претходна
наредна


821.112.2 НЕМАЧКА КЊИЖЕВНОСТ


CIP - 841
БЕШЛИН, Бранко, 1960-
        "Херојско доба" - колонизација у 18. веку као мотив у књижевном и ликовном стваралаштву Подунавских Шваба / Бранко Бешлин. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 687-688.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 44, бр. 148 (2012), стр. 667-688.

821.112.2(497.113).09-31 Милер Гутенбрун А.
821.112.2(497.113).09-31 Мелер К.
75.044 Јегер Ш.

COBISS.SR-ID 195699212

CIP - 842
STROUT, Irina, 1977-
        Solving the enigma of Ottilie in the Chemistry of Love in Johann Wolfgang von Goethe's "Ellective Affinities" / Irina Strout. - . - Način dostupa (URL): http://www.journal.casca.org. rs/2012/12/24/solving-the-enigma-of-ottilie-in-the-chemistry-of-love-in-johann-wolfgang-von-goetheŽs-elective-affinities/. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract. - Bibliografija: str. 5.

U: Casca [Elektronski izvor]. - ISSN 2334-6973.. - God. 1, br. 1 (2012), str. 1-5.

821.112.2.09-31 Гете Ј. В.

COBISS.SR-ID 195782668


821.133.1 ФРАНЦУСКА КЊИЖЕВНОСТ


CIP - 843
ДУШАНИЋ, Дуња, 1987-
        Шта је аутофикција? / Дуња Душанић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 809.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 44, бр. 148 (2012), стр. 797-810.

821.133.1.09 Дубровски С.
821.133.1.09-31

COBISS.SR-ID 195702796

CIP - 844
МИЛИНКОВИЋ, Миомир, 1948-
        Рецепција Малог принца Антоана де Сент Егзиперија у науци и настави / Миомир З. Милинковић, Мирјана Стакић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 183-184.

У: Зборник радова. - ISSN 1450-6718. - Год. 15, бр. 14 (2012), стр. 175-184.

821.133.1.09-93-32 Сент-Егзипери А.

COBISS.SR-ID 195771404

CIP - 845
НИКОЛИЋ, Видан В., 1947-
        Pedagoški aspekti putopisa francuskog slaviste Emila Omana o starom Užicu / Vidan V. Nikolić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt ; Rezime. - Bibliografija: str. 146-148.

У: Зборник радова. - ISSN 1450-6718. - God. 15, br. 14 (2012), str. 131-148.

821.133.1.09-1 Оман Е.
82.09-992
371.3::82

COBISS.SR-ID 195760652


821.161.1 РУСКА КЊИЖЕВНОСТ


CIP - 846
АНТАНАСИЈЕВИЋ, Ирина Н., 1965-
        Структура пејзажа у књижевном делу / Ирина Н. Антанасијевић. - Табеле. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Резиме ; Резюме. - Библиографија: стр. 343-344.

У: Зборник радова Филозофског факултета. - ISSN 0354-3293. - Књ. 42 (2012), стр. 331-345.

821.161.1.09-13:398
821.163.41.09-13:398

COBISS.SR-ID 195291916

CIP - 847
КОЛАРИЋ, Владимир, 1975-
        Kultura između rata duha i duha rata: slučaj Irine Aleksander / Vladimir Kolarić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Sažetak ; Abstract. - Bibliografija: str. 245-246.

У: Kultura. - ISSN 0023-5164. - Br. 137 (2012), str. 235-246.

821.161.1.09-4 Александер И.
821.161.1:929 Александер И.

COBISS.SR-ID 195681804

CIP - 848
ПОПОВИЋ, Тања, 1963-
        Разногласје и динамика руске поезије / Тања Поповић. - Приказ књиге: Антологија руске поезије XVII-XXI век, Београд, 2011. - Напомене и библиографске референце уз текст.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 44, бр. 148 (2012), стр. 837-841.

821.161.1.09-1(082.2)](049.32)

COBISS.SR-ID 195715596


821.163.3 МАКЕДОНСКА КЊИЖЕВНОСТ


CIP - 849
МИЛЕНКОВИЋ, Слађана, 1973-
        Песничка самосвест у поезији Блажа Конеског / Слађана Миленковић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 173.

У: Узданица. - ISSN 1451-673X. - Год. 9, бр. 2 (2012), стр. 159-174.

821.163.3.09-1 Конески Б.

COBISS.SR-ID 195345676


821.163.41 СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ


CIP - 850
ВУЈОШЕВИЋ, Лела, 1966-
        Поруке о жени у романима и новинским текстовима Милице Јаковљевић (Мир Јам) / Лела М. Вујошевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 203.

