претходна
наредна

CIP 451
        СВЕТОГОРСКЕ стазе / Борис Зајцев, Павле Рак. - 3. изд. - Београд : Света српска Царска Лавра манастир Хиландар, 2009 (Нови Сад : Артпринт). - 174 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Хиландарски путокази ; бр. 27)

Тираж 700. - Садржај: Атон / Борис Зајцев = Афон / Борис Зайцев ; с руског превео Павле Рак. Приближавање Атосу / Павле Рак.
ISBN 978-86-84747-48-0

821.161.1-94
821.163.41-94
COBISS.SR-ID 155239948

CIP 452
СТОЈАНОВИЋ, Драган, 1945-
        Рајски ум Достојевског / Драган Стојановић. - 3., допуњено изд. - Београд : Филолошки факултет Универзитета : Досије, 2003 (Београд : Досије). - 279 стр. ; 20 cm

Тираж 400. - Белешка о аутору и књизи: стр. 277-278. - Напомене и библиографске референце уз текст.
ISBN 978-86-6047-005-0

821.161.1:929 Достојевски Ф. М.
821.161.1.09-3
COBISS.SR-ID 155008268


821.163.2 БУГАРСКА КЊИЖЕВНОСТ


CIP 453
ЙОТЕВ, Бранко Симеонов, 1967-
        Литература за напредЪк и памет / Бранко С. Йотев. - 1. изд. - Ниш : Братство, 2009 (Ниш : Свен). - 229 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Поредица Критика)

Тираж 500. - Речник на авторите в литературата на бЪлгарите в бивша Югославиа: стр. 189-214. - Бранко Симеонов Йотев: стр. 227. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: 216-225.
ISBN 978-86-84125-21-9

821.163.2.09(497.1)
COBISS.SR-ID 154774796


821.163.41 СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ


CIP 454
БОГДАНОВИЋ, Недељко, 1938-
        Врла страна / Недељко Богдановић. - Поновљено изд. - Ниш : Свен, 2009 (Ниш : Свен). - 39 стр. : илустр. ; 20 цм

Тираж 200. - Белешка о аутору: стр. 39.
ISBN 978-86-7746-160-7

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 155010572

CIP 455
ЖИВКОВИЋ, Зоран, 1948-
        Писац у најам / Зоран Живковић. - 1. изд. - Београд : Паидеиа, 2009 (Ваљево : Топаловић). - 127 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Маштарије / [Паидеиа])

Тираж 1.000.
ISBN 978-86-7448-455-5

821.163.41-3
COBISS.SR-ID 155103244

CIP 456
ЖИВКОВИЋ, Зоран, 1948-
        Pisac u najam / Zoran Živković. - 2. izd. - Beograd : Paideia, 2009 (Valjevo : Topalović). - 126 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Maštarije / [Paideia])

Tiraž 1.000.
ISBN 978-86-7448-460-9

821.163.41-3
COBISS.SR-ID 155103756

CIP 457
ЛАКЕТИЋ, Миљана, 1935-
        Мир Јам, обожавана и унижена / Миљана Лакетић. - 2. изд. - Београд : Глобосино, 2009 (Београд : Чигоја штампа). - 177 стр. : фотогр. ; 21 cm. - (Библиотека Подсећања ; књ. 1)

Ауторкина слика. - Тираж 500. - Белешка о ауторки: стр. 175-176. - Библиографија: стр. 173.
ISBN 978-86-7900-018-7

821.163.41:929 Јаковљевић М.
COBISS.SR-ID 155449100

CIP 458
ЛАКОВИЋ, Александар, 1945-
        Svet naopačke / Aleksandar Laković. - Beograd : Komexim, 2009 (Beograd : Prometej). - 275 str. ; 21 cm

Tiraž 300
ISBN 978-86-912257-0-4

821.163.41-83
COBISS.SR-ID 155232012

CIP 459
ТОДОРОВИЋ, Неда, 1948-
        Dvehiljadite : (uputstvo za upotrebu) / Neda Todorović. - Beograd : Čigoja štampa, 2009 (Beograd : Čigoja štampa). - 238 str. ; 20 cm

