претходна
наредна


744 ЛИНЕАРНО, ГЕОМЕТРИЈСКО И ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ


CIP - 511
ШОТРА, Душан, 1948-
        Индустријско цртање / Душан Шотра, Јовица Секулић. - Београд : Висока техничка школа, 2011 (Београд : Велики медвед). - 130 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 250.
ISBN 978-86-86691-33-0

744(075.8)
COBISS.SR-ID 184661004


75 СЛИКАРСТВО


CIP - 512
АНТОНОВИЋ, Момчило, 1938-
        Мома Антоновић : слике / цртежи / [фотографије Срђан Вуловић]. - Краљево : Народни музеј, 2011 (Краљево : Дуга колор). - [24] стр. : репродукције ; 21 cm

Тираж 300.
ISBN 978-86-85179-33-4

75.071.1:929 Антоновић М.(083.824)
74/75(497.11)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 184232972

CIP - 513
ВАЈАГИЋ, Здравко, 1938-
        Zdravko Vajagić : spontani put do dela / [autor teksta] Zdravko Vučinić ; [prevod na engleski Katarina Marković ; fotografije Vladimir Popović ...[et al.] ; katalog, biografija, izložbe i bibliografija Helena Šipek]. - Beograd : ULUS, 2011 (Beograd : Vizart). - 197 str. : reprodukcije ; 24 cm

Deo teksta na engl. jeziku. - Slike Z. Vajagića. - Tiraž 500. - Izbor tekstova iz kataloga: str. 155-167. - Biografija: str. 177-181. - Izložbe: str. 182-194. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 195-197.
ISBN 978-86-82765-91-2 (broš.)

75.071.1:929 Вајагић З.
75(497.11)"19/20"(084.12)
016:929 Вајагић З.
COBISS.SR-ID 184701708

CIP - 514
ВАЈАГИЋ, Здравко, 1938-
        Zdravko Vajagić : spontani put do dela / [autor teksta] Zdravko Vučinić ; [prevod na engleski Katarina Marković ; fotografije Vladimir Popović ...[et al.] ; katalog, biografija, izložbe i bibliografija Helena Šipek]. - Beograd : ULUS, 2011 (Beograd : Vizart). - 197 str. : reprodukcije ; 24 cm

Deo teksta na engl. jeziku. - Slike Z. Vajagića. - Tiraž 500. - Izbor tekstova iz kataloga: str. 155-167. - Biografija: str. 177-181. - Izložbe: str. 182-194. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 195-197.
ISBN 978-86-82765-92-9 (karton)

75.071.1:929 Вајагић З.
75(497.11)"19/20"(084.12)
016:929 Вајагић З.
COBISS.SR-ID 184701964

CIP - 515
ВЕРА, Ђукић, 1947-
        Вера / [аутор, автор, author Срећко Ђукић ; превод на руски, перевод на русский язык, translation Иван Чарота, превод на енглески, перевод на английский язык, translation Сергеј Рогачевскиј ; фотографије, фотография, photography Вера Ђукић]. - Ваљево : Агенција Ваљевац, 2011 (Ваљево : Штампарија Ваљевац). - 168 стр. : репродукције, фотогр. ; 28 cm

Упоредо срп. текст и рус. и енгл. превод. - Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 300.
ISBN 978-86-83555-20-8

75.071.1:929 Ђукић В.
75(497.11)"2002/2011"
COBISS.SR-ID 184414476


76 ГРАФИКА


CIP - 516
МЕЂУНАРОДНИ графички бијенале Сува игла (10 ; 2011 ; Ужице)
        X међународни графички бијенале Сува игла, Ужице, 2011 = X International Graphic Art Biennial Dry Point, Uzice, 2011 / [уредник, editor Zoran V. Cvetić ; фотографија, photography Radovan Vujović ; превод, translation Ana Cicvarić]. - Ужице : Градска галерија = Uzice : City Gallery, 2011 (Užice : Grafos). - 100 стр. : репродукције ; 29 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Текст штампан двостубачно. - Тираж 500. - Стр. [3-5]: Исписивање нових трагова традицијом? / Славко Тимотијевић.
ISBN 978-86-7696-021-7

