претходна
наредна
CIP - 811
LJUBIČIĆ, Gordana, 1956-
        Cultural differences in serbian and english proverbs / Gordana Ljubičić. - Apstrakt ; Summary. - Bibliografija: str. 351.

U: Зборник радова. - ISSN 1450-6718. - God. 15, br. 14 (2012), str. 339-352.

821.09-84:84]:81'27
811.111:811.163.41

COBISS.SR-ID 195783692

CIP - 812
МАЛЕШЕВИЋ, Новак, 1988-
        Subjekat i (novi) semantički sticaji / Novak Malešević. - Ilutr.. - . - Način dostupa (URL): http://www.journal.casca.org.rs/2012/12/24/subjekat-i-novi-semanticki-sticaji/. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt ; Resume. - Bibliografija: str. 20.

У: Casca [Elektronski izvor]. - ISSN 2334-6973.. - God. 1, br. 1 (2012), str. 1-20.

821.09
111.1:159.964.2
159.963.3:821.09

COBISS.SR-ID 195773964


821-93 КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ


CIP - 813
ТРОПИН, Тијана, 1977-
        Одрастање књижевности за децу / Тијана Тропин. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 776-777.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 44, бр. 148 (2012), стр. 769-777.

821.03-93=163.41
821.163.41.09-93

COBISS.SR-ID 195701772


821.111 ЕНГЛЕСКА КЊИЖЕВНОСТ


CIP - 814
ANDREJEVIĆ, Ana M., 1978-
        Generic mix in Chaucer's The Canterbury tales / Ana M. Andrejević, Mirjana N. Lončar Vujnović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract ; Rezime. - Bibliografija: str. 413-414.

U: Зборник радова Филозофског факултета. - ISSN 0354-3293. - Knj. 42 (2012), str. 405-415.

821.111.09-16 Чопер Џ.

COBISS.SR-ID 195296012

CIP - 815
АНДРЕЈЕВИЋ, Ана М., 1978-
        Драма енглеског класицизма / Ана М. Андрејевић, Мирјана Н. Лончар Вујновић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Summary. - Библиографија: стр. 113.

У: Зборник радова Филозофског факултета. - ISSN 0354-3293. - Књ. 42, бр. 2 (2012), стр. 99-114.

821.111.09-2"17"

COBISS.SR-ID 195671820

CIP - 816
ВАСИЋ, Мирјана, 1963-
        Симболички дискурс у новелама Д. Х. Лоренса - новеле Лисац и Капетанова лутка. (I) / Мирјана Васић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary.

У: Свеске. - ISSN 1451-9976. - Год. 21, бр. 106 (2012), стр. 60-68.

821.111.09-32 Лоренс Д. Х.

COBISS.SR-ID 195745292

CIP - 817
ВОТЕРС, Кетрин
        Reforma kulture / Ketrin Voters ; s engleskog preveo Sergej Macura. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt.

У: Treći program. - ISSN 0564-7010. - God. 43, br. 151 (2011 [št. 2012]), str. 16-36.

821.111.09 Дикенс Ч.

COBISS.SR-ID 195516172

CIP - 818
ДЕВЕР, Керолин
        Psihoanaliza Dikensa / Kerolin Dever ; s engleskog preveo Sergej Macura. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt.

У: Treći program. - ISSN 0564-7010. - God. 43, br. 151 (2011 [št. 2012]), str. 57-73.

821.111.09 Дикенс Ч.
159.964.2

COBISS.SR-ID 195516684

CIP - 819
JOVANOVIĆ, Slobodan D., 1954-
        Contribution of Ben Jonson to development of the English renaissance comedy / Slobodan D. Jovanović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract ; Rezime. - Bibliografija: str. 360-361.

U: Зборник радова Филозофског факултета. - ISSN 0354-3293. - Knj. 42 (2012), str. 347-363.

821.111.09-22 Џонсон Б.

COBISS.SR-ID 195292940

CIP - 820
ПИСАРЕВ, Настасја, 1986-
        Мотив пута у Срцу таме Џозефа Конрада и Апокалипси данас Френсиса Форда Кополе. (I) / Настасја Писарев. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 52-53.

У: Свеске. - ISSN 1451-9976. - Год. 21, бр. 106 (2012), стр. 45-53.

821.111.09-31 Конрад Џ.
791.221.7

COBISS.SR-ID 195745036

CIP - 821
ПОПОВ-Милетић, Андреа, 1985-
        Митотворство у романима Џејмса Џојса и Томаса Мана Портрет уметника у младости, Уликс и Чаробни брег. (I) / Андреа Попов Милетић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 58-59.