Tiraž 50.000.
ISBN 978-86-7558-645-6

821.163.41-32
COBISS.SR-ID 155199244

CIP 460
УЛЕМЕК, Милорад, 1968-
        Кроз ватру и воду / Милорад Улемек. - Београд : Спина, 2009 (Београд : Dinex). - 263 стр. ; 25 cm

Тираж 3.000. - Стр. 255-263: Бразил и његов "Чопор" : (Милорад Улемек: Кроз ватру и воду / Јован Н. Ивановић.
ISBN 978-86-907405-7-4

821.163.41-31
COBISS.SR-ID 155343372


821.163.41.09 КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ И СТУДИЈЕ


CIP 461
МЛАДЕНОВИЋ, Живомир, 1910-
        Живот посвећен науци : разговор са др Живомиром Младеновићем / Љубиша Рајковић Кожељац. - Зајечар : Културно-просветна заједница Општине, 2009 (Зајечар : Деркс). - 179 стр. ; 21 cm

Тираж 200. - Стр. 159-161: Живот и рад посвећеника / Душан Иванић. - Стр. 163-165: Живот и "прикљученија" / Славица Гароња Радованац. - Регистар.
ISBN 978-86-84525-17-0

821.163.41.09:929 Младеновић Ж. (047.53)
COBISS.SR-ID 155119116


821.163.41.09 А/Ж ДЕЛА ОДРЕЂЕНОГ АУТОРА


CIP 462
ЧОЛАК, Бојан, 1978-
        Роман патријахалне културе : Борисав Станковић: Газда Младен / Бојан Чолак. - Београд : Институт за књижевност и уметност, 2009 (Београд : Чигоја штампа). - 203 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Поетика / [Институт за књижевност и уметност] ; књ. 3)

"Ова студија је настала из маг. рада на тему 'Утицај патријахалног друштвеног модела на мушку свест у роману 'Газда Младен' Борисава Станковића' одбрањеног на Фил. фак. у Београду 2007."--> стр. 202. - Тираж 300. - Библиографија: стр. 195-201.
ISBN 978-86-7095-148-8

821.163.41.09-31 Станковић Б.
COBISS.SR-ID 155384076


821.163.41-1 ПОЕЗИЈА


CIP 463
АХМЕТОВИЋ, Бехадин, 1937-
        Песме о Гори / Бехадин Ахметовић Бешо. - Београд : Просвета, 2009 (Београд : Алтера). - 91 стр. ; 20 cm

Тираж 500. - Стр. 5-8: Носталгичне вибрације / Павле Џелетовић Иванов. - Белешка о аутору: стр. 87. - Напомене уз текст.
ISBN 978-86-07-01866-6

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 154905356

CIP 464
БАЈОВИЋ, Милован, 1936-
        Завичај ме из сна буди / Милован Бајовић Бајо ; [вињете Милосав Вуксановић]. - Београд : Књижевна заједница Југославије, 2009 (Аранђеловац : Запис). - 83 стр. : вињете ; 20 cm. - (Библиотека Савремена поезија / Књижевна заједница Југославије. Едиција Бдења ; коло 15, књ. 98)

Тираж 250. - Стр. 3-4: Милован Бајовић Бајо "Завичај ме из сна буди" : (рецензије) / Милорад Радуновић. - Стр. 5-6: Пјесме племенитости и родољубља / Миомир М. Лакићевић.
ISBN 978-86-7864-049-0

821.163.41-1
821.163.41-36
COBISS.SR-ID 155288332

CIP 465
БЕШЕВИЋ, Олгица, 1942-
        Извирање воде : песме / Олгица Бешевић. - Београд : "Ђуро Салај", 2009 (Београд : Меграф). - 120 стр. : слике аутора ; 21 cm

Тираж 300. - Стр. 113-116: Живети у оази речи : прилог уз књигу Извирање воде / Томислав Милошевић. - Олгица Бешевић: стр. 117.
ISBN 978-86-83465-23-1

821.163.41-1
821.163.41-36
COBISS.SR-ID 155202060

CIP 466
БРКОВИЋ, Војислав, 1953-
        Ветар светаца / Војислав Брковић. - Београд : Рад, 2009 (Београд : Спринт). - 65 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Рад)

