић]. - Београд : Удружење грађана "Снага пријатељства" - Amity, 2018 (Београд : Deksin). - 201 стр. ; 24 cm

Тираж 300. - Стр. 8-9: Драги читаоци / Надежда Сатарић, Беба Кука. - Стр. 10-11: Путовање кроз душу и свет / Миљурко Вукадиновић. - Стр. 12-13: Прича о Драгану / Димитрије Јаничић.

ISBN 978-86-89147-08-7

821.163.41-992(082.2)
COBISS.SR-ID 264114700


821.163.42 ХРВАТСКА КЊИЖЕВНОСТ

CIP - 1095
АРСИЋ, Ивана, 1987-
        Утицај римског песништва на мелодраме Јунија Палмотића / Ивана Арсић. - Београд : Ars Libri : Задужбина Владете Јеротића, 2018 (Земун : Ars Libri). - 124 стр. ; 18 cm. - (Едиција Стари Дубровник)

Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 115-121. - Summary: Influences of Ancient Roman Poetry in Junije Palmotic's Melodramas.

ISBN 978-86-7588-277-0 (AL)

821.163.42.09-2 Палмотић Ј.
821.163.42.09-23"16"
COBISS.SR-ID 264385804

CIP - 1096
DEDUŠ, Lidija, 1977-
        Apatridi i ostale čudne ličnosti / Lidija Deduš. - Beograd : Treći Trg : Srebrno drvo, 2018 (Beograd : Čigoja štampa). - 105 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 12/19)

Tiraž 300.

ISBN 978-86-6407-053-9 (ТТ)

821.163.42-1
COBISS.SR-ID 263612172

CIP - 1097
KUPLJENIK, Nataša, 1982-
        S druge strane / Nataša Kupljenik. - Mladenovac : Društvo za afirmaciju kulture Presing, 2018 (Mladenovac : Presing izdavaštvo). - 79 str. ; 21 cm

Tiraž 100. - Стр. 73-74: Lekcije o životu / Tamara Lujak. - Biografija: str. 75.

ISBN 978-86-6341-273-6

821.163.42-1
COBISS.SR-ID 263822092

CIP - 1098
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп A(тра)кција Ујевић : авангарда, ангажман и револуција у делу Тина Ујевића (2018 ; Београд)
        Књига сажетака / Међународни научни скуп A(тра)кција Ујевић : авангарда, ангажман и револуција у делу Тина Ујевића, Београд 31. мај и 1. јун 2018. - Београд : Институт за књижевност и уметност, 2018 (Београд : Intcopy). - 31 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 50.

ISBN 978-86-7095-237-9

821.163.42.09 Ујевић Т.(048)
COBISS.SR-ID 263709708

CIP - 1099
SIMIĆ Bodrožić, Ivana, 1982-
        In a Sentimental Mood / Ivana Bodrožić. - Beograd : Književna radionica Rašić, 2018 (Beograd : Presing). - 72 str. ; 21 cm

Tiraž 300. - O autorki: str. 69-70.

ISBN 978-86-6351-044-9

821.163.42-1
COBISS.SR-ID 264464908

CIP - 1100
TOMAŠ, Marko, 1978-
        Trideset deveti maj / Marko Tomaš. - Beograd : LOM, 2018 (Beograd : Caligraph). - 89 str. ; 20 cm

Tiraž 500.

ISBN 978-86-7958-192-1

821.163.42(497.6)-1
COBISS.SR-ID 263915788

CIP - 1101
TUTEK, Hrvoje, 1984-
        Smrt i druga istraživanja / Hrvoje Tutek. - Beograd : Treći Trg : Srebrno drvo, 2018 (Beograd : Čigoja štampa). - 93 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 12/19)

Tiraž 300.

ISBN 978-86-6407-054-6 (ТТ)

821.163.42-1
COBISS.SR-ID 263761932

CIP - 1102
UGREŠIĆ, Dubravka, 1949-
        Forsiranje romana-reke / Dubravka Ugrešić. - Beograd : Booka, 2018 (Beograd : DMD). - 245 str. ; 20 cm. - (Edicija Zapadno od sunca ; knj. 87)

Tiraž 1.500.

ISBN 978-86-80830-03-2

821.163.42-31
COBISS.SR-ID 264090636


821.411.21 АРАПСКА КЊИЖЕВНОСТ

CIP - 1103
МЕСАИ, Фадила
        Очи ветра = (The Eyes Of The Wind) / Фадила Месаи = (Fadhila Messai) ; приредио и предговор написао Милутин Ђуричковић ; [превод с енглеског на српски Софија Сотировски, Милица Митић]. - 1. изд. - Београд : Алма, 2018 (Младеновац : Пресинг). - 66 стр. : ауторкина слика ; 21 cm. - (Библиотека Женско писмо ; књ. 1)

Тираж 100. - Предговор: стр. 5-6. - Белешка о ауторки: стр. 61-62.