76:069.9(497.11)"2011"(083.824)
76(100)"2007/2011"(083.824)
COBISS.SR-ID 184290572


77 ФОТОГРАФИЈА


CIP - 517
КАРАНОВИЋ, Бранимир, 1950-
        Бранимир Карановић : рециклажа два квадрата : Продајна Галерија "Београд", јун-јул 2011. / [текст у каталогу Јелена Кривокапић ; превод Ванда Перовић] = Branimir Karanović : recycling two squares / [text in catalogue Jelena Krivokapić ; translation Vanda Perović]. - Београд : Продајна галерија "Београд" = Belgrade : Gallery "Beograd", 2011 (Београд : Грид студио). - 16 стр. : фотогр. ; 22 x 22 cm

Упоредо срп. текст и енгл. превод. - Тираж 150. - Бранимир Карановић: стр. 4.
ISBN 978-86-6141-018-5

77.071.1:929 Карановић Б.(083.824)
77.04(497.11)"20"(083.824)
COBISS.SR-ID 184219404


77.04 УМЕТНИЧКА ФОТОГРАФИЈА


CIP - 518
ГРБА, Дејан, 1967-
        Photo Robot : prezentacija u Domu kulture Studentski grad, Beograd, Velika galerija 26. 01-12. 02. 2011. = presentation in The Students City Cultural Center, Belgrade, Big Gallery, 26. 01-12. 02. 2011. / [autori tekstova Dejan Grba, Miško Šuvaković = authors of the texts Dejan Grba, Miško Šuvaković]. - Beograd : Dom kulture Studentski grad = Students City Cultural Center, 2011 (Beograd : Frame art). - [16] str. : fotogr. ; 21 cm

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Na nasl. str.: Univerzitet umetnosti = University of the Arts in Belgrade, Mesta pokretnog sećanja = Images of Floahhy Memory, Novomedijska radionica = MediaArt Workshop, mentor Dejan Grba, Sremski Karlovci, 19-25.07.2009. - Tiraž 200.
ISBN 978-86-7933-064-2

77.041.5:069.9(497.11)"2011"(083.824)
COBISS.SR-ID 184254988


78 МУЗИКА


CIP - 519
ПАРЕЗАНОВИЋ, Кристина, 1977-
        Обласни паралелизми : репродукција и опажање у солфеђу / Кристина Парезановић. - 1. изд. - Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2011 (Крагујевац : Интерагент). - 188 стр. : ноте ; 29 cm. - (Библиотека Практикум / [Филолошко-уметнички факултет])

Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 183-187.
ISBN 978-86-85991-33-2

371.3::784.9
COBISS.SR-ID 184765964

CIP - 520
РИЧАРДС, Кит, 1943-
        Život / Kit Ričards ; uz pomoć Džejmsa Foksa ; preveli Dejan Cukić i Goran Skrobonja. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). - 585 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Life / Keith Richards. - Tiraž 1.500. - O autorima: str. 583. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.
ISBN 978-86-521-0758-2

78.071.1/.2:929 Ричардс К.
821.111-94
COBISS.SR-ID 184384524


79 ЗАБАВА. ИГРЕ. СПОРТ


CIP - 521
        ФИЋА и Феђа : стрипови, забава, постери / [уредник Милорад Вујошевић ; превод Мила Гавриловић]. - Специјално изд. - Београд : Егмонт, 2011 (Света Недеља : Радин). - 47 стр. : илустр. ; 27 cm

Кор. насл. - Тираж 10.000.
ISBN 978-86-86415-61-5

79
COBISS.SR-ID 184594700


791 ФИЛМ


CIP - 522
ЈАЊИЋ, Душан А., 1937-
        Клуб љубитеља филма : чланци и записи о филму / Душан А. Јањић. - Лесковац : Д. Јањић, 2011 (Лесковац : Слог). - 101 стр. ; 21 cm