Тираж 300. - Стр. 51-58: Песничка митологија Војислава Брковића / Илија Марић. - О писцу: стр. 59. - Напомене уз текст.
ISBN 978-86-09-01002-6

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Брковић В.
COBISS.SR-ID 155408908

CIP 467
ДОНЧИЋ, Милоје, 1963-
        Глодар над хумком / Милоје Дончић. - Исток : Дом културе "Свети Сава"-Хвосно, 2009 (Лазаревац : Елвод-принт). - 92 стр. : ауторова слика ; 21 cm. - (Библиотека Храстови ; књ. 21)

На насл. стр. назив места издавања: Косовска Митровица. - Тираж 1.000. - Стр. 5-6: Феномен Дончић / Драгомир Костић. - Стр. 81-83: Потрошена домовина, по песнику Дончићу / Милан Недић. - Стр. 84-86: Рекли су о збирци / Светислав Влаховић ...[и др.]. - Белешка о аутору: стр. 87.
ISBN 978-86-83629-44-2

821.163.41-1
821.163.41.09-1 Дончић М.
COBISS.SR-ID 155141644

CIP 468
ЂОРЂЕВИЋ, Драган, 1978-
        Mimikrija postajanja : [zbirka pesama] / Dragan Despot Đorđević. - Veliko Gradište : Kulturni centar ; Kučevo : Centar za kulturu "Veljko Dugošević" ; Rabrovo : Udruženje građana "Žanki u čast", 2009 (Veliko Gradište : Biropress). - 54 str. ; 21 cm

Tiraž 200. - Biografija: str. 52. - Str. 53-55: Grumen zlata iz Peka / Gorica Popović, Zvonimir Đukić (Van Gog), Ana Sofrenović.
ISBN 978-86-910187-4-0 (CK"VD")

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 154948108

CIP 469
ЂОРЂЕВИЋ, Зоран, 1931-
        Веза за сећање / Зорен Ђорђевић Мид. - Београд : З. Ђорђевић, 2009 (Београд : Чигоја штампа). - 97 стр. ; 20 cm

Тираж 150. - Стр. 5-6: Великан међу нама / Јулка Радишић. - Белешка о писцу: стр. 95.
ISBN 978-86-903363-7-1

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 154891788

CIP 470
ЂОРЂЕВИЋ, Милан А., 1929-
        Животека двадесетог века / Милан А. Ђорђевић ; [сарадник Сокол Мојсовски]. - Параћин : Графопромет, 2009 (Параћин : Графопромет). - 300 стр. : илустр. ; 20 cm

На насл. стр. поред места издавања и: Ћуприја. - Ауторова слика. - Тираж 300. - Стр. 295-296: Да се не заборави --- / Миле Лазаревић.
ISBN 978-86-83457-31-1

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 155352332

CIP 471
ЕРЧЕВИЋ, Љиљана, 1951-
        Мислим у боји / Љиљана Ерчевић. - Београд : Љ. Ерчевић, 2009 (Београд : Colorgrafx). - 37, 36 стр. : илустр. ; 17 x 17 cm

Насл. стр. приштампаног енгл. превода: Thinking in Color / Ljiljana Ercevic. - Тираж 100. - Стр. 3: Мислим у боји Љиљане Ерчевић / Анђелка Цвијић. - Биографија: стр. 37.
ISBN 978-86-912257-0-4

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 155350796

CIP 472
ЗГОЊАНИН, Здравко, 1937-
        Сунчани поздрав / Здравко Згоњанин Баћо. - 1. изд. - Београд : Свет књиге, 2009 (Београд : Драслар партнер). - 128 стр. ; 20 cm. - (Едиција Савремена поезија / [Свет књиге])

Тираж 512. - Стр. 114-119: "Сунчани поздрав" Здравка Згоњанина Баће / Драгољуб Јекнић. - Стр. 120-124: Љепота једноставности : (над збирком пјесама "Сунчани поздрав" Здравка Згоњанина) / Ранко Павловић. - Биљешка о пјеснику: стр.125.
ISBN 978-86-7396-200-9

