претходна
CIP - 1111
СТАНКОВИЋ, Душан, 1962-
        Кучево и околна села кроз векове / Душан Станковић ; [илустрације Душан Станковић]. - Кучево : Удружење грађана "Кораци наслеђа" : Д. Станковић, 2018 (Велико Градиште : Графика тим). - 201 стр. : илустр. ; 24 cm

Ауторова слика. - Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. 197. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 195-196.

ISBN 978-86-900453-0-3 (УГКН)

908(497.11 Кучево)
94(497.11 Кучево)
COBISS.SR-ID 264083980

CIP - 1112
        ТОПЛИЦА и Добрич : насеља, порекло становништва, обичаји / приредио Борисав Челиковић. - Београд : Службени гласник : САНУ, 2018 (Београд : Гласник). - 675 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Корени : српске земље, насеља, порекло становништва, обичаји ; књ. 36)

Тираж 750. - Стр. 609-675: Поговор : истраживања Топлице и Добрича / Борисав Челиковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Садржај: Поред Топлице : путописне белешке / Тихомир Р. Ђорђевић. - Фототипско изд. из 1896. - Сеобе Срба и Арбанаса у ратовима 1876. и 1977/1878. године / Радослав Љ. Павловић.- Фототипско изд. из 1957. - Жалица, Сеоце, Штава, Мрче, Луково и Требиње / Радослав Љ. Павловић.- Фототипско изд. - Топлица : етнички процеси и традиционална култура / Видосава Николић-Стојанчевић.- Фототипско изд. из 1985. - Становништво Топлице / Вујадин Б. Рудић.- Фототипско изд. из 1978. - Становништво Прокупља / Вујадин Рудић.- Фототипско изд. из 1982. - Исељавање Црногораца у Србију 1889. године / Мита Костић. - Фототипско изд. из 1957. - Црногорци у Топлици / Илија Радуловић. - Фототипско изд. из 1868. - Војвођани у Добричу / Миленко А. Марковић.- Фототипско изд. из 1954. - Александрово-"Банаћанско село" у Добричу / Даринка Зечевић.- Фототипско изд. из 1957. - Блаце : антропогеографска испитивања / Даринка Зечевић.- Фототипско изд. из 1952. - Problemi stanovništva gornjeg toka Banjske reke / Kosovka Ristić.- Фототипско изд. из 1971. - Демографска карактеристика становништва Велике Плане код Прокупља / Вујадин Рудић.- Фототипско изд. из 1983. - Становништво Барбатовца / Вујадин Рудић. - Фототипско изд. из 1979.- Демографске карактеристике становништва Раче / Вујадин Рудић. - Фототипско изд. из 1981.

ISBN 978-86-519-2204-9 (СГ)

908(497.115 Топлица)
908(497.115 Добрич)
94(497.115)
COBISS.SR-ID 264093452

CIP - 1113
ЦВЕТКОВИЋ, Зоран, 1952-
        И ово је Србија / [аутор Зоран Цветковић]. - Београд : САНУ, 2018 (Београд : Colorgrafx). - 51 стр. : илустр. ; 21 x 24 cm. - (Галерија науке и технике САНУ ; бр. 33)

Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 500. - Стр. 3-4: Предговор / Драган Шкорић. - О аутору: стр. 51. - Библиографија: стр. 51.

ISBN 978-86-7025-770-2

908(497.11)(083.824)
316.334.55(497.11)(083.824)
COBISS.SR-ID 263954700


91 ГЕОГРАФИЈА

CIP - 1114
ГАТАРИЋ, Драгица Р., 1975-
        Насеља Змијања : антропогеографска проучавања / Драгица Р. Гатарић. - Београд : Универзитет, Географски факултет, 2018 (Београд : Планета принт). - 343 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 327-338. - Summary: The Settlements of Zmijanja - an Anthropogeographical Study.