У: Свеске. - ISSN 1451-9976. - Год. 21, бр. 106 (2012), стр. 54-59.

821.111.09-31 Џојс Џ.
821.112.2.09-31 Ман Т.

COBISS.SR-ID 195744780

CIP - 822
ПОПОВИЋ, Тања, 1963-
        Čarls Dikens i viktorijanski roman / Tanja Popović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt ; Summary. - Bibliografija: str. 15.

У: Treći program. - ISSN 0564-7010. - God. 43, br. 151 (2011 [št. 2012]), str. 9-15.

821.111.09 Дикенс Ч.

COBISS.SR-ID 195515916

CIP - 823
РАДОВАНОВИЋ, Александар, 1980-
        Дискурс историје и Вајлдова ревизија шекспиријанског наслеђа у причи "Портрет господина В. Х." / Александар Радовановић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 649-651.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 44, бр. 148 (2012), стр. 631-651.

821.111.09-32 Вајлд О.

COBISS.SR-ID 195698444

CIP - 824
STOTT, Graham St. John, 1948-
        Wodehouse and Collins: Defining the Boundaries of Crime / Graham Stott. - . - Način dostupa (URL): http://www.journal.casca.org.rs/2012/12/24/wodehouse-and-collins-defining-the-boundaries-of-crime/. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract. - Bibliografija: str. 5-8.

U: Casca [Elektronski izvor]. - ISSN 2334-6973.. - God. 1, br. 1 (2012), str. 1-8.

821.111.09-311.5 Вудхаус П. Г.
821.111.09-311.4 Колинс В.

COBISS.SR-ID 195779596

CIP - 825
ТОДОРОВИЋ, Ивана М., 1985-
        Konstrukcija drugosti u doba ranog kolonijalizma: Šekspirova "Bura" i Defoov "Robinzon Kruso" / Ivana M. Todorović. - . - Način dostupa (URL): http://www.journal.casca.org.rs/2012/12/24/konstrukcija-drugosti-u-doba-ranog-kolonijalizma-sekspirova-bura-i-defoov-robinzon-kruso/. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt ; Resume. - Bibliografija: str. 8.

У: Casca [Elektronski izvor]. - ISSN 2334-6973.. - God. 1, br. 1 (2012), str. 1-8.

821.111.09-2 Шекспир В.
821.111.09-31 Дефо Д.
821.111:316.7

COBISS.SR-ID 195785996

CIP - 826
ХОБСБАУМ, Филип, 1932-2005
        Velika očekivanja / Filip Hobsbaum ; s engleskog preveo Sergej Macura. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt.

У: Treći program. - ISSN 0564-7010. - God. 43, br. 151 (2011 [št. 2012]), str. 87-104.

821.111.09-31 Дикенс Ч.

COBISS.SR-ID 195517196

CIP - 827
ХОБСБАУМ, Филип, 1932-2005
        Uvod u čitanje Dejvida Koperfilda / Filip Hobsbaum ; s engleskog preveo Sergej Macura. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt.

У: Treći program. - ISSN 0564-7010. - God. 43, br. 151 (2011 [št. 2012]), str. 74-86.

821.111.09-93-31 Дикенс Ч.

COBISS.SR-ID 195516940

CIP - 828
ЦВИЈАНОВИЋ, Ведран, 1988-
        Библија у дистопији: расветљавање и проучавање религијских мотива и тема у роману Врли нови свет. (I) / Ведран Цвијановић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary.

У: Свеске. - ISSN 1451-9976. - Год. 21, бр. 106 (2012), стр. 69-77.

821.111.09-31 Хаксли О.

COBISS.SR-ID 195745548

CIP - 829
ШОР, Хилари
        Dikens i siže / Hilari Šor ; s engleskog preveo Sergej Macura. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt.

У: Treći program. - ISSN 0564-7010. - God. 43, br. 151 (2011 [št. 2012]), str. 37-56.

821.111.09 Дикенс Ч.

COBISS.SR-ID 195516428


821.111(71) КАНАДСКА КЊИЖЕВНОСТ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ


CIP - 830
СВИРЧЕВ, Жарка, 1983-
        Тактике отпора у дистопијама Маргарет Атвуд / Жарка Свирчев. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 116-117.

У: Свеске. - ISSN 1451-9976.
Год. 22, бр. 105 (2012), стр. 109-117.
Год. 21, бр. 106 (2012), стр. 92-98.

821.111(71).09-31 Етвуд М.
316.778

COBISS.SR-ID 193523724


821.111(73) АМЕРИЧКА КЊИЖЕВНОСТ


CIP - 831
VUKČEVIĆ, Radojka, 1952-
        The roads of american literary criticism taken / Radojka Vukčević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstract ; Сажетак. - Bibliografija: str. 75-76.