821.163.41(497.6)-1
821.163.41(497.6).09-1 Згоњанин З.
COBISS.SR-ID 155167756

CIP 473
ЈАНКОВИЋ, Миливоје Н., 1972-2008
        Нешто сасвим друго / Миливоје Н. Јанковић. - Београд : Љ. Валожић, 2009 (Београд : Беопринт-Петровић). - 34 стр. ; 20 cm

Тираж 111.
ISBN 978-86-912239-0-8

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 155078924

CIP 474
        КАЛЕМЉЕЊЕ душе : зборник радова чланова Књижевног клуба "Станоје Мијатовић"-Коњух. 2 / [уредник Зорица Марић]. - Трстеник : Књижевни клуб "Моравски токови" ; Коњух : Књижевни клуб "Станоје Мијатовић", 2009 (Врњачка Бања : Графика Нешић). - 104 стр. ; 20 cm

Тираж 200. - Стр. 4-5: Уместо предговора / Микица Ракић. - Слике аутора и белешке о њима уз текст.
ISBN 978-86-82849-47-6 (КК"МТ")

821.163.41-1(082.2)
COBISS.SR-ID 155155468

CIP 475
КЕРКОВИЋ, Александар
        Све наше утакмице / Александар Керковић ; [сарадници Александар Николић, Драган Николић ; фотографије Александар Николић, Г. Оташевић]. - Ниш : Паноптикум, 2009 (Ниш : Амг-про). - 305 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Спортска књига ; књ. 7)

Ауторова слика. - Тираж 200. - Стр. 7: Реч уредника / Ненад Живановић.
ISBN 978-86-83811-07-6

821.163.41-1
821.163.41-94
COBISS.SR-ID 155117580

CIP 476
КОМАР, Ружица
        Глас камена / Ружица Комар ; скулптуре Мијо Мијушковић ; [приређивач Вук Милатовић]. - Београд : Књижевна уметничка заједница Зенит, 2009 (Пријепоље : Графокартон). - 63 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Бисери)

Тираж 300. - Стр. 5-6: Камен и надахнуће / Вук Милатовић. - Биљешка о песникињи: стр. 61. - Биљешка о вајару: стр. 62.
ISBN 978-86-81987-22-3

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 155244300

CIP 477
КОСТИЋ, Весна, 1968-
        Жубор речи : од стиха до песме / Весна Костић. - Београд : В. Костић, 2009 (Београд : Радуновић). - 63 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 500. - О аутору: стр. 63.
ISBN 978-86-912249-0-5

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 155085836

CIP 478
        МИЛАН Недић српска мајка : песме о Милану Недићу / приредили Бранислав А. Жорж и Владимир П. Петровић. - 1. изд. - Јошево : Духовно-национални центар, 2009 (Београд : Скрипта). - 128 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција Национална историја ; књ. 2)

Тираж 200. - Кратка биографија Милана Недића: стр. 121-122. - Стр. 123-124: Поговор / Владимир Петровић. - Белешка о приређивачима: стр. 125. - Напомене уз текст. - Библиографија: стр. 124.
ISBN 978-86-912255-0-6

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 155120908

CIP 479
МИЛИНКОВИЋ, Миомир, 1948-
        Краљевство за детињство / Миомир Милинковић ; [илустрације Светлана Мићуновић]. - [1. изд.]. - Београд : Свет књиге, 2009 (Београд : Драслар партнер). - 93 стр. : цртежи ; 20 cm. - (Едиција Млади дани)

Ауторова слика. - Тираж 500. - Стр. 90-92: Кад се зналци и малци сложе / Радомир Мићуновић. - О писцу: стр. 93.
ISBN 978-86-7396-199-6 (брош.)

821.163.41-1
COBISS.SR-ID 154774284

CIP 480
        НАЈЛЕПШЕ љубавне песме српскога језика / [изабрао Данило Јокановић]. - Београд : Граматик, 2009 (Земун : Флеш). - 175 стр. ; 12 cm. - (Библиотека Мала књигА / Граматик)

Тираж 300.
ISBN 978-86-84421-11-3

821.163.41-1(082.2)
COBISS.SR-ID 154838284