У: Зборник радова. - ISSN 1450-6718. - Год. 15, бр. 14 (2012), стр. 197-204.

821.163.41:929 Јаковљевић М.
305-055.2(497.11)"1930/..."
070.15НЕДЕЉНЕ ИЛУСТРАЦИЈЕ
821.163.41.09-31 Јаковљевић М.

COBISS.SR-ID 195773452

CIP - 851
ЛИНДА, Јаромир, 1965-
        Манојло Ђорђевић Призренац као уредник у чешко-руском часопису "Словенски свет" 1872. године / Јаромир А. Линда. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Summary. - Библиографија: стр. 62-64.

У: Зборник радова Филозофског факултета. - ISSN 0354-3293. - Књ. 42, бр. 2 (2012), стр. 47-65.

821.163.41:929 Ђорђевић М.

COBISS.SR-ID 195668748

CIP - 852
ШОВЉАКОВ, Мара, 1965-
        Професор др Бошко Петровић Жељски, јунак свога доба : Параге, 10.9.1869 - Скопље, 2.7.1913. / Мара Шовљаков. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Summary. - Библиографија: стр. 154.

У: Споменица Историјског архива "Срем". - ISSN 1451-3676. - Год. 11, бр. 11 (2012), стр. 145-156.

821.163.41:929 Петровић Б.

COBISS.SR-ID 195420940


821.163.41.09 КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ И СТУДИЈЕ


CIP - 853
ВУКИЋЕВИЋ, Драгана, 1967-
        Поглед на гледање искоса Саве Дамјанова / Драгана Вукићевић. - Приказ књиге: Сава Дамјанов: Српска књижевност искоса 1-5, Београд, 2011-2012. - Напомене и библиографске референце уз текст.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 44, бр. 148 (2012), стр. 843-851.

821.163.41.09(049.32)

COBISS.SR-ID 195716108

CIP - 854
ЗОРИЋ, Драгољуб, 1949-
        Мотив преоблачења у српској народној епској поезији / Драгољуб М. Зорић, Милица Д. Маглов. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Резюме. - Библиографија: стр. 173.

У: Зборник радова. - ISSN 1450-6718. - Год. 15, бр. 14 (2012), стр. 163-174.

821.163.41.09-13:398

COBISS.SR-ID 195770380

CIP - 855
ОБРАДОВИЋ, Радмила М., 1953-
        Француско-српска књижевна преплитања / Радмила М. Обрадовић. - Приказ књиге: Душан А. Јањић: Књижевна преплитања: огледи и записи о француско-српским књижевним везама, Београд, 2011. - Напомене и библиографске референце уз текст.

У: Зборник радова Филозофског факултета. - ISSN 0354-3293. - Књ. 42 (2012), стр. 419-425.

821.163.41.09:821.133.1.09](049.32)

COBISS.SR-ID 195296524

CIP - 856
РЕБИЋ, Чедомир, 1940-
        Узори и трагови стваралаштва у новом духовном свијету / Чедомир Ребић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 590.

У: Теолошки погледи. - ISSN 0497-2597. - Год. 45, бр. 3 (2012), стр. 581-591.

821.163.41.09-1"14/18"
27-291:271.2-1"14/18"

COBISS.SR-ID 195669004


821.163.41.09 А/Ж ДЕЛА ОДРЕЂЕНОГ АУТОРА


CIP - 857
АЛЕКСИЋ, Јана, 1984-
        Ослонци и сигурне луке српске књижевне мисли / Јана Алексић. - Приказ књиге: Слободанка Пековић: Исидорини ослонци, Нови Сад, 2009. - Напомене и библиографске референце уз текст.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 44, бр. 148 (2012), стр. 859-870.

821.163.41.09 Секулић И.(049.32)
821.163.41:929 Секулић И.(049.32)

COBISS.SR-ID 195718156

CIP - 858
ВУЧЕТИЋ, Јасмина, 1974-
        Костићев повратак у будућност / Јасмина Вучетић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 71.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 33 (2012), стр. 57-72.

821.163.41.09-1 Костић Л.

COBISS.SR-ID 195542796

CIP - 859
ГОЛИЈАНИН-Елез, Сања, 1966-
        Обло јединство књижја - законитост и занос поетске духовности : интертекстуално читање лирских циклуса Васка Попе / Сања В. Голијанин Елез. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 739-741.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 44, бр. 148 (2012), стр. 705-743.

821.163.41.09-1 Попа В.

COBISS.SR-ID 195699980

CIP - 860
GORDIĆ Petković, Vladislava, 1967-
        History, identity and masculinity in David Albahari's Bait / Vladislava Gordić Petković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Abstract ; Сажетак. - Bibliografija: str. 102-103.