U: Belgrade English Language & Literature Studies. - ISSN 1821-3138. - Vol. 4 (2012), str. 63-76.

821.111(73).09(091)

COBISS.SR-ID 195199500

CIP - 832
GLEBOVA, Olga
        Intercultural comparisons: the case of Thornton Wilder's The bridge of San Luis Rey / Olga Glebova. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract ; Сажетак. - Bibliografija: str. 116-118.

U: Belgrade English Language & Literature Studies. - ISSN 1821-3138. - Vol. 4 (2012), str. 105-118.

821.111(73).09-31 Вајлдер Т.

COBISS.SR-ID 195203596

CIP - 833
КНЕЖЕВИЋ, Мирјана М., 1972-
        Лолита Владимира Набокова у оквиру Џон Фисковог концепта одбране популарне културе / Мирјана М. Кнежевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Summary. - Библиографија: стр. 664-665.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 44, бр. 148 (2012), стр. 653-666.

821.111(73).09-31 Набоков В.
316.7(73)

COBISS.SR-ID 195698700

CIP - 834
LONČAR-Vujnović, Mirjana N., 1966-
        Theme and symbolism in Steinbeck's The grapes of wrath / Mirjana N. Lončar Vujnović, Ana M. Andrejević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract ; Rezime. - Bibliografija: str. 329.

U: Зборник радова Филозофског факултета. - ISSN 0354-3293. - Knj. 42 (2012), str. 311-330.

821.111(73).09-31 Штајнбек Џ.

COBISS.SR-ID 195291148

CIP - 835
МУШОВИЋ, Азра А., 1978-
        Бела богиња, Аријадна и мит о поетском "ја" : улога мита у формирању креативно-деструктивног односа Тед Хјуз - Силвија Плат / Азра А. Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Summary. - Библиографија: стр. 127-128.

У: Зборник радова Филозофског факултета. - ISSN 0354-3293. - Књ. 42, бр. 2 (2012), стр. 116-129.

821.111(73).09 Плат С.
821.111.09 Хјуз Т.

COBISS.SR-ID 195673356

CIP - 836
NEDELJKOV, Svetlana
        From economics to fascism: Ezra Pound's shift towards inclusivity / Svetlana Nedeljkov. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstract ; Сажетак. - Bibliografija: str. 86-91.

U: Belgrade English Language & Literature Studies. - ISSN 1821-3138. - Vol. 4 (2012), str. 77-92.

821.111(73).09-1 Паунд Е.

COBISS.SR-ID 195200780

CIP - 837
RAĐKAUSKIENË, Audronë
        The immigrant identity and experience in Bharati Mukherjee's novel Jasmine / Audronë Rađkauskienë. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract ; Сажетак. - Bibliografija: str. 127-128.

U: Belgrade English Language & Literature Studies. - ISSN 1821-3138. - Vol. 4 (2012), str. 119-129.

821.111(73).09-312 Мукерџи Б.
316.72:323.1(=21)(73)

COBISS.SR-ID 195208972

CIP - 838
ТУЧЕВ, Наташа, 1968-
        "Kada se mi mrtve probudimo": unutrašnji rascep i mogućnost zaceljenja u stvaralaštvu Adrijen Rič / Nataša Tučev, Milena Kostić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Sažetak ; Summary. - Bibliografija: str. 114.

У: Genero. - ISSN 1451-2203. - Br. 16 (2012), str. 105-115.

821.111(73).09-1 Рич А.

COBISS.SR-ID 195389708

CIP - 839
ШОШКИЋ, Радоје В., 1984-
        На отвореном друму : морални императив Стива Тешића / Радоје В. Шошкић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Summary. - Библиографија: стр. 141-142.

У: Зборник радова Филозофског факултета. - ISSN 0354-3293. - Књ. 42, бр. 2 (2012), стр. 131-143.

821.111(73).09-2 Тешић С.

COBISS.SR-ID 195674380


821.111(94) АУСТРАЛИЈСКА КЊИЖЕВНОСТ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ


CIP - 840
LONČAR-Vujnović, Mirjana, 1966-
        A Concise culture review of Aboriginal and Australian fiction / Mirjana N. Lončar Vujnović, Ana M. Andrejević. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Rezime ; Abstract. - Bibliografija: str. 44-45.

U: Зборник радова Филозофског факултета. - ISSN 0354-3293. - Knj. 42, br. 2 (2012), str. 27-46.

821.111(94).09"17/20"
821.111(94).09-3"17/20"

COBISS.SR-ID 195667724