ISBN 978-86-7974-576-7

821.411.21(611)-1
COBISS.SR-ID 264072460

CIP - 1104
        SKRIVENA ljubav : homoerotski motivi u savremenoj arapskoj književnosti / priređivač Miroslav B. Mitrović : s arapskog, francuskog i engleskog preveo Miroslav B. Mitrović. - Beograd : Samizdat, 2018 (Užice : Grafičar). - 246 str. ; 20 cm. - (Edicija Busola / [Samizdat B92] ; knj. 135)

Tiraž 1.500. - Beleške o autorima uz tekst. - Str. 231: Pogovor / Miroslav B. Mitrović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 239-244.

ISBN 978-86-7963-463-4

821.411.21-3
821.411.21-2
821.411.21.09:305-055.3
COBISS.SR-ID 263670796


821.511.113 ЕСТОНСКА КЊИЖЕВНОСТ

CIP - 1105
ФРИДЕНТАЛ, Милис, 1973-
        Pčele / Milis Fridental ; [prevod Igor Cvijanović]. - Beograd : Kontrast izdavaštvo, 2018 ([Beograd] : Kontrast štampa). - 197 str. ; 21 cm

Prevod dela: Mesilased / Meelis Friedenthal. - Tiraž 500.

ISBN 978-86-89203-97-4

821.511.113-31
COBISS.SR-ID 264315916


821.511.141 МАЂАРСКА КЊИЖЕВНОСТ

CIP - 1106
ЛАКАТОШ, Иштван, 1980-
        Ema i Tesla. 2, Rakun koji je hteo da opere ceo svet / Ištvan Lakatoš ; s mađarskog prevela Draginja Ramadanski ; ilustrovao Ištvan Lakatoš. - Beograd : Odiseja, 2018 (Beograd : Caligraph). - 183 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Prozna putovanja / [Odiseja])

Prevod dela: Emma és Tesla.2, A mosómedve, aki ki akarta mosni a világot / Lakatos István. - Tiraž 1.000. - O autoru: str. 173-179. - O prevoditeljki: str. 181-182.

ISBN 978-86-7720-151-7

821.511.141-93-31
COBISS.SR-ID 264499212


821.512.161 ТУРСКА КЊИЖЕВНОСТ

CIP - 1107
УМИТ, Ахмет, 1960-
        Ubistvo sultana / Ahmet Umit ; prevod s turskog Vesna Gazdić. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2018 (Dereta : Beograd). - 661 str. ; 21 cm. - (Biblioteka In)

Prevod dela: Sultani öldürmek / Ahmet Ümit. - Tiraž 1.000.

ISBN 978-86-6457-168-5

821.512.161-31
COBISS.SR-ID 263688460


9 ГЕОГРАФИЈА. БИОГРАФИЈЕ. ИСТОРИЈА


902/904 АРХЕОЛОГИЈА

CIP - 1108
СРПСКО археолошко друштво (Београд). Скупштина (41 ; 2018 ; Панчево)
        Програм, извештаји и апстракти : 135 година Српског археолошког друштва / Српско археолошко друштво, XLI Скупштина и годишњи скуп, Панчево, 31. мај - 2. јун 2018. године ; [приредили Адам Црнобрња и Војислав Филиповић]. - Београд : Српско археолошко друштво ; Панчево : Народни музеј Панчево, 2018 (Beograd : Studio M). - 119 стр. ; 21 cm

Текстови на срп. (ћир. и лат.) и енгл. језику. - Тираж 200.

ISBN 978-86-80094-07-6 (САД)

902/904(497.11)(048)
902/904:005.745(497.11)"2018"(083.97)
902/904:061.2(497.11)"2018"
COBISS.SR-ID 263935756


908 ПРОУЧАВАЊЕ ОБЛАСТИ. ПРОУЧАВАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА

CIP - 1109
ДИСИЋ, Зоран, 1955-
        Кањижа = Magyarkanizsa = Kanjiza / [Zoran Disić ; prevod engleski Svetlana Petrov ; prevod mađarski Vranić Váradi Livia ; fotografije Zoran Disić]. - 2. изд., (мађарско-српско-енглеско изд.). - Београд : Grades CC, 2018 (Београд : Бирограф). - 40 стр. : илустр. ; 24 cm

Упор. срп. текст и мађ. и енгл. преводи. - Тираж 1.200.

ISBN 978-86-85441-38-7

908(497.113 Кањижа)
COBISS.SR-ID 264049676

CIP - 1110
МИХАЈЛОВИЋ, Предраг, 1955-
        Шумадија и Поморавље : душа Србије / Предраг Михајловић Циле, Зоран Петровић ; текст фотомонoграфије Миодраг Стојиловић ; [преводиоци Татјана Грујић... [и др.]] = Šumadija and Pomoravlje : the Soul of Serbia / Predrag Mihajlović Cile, Zoran Petrović ; text of photomonography Miodrag Stojilović ; [translators Tatjana Grujić... [et al.]]. - Крагујевац : Друштво историчара Шумадије = Kragujevac : The historical society of Sumadija, 2018 (Крагујевац : Графостил). - 360 стр. : илустр. ; 33 cm

Срп. текст и енгл. превод. - Текст штампан двостубачно. - Тираж 2.000. - [О ауторима]. стр. 358-359.

ISBN 978-86-917753-3-9

908(497.11 Шумадија)
908(497.11 Поморавље)
94(497.11)
COBISS.SR-ID 263091468