U: Belgrade English Language & Literature Studies. - ISSN 1821-3138. - Vol. 4 (2012), str. 93-104.

821.163.41.09-31 Албахари Д.

COBISS.SR-ID 195201804

CIP - 861
ДЕНИЋ, Сунчица, 1956-
        Историјско-документарна проза "Куманово пре и за време рата 1912. године" Јанићија Поповића / Сунчица Денић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 54.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 33 (2012), стр. 47-55.

821.163.41.09-94 Поповић Ј.

COBISS.SR-ID 195542028

CIP - 862
ДЕСПИЋ, Ђорђе, 1968-
        Поетика узлазне путање: од неоавангардног ка традиционалном / Ђорђе Деспић. - Приказ књиге: Иван Негришорац, песник, Краљево, 2012.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 44, бр. 148 (2012), стр. 831-836.

821.163.41.09 Негришорац И.(082)](049.32)

COBISS.SR-ID 195714572

CIP - 863
ЂОРИЋ, Ана М., 1983-
        Превод Јефимијине Похвале Кнезу Лазару на енглески и француски језик / Ана М. Ђорић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 820.

У: Књижевна историја. - ISSN 0350-6428. - Год. 44, бр. 148 (2012), стр. 813-821.

821.163.41.09 Јефимија, монахиња
061.2(497.1)"1927/1941"

COBISS.SR-ID 195713036

CIP - 864
ИЛИЋ, Бранко А.
        Наративни модел документарне прозе Драгослава Михаиловића / Бранко А. Илић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 61-63.

У: Узданица. - ISSN 1451-673X. - Год. 9, бр. 2 (2012), стр. 65-77.

821.163.41.09-3 Михаиловић Д.

COBISS.SR-ID 195337740

CIP - 865
ЈАНКОВИЋ, Живорад
        Поводом записа инока Исаије / Живорад Јанковић. - Abstract ; Summary.

У: Саборност. - ISSN 1450-9148. - Бр. 6 (2012), стр. 51-61.

821.163.41.09 Инок Исаија
091(=163.41)"13"

COBISS.SR-ID 195532300

CIP - 866
ЈЕФТИМИЈЕВИЋ-Михајловић, Марија, 1978-
        Панорама као модел обликовања стварности : (Андрићева панорама у доживљају Вука Филиповића) / Марија Јефтимијевић-Михајловић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 80-81.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 33 (2012), стр. 73-83.

821.163.41.09-3 Андрић И.
821.163.41.09 Филиповић В.

COBISS.SR-ID 195543820

CIP - 867
КОСТИЋ, Љиљана, 1972-
        Књижевноисторијски и дидактички аспекти Путописа Владана Ђорђевића / Љиљана С. Костић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 161-162.

У: Зборник радова. - ISSN 1450-6718. - Год. 15, бр. 14 (2012), стр. 149-162.

821.163.41.09-992 Ђорђевић В.

COBISS.SR-ID 195769356

CIP - 868
КОСТИЋ-Тмушић, Александра С., 1978-
        Хришћанска мисао у поезији Момчила Настасијевића / Александра С. Костић Тмушић, Јелена Д. Михајловић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Резиме ; Summary. - Библиографија: стр. 390.

У: Зборник радова Филозофског факултета. - ISSN 0354-3293. - Књ. 42 (2012), стр. 375-392.

821.163.41.09-1 Настасијевић М.

COBISS.SR-ID 195294476

CIP - 869
МИХАЈЛОВИЋ-Милошевић, Сена, 1986-
        Стефан Дечански у Цамблаковом Житију и Служби / Сена Михаиловић Милошевић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Апстракт ; Summary. - Библиографија: стр. 30-31.

У: Баштина. - ISSN 0353-9008. - Св. 33 (2012), стр. 23-32.

821.163.41.09-94 Цамблак Г.
271.222(497.11)-36:929 Стефан Дечански, српски краљ

COBISS.SR-ID 195539724

CIP - 870
ОБРАДОВИЋ, Радмила М., 1953-
        О употреби паранормалних израза у Андрићевој приповеци "Љубав у касаби" и њиховом преношењу на француски језик / Радмила М. Обрадовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Сажетак ; Résumé. - Библиографија: стр. 159-160.

У: Зборник радова Филозофског факултета. - ISSN 0354-3293. - Књ. 42, бр. 2 (2012), стр. 147-161.

821.163.41.08-32 Андрић И.
821.163.41.03-32=133.1

COBISS.SR-ID 195675916