ISBN 978-86-6283-064-7

911.37(497.11)
COBISS.SR-ID 264358156


929 БИОГРАФИЈЕ. ГЕНЕАЛОГИЈА. ХЕРАЛДИКА

CIP - 1115
ДОМАЗЕТ, Сања, 1968-
        Božanstveni bezbožnici : ikone XX veka. 3 / Sanja Domazet ; [ilustracije Mirko Trbusić]. - 2. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2018 (Beograd : Službeni glasnik). - 340 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Biblioteka Umetnost i kultura. Kolekcija Svetionik / [Službeni glasnik, Beograd])

Autorkina slika. - Tiraž 700. - Str. 9-10: Preporuka za čitaoce / Čedomir Čupić. - Sanja Domazet : prozni i dramski pisac: str. 339-340.

ISBN 978-86-519-1381-8

929(100)"19"
COBISS.SR-ID 263558156

CIP - 1116
КОМАТИНА, Предраг, 1984-
        Прве српске династије и порекло Немањића / Предраг Коматина. - Београд : Либер Новус, 2018 (Суботица : Ротографика). - 63 стр. : илустр. ; 19 cm. - (Едиција Немањићи-људи свога времена ; књ. 1)

Тираж 23.000. - О аутору: стр. 62. - Библиографија. стр. 60-61.

ISBN 978-86-517-0364-8
ISBN 978-86-517-0363-1 (издавчка целина)

929.52НЕМАЊИЋ
94(=163.41)"04/14"
COBISS.SR-ID 264219660

CIP - 1117
ЛОПАНДИЋ, Душко, 1957-
        Немањићи : владари и време српског средњег века / Душко Лопандић. - Београд : Дерета : Студио Знак, 2018 (Београд : Дерета). - 256 стр. : илустр. ; 25 cm

ISBN 978-86-6457-187-6 (Дерета)

929.52НЕМАЊИЋ
94(=163.41)"04/14"
COBISS.SR-ID 263569164

CIP - 1118
МАРЈАНОВИЋ, Владимир, 1947-
        Породица Марјановић / Владимир Т. Марјановић. - Кочане : Троречје, 2018 (Београд : Бирограф плус). - 289 стр. : илустр. ; 25 cm

На насл. стр. назив места издавања: У Нишу. - Тираж 500. - Белешка о писцу: стр. 259-262. - Речник и говор мог краја: стр. 266-287. - Библиографија: стр. 256.

ISBN 978-86-918487-2-9

929.52МАРЈАНОВИЋ
908(497.11 Кочане)
COBISS.SR-ID 264012044

CIP - 1119
        OKUPLJANJE porodica Bilić, Dokić, Jelačić, Peško i Šain u Mostaru, maja 2016 : [fotomonografija] / [urednik Slavko Andrejević]. - 1. izd. - Beograd : Svet knjige, 2018 (Novi Sad : Sajnos). - 297 str. : ilustr. ; 23 x 30 cm

Tiraž 150. - Str. 7-8: Uvodna reč / Vladika Grigorije.

ISBN 978-86-7396-652-6

929.52(497.6)
930.85(497.6 Мостар)
COBISS.SR-ID 264038668

CIP - 1120
ТОДОРИЋ, Слободан, 1945-
        Златиборски Тодорићи из Равни / Слободан Тодорић. - Београд : С. Тодорић : Б. Тодорић : А. Станојевић, 2018 (Ужице : Графопринт). - 192 стр. : илустр. ; 25 cm

Тираж 200. - Стр. 7-9: Над рукописом "Златиборски Тодорићи из Равни" / Милосав Радибратовић. - Стр. 10-12: Рецензија књиге "Златиборски Тодорићи из Равни" / Душан Жунић. - Прилози: стр. 170-185. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 186-187.

ISBN 978-86-900421-0-4 (СТ)

929.52ТОДОРИЋ
COBISS.SR-ID 262955532

CIP - 1121
ЦВАЈГ, Штефан, 1881-1942
        Đakomo Kazanova / Štefan Cvajg ; preveo sa nemačkog Slobodan Janković. - [Beograd] : B. Kukić ; [Čačak] : Gradac K, 2018 (Sopot : Slava). - 65 sr. ; 23 cm. - (Alef ; knj. 97)

Stv. nasl. izvornika: Drei Dichter ihres Lebens / Stefan Zweig ; odlomak. - Tiraž 200.