Тираж 300. - Белешка о писцу: стр. 97. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Регистар.
ISBN 978-86-914749-0-4

791:061.2(497.11)"1967/1973"
791"19"(045)
COBISS.SR-ID 184737548

CIP - 523
КУЛЕНОВИЋ, Нина, 1986-
        Socijalna ontologija u filmu "Avatar" [Elektronski izvor] : antropološka analiza / Nina Kulenović. - Beograd : Univerzitet, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju, 2011. - (Etnoantropološki problemi. eMONOGRAFIJE ; knj. 3)

- Način dostupa (URL): http://www.anthroserbia.org/Publications/Details/27. - Nasl. sa naslovnog ekrana. - Opis izvora dana: 23. 06. 2011. - Bibliografija. - Summary.
ISBN 978-86-86563-77-4

791.43
791.221.8
316.722
COBISS.SR-ID 184620300

CIP - 524
МАШИРЕВИЋ, Љубомир, 1979-
        Postmoderna teorija i film na primeru kinematografije Kventina Tarantina / Ljubomir Maširević. - Beograd : Čigoja štampa : Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, 2011 (Beograd : Čigoja štampa). - 308 str. ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija: str. 289-295. - Filmografija: str. 297-301. - Abstract.
ISBN 978-86-7558-818-4 (ČŠ; broš.)

791.038.6
791.633-051 Тарантино К.
COBISS.SR-ID 184182284

CIP - 525
МИЛИЋ, Весна, 1955-
        Неда Арнерић / [аутор и приређивач] Весна Милић. - 1. изд. - Београд : Удружење филмских глумаца Србије, 2011 (Београд : Алтера). - 144 стр. : фотогр. ; 22 cm. - (Библиотека Добитници награде "Павле Вуисић" ; год. 17, књ. 16)

Слике Н. Арнерић. - Тираж 300. - Биографски подаци: стр. 142-143.
ISBN 978-86-905737-8-3

791.635-051 Арнерић Н.
COBISS.SR-ID 184794124

CIP - 526
ШАТО, Доминик, 1948-
        Film i filozofija / Dominik Šato ; prevela s francuskog Bojana Anđelković. - Beograd : Clio, 2011 (Novi Sad : Artprint). - 255 str. ; 21 cm. - (Ars cinema)

Prevod dela: Cinéma et philosophie / Dominique Chateau. - Tiraž 1.000. - Str. 232-244: Pojmovnik teorije filma IV / Nevena Daković. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 214-231. - Bibliografija uz Pojmovnik: str. 244-246. - Registar.
ISBN 978-86-7102-383-2

791.01
791:1
COBISS.SR-ID 184417804


792 ПОЗОРИШТЕ. ПОЗОРИШНА УМЕТНОСТ


CIP - 527
БАНОВИЋ, Мирослав, 1950-
        Позоришни плакат 1932-1946. : из заоставштине Светислава Васиљевића / Мирослав Бановић. - Крагујевац : Народни музеј, 2011 (Крагујевац : Спектар 7). - 20 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 300. - Библиографија: стр. 10.
ISBN 978-86-85647-37-6

766:659.133.1]:792(497.11)"1932/1946"(083.824)
069.51:[766:659.133.1(497.11)(083.824)
COBISS.SR-ID 184688908

CIP - 528
        BILJANA Srbljanović: Nije smrt biciklo (da ti ga ukradu) : Premijera na Velikoj sceni "Ljuba Tadić" u petak 17. juna 2011. godine : sezona 2010/11 / [program uredili Gorčin Stojanović, Marina Milivojević-Mađarev]. - Beograd : Jugoslovensko dramsko pozorište, 2011 (Beograd : Masel group). - 26 str. : fotogr. ; 21 x 20 cm

Tiraž 1.000. - Biografije: str. 20-23. - Summary.
ISBN 978-86-80513-59-1

821.163.41-2:792.091(083.97)
COBISS.SR-ID 184404236


793 ДРУШТВЕНЕ ЗАБАВЕ И РЕКРЕАЦИЈА. УМЕТНОСТ ПОКРЕТА. ПЛЕС


CIP - 529
ВИВАС, Арасели Фернандез
        Логичке игре и тестови за децу : логичке игре и мозгалице, игре проницљивости, игре оптичких варки, стратешке игре / [textos Araceli Fernández Vivas ; ilustración Jorge de Juan ; превела Ксенија Вуловић]. - Београд : Моно и Мањана : Ружно паче ; Подгорица : Народна књига, 2010 (Шпанија). - 128 стр. : илустр. ; 27 cm

Подаци о ауторима преузети из колофона. - Превод дела: Juegos y test de logica. - Тираж 3.000.
ISBN 978-86-7804-414-4 (ММ)

793.7(02.053.2)
COBISS.SR-ID 184655372

CIP - 530
КАТАРИЋ, Жељко, 1963-
        Sudoku mali / Željko Katarić. - Beograd : Teovid, 2011 (Valjevo : Topalović). - 108 str., [8] str. s tablama : tabele ; 15 cm

Tiraž 1.000.
ISBN 978-86-83395-23-1

793.73
COBISS.SR-ID 184283404

CIP - 531
ТРИВУНАЦ, Владета, 1939-
        Мозгалица индирект / Владета Тривунац. - Београд : Енигматски савез Србије : Енигматски клуб Нова загонетка : Алма, 2011 (Београд : Скрипта интернационал). - 65 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Енигматикске свеске ; бр. 3)

Тираж 100. - Стр.3-4: Директан изазов за индирект / Мирослав Лазаревић.
ISBN 978-86-912077-5-5 (ЕСС) ISBN 978-86-7974-230-8 (Алма)

793.73
COBISS.SR-ID 184624396


796/799 СПОРТ


CIP - 532
БАЧАНАЦ, Љубица, 1952-
        Psihološke osnove treniranja mladih sportista / Ljubica Bačanac, Nebojša Petrović, Nenad Manojlović ; [fotografije Miki Antić i drugi]. - Beograd : Republički zavod za sport, 2011 (Beograd : Portal). - 211 str. : fotogr. ; 24 cm

Tiraž 2.000. - O autorima: str. 211. - Bibliografija: str. 192-197.
ISBN 978-86-7139-016-3

796.011.1-053.4/6(035)
796.071.43(035)
159.922.73(035)
COBISS.SR-ID 184474124

CIP - 533
БРАУН, Џим
        Tenis : koraci do uspeha / Jim Brown ; [prevodilac Nevena Milivojević]. - Beograd : Data Status, 2011 (Novi Sad : SP print). - XXIII, 153 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Koraci do uspeha ; knj. 1)

Prevod dela: Tennis / Jim Brown. - Autorova slika. - Tiraž 2.000. - Rečnik: 147-152. - O autoru: 153.
ISBN 978-86-7478-140-1

796.342(035)
COBISS.SR-ID 184461068

CIP - 534
ВУКОВИЋ, Јово, 1949-
        Ја, Шеки : Драгослав Шекуларац / Јово Вуковић. - Зрењанин : Београд, 2011 (Београд : DDesign). - 250 стр. : фотогр. ; 21 cm

Слике Д. Шекуларца. - Тираж 1.000. - Стр. 239-247: Поговор / Миша Стојановић.
ISBN 978-86-84057-37-4

796.332:929 Шекуларац Д.
COBISS.SR-ID 184463372

CIP - 535
ГАВРИЛОВИЋ, Дејан, 1976-
        Великан српског спорта пуковник Драгомир Николајевић / Дејан Гавриловић. - Београд : Д. Гавриловић, 2011 (Ужице : Графичар). - 182 стр. : фотогр. ; 25 цм

Ауторова слика. - Тираж 500. - Стр. 9: Предговор / Горан Касум. - Белешка о аутору: стр. 181. - Библиографија: стр. 173-179.
ISBN 978-86-910099-2-2

796.8:929 Николајевић Д.
796.8(497.11)(091)
COBISS.SR-ID 184270860

CIP - 536
ДЕЛАВИЕ, Фредерик
        Anatomija treninga snage : [prevod sa francuskog jezika petog izdanja knjige] / Frédéric Delavier ; [prevodilac Sergej M. Ostojić]. - Beograd : Data status, 2011 (Francuska). - 192 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Edicija Anatomija kinesiologica ; knj. 9.)

Prevod dela: Guide des mouvements de musculation. - Tiraž 2.500.
ISBN 978-86-7478-155-5

796.015.52
611.9
COBISS.SR-ID 184746508

CIP - 537
ОСАМДЕСЕТ пет година
        85 година Спортског друштва "Чукарички" : 1926-2011 : монографија / [уредник Александар Јелић]. - Београд : СД "Чукарички", 2011 (Београд : Dinex). - 217 стр. : илустр. ; 20 x 30 cm

Тираж 1.000.
ISBN 978-86-914747-0-6

796/799:061.2(497.11)"1926/2011"
COBISS.SR-ID 184718348


8 ЛИНГВИСТИКА. ЈЕЗИК. КЊИЖЕВНОСТ808 КЊИЖЕВНА АКТИВНОСТ И ТЕХНИКА. ПИСАЊЕ. ИЗДАВАЊЕ. КАЗИВАЊЕ

CIP - 538
БРЕНД, Доротеа, 1893-1948
        Kreativno pisanje : otkrite svoj dar pisanja / Dorotea Brend ; [preveo Goran Bojić]. - 3. izd. - Beograd : Babun, 2011 (Beograd : Lukaštampa). - 120 str. ; 20 cm. - (Biblioteka praktičnih knjiga)

Prevod dela: Becoming a Writer / Dorothea Brande. - Tiraž 500. - Str. 11-16: Predgovor / Džon Gardner. - Bibliografija: str. 117-118.
ISBN 978-86-83737-26-0

808.1(035)
801.73(035)
COBISS.SR-ID 184225292

CIP - 539
ПЕТРОВИЋ, Миомир, 1972-
        Креативно писање, наратолошки приступ тексту и контексту / Миомир Петровић. - Београд : Мегатренд универзитет, 2011 (Београд : Мегатренд универзитет). - 228 стр. : граф. прикази ; 25 cm

Тираж 300. - Белешка о аутору: стр. 215. - Библиографија: стр. 211-213. - Ендноте: стр. 217-228.
ISBN 978-86-7747-436-2

808.1(075.8)
82.0(075.8)
COBISS.SR-ID 184519948


81'23 ПСИХОЛИНГВИСТИКА. ПСИХОЛОГИЈА ЈЕЗИКА


CIP - 540
EUROPIEN Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders (3 ; 2010 ; Ancient Olympia)
        Proceedings / Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders, Ancient Olympia, Greece, october, 21, 22, 23, 2010. ; [editors Mimis Skanavis, Mirjana sovilj, Violeta Bojanova ; organizers P.A.L.O., Patra, Greece [and] The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology, Belgrade, Serbia [and] The New Bulgarian University]. - Belgrade : The Institute for Experimental Phonetics and Speech Pathology : Life Activites Advancement Center ; Patra : P.A.L.O. ; Sofia : NBU, 2011 (Belgrade : Draslar partner). - 115 str. : ilustr. ; 25 cm

Tiraž 300. - Bibliografija u zsvaki rad.
ISBN 978-86-81879-32-0 (IEFPS)

81'234-053.2(082)
616.22-008.5-053.2(082)
81'234-056.264-053.2(082)
COBISS.SR-ID 184410124