ISBN 978-86-89901-33-7 (GK)

929 Казанова Ђ.
COBISS.SR-ID 264146188

CIP - 1122
ШАПОЊИЋ, Недељко, 1934-
        Хроника рода Шапоњића / Недељко Шапоњић. - Београд : Културно-просветна заједница Србије ; Нова Варош : Библиотека "Јован Томић", 2018 (Земун : Невен). - 818 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Хроника села ; књ. 411)

Тираж 300. - Речник мање познатих речи: стр. 800-809. - О аутору: стр. 810. - Библиографија: стр. 797-799.

ISBN 978-86-7596-206-9 (КПЗС)

929.52ШАПОЊИЋ
908(497.11 Нова Варош)
COBISS.SR-ID 263904268


930.1 ИСТОРИЈА КАО НАУКА. ТЕОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА ИСТОРИЈЕ

CIP - 1123
ЕКМЕЧИЋ, Милорад, 1928-2015
        Печат Милорада Екмечића. - Београд : НИД Компанија "Новости", 2018 (Нови Сад : АртПринтМедиа). - 272 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 4.000. - Стр. 5-11: Слово о академику Милораду Екмечићу / Емир Кустурица. - Изабрана библиографија Милорада Екмечића: стр. 269-270.

ISBN 978-86-7446-268-3

930.1:929 Екмечић М.
323(4-12)"19"
COBISS.SR-ID 263878156

CIP - 1124
ХАРАРИ, Јувал, 1976-
        Sapijens : kratka istorija ljudskog roda / Juval Harari ; [preveo Nebojša Palić]. - 2. izd. - Beograd : Biblioner, 2018 (Beograd : Neven). - 447 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija 300 čuda / Biblioner)

Prevod dela: Sapiens-A brief History of Humankind. - Tiraž 1.500. - Fusnote: str. 429-[448].

ISBN 978-86-80118-04-8

930.1
930.85(100)
COBISS.SR-ID 264144396


930.85 КУЛТУРНА ИСТОРИЈА. ИСТОРИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

CIP - 1125
МЕЂУНАРОДНИ научни скуп "Ниш и Византија" (16 ; 2017 ; Ниш)
        Ниш и Византија : зборник радова. 16 / Шеснаести међународни научни скуп ["Ниш и Византија"], Ниш, 3-5. јун 2017. [у оквиру манифестације] Дани св. цара Константина и царице Јелене ; уредник Миша Ракоција ; [превод са енглеског Мирјана Миленковић, Ана Мишић]. - 1. изд. - Ниш : Град Ниш : Универзитет : Православна епархија нишка : Нишки културни центар, 2018 (Ниш : Birograf Comp). - 514 стр. : илустр. ; 24 cm

На спор. насл. стр.: Niš and Byzantium. - Део текста упоредо на срп. и енгл. језику. - Радови на више језика. - Текст ћир., лат. и грч. писмом. - Део текста штампан двостубачно. - Тираж 250. - Стр. 13-18: [Предговор] / Миша Ракоција. - Стр. 19-20: Римски венац православног краљевства : 800 година од крунисања Стефана Првовенчаног / Љубомир Максимовић. - Напомене и библиографске референце уз радове. - Резимеи на срп. или енгл. језику.

ISBN 978-86-6101-148-1 (НКЦ)

930.85(497)(082)
72/75.033.2(082)
75.052.046(497)(082)
904"653"(497)(082)
94(495.02)(082)
COBISS.SR-ID 264148236


94(=1/=8) ИСТОРИЈА ПОЈЕДИНИХ НАРОДА

CIP - 1126
БАЊАЦ, Душан, 1936-
        Узроци трагедије српског народа Крајине / Душан Бањац. - Београд : Мирослав, 2018 (Београд : Графо-сан 96). - 599 стр. : илустр. ; 24 cm

Текст ћир. и лат. - Ауторова слика. - Тираж 500. - Стр. 13-16: Recenzija studije "Uzroci tragedije srpskog naroda Krajine" / Mile Dakić. - Стр. 16-17: Рецензија : студија Душана Бањац "Узроци трагедије српског народа Крајине" / Санда Рашковић Ивић. - Стр. 18-21: Recenzija studije "Uzroci tragedije srpskog naroda Krajine" / Radovan Radinović. - Прилози: стр. 576-589. - Скраћенице у тексту: стр. 596-597. - Подаци о писцу: стр. 598-599. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 590-594.

ISBN 978-86-7056-372-8

94(=163.41)(4-12)
341.322.5(=163.41)(4-12)
94(497.5+497.6)
COBISS.SR-ID 264377356


94(100)"1914/1918" ПРВИ СВЕТСКИ РАТ 1914-1918

CIP - 1127
ЈОВАНОВИЋ, Драгољуб, 1895-1977
        Eкономске и друштвене последице рата у Србији / Драгољуб Јовановић ; [са француског превеo Владимир Павловић]. - Београд : Службени гласник, 2018 (Београд : Гласник). - илустр. - 293 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Велики рат)

Ауторова слика. - Превод дела: Les effets économiques et sociaux de la guerre en Serbie. - Тираж 750. - Стр. 9-13: Предговор / Џејмс Т. Шотвел. - О аутору: стр. 291-292. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 269-273. - Регистар.

ISBN 978-86-519-2207-0

94(100)"1914/1918"
316:355.4(497.11)
33:355.4(497.11)
COBISS.SR-ID 263527436


94(3) ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА

CIP - 1128
МЕТИЗАК, Филип, 1958-
        24 sata u starom Rimu : jedan dan iz života tamošnjih stanovnika / Filip Metizak ; prevela Žermen Filipović. - Beograd : Laguna, 2018 (Novi Sad : Artprint MEDIA). - 262 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: 24 Hours in Ancient Rome / Philip Matyszak. - Tiraž 1.500. - O autoru: str. [263]. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 261-262.

ISBN 978-86-521-2982-9

94(37)
316.728-057.874(37)
COBISS.SR-ID 264122380


94(4) ИСТОРИЈА ЕВРОПЕ

CIP - 1129
ЈЕЛАЧИЋ, Алексије, 1892-1941
        Ruska revolucija i njeno poreklo / Aleksej Jelačić. - Beograd : Beogradska izdavačko-književna zadruga : Oliver Knežević, 2018 (Beograd : Karganović). - 285 стр. ; 20 cm

Тираж 1.000. - Kratak pregled literature: 282-285.

ISBN 978-86-88951-40-1 (BIKZ)

94(470)"10/19"
COBISS.SR-ID 263880460


94(497.1) ИСТОРИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ

CIP - 1130
ТИМОТИЈЕВИЋ, Милош, 1969-
        Злато четника и партизана-деконструкција једног мита : финансије и отпор окупатору у Србији и Југославији 1941-1945. / Милош Тимотијевић. - Београд : Службени гласник, 2018 (Београд : Службени гласник). - 312 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Библиотека Саборник)

Тираж 500. - О аутору: стр. 311-312. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 265-298. - Регистар.

ISBN 978-86-519-2233-9

94(497.1)"1939/1945"
355.48(497.1)"1941/1945"
355.018(497.1)"1941/1945"
COBISS.SR-ID 264422156


94(497.11) ИСТОРИЈА СРБИЈЕ

CIP - 1131
        УСТАНАК у Топлици и Јабланици 1917. : каталог изложбе : изложба поводом стогодишњице топличког устанка 1917-2017 / [уредник каталога Алекса Зарев ; уредник фотографија Владета Стојић]. - Београд : Удружење ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца, 2018 (Београд : Профипринт). - 35 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-84083-29-8

94(497.11)"1917"(082.834)
355.48(497.11)"1917"(082.834)
COBISS.SR-ID 264340492


94(5/9) ИСТОРИЈА НЕЕВРОПСКИХ РЕГИОНА И ДРЖАВА

CIP - 1132
        AMÉRICA Latina y el mundo del siglo XXI : percepciones, interpretaciones e interacciones. T. 2 / editores Slobodan S. Pajović & Maja Andrijević. - Belgrado : Universidad Megatrend, 2018 (Bor : Tercija). - V, 314 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 100. - Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts.

ISBN 978-86-7747-593-2

94(8)"20"(082)
316.72(8)"20"(082)
821.134(7/8).09(082)
COBISS.SR-ID 264107